سیاستگذاری کشاورزی
منتظر‭ ‬حزب‭ ‬جدید ‬کشاورزی‭ ‬باشیم؟

منتظر‭ ‬حزب‭ ‬جدید ‬کشاورزی‭ ‬باشیم؟

در‭ ‬دهه‌های‭ ‬شصت‭ ‬و‭ ‬هفتاد‭ ‬مد‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬وزرای‭ ‬کشاورزی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬پست‭ ‬صدارت،‭ ‬به‭ ‬احزاب‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌پیوستند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‌جا‭ ‬که‭ ‬حزب‭ ‬کشاورزی‭ ‬یا‭ ‬تشکل‭ ‬فراگیر،‭ ‬قدرتمند‭ ‬و‭ ‬اثرگذار‭ ‬نداشتیم‭ ‬خودشان‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬می‌شدند،‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬روزهای‭ ‬بازنشستگی‭ ‬اگر‭ ‬پست‭ ‬و‭ ‬سمت‭ ‬مشاوره‌ای‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬نبود،‭ ‬تجمعی‭ ‬و‭ ‬تشکلی‭ ‬برای‭ ‬دورهمی‌ها‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

حزب‭ ‬فروتن‭ ‬اسلامی‭ ‬کشاورزی

همکاران،‭ ‬معاونین،‭ ‬مدیران‭ ‬کل،‭ ‬روسای‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬برخی‭ ‬کشاورزان‭ ‬متمکن‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬دوران‭ ‬صدرات‭ ‬دکتر‭ ‬عباسعلی‭ ‬زالی‭ ‬وزیر‭ ‬دوران‭ ‬دهه‭ ‬60‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی،‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خداحافظی‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬وزرات،‭ ‬دبیر‭ ‬کلی‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬کربلایی‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬بازنشستگان،‭ ‬مهندس‭ ‬ابراهیمی‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬صباغیان،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬وقت‭ ‬شرکت‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬وزارتخانه‭ ‬نیز‭ ‬دور‭ ‬بر‭ ‬حزب‭ ‬را‭ ‬گرفتند‭ ‬و‭ ‬گاه‌گاهی‭ ‬نشستی،‭ ‬اظهارنظری،‭ ‬اعلامیه‌ای‭ ‬موجب‭ ‬می‌شد‭ ‬تا‭ ‬نام‭ ‬آن‌ها‭ ‬پررنگ‭ ‬شود‭. ‬این‭ ‬حزب‭ ‬هنوز‭ ‬نتوانسته‭ ‬فراگیر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬تاسیس‭ ‬و‭ ‬تملک‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی،‭ ‬دبیرخانه،‭ ‬دفاتر‭ ‬نمایندگی‭ ‬استانها‭ ‬و‭ ... ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬نکرده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬نزدیک‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬انتخابات‭ ‬رئیس‭ ‬جمهوری‭ ‬از‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬امسال،‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬کشاورزی‭ ‬جلسات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬البته‭ ‬در‭ ‬منازل‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬اعضاء‭ ‬رونق‭ ‬بخشیده‌اند‭ ‬تا‭ ‬شاید‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬گرم‭ ‬کردن‭ ‬تنور‭ ‬انتخابات‭ ‬و‭ ‬احیاناً‭ ‬برسرکار‭ ‬آمدن‭ ‬رئیس‭ ‬جمهوری‭ ‬به‭ ‬سلیقه‭ ‬این‭ ‬حزب،‭ ‬بتوانند‭ ‬برای‭ ‬معرفی‭ ‬وزیر‭ ‬جدید‭ ‬یا‭ ‬وزنکشی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬لابی‭ ‬کنند‭.‬

حزب‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬کلانتری

وزیر‭ ‬حزب‭ ‬ساز‭ ‬بعدی‭ ‬دکتر‭ ‬عیسی‭ ‬کلانتری‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ادغام‭ ‬وزارتین‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی
به‭ ‬مصداق‭: ‬
‮«‬‭ ‬ما‭ ‬آزموده‌ایم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شهر‭ ‬بخت‭ ‬خویش‭ ‬
بیرون‭ ‬کشید‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ورطه‭ ‬رخت‭ ‬خویش‮»‬‭ ‬
و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬با‭ ‬نفس‭ ‬ادغام‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬شکل‭ ‬مخالف‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬صدرات‭ ‬خروج‭ ‬کرد‭.‬
عیسی‭ ‬کلانتری‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬کارگزاران‭ ‬تمرین‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬چهره‌ای‭ ‬شاخص‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭  - ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬تحصیلات‭ ‬تکمیلی‭ ‬در‭ ‬خارج،‭ ‬دانستن‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬قوی‭ ‬با‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬وزرای‭ ‬کشاورزی‭ ‬دنیا‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬روسای‭ ‬FAO‭ -  ‬تا‭ ‬حدودی‭ ‬در‭ ‬مجامع‭ ‬بین‌المللی‭ ‬کشاورزی‭ ‬داشت‭ ‬به‭ ‬توصیه‭ ‬دوستان،‭ ‬بنای‭ ‬حزبی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬خانه‭ ‬کشاورز‮»‬‭ ‬را‭ ‬گذاشت‭ ‬و‭ ‬تاسیس‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬ماده‭ ‬10‭ ‬کمیسیون‭ ‬خانه‭ ‬احزاب‭ ‬مجوز‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد‭ ‬دبیر‭ ‬کلی‭ ‬تقریباً‭ ‬مادام‭ ‬العمری‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬می‌شود‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬شبه‭ ‬ره‭ ‬صد‭ ‬ساله‭ ‬پیمود‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬اینکه‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬دفتر‭ ‬و‭ ‬دستکی‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬مرام‭ ‬نامه‭ ‬مشخص،‭ ‬جلسات‭ ‬معین،‭ ‬عضوگیری،‭ ‬ایجاد‭ ‬دفاتر‭ ‬استانی‭ ‬و‭ ‬مراودات‭ ‬و‭ ‬مکاتبات‭ ‬قوی‭ ‬موجب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬با‭ ‬ادعای‭ ‬اینکه‭ ‬حدود‭ ‬5‭ ‬میلیون‭ ‬عضو‭  - ‬5میلیون‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬کشاورزی‭ -  ‬دارد‭ ‬جای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬کشاورزان‭ ‬باز‭ ‬کند‭. ‬قائم‭ ‬مقامی‭ ‬این‭ ‬حزب‭ ‬را‭ ‬سلطان‭ ‬کیوی‭ ‬و‭ ‬مرکبات‭ ‬دکتر‭ ‬بیابانی‭ ‬برعهده‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬دفتر‭ ‬شیک،‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬5‭ ‬اشکوب‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬نوعی،‭ ‬سیستماتیک‭ ‬اما‭ ‬قانونی‭ ‬به‭ ‬تملک‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬آمده‭ ‬است‭.
‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬دایره‭ ‬اثرگذاری‭ ‬سیاسی‭ ‬خود‭ ‬را،‭ ‬ایامی‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬توسعه‭ ‬داده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬حدود‭ ‬80‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس‭ ‬یا‭ ‬عضو‭ ‬خانه‭ ‬کشاورزند‭ ‬یا‭ ‬وابستگی‭ ‬و‭ ‬پیوستگی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬دارند‭ ‬یا‭ ‬سمپات‭ ‬و‭ ‬هوادار‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬هستند‭. ‬همایش‌های‭ ‬سراسری‭ ‬آن‭ ‬معروف‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬دولت‌های‭ ‬اصلاحات‭ ‬رئیس‌جمهور‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬روسای‭ ‬مجلس‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬دعوت‭ ‬می‌نمود‭ ‬که‭ ‬قاعدتاً‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مدتی‭ ‬در‭ ‬اذهان‭ ‬مطرح‭ ‬میکرد‭. ‬کلانتری‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬پست‭ ‬مشاور‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور،‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬بزرگانی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬معمولاً‭ ‬برنامه‌های‭ ‬حرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬جریاناتی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬نقد‭ ‬یا‭ ‬تایید‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهد‭ ‬بر‭ ‬سرنوشت‭ ‬آنها‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬است‭.
 ‬البته‭ ‬کلانتری‭ ‬از‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬مسئولیت‭ ‬احیاء‭ ‬دریاچه‭ ‬ارومیه‭  - ‬که‭ ‬عملکرد‭ ‬وی‭ ‬و‭ ‬دوستانش‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬خشک‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬دریاچه‭ ‬بی‌تاثیر‭ ‬نبوده‭ ‬است‭ -  ‬را‭ ‬پذیرفته،‭ ‬تمام‭ ‬هم‭ ‬و‭ ‬غم‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سرمایهگذاری‭ ‬فکری‭ ‬و‭ ‬معنوی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬هزینه‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬فعلاً‭ ‬رتق‭ ‬و‭ ‬فتق‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬دوستان‭ ‬سپرده‭ ‬است‭.‬

حزب‭ ‬نامرئی‭ ‬کارخانه‭ ‬داران‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬گذاران‭ ‬صنعت‭ ‬فراوری‭ ‬شیر

این‭ ‬حزب‭ ‬نه‭ ‬درجایی‭ ‬ثبت‭ ‬شده،‭ ‬نه‭ ‬مجوز‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬همه‭ ‬اعضاء‭ ‬این‭ ‬حزب‭ ‬را‭ ‬همدلی‭ ‬کارخانه‭ ‬داران‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬بدون‭ ‬میتینگ‭ ‬و‭ ‬نشست‌های‭ ‬حزبی،‭ ‬چنان‭ ‬یکدل‭ ‬و‭ ‬پرقدرت‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬میبرند‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز،‭ ‬چنین‭ ‬قدرتمند‭ ‬در‭ ‬برآورده‭ ‬کردن‭ ‬اهداف‭ ‬خود‭ ‬نیست‭. ‬این‭ ‬حزب‭ ‬سراسری‭ ‬در‭ ‬قیمت‭ ‬گذاری‭ ‬شیر،‭ ‬نحوه‭ ‬خرید‭ ‬قسطی‭ ‬شیر،‭ ‬کم‭ ‬وزیاد‭ ‬کردن‭ ‬قیمت‭ ‬شیر‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭... ‬همه‭ ‬را‭ ‬مرعوب‭ ‬تصمیمات‭ ‬خود‭ ‬می‌سازد‭.
 ‬از‭ ‬طرفی،‭ ‬هیچ‭ ‬اتهام‭ ‬یا‭ ‬اعتراضی‭ ‬مانند‭ ‬افزودن‭ ‬روغن‭ ‬پالم‭ ‬به‭ ‬شیر،‭ ‬کاهش‭ ‬احتمالی‭ ‬وزن‭ ‬بطری‌ها‭ ‬و‭ ‬بسته‌های‭ ‬فراورده‌ها،‭ ‬کیفیت‭ ‬محصولات‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬نمی‌پذیرد‭ ‬بلکه،‭ ‬هیچ‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬حزبی‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬آنرا‭ ‬اعلام‭ ‬یا‭ ‬پیگیری‭ ‬نماید‭.‬

یاور‭ ‬صنفی‭ ‬همه‭ ‬کشاورزان،‭ ‬شاید‭! ‬

کاش،‭ ‬سندیکا،‭ ‬فدراسیون،‭ ‬حزب،‭ ‬تشکل‭ ‬یا‭ ‬هرنامی،‭ ‬بتواند‭ ‬مدافع‭ ‬حقوق‭ ‬همه‭ ‬کشاورزان‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬ناظر‭ ‬برعملکرد‭ ‬وزارتخانه‭ ‬بوده،‭ ‬مشاور‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬یاور‭ ‬فعالان‭ ‬کشاورزی‭ ‬وبیانیه‌اش‭ ‬فصل‭ ‬الخطاب‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬مجوزی‭ ‬بدون‭ ‬نظر‭ ‬آن‭ ‬داده‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬وارداتی‭ ‬بدون‭ ‬تایید‭ ‬و‭ ‬تعرفه‭ ‬اعلامی‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬نپذیرد‭.‬

‭... ‬و‭ ‬شاید‭ ‬حزب‭ ‬یاران‭ ‬حجتی‭ ‬

حال‭ ‬باید‭ ‬ببینیم‭ ‬مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بازنشسته‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬هفتاد‭ ‬عمر‭ ‬خود،‭ ‬به‭ ‬تشویق‭ ‬همکاران‭ ‬چه‭ ‬حزبی‭ ‬تاسیس‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬دبیر‭ ‬کل‭ ‬آن‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬دوستان،‭ ‬رفقا،‭ ‬شرکای‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬کاری‭ ‬وی‭ ‬چه‭ ‬پیشنهادی‭ ‬ارائه‭ ‬دهند‭.  ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow