سیاستگذاری کشاورزی
طرح‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهیان‭ ‬درقفس

طرح‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهیان‭ ‬درقفس زیر‭ ‬چتر‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی

مهندس محمدرضا منصوریان

توجه‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬جایگزینی‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬صیادی‭ ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬فراوان‭ ‬در‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬آبی،‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬۱۹۵۰‭ ‬میلادی‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از ۶۰‭ ‬کشور‭ ‬جهان‭ ‬آغاز‭ ‬گردیده،‭ ‬به‭ ‬طوری‌که‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬گذشته‭ ‬به‌سرعت‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬
عواملی‭ ‬مانند‭ ‬افزایش‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬جهانی‭ ‬ماهی،‭ ‬کاهش‭ ‬صید‭ ‬ماهیان‭ ‬دریایی‭ ‬و‭ ‬سودآور‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬بودن‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهم‌تر‭ ‬کاهش‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬شیرین‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭.‬
در‭ ‬ایران‭ ‬مطالعات‭ ‬امکان‌سنجی‭ ‬و‭ ‬پتانسیل‌یابی‭ ‬پرورش‌‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬۱۳۸۰‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬خارجی‭ ‬رفا‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬جنوبی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬و‭ ‬دریای‭ ‬عمان‭ ‬صورت‭ ‬پذیرفت‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬ملی،‭ ‬ضرورت‭ ‬بررسی‭ ‬راه‌های‭ ‬بیمه‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده،‭ ‬نشریه‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬کنکاشی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬انجام‭ ‬دهد‭.‬

طرح‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس
با‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬آن‭ ‬

دکترمرتضی‭ ‬شهیدزاده،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬بهمن‭ ‬ماه،‭ ‬مشارکت‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬اجرای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۵‭ ‬هزارهکتار‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬را‭ ‬اقدامی‌با‭ ‬هدف‭ ‬تولید‭ ‬پروتئین‭ ‬ارزان‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬سیاست‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬ابلاغ‭ ‬شورای‭ ‬اقتصاد‭ ‬بیشترین‭ ‬تسهیلات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طرح‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬بنگاه‌های‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬زودبازده‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‌ایم‭.‬
وی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭: ‬خط‭ ‬اعتباری‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬نامحدود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬توان‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مقررات‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬بخش‌ها‭  - ‬با‭ ‬اختصاص‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬بیمه‭ ‬فعالیت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ -  ‬حمایت‭ ‬می‌کنیم‭.‬
در‭ ‬ضمن،‭ ‬دکتر‭ ‬شهیدزاده‭ ‬در‭ ‬سفر‭ ‬آبان‌ماه‭ ‬به‭ ‬استان‭ ‬هرمزگان‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬۳۰۰۰‭ ‬تنی‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬گرزه‭ ‬بندرلنگه‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بازدید‭ ‬کرد‭.‬
این‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬زمینی‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬۵‭ ‬هکتار‭ ‬و‭ ‬سایت‭ ‬دریایی‭ ‬به‭ ‬مساحت‭ ‬۶۰‭ ‬هکتار‭ ‬توسط‭ ‬شرکت‭ ‬"طرح‭ ‬توسعه‭ ‬نیکسا"‭ ‬اجرا‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬آن‭ ‬۹۸۸‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مبلغ‭ ‬۶۹۰‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تسهیلات‭ ‬توسط‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

برای مطالعه مطلب «ماهی،‭ ‬در‭ ‬قفسِ‭ ‬ناهماهنگی‭ ‬بین‭ ‬سازمان‌ها خواهد‭ ‬مرد» کلیک کنید

معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی؛
بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس

دکتر‭ ‬حسن‭ ‬صالحی،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬گفت‭: ‬برنامه‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬قرارگرفته‭ ‬و‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬دستور‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی،‭ ‬موظف‭ ‬شده‭ ‬هم‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬تجهیزات‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬بیمه‭ ‬کند‭.‬
وی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬می‌توانند‭ ‬درخواست‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬ارایه‭ ‬دهند‭ ‬تا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بیمه‭ ‬آن‭ ‬اقدام‭ ‬شود‭.‬
معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬سایر‭ ‬بیمه‌های‭ ‬کشور‭ ‬مانند‭ ‬البرز،‭ ‬ملت‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬بیمه‭ ‬کردن‭ ‬تجهیزات‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬اعلام‭ ‬آمادگی‭ ‬کرده‌اند؛‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬حرکتی‭ ‬انجام‭ ‬نداده‌اند،‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬اقدام‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬خسارات‭ ‬احتمالی‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬طوفان‭ ‬و‭ ‬امواج‭ ‬آب‌های‭ ‬ساحلی‭ ‬به‭ ‬قفس‭ ‬ماهیان‭ ‬گفت‭: ‬تاکنون‭ ‬خسارتی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بابت‭ ‬به‭ ‬قفس‌ها‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬ساحلی‭ ‬وارد‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬

قائم‭ ‬مقام‭ ‬مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی؛
پرداخت‭ ‬خسارت‭ ‬به‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬ماهی،‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬بیمه‭ ‬بودن

مهندس‭ ‬محمدابراهیم‭ ‬حسن‌نژاد،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬۴۵‭ ‬میلیون‭ ‬مترمربع‭ ‬از‭ ‬استخرهای‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬قراردارد،‭ ‬گفت‭: ‬سال‭ ‬۹۳‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬شیوع‭ ‬بیماری‭ - ‬وی‭ ‬اچ‭ ‬اس‭ -  ‬در‭ ‬استخرهای‭ ‬پرورش‭ ‬قزل‭ ‬آلا‭ ‬و‭ ‬وارد‭ ‬شدن‭ ‬خسارت‭ ‬قابل‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آبزی‌پروران،‭ ‬کمک‌های‭ ‬دولت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬کشاورزی‭ ‬مشروط‭ ‬به‭ ‬بیمه‭ ‬مراکز‭ ‬آبزی‭ ‬پروری‭ ‬شد‭.‬
وی‭ ‬گفت‭: ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬سازمان‭ ‬دامپزشکی‭ ‬کشور‭ ‬۸‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬ماهی‭ ‬قزل‌آلا‭ ‬بابت‭ ‬شیوع‭ ‬بیماری‭ ‬و‭ ‬معدوم‭ ‬کردن‭ ‬ماهی‌ها‭ ‬خسارت‭ ‬پرداخت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬درپی‭ ‬این‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬توافق‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬پرورش‭ ‬دهندگان‭ ‬ماهیان‭ ‬سردآبی‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬خسارت‭ ‬دریافت‭ ‬می‌کنند‭ ‬که‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭. ‬این‭ ‬درحالی‌است‭ ‬که‭ ‬امسال‭ ‬۱۵۳‭ ‬محصول‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬خدمات‭ ‬حمایتی‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬آنها‭ ‬است‭.‬
قائم‭ ‬مقام‭ ‬مدیرعامل‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬همچنین‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬جدید‭ ‬بیمه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬خبرداد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬براساس‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬آبزی‭ ‬پرورانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬روش‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬فعالیت‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬دارند‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬بیمه‌ای‭ ‬آبزی‭ ‬و‭ ‬سازه‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬بهره‌مند‭ ‬گردند‭.‬

مجری‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس؛
عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬بیمه‭ ‬تجهیزات‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس

دکتر‭ ‬حقیقی،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مبحث‭ ‬بیمه‭ ‬شدن‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬سخت‭ ‬کوشانه‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه،‭ ‬محصولات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬عملیاتی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬امسال‭ ‬نیز‭ ‬جامع‌تر‭ ‬شد‭. ‬طبق‭ ‬آخرین‭ ‬آمار،‭ ‬از‭ ‬۳۷۰‭ ‬قفس‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬آب،‭ ‬۱۶۲‭ ‬قفس‭ ‬دارای‭ ‬ماهی‭ ‬شده‌اند‭.‬
دکتر‭ ‬حقیقی‭ ‬به‭ ‬تلاش‌های‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬بیمه‭ ‬تجهیزات‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬جدید‭ ‬خبرداد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تنوع‭ ‬تجهیزات‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬محل‭ ‬استقرار‭ ‬این‭ ‬تجهیزات‭ ‬که‭ ‬ریسک‭ ‬بالایی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تازه‭ ‬وارد‭ ‬بودن‭ ‬صنعت‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬تجهیزات‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬تاخیر‭ ‬افتاده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پیش‌نویس‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬بیمه‭ ‬تاسیسات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬آماده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬رابطه‭ ‬مستقیم‭ ‬میزان‭ ‬استاندارد‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬تجهیزات‭ ‬با‭ ‬فرانشیز‭ ‬گفت‭: ‬دستورالعمل‭ ‬بیمه‭ ‬تجهیزات‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬توسط‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پرورش‌دهندگان‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬مراجعه‭ ‬به‭ ‬دفاتر‭ ‬نمایندگی‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬بیمه‭ ‬آبزی،‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬تاسیسات‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬نزد‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬بیمه‭ ‬نمایند‭.‬

مجری‭ ‬طرح‭ ‬آبزی‭ ‬پروری‭ ‬موسسه‭ ‬جهاد‭ ‬نصر؛
ورود‭ ‬بیمه‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس

مهندس‭ ‬ربیع‭ ‬زاده،‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬موسسه‭ ‬جهاد‭ ‬نصر،‭ ‬فعالیت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬را‭ ‬ترویجی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬واسط‭ ‬بین‭ ‬فعالین‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬قرار‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬افرادی‭ ‬که‭ ‬تمایل‭ ‬دارند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬فعالیت‭ ‬کنند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬معرفی‭ ‬می‌کنیم؛‭ ‬البته‭ ‬مشاورین‭ ‬موسسه‭ ‬وظیفه‭ ‬تنظیم‭ ‬برنامه‌های‭ ‬کلان‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬برعهده‭ ‬دارند‭. ‬ربیع‭ ‬زاده‭ ‬جانمایی‭ ‬محل‭ ‬احداث‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬منطقه‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬خرید‭ ‬تجهیزات،‭ ‬طراحی‭ ‬مورینگ‭ ‬قفس‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬سیستم‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬محل‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬باید‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬

رئیس‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬بیمه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭:‬
سازه‌ها‭ ‬همراه‭  ‬با‭ ‬ماهی‭ ‬بیمه‭ ‬می‌شوند‭!‬

این‭ ‬درحالی‌است‭ ‬که‭ ‬مهندس‭ ‬محمد‭ ‬ابارشی،‭ ‬رئیس‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬بیمه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬نرخ‭ ‬حق‭ ‬بیمه‭ ‬را‭ ‬۴‭ ‬دهم‌درصد‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬استاندارد‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬سازه‌های‭ ‬مخصوص‭ ‬پرورش،‭ ‬قفس‭ ‬ماهی‌های‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭. ‬
رئیس‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬بیمه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬درخصوص‭ ‬الگو‭ ‬گرفتن‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬پرورش‌دهنده‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬گفت‭: ‬تاجایی‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬الگوبرداری‭ ‬می‌کنیم‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬متفاوت‭ ‬بودن‭ ‬شرایط‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬جغرافیایی،‭ ‬نوع‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭... ‬الگوها‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آزمایشی‭ ‬متعدد،‭ ‬بومی‌سازی‭ ‬می‌کنیم‭ ‬و‭ ‬درصورت‭ ‬گرفتن‭ ‬نتیجه‭ ‬مطلوب‭ ‬عملیاتی‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬بیمه‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬نوپا‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬از‭ ‬اوایل‭ ‬امسال‭ ‬بیمه‭ ‬ماهی‌های‭ ‬پرورشی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬شکل‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬4‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬قفس‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند‭.‬
ابارشی‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬کرد‭ ‬تنها‭ ‬بیمه‌شدگان‭ ‬درصورت‭ ‬متحمل‭ ‬شدن‭ ‬خسارت‭ ‬مشمول‭ ‬دریافت‭ ‬خسارت‭ ‬از‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌باشند‭.‬

شرکت‭ ‬آبتین‭ ‬قطعه‭ ‬زرین؛
کل‭ ‬سازه‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬بیمه‭ ‬می‌شود

مهندس‌خاشعی‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬آبتین‭ ‬قطعه‭ ‬زرین،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تفاوت‭ ‬در‭ ‬مقاومت‭ ‬سازه‌های‭ ‬احداثی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬مختلف‭ ‬گفت‭: ‬سازه‌هایی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬آب‌های‭ ‬آرام‭ ‬طراحی‭ ‬می‌شود‭ ‬با‭ ‬سازه‌های‭ ‬طراحی‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬دریا‭ ‬متفاوت‭ ‬بوده‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬ترتیب‭ ‬جنس‭ ‬سازه‭ ‬از‭ ‬پلی‌اتیلن‭ ‬میباشد‭.‬
خاشعی‭ ‬بیمه‌شدن‭ ‬کل‭ ‬سازه‭ ‬پرورش‎ماهی‭ ‬را‭ ‬تایید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬سازه،‭ ‬بسته‭ ‬به‭ ‬نوع‭ ‬پرورش،‭ ‬امکان‭ ‬بیمه‭ ‬شدن‭ ‬ماهی‌های‭ ‬پرورشی‭ ‬نیز‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬

مدیر‭ ‬فروش‭ ‬شرکت‭ ‬هلیا‭ ‬فناوران‭ ‬راگا‭:‬
کندی‭ ‬حرکت‭ ‬بیمه‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس

این‭ ‬درحالی‌است‭ ‬که‭ ‬مهندس‌شیریان،‭ ‬مدیرفروش‭ ‬شرکت‭ ‬هلیا‭ ‬فناوران‭ ‬راگا،‭ ‬ورود‭ ‬بیمه‭ ‬به‭ ‬حوزه‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬را‭ ‬زمان‌بر‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اعلام‭ ‬بیمه‌شدن‭ ‬سازه‌های‭ ‬مخصوص‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اسمی‌صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬به‌طور‭ ‬عملیاتی‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬سرعت‭ ‬عمل‭ ‬بیشتری‭ ‬به‭ ‬خرج‭ ‬دهد‭.‬
شیریان‭ ‬تنوع‭ ‬سازه‌های‭ ‬پلی‌اتیلنی‭ ‬به‌منظور‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬را‭ ‬زیاد‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬می‌افزاید‭: ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نوع‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬منطقه،‭ ‬سازه‌ها‭ ‬متفاوت‭ ‬می‌باشد‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬ماهی‌های‭ ‬گرم‌آبی‭ ‬با‭ ‬ماهی‌های‭ ‬سردآبی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬تور‭ ‬پرورش‭ ‬سازه‭ ‬متفاوت‭ ‬هستند؛‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تفاوت‭ ‬در‭ ‬ماهی‌هایی‭ ‬با‭ ‬وزن‌های‭ ‬مختلف‭ ‬نیز‭ ‬صدق‭ ‬می‌کند‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬اقدام‭ ‬کند‭.‬

مدیر‭ ‬کل‭ ‬شیلات‭ ‬استان‭ ‬بوشهر‭:‬
ضرورت‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬درآمدن‭ ‬کامل
فعالیت‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس

مهندس‭ ‬عباسعلی‭ ‬زنده‭ ‬بودی،‭ ‬مدیرکل‭ ‬شیلات‭ ‬استان‭ ‬بوشهر،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬اردیبهشت‌ماه‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬است‭. ‬قفس‌های‭ ‬توری‭ ‬شناور‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬دریا،‭ ‬محل‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬می‌شود‭. ‬بچه‭ ‬ماهی‌ها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬قفس‌ها‭ ‬رها‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سایز‭ ‬مطلوب‭ ‬برسند‭ ‬برداشت‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬ضرورت‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭.‬
وی‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬اولین‭ ‬پروژه‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬در‭ ‬دریاچه‭ ‬سد‭ ‬رئیسعلی‭ ‬دلواری‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬بزرگترین‭ ‬پروژه‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬است‭. ‬امیدواریم‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‭ ‬۶‭ ‬هزارتن،‭ ‬امسال‭ ‬به‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬برسد‭. ‬کل‭ ‬اعتبار‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬صدمیلیاردتومان‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬۶۵‭ ‬میلیارد‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بانک  -  ‬تسهیلاتی‭ -  ‬و‭ ‬۳۵‭ ‬میلیارد‭ ‬آورده‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬بحث‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس،‭ ‬برنامه‭ ‬میان‭ ‬مدت‭ ‬استان‭ ‬تولید‭ ‬ده‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬بلندمدت‭  - ‬ده‭ ‬ساله‭ -  ‬۴۰‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬حمایت‭ ‬بیمه‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬آن‭ ‬بپردازد‭.‬

پرورش‌ماهی‭ ‬در‭ ‬دهانه‭ ‬آب‌های‭ ‬اقیانوسی‭ ‬منطقه‭ ‬چابهار‭ ‬و‭ ‬کنارک

منطقه‭ ‬چابهار‭ ‬وکنارک‭ ‬در‭ ‬محدوده‭ ‬آب‌های‭ ‬دریای‭ ‬عمان‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۳۰۰‭ ‬کیلومتر‭ ‬مرز‭ ‬آبی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬موقعیت‭ ‬راهبردی‭ ‬و‭ ‬ترانزیتی‭ ‬اهمیت‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬شیلاتی‭ ‬دارد‭. ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬شیلات‭ ‬سیستان‌وبلوچستان‭  - ‬آب‌های‭ ‬ساحلی‭ ‬و‭ ‬فراساحلی‭ -  ‬با‭ ‬عزم‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬پرورش‭ ‬ماهیان‭ ‬دریایی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬گام‭ ‬برداشته‭ ‬وتاکنون‭ ‬۱۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬در‭ ‬پهنه‭ ‬آبی‭ ‬سواحل‭ ‬مکران،‭ ‬برای‭ ‬پرورش‌آبزیان‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬شناسایی‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬

بررسی‭ ‬تبعات‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس

به‭ ‬گزارش‭ ‬مارین‭ ‬تایمز،‭ ‬یک‭ ‬مقام‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬مازندران‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬مدیرکل‭ ‬حفاظت‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬مازندران‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬به‭ ‬گروهی‭ ‬مأموریت‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬محل‎های‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬گزارشی‭ ‬از‭ ‬تبعات‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬آن‭ ‬تهیه‭ ‬کنند‭ ‬تا‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ادامه‭ ‬فعالیت‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬قانونی‭ ‬تصمیم‎گیری‭ ‬شود‭.‬

مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری
شرکت‎های‭ ‬تعاونی‭ ‬تکثیر‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬آبزیان‭:‬
به‭ ‬جای‭ ‬تولید‭ ‬ماهی‭ ‬جلوی‭ ‬ورود‭ ‬پساب‭ ‬به‭ ‬دریا‭ ‬را‭ ‬بگیرید‭!‬

ارسلان‭ ‬قاسمی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری‭ ‬شرکت‎های‭ ‬تعاونی‭ ‬تکثیر‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬میگو،‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬که‭ ‬‮ - ‬آیا‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬دارای‭ ‬صنعت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فعالیت‎ها‭ ‬جلوگیری‭ ‬می‎شود؟‮ - ‬،‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬مارین‭ ‬تایمز‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬جای‭ ‬دریا‭ ‬اجازه‭ ‬فعالیت‭ ‬قفس‎ها‭ ‬را‭ ‬نمی‌دهند‭. ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬اجازه‭ ‬پرورش‭ ‬گونه‎هایی‭ ‬که‭ ‬ناسازگار‭ ‬با‭ ‬منابع‭ ‬آبزی‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اکوسیستم‭ ‬را‭ ‬برهم‭ ‬بزند؛‭ ‬نمی‎دهند‭.‬
اخیرا‭ ‬رییس‭ ‬سازمان‭ ‬شیلات‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬دیداری‭ ‬با‭ ‬استاندار‭ ‬گیلان‭ ‬اعلام‭ ‬کرده‭ ‬بود‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬استان‎های‭ ‬شمالی‭ ‬۴۰‭ ‬هزارتن‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬این‭ ‬آمار‭ ‬به‭ ‬۱۰‭ ‬برابر‭ ‬افزایش‭ ‬می‎یابد‭.‬

کارشناس‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭:‬
صندوق‭ ‬بیمه،‭ ‬
جلودار‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬آبزیان‭ ‬در‭ ‬قفس

مهندس‭ ‬مشرقی،‭ ‬کارشناس‭ ‬شیلات‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬بیمه‭ ‬دام،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬آبزیان،‭ ‬به‭ ‬پیش‭ ‬قراول‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬اداره‭ ‬در‭ ‬ورود‭ ‬مبحث‭ ‬بیمه‭ ‬به‭ ‬پرورش‭ ‬آبزیان‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬نکاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نوشتن‭ ‬طرح‭ ‬بیمه‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت،‭ ‬عوامل‭ ‬خطر‭ ‬تحت‭ ‬پوشش‭ ‬و‭ ‬ضریب‭ ‬خطر‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬نیازمند‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬پیشینه‭ ‬وسوابق‭ ‬کار‭ ‬می‌باشد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬این‌که‭ ‬تجربه‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬وجود‭ ‬نداشت،‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬نیازمند‭ ‬الگوبرداری‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬خارجی‭ ‬فعال‭ ‬بود‭ . ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مطالعه‭ ‬مستندات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬،‭ ‬سفری‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬نروژ‭ ‬توسط‭ ‬اینجانب‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬ارایه‭ ‬طرح‭ ‬جامعی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بیمه‭ ‬آبزی‭ ‬و‭ ‬سازه‭ ‬وتجهیزات‭ ‬گردید‭.‬
مشرقی‭ ‬به‭ ‬اقدامات‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بیمه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬همکاری‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬حداقل‭ ‬به‭ ‬دو‭ ‬صورت‭ ‬اتکایی‭ ‬و‭ ‬مشارکتی‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬دراین‭ ‬راستا‭ ‬اخیراً‭ ‬نمایندگانی‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬بیمه‭ ‬مونیخ‭ ‬ری‭ ‬آلمان‭ ‬از‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬ونحوه‭ ‬کارهای‭ ‬صندوق‭ ‬بازدید‭ ‬نمودند‭.‬

سهامدار‭ ‬شرکت‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬نیکسا‭:‬
رغبت‭ ‬فعالین‭ ‬صنعت‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس،‭ ‬
به‭ ‬تعرفه‌های‭ ‬کمتر‭ ‬بیمه‌ای

مهندس‭ ‬زهری‭ ‬،‭ ‬سهامدار‭ ‬شرکت‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬نیکسا،‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬شرکت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬بیمه‌ای‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬شرکت‭ ‬های‭ ‬بیمه‭: ‬صندوق‭ ‬بیمه‌کشاورزی،‭ ‬ایران،‭ ‬دانا‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬حضور‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬تمایل‭ ‬فعالین‭ ‬بخش‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬بیمه‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬ریسک‌پذیر‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬می‌باشد‭.‬
زهری،‭ ‬به‭ ‬تعرفه‌های‭ ‬متغیر‭ ‬از‭ ‬۳ دهم‭ ‬تا‭ ‬۱/۵‬ درصد‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬باتوجه‭ ‬به‭ ‬نوپا‭ ‬بودن‭ ‬پرورش‌ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس،‭ ‬شرکت‭ ‬طرح‭ ‬توسعه‭ ‬نیکسا‭ ‬اولین‭ ‬شرکتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬صنعتی‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬اینجانب‭ ‬تعرفه‭ ‬۱ دهم‭ ‬درصد‭ ‬قابل‭ ‬قبول‭ ‬می‌باشد‭.‬
وی‭ ‬اظهار‭ ‬امیدواری‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬بیمه‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬و‭ ‬تضمین‭ ‬بهره‌روی‭ ‬بینجامد‭ ‬تا‭ ‬شاهد‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬تولید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬در‭ ‬آینده‌ای‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬باشیم‭.‬

برخی از مزایای پرورش ماهی در قفس:

•‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬بالا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬سیستم‌های‭ ‬پرورشی
•‭ ‬مقرون‭ ‬به‭ ‬صرفه‌بودن‭ ‬و‭ ‬پائین‭ ‬بودن‭ ‬هزینه‌های‭ ‬ثابت‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬روش‌های‭ ‬متداول‭ ‬در‭ ‬پرورش‭ ‬آبزیان
•‭ ‬اعمال‭ ‬مدیریت‭ ‬آسان‌تر‭ ‬بر‭ ‬سایت‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬روش‌ها
•‭ ‬پرورش‭ ‬در‭ ‬محیط‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬بودن‭ ‬طعم‭ ‬و‭ ‬مزه‭ ‬آبزیان‭ ‬تولید‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬ماهیان‭ ‬صید‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬دریا
•‭ ‬تنوع‭ ‬گونه‌ای‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬گونه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬پرورشی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow