سیاستگذاری کشاورزی
در‭ ‬گرو‭ ‬اقتصاد‭ ‬روستایی

راه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬از‭ ‬روستاها‭ ‬می‌گذرد‭!‬ 

در‭ ‬گرو‭ ‬اقتصاد‭ ‬روستایی

با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬روستاها‭ ‬طی‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬نخست‭ ‬آن‭ ‬امسال‭ ‬بود،‭ ‬صاحب‭ ‬سازمان‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬متولی‭ ‬جدید‭ ‬پیدا‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬برپایی‭ ‬دومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬توانمندی‭ ‬روستائیان‭ ‬و‭ ‬عشایر‭ ‬کشور‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬صنعتگران‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬روستایی‭ ‬از‭ ‬420‭ ‬شهرستان‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬سالن‭ ‬بزرگ‭ ‬محل‭ ‬دائمی‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬تهران‭ ‬برپا‭ ‬شد،‭ ‬به‭ ‬نقش‭ ‬اقتصاد‭ ‬روستا‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬بودجه‭ ‬تخصیص‭ ‬یافته،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬پیش‌رو‭ ‬می‌پردازیم‭.‬
در‭ ‬نخستین‭ ‬روز‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬95،‭ ‬رهبر‭ ‬انقلاب،‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬سال‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬نامید‭ ‬و‭ ‬تقریبا‭ ‬تمام‭ ‬مسئولان،‭ ‬آن‌جا‭ ‬که‭ ‬پای‭ ‬بحث‭ ‬و‭ ‬نشست‭ ‬و‭ ‬جلسات‭ ‬کوچک‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬بود‭ ‬به‭ ‬شعار‭ ‬فوق‭ ‬الذکر‭ ‬استناد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬رعایت‭ ‬آن‭ ‬دانستند‭. ‬
ماه‌های‭ ‬سال‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬سپری‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بهار‭ ‬به‭ ‬تابستان‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬پاییز‭ ‬و‭ ‬زمستان‭ ‬رسیدیم‭ ‬و‭ ‬معلوم‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬گریبان‭ ‬تکرار‭ ‬مشکلات‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬همانند‭ ‬ده‭ ‬و‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬تغییر‭ ‬یا‭ ‬تحولی‭ ‬در‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬زیر‭ ‬بخش‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬رخ‭ ‬داده،‭ ‬واجد‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬تاثیری‭ ‬نبوده‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬دگرگونی‭ ‬قابل‭ ‬ملاحظه‌ای‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آورد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬هنوز‭ ‬زیر‭ ‬ساخت‌ها،‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارات،‭ ‬نوع‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬اعتقاد‭ ‬به‭ ‬محوری‭ ‬بودن‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬اگر‭ ‬نه‭ ‬در‭ ‬بوته‭ ‬فراموشی،‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بی‭ ‬توجهی‭  ‬روبرو‭ ‬می‌باشند‭.‬
نکته‭ ‬مهم‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬درک‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬واحدی‭ ‬که‭ ‬مسئول‭ ‬تأمین‭ ‬غذای‭ ‬80‭ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬جمعیت‭ ‬داخلی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬الزاماً‭ ‬باید‭ ‬نگاهی‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬نیز‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬تحرکات‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬مسئولان‭ ‬ذی‌ربط‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬مجریان‭ ‬و‭ ‬قانونگذاران‭ ‬دیده‭ ‬نمی‌شود‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬‮«‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی،‭ ‬اقدام‭ ‬و‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬کشاورزی‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬با‭ ‬کشاورزی‭ ‬سال‭ ‬90‭ ‬چندان‭ ‬تفاوتی‭ ‬ندارد‭. ‬
به‭ ‬گزارش‭ ‬ایانا،‭ ‬در‭ ‬جدیدترین‭ ‬بررسی‭ ‬مؤسسه‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬روستایی،‭  - ‬سهم‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬برآورد‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬محاسبات‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬الگوی‭ ‬داده‭ ‬–‭ ‬ستانده‭ ‬سال‭ ‬1383،‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬که‭ ‬آثار‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭  - ‬سهم‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کشاورزی‭ -  ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬فوق‭ ‬حدود ۲.۵  ‬برابر‭ ‬آثار‭ ‬مستقیم‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬داخلی‭ ‬کشور‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬تعمیم‭ ‬این‭ ‬سهم‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬1393،‭ ‬بیانگر‭ ‬آثار‭ ‬مستقیم‭ ‬و‭ ‬غیرمستقیم‭ ‬سهم‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬داخلی‭ ‬کشور‭ ‬معادل ۳۲.۶‭‭ ‬درصد‭ ‬تولید‭ ‬ناخالص‭ ‬داخلی‭  - ‬GDP‭ -  ‬بوده‭ ‬است‭.‬
حال‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬چند‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬زندگی‭ ‬مردم‭ ‬تحت‭ ‬تاثیر‭ ‬این ۳۲.۶‭‭ ‬ درصد‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن،‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬صادرات‭ ‬ما‭ ‬دست‌خوش‭ ‬تغییر‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬طبق‭ ‬اعلام‭ ‬مرکز‭ ‬فناوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬۱۳.۲۴‭‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬ارزش‭ ‬صادرات‭ ‬کالاهای‭ ‬غیرنفتی‭ ‬و ۲۰.۹۳ درصد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کالاها‭ ‬در‭ ‬ده‭ ‬ماهه‭ ‬منتهی‭ ‬به‭ ‬دی‭ ‬95‭ ‬را‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬میزان‭ ‬تورم،‭ ‬افزایش‭ ‬چنددرصدی‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬ناچیز‭ ‬واردات‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬زمان‭ ‬مشابه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬کافی‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسد‭.‬
بررسی‭ ‬مطالعات‭ ‬انجام‌شده‭ ‬نشان‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬اگرچه‭ ‬رابطه‭ ‬معکوسی‭ ‬میان‭ ‬درجه‭ ‬توسعه‌یافتگی‭ ‬کشورها‭  - ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬معیار‭ ‬درآمد‭ ‬سرانه‭ -  ‬و‭ ‬سهم‭  - ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬کشاورزی‭ - ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ملی‭ ‬کشورها‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬حال‭ ‬هرقدر‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬بیشتر‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬توسعه‌یافتگی‭ ‬می‌شود،‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬سهم‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کشاورزی‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ملی‭ ‬افزوده‭ ‬میگردد‭. ‬این‭ ‬امر‭ ‬به‌‭ ‬دلیل‭ ‬رونق‭ ‬آثار‭ ‬پیشین‭ ‬و‭ ‬پسینی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ملی‭ ‬به‌وجود‭ ‬می‌آورد‭.‬
بر‭ ‬اساس‭ ‬اطلاعات‭ ‬سال‭ ‬1391،‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬ایران‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بستر‭ ‬اصلی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور،‭ ‬موطن ۵.۹‭‭ ‬میلیون‭ ‬خانوار‭ ‬روستایی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬۲۵.۴ ‬میلیون‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬جمعیت‭ ‬76‭ ‬میلیونی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬آغاز‭ ‬دهه‭ ‬90‭ ‬در‭ ‬برمی‌گرفته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬ارقام‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اندکی‭ ‬اغماض،‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬که‭ ‬حیات‭ ‬اقتصادی‭ ‬حدود‭ ‬28‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬جمعیت‭ ‬کشور‭ ‬مستقیماً‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬پیوند‭ ‬خورده‭ ‬است‭.‬
خالص‭ ‬مشاغل‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1391‭ ‬برابر‭ ‬188‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬بوده‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬فقط‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬50‭ ‬هزار‭ ‬فرصت‭ ‬شغلی‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬موجودی‭ ‬مشاغل‭ ‬بخش‭ ‬خدمات‭ ‬نیز‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬فرصت‭ ‬شغلی‭ ‬کاسته‭ ‬شده‭ ‬است‭! ‬این‭ ‬آمار‭ ‬آشکارا‭ ‬گویای‭ ‬نقش‭ ‬حساس‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬اهمیت‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور،‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬بحرانی‭ ‬مانند‭ ‬تحریم‌های‭ ‬همه‌جانبه‭ ‬است‭.‬
هر‭ ‬اندازه‭ ‬یک‭ ‬کشور‭ ‬مراحل‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬کرده‭ ‬باشد،‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬کاهش‭ ‬سهم‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬بر‭ ‬سهم‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬‮«‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کشاورزی‮»‬‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬افزوده‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬آشکارا‭ ‬افزایش‭ ‬روزافزون‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشورها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭.‬
این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علی‭ ‬اصغر‭ ‬قانع،‭ ‬معاون‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬شرکت‭ ‬مهندسی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬فاضلاب‭ ‬کشور،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬گفت‭: ‬مهاجرت‭ ‬روستائیان‭ ‬به‭ ‬شهر‌ها‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬نظام‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارات‭ ‬در‭ ‬رشد‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬درآمد‭ ‬روستائیان‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬افزایی‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬است‭. ‬باید‭ ‬روستائیان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬توانمند‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬چشم‌داشتی‭ ‬به‭ ‬واریز‭ ‬یارانه‭ ‬نقدی‭ ‬ما‌هانه‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بند‭ ‬3‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬محور‭ ‬قراردادن‭ ‬رشد‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬با‭ ‬تقویت‭ ‬عوامل‭ ‬تولید،‭ ‬توانمندسازی‭ ‬نیروی‭ ‬کار،‭ ‬تقویتِ‭ ‬رقابت‌پذیری‭ ‬اقتصاد،‭ ‬ایجاد‭ ‬بستر‭ ‬رقابت‭ ‬بین‭ ‬مناطق‭ ‬و‭ ‬استان‌ها‭ ‬و‭ ‬به‌‭ ‬کارگیری‭ ‬ظرفیت‭ ‬و‭ ‬قابلیت‌های‭ ‬متنوع‭ ‬در‭ ‬جغرافیای‭ ‬مزیت‌های‭ ‬مناطق‭ ‬کشور‭ ‬اشاره‭ ‬دارد‭.‬
بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬در‭ ‬بودجه‭ ‬سال‭ ‬1396،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬829‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬عشایری،‭ ‬129‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬به‭ ‬موسسه‭ ‬پژوهش‌های‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬421‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬به‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬اختصاص‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دکترسیدابوالفضل‭ ‬رضوی‭ ‬معاون‭ ‬توسعه‭ ‬روستا‌ها‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬رئیس‭ ‬جمهوری‭ ‬در13‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬به‭ ‬خبرنگاران‭ ‬گفت‭: ‬دولت،‭ ‬امسال‭ ‬بالغ‭ ‬بر‭ ‬3000‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬اعتبار‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬فرصت‌های‭ ‬شغلی‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬تاکنون‭ ‬610‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬توسط‭ ‬بانک‭ ‬سینا‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بانک‭ ‬عامل‭ ‬به‭ ‬متقاضیان‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬یعنی‭ ‬یک‭ ‬پنجم‭ ‬مبلغ‭ ‬مصوب،‭ ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬
البته‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬جدی‌تر‭ ‬درخصوص‭ ‬رونق‭ ‬گرفتن‭ ‬روستاها،‭ ‬ازجمله‭ ‬انتقال‭ ‬کارمندان‭ ‬به‭ ‬استان‌های‭ ‬محل‭ ‬تولد‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬حداقلی،‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬تلاش‌های‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬زیرساختی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬داشته‭ ‬تا‭ ‬نگاه‌ها‭ ‬به‭ ‬روستا‭ ‬متمرکز‭ ‬شود‭. ‬
غلامحسین‭ ‬طباطبایی،‭ ‬معاون‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی،‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬گفتگو‭ ‬با‭ ‬ایانا‭ ‬گفت‭: ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اتکا‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬داخلی‭ ‬توانسته‭ ‬است‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزایش‭ ‬نقدینگی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬باید‭ ‬افزایش‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تکمیلی‭ ‬و‭ ‬مکان‌یابی‭ ‬آن‌ها‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مزارع،‭ ‬به‭ ‬صورت‭  ‬یک‌جا‭ ‬پیش‭ ‬بینی‭ ‬شود‭.‬
طباطبایی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬تخصصی‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬تأکید‭ ‬کرد‭: ‬هرچند‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬توانسته‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬نیازهای‭ ‬کشاورزان‭ ‬پاسخ‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حداکثر‭ ‬توان‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬حاضر‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬چنین‭ ‬وسعتی‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬مالی‭ ‬پشتیبان‭ ‬دارد‭. ‬سرمایه‌های‭ ‬سرگردان‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬وقتی‭ ‬بدانند‭ ‬ریسک‭ ‬و‭ ‬مدت‭ ‬خواب‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تولید‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سود‭ ‬متعارفی‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬روی‭ ‬می‌آورند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬تلنبار‭ ‬شدن‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬کاذبی‭ ‬نظیر‭ ‬دلار‭ ‬و‭ ‬مسکن،‭ ‬وارد‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬می‌شوند‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود‭: ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬آنکه‭ ‬توانسته‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬مدیریت‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬کارآمد‭ ‬به‭ ‬سودآوری‭ ‬نزدیک‭ ‬شود،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬رها‭ ‬بودن‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬کارآمد‭ ‬در‭ ‬موقع‭ ‬برداشت،‭ ‬نتوانسته‭ ‬سود‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬نصیب‭ ‬کشاورزان‭ ‬کند‭.‬
معاون‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬معنا‭ ‬که‭ ‬خطوط‭ ‬صادراتی‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬تعریف‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬رهاشدگی‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‌صورت‭ ‬هدف‌دار‭ ‬هدایت‭ ‬شود،‭ ‬می‌تواند‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬رونق‭ ‬دهد‭. ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬تلاش‭ ‬می‌کند‭ ‬با‭ ‬ابتکار‭ ‬عمل‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬چرخش‭ ‬نقدینگی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬ترغیب‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬کشاورزان‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی،‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬اقتصادی‭ ‬کند‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬اشتغال،‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬غذایی،‭ ‬صادرات‭ ‬غیرنفتی‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬تامین‭ ‬می‌شود‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬شرایط‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬عشایری‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬کارآمد‭ ‬بوده،‭ ‬چراکه‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬ادغام‭ ‬دو‭ ‬وزراتخانه‭ ‬جهادسازندگی‭ ‬و‭ ‬وزارت‌کشاورزی‭ ‬حرف‭ ‬و‭ ‬حدیث‌های‭ ‬زیادی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آمده‭ ‬که‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬انتقادها‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬آن‌که‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬یک‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬وزارت‭ ‬جهادسازندگی‭ ‬پرچم‌دار‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬عمران‭ ‬روستایی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬منحصراً‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬فعال‭ ‬نبوده،‭ ‬مطرح‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
حاصل‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬بیان‭ ‬گردید‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشاورزی‭ ‬زیر‭ ‬ساخت‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬است‭ ‬ولذا‭ ‬راه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬از‭ ‬روستاها‭ ‬می‌گذرد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow