سیاستگذاری کشاورزی
تجارب‭ ‬قابل‭ ‬انتقال

از‭ ‬هر‭ ‬4‭ ‬کشاورز‭ ‬فرانسوی‭ ‬سه‭ ‬نفر‭ ‬عضو‭ ‬تعاونی‭ ‬هستند

تجارب‭ ‬قابل‭ ‬انتقال

نشست‭ ‬مشترک‭ ‬مسئولان‭ ‬بخش‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬تعاونی‭ ‬فرانسه‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬وزیر‭ ‬سابق‭ ‬کشاورزی‭ ‬فرانسه‭  - ‬آقای Henri Nallet‭ - ‬‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬تعاون،‭ ‬یکشنبه‭ ‬اول‭ ‬اسفند‭ ‬ماه‭ ‬1395‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬آمفی‭ ‬تئاتر‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬کشور‭ ‬برگزار‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬طول‭ ‬برگزاری‭ ‬این‭ ‬دیدار‭ ‬بروشور‭ ‬و‭ ‬کاتالوگ‌هایی‭ ‬برای‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬سخنرانان‭ ‬و‭ ‬زمینه‭ ‬کاری‭ ‬آنها‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬سالن‭ ‬توزیع‭ ‬شد‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬مهندس‭ ‬حسین‭ ‬صفایی‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬کشور،‭ ‬ضمن‭ ‬خوشامدگویی‭ ‬به‭ ‬هیات‭ ‬فرانسوی‭ ‬،‭ ‬تمایل‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬به‭ ‬کاربرده‭ ‬توسط‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اداره‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬فرانسه‭ ‬ابراز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬پیشینه‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬ساختار‭ ‬تشکل‌ها،‭ ‬تصریح‭ ‬نمود‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬مبادلات‭ ‬تجاری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬فرانسه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬روز‭ ‬بروز‭ ‬بیشتر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬تفاهم‌نامه‌ها‭ ‬و‭ ‬قراردادهای‭ ‬مورد‭ ‬توجهی‭ ‬منجر‭ ‬شود‭.‬
سپس‭ ‬آقای‭ ‬فرانسیس،‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬سابق‭ ‬فرانسه‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬هیات‭ ‬فرانسوی‭ ‬داده‭ ‬شده،‭ ‬تشکر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬دیدارهای‭ ‬پی‌درپی‭ ‬با‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬ایرانی،‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬نیز‭ ‬صورت‭ ‬می‌پذیرد‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬سفر‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬سفیر‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬فرانسه‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلفی‭ ‬از‭ ‬همکاری‌های‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬تعاونی‌ها،‭ ‬نقاط‭ ‬مشترکی‭ ‬بین‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬فرانسه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬امیدواریم‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬سوالات‭ ‬دوستان،‭ ‬تجربیات‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬بگذاریم‭ ‬و‭ ‬همکاری‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬فرانسه‭ ‬را‭ ‬تقویت‭ ‬کنیم‭.‬
سپس‭ ‬آقای‭ ‬فرانسیس‭ ‬جی‭ ‬جیر،‭ ‬مسئول‭ ‬میز‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬فرانسه‭ ‬به‭ ‬معرفی‭ ‬اعضای‭ ‬گروه‭ ‬فرانسوی‭ ‬پرداخت‭ ‬تا‭ ‬شرکت‌کنندگان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬بتوانند‭ ‬سوالات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬زمینه‭ ‬کاری‭ ‬این‭ ‬هیات‭ ‬تجاری‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کنند‭: ‬
•‭ ‬فرانسیس‭ ‬لامیس،‭ ‬مدیر‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬جنوب‭ ‬فرانسه،‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬متفاوتی‭ ‬فعالیت‭ ‬دارد
•‭ ‬میشل‭ ‬فوستویه،‭ ‬کشاورز‭ ‬تولیدات‭ ‬گیاهی
•‭ ‬اولیویه‭ ‬دوبورون،‭ ‬رئیس‭ ‬تعاونی‭ ‬توزیع‭ ‬چغندر‭ ‬قند‭ ‬
•‭ ‬پیربجر،‭ ‬رئیس‭ ‬کمیته‭ ‬ملی‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬گیاه‭ ‬
•‭ ‬ورمولن،‭ ‬رئیس‭ ‬تعاونی‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشاورزی‭ ‬
پس‭ ‬از‭ ‬معرفی‭ ‬اعضاء‭ ‬توضیحاتی‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬چگونگی‭ ‬اداره‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬ارائه‭ ‬شد‭: ‬
ازهر‭ ‬4‭ ‬کشاورز‭ ‬فرانسوی،‭ ‬3‭ ‬نفر‭ ‬آنها‭ ‬عضو‭ ‬تعاونی‭ ‬هستند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬توانسته‌اند‭ ‬خدمات‭ ‬شایان‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬ارائه‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬بهترین‭ ‬خریدار‭ ‬محصولات‭ ‬آنها‭ ‬باشند‭. ‬
همچنین‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬اعلام‭ ‬نیاز‭ ‬این‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬تعاونی،‭ ‬تکنسین‌های‭ ‬متخصص‭ ‬برای‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬باغ‌های‭ ‬آنان‭ ‬فرستاده‭ ‬می‌شوند‭ ‬که‭ ‬مشاوره‌های‭ ‬تکنیکی‭ ‬مناسبی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مشکل‭ ‬پیش‌آمده‭ ‬به‭ ‬آنها‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭. ‬دولت‭ ‬فرانسه‭ ‬نیز‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬مجموعه‌هایی‭ ‬حمایت‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬حداقل‭ ‬مالیات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬لحاظ‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬
گروه‭ ‬فرانسوی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬هدف‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬تولیدی‭ ‬باید‭ ‬ایجاد‭ ‬انگیزه‭ ‬برای‭ ‬کشاورزان‭ ‬بوده‭ ‬با‭ ‬تجاری‭ ‬کردن‭ ‬تولید‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬رعایت‭ ‬استانداردهای‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬آماده‭ ‬نماید‭. ‬برای‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬تعاونی‭ ‬چغندرقند‭ ‬فرانسه‭ ‬با‭ ‬کم‭ ‬کردن‭ ‬واسطه‌ها،‭ ‬رغبت‭ ‬کشاورزان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬بیشتر‭ ‬دو‭ ‬چندان‭ ‬کرده‌اند‭.‬
در‭ ‬ادامه،‭ ‬مهندس‭ ‬صفایی‭ ‬افزود‭: ‬تمایل‭ ‬داریم‭ ‬مبادلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فرانسه‭ ‬در‭ ‬بستر‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬گسترش‭ ‬دهیم‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬کار‭ ‬مشترک‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بذر‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬تحت‭ ‬لیسانس‭ ‬برندهای‭ ‬فرانسوی‭ ‬برای‭ ‬تامین‭ ‬نیاز‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬کشت‭ ‬محصولات‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بذرهای‭ ‬تولید‭ ‬کشور‭ ‬فرانسه‭ ‬به‭ ‬تقویت‭ ‬روابط‭ ‬بپردازیم‭.‬
در‭ ‬زمینه‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬نیز‭ ‬صحبت‌های‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬طی‭ ‬آن‭ ‬دو‭ ‬پیشنهاد‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬صفایی‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭:‬
1 - ‭ ‬کشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬سفارش‭ ‬فرانسه‭ ‬در‭ ‬مساحت‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬هکتار‭ ‬طی‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬
2 - ‭ ‬توسعه‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬که‭ ‬زمینه‭ ‬این‭ ‬همکاری‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬هم‭ ‬فراهم‭ ‬می‌باشد‭.‬

خبرنگار‭ ‬ماهنامه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬با‭ ‬سخنرانان‭ ‬مصاحبه‭ ‬کوتاهی‭ ‬با‭ ‬وزیر‭ ‬سابق‭ ‬کشاورزی‭ ‬فرانسه‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬وی‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬بیشتر‭ ‬با‭ ‬ایران،‭ ‬ابتدا‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬و‭ ‬نیازهای‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬صورت‭ ‬پذیرد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬زمینه‌های‭ ‬همکاری‭ ‬تعیین‭ ‬شوند‭ ‬تا‭ ‬بتوانیم‭ ‬به‭ ‬انتقال‭ ‬تجارب‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬فرانسه‭ ‬بپردازیم‭. ‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow