سیاستگذاری کشاورزی
این‌جا کجا‭ ‬است؟

آنهمه‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬داخلی
آن‌وقت ، واردات رب گوجه فرنگی!!

این‌جا کجا‭ ‬است؟

مهدی‭ ‬رجول‭ ‬دزفولی

واقعاً‭ ‬این‌جا‭ ‬کجا‭ ‬است؟‭ ‬ساکنانش‭ ‬از‭ ‬کدام‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬مخلوقات‭ ‬الهی‭ ‬هستند؟‭ ‬مسئولانش‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬اندازه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مردم‭ ‬تحت‭ ‬امر‭ ‬خود‭ ‬احساس‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬میکنند؟‭ ‬کاسبانش‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬‮«‬حبیب‭ ‬خدا‮»‬‭ ‬هستند؟‭ ‬آن‌هایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬ترفندی‭ ‬در‭ ‬اندیشه‭ ‬چپاول‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬انباشتن‭ ‬مال‭ ‬و‭ ‬ثروت‌اندوزی‌اند‭ ‬از‭ ‬کدام‭ ‬سیاره‭ ‬منظومه‭ ‬شمسی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سرزمین‭ ‬خصم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مرز‭ ‬و‭ ‬بوم‭ ‬فرود‭ ‬آمده‌اند؟‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬آن‌جا‭ ‬که‭ ‬پای‭ ‬منافع‭ ‬فردی‭ ‬به‌میان‭ ‬می‌آید‭ ‬تمام‭ ‬قوانین‭ ‬الهی‭ ‬و‭ ‬بشری،‭ ‬وجدان،‭ ‬انسانیت،‭ ‬نوع‭ ‬دوستی،‭ ‬وطن‌پرستی‌،‭ ‬رحم‭ ‬و‭ ‬مروت‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬فضایل‭ ‬به‭ ‬رذایل‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شوند؟‭ ‬واقعاً‭ ‬این‌جا‭ ‬کجاست؟‭ ‬آیا‭ ‬این‌جا‭ ‬همان‭ ‬سرزمین‭ ‬30،‭ ‬40‭ ‬یا‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬است؟‭ ‬ظواهر‭ ‬امر‭ ‬که‭ ‬خلاف‭ ‬آن‌را‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭. ‬
در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬خودکفایی‭ ‬مطلق‭ ‬اساساً‭ ‬ناممکن‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬زیادی‭ ‬طنزآمیز‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬نیازها‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬ناچار‭ ‬از‭ ‬مراودات‭ ‬تجاری‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬جوامع‭ ‬می‌باشیم‭. ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬قاعده‭ ‬مستثناء‭ ‬نیست،‭ ‬کما‭ ‬اینکه‭ ‬از‭ ‬دهه‌ها‭ ‬قبل‭ ‬تا‭ ‬زمان‭ ‬حال‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬ادامه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬قطعاً‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬این‌گونه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬اما‭ ‬در‭ ‬دولت‌های‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬سنگ‭ ‬کجی‭ ‬بنا‭ ‬نهاده‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬با‭ ‬هیچ‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬معیاری‭ ‬راست‭ ‬نخواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬واردات‭ ‬بی‌رویه،‭ ‬غیرضروری‭ ‬و‭ ‬افسارگسیخته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬برخورد‭ ‬قانونی‭ ‬با‭ ‬آن،‭ ‬ادامه‭ ‬همین‭ ‬رفتار‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬قاچاق‭ ‬است‭.‬
اگرچه‭ ‬واردات‭ ‬قاچاق‭ ‬از‭ ‬دیرباز،‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬زانو‭ ‬درآورده‭ ‬و‭ ‬عوارض‭ ‬جانبی‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬تعطیل‭ ‬شدن‭ ‬مراکز‭ ‬تولیدی،‭ ‬بیکار‭ ‬شدن‭ ‬کارگران‭ ‬و‭ ‬معضلاتی‭ ‬اجتماعی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬آورده،‭ ‬اما‭ ‬آن‌گاه‭ ‬که‭ ‬پای‭ ‬تولید‭ ‬انبوه‭ ‬یک‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬باشد،‭ ‬موضوع‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬قاچاق‭ ‬آن‭ ‬پذیرفتنی‭ ‬نیست‭. ‬واردات‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬قاچاق‭ ‬رب‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬ماه‌های‭ ‬اخیر‭ ‬شاهد‭ ‬تلف‭ ‬شدن‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬تولیدی‭ ‬کشاورزان‭ ‬جنوب‭ ‬کشور‭ ‬بودیم‭ ‬که‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬جاده‭ ‬و‭ ‬خیابان‌ها‭ ‬تخلیه‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬رها‭ ‬نمودند‭ ‬تا‭ ‬خسارت‭ ‬مضاعفی‭ ‬بر‭ ‬آن‌ها‭ ‬تحمیل‭ ‬نشود‭. ‬البته‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬تنها‭ ‬محصولی‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬هر‭ ‬ساله‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬سرنوشت‭ ‬شومی‭ ‬مبتلا‭ ‬می‌شود‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬سیب‌زمینی،‭ ‬پیاز،‭ ‬هندوانه،‭ ‬خربزه،‭ ‬بادمجان‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬محصولات‭ ‬درختی‭ ‬نظیر‭ ‬سیب،‭ ‬تجاربی‭ ‬این‌گونه‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‌اند‭. ‬پرسش‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬هزاران‭ ‬تن‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬با‭ ‬صرف‭ ‬آب‭ ‬بحران‌زده،‭ ‬کود،‭ ‬سم،‭ ‬هزینه‌های‭ ‬کارگری،‭ ‬هزینه‌های‭ ‬کاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت،‭ ‬حمل‌ونقل‭ ‬و‭ ‬غیره،‭ ‬روی‭ ‬دست‭ ‬کشاورز‭ ‬مانده‭ ‬و‭ ‬نابود‭ ‬می‌شود،‭ ‬چرا‭ ‬تمهیداتی‭ ‬برای‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬مواد‭ ‬قابل‭ ‬مصرف‭ ‬به‌عمل‭ ‬نمی‌آید،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عوض‭ ‬رب‌های‭ ‬چینی‭ ‬بیکیفیت‭ ‬که‭ ‬مشخص‭ ‬نیست‭ ‬چه‭ ‬ترفندهای‭ ‬چینی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬آن‌ها‭ ‬بهکار‭ ‬رفته‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬حالیکه‭ ‬رب‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬داخلی‭ ‬با‭ ‬رعایت‭ ‬موازین‭ ‬کیفی‭ ‬و‭ ‬بهداشتی‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود،‭ ‬واردات‭ ‬رب‭ ‬چینی‭ ‬که‭ ‬اساساً‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬کارشناسان‭ ‬بهداشتی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬احتمال‭ ‬وجود‭ ‬ترکیبات‭ ‬غیرمجاز‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬زیاد‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬کانال‌هایی‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭. ‬رئیس‭ ‬نظام‭ ‬صنفی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬کشور،‭ ‬محمد‭ ‬شفیع‭ ‬ملک‌زاده‭ ‬گفت‭: ‬دولت‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬فرآوری‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬مازاد‭ ‬تولید‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬عملکرد‭ ‬ضعیفی‭ ‬داشته‌اند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬مسئله‭ ‬اصلی‭ ‬فروش‭ ‬محصول‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬تبدیل‭ ‬آن‭. ‬شهاب‭ ‬نادری،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬اقتصادی‭ ‬مجلس‭ ‬نیز‭ ‬گفت‭: ‬کارخانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬رب‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬تعطیل‭ ‬و‭ ‬کارگران‭ ‬خانه‌نشین‭ ‬می‌شوند،‭ ‬اما‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کارخانه‌ها‭ ‬با‭ ‬سوءاستفاده‭ ‬از‭ ‬ارز‭ ‬دولتی‭ ‬رب‭ ‬بیکیفیت‭ ‬وارد‭ ‬میکنند،‭ ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬این‭ ‬رب‭ ‬وارداتی‭ ‬تهدیدی‭ ‬برای‭ ‬سلامت‭ ‬مردم‭ ‬تداوم‭ ‬تهدید‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬اسدالله‭ ‬عسکراولادی،‭ ‬رئیس‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬هیچ‌گونه‭ ‬مجوز‭ ‬رسمی‭ ‬برای‭ ‬واردات‭ ‬رب‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬از‭ ‬چین‭ ‬صادر‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬یک‭ ‬کارشناس‭ ‬سازمان‭ ‬استاندارد،‭ ‬واردات‭ ‬رب‭ ‬چینی‭ ‬را‭ ‬تأیید‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬می‌گوید‭: ‬این‭ ‬رب‌ها‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬ارسال‭ ‬کپک‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬شکل‭ ‬وارد‭ ‬خط‭ ‬تولید‭ ‬می‌شوند‭. ‬اگر‭ ‬حرف‭ ‬آقای‭ ‬عسکراولادی‭ ‬درست‭ ‬باشد‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬رب‭ ‬کپک‭ ‬زده‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قاچاق‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬متأسفانه‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬تأمین‭ ‬نیاز‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬رب‭ ‬گوجه‌فرنگی‭ ‬بیکیفیت‭ ‬چینی‭ ‬کرده‌اند‭ ‬که‭ ‬سبب‭ ‬کاهش‭ ‬کیفیت‭ ‬رب‭ ‬تولیدی‭ ‬واحدهای‭ ‬صنعتی‭ ‬غذایی‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬گفته‌های‭ ‬متناقض‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬بی‌سروسامانی‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬سلامت‭ ‬مردم‭ ‬دارد‭. ‬یکی‭ ‬منکر‭ ‬واردات‭ ‬رسمی‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬دیگری‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تأیید‭ ‬میکند،‭ ‬حال‭ ‬تکلیف‭ ‬مردم‭ ‬که‭ ‬اختیار‭ ‬زندگی،‭ ‬و‭ ‬سلامت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‌دست‭ ‬مسئولان‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬کشاورزانی‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬زحمات‭ ‬طاقت‌فرسا‭ ‬انتظار‭ ‬فروش‭ ‬محصول‌شان‭ ‬را‭ ‬دارند‭ ‬چه‭ ‬می‌شود،‭ ‬خدا‭ ‬می‌داند‭! ‬راستی‭ ‬این‌جا‭ ‬کجاست؟‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۳ - سال ۱۳۹۵
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow