سیاستگذاری کشاورزی
ایتالیایی‌ها‭ ‬و‭ ‬اتماک‭

ضعف ‬خدمات‭ ‬رسانی‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مشهد

ایتالیایی‌ها‭ ‬و‭ ‬اتماک‭ ‬دیگر‭ ‬به‭ ‬مشهد‭ ‬نمی‌روند

انجمن‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬تراکتور،‭ ‬کمباین،‭ ‬ماشین‌ها،‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشاورزی‭ ‬‮«‬اتماک‮»‬‭ ‬عنوان‭ ‬الگویی‭ ‬نهادمند‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬حساس‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬استناد‭ ‬ماده‭ ‬131‭ ‬قانون‭ ‬کار‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬آیین‭ ‬نامه‭ ‬انجمن‌های‭ ‬صنفی‭ ‬و‭ ‬کانون‌های‭ ‬مربوط‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬حفظ‭ ‬حقوق‭ ‬و‭ ‬منافع‭ ‬مشروع‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬وضع‭ ‬اقتصادی‭ ‬کارفرمایان‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬متضمن‭ ‬حفظ‭ ‬منافع‭ ‬جامعه‭ ‬نیز‭ ‬می‌باشد،‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1388‭ ‬تأسیس‭ ‬گردید‭ ‬و‭ ‬مفتخر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬غالب‮ ‬‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬کلان‭ ‬حوزهی‭ ‬مربوطه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬عضویت‭ ‬دارد‭.‬
این‭ ‬انجمن‭ ‬که‭ ‬اخیراً‭ ‬به‭ ‬عضویت‭ ‬شبکه‭ ‬جهانی‭ ‬انجمن‌های‭ ‬تولیدکنننده‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬درآمده‭ ‬چند‭ ‬سالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬فدراسیون‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایتالیا Federunacoma‭ ‬‭ - ‬فدراوناکوما‭ -  ‬بین‭ ‬15‭ - ‬20‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬کارخانه‭ ‬بزرگ‭ ‬ایتالیایی‭ ‬تولیدکننده‭ ‬ماشین‭ ‬آلات‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬دعوت‭ ‬میکند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬Iran Agri Show‭ ‬2017‭ ‬بهمن‭ ‬ماه‭ ‬مشهد‭ ‬حضور‭ ‬یابند؛‭ ‬اما‭ ‬تعامل‭ ‬کم‭ ‬نمایشگاه‭ ‬با‭ ‬بازدیدکنندگان‭ ‬انتخاب‭ ‬نامناسب‭ ‬نیمه‭ ‬دوم‭ ‬زمستان‭  - ‬که‭ ‬احتمال‭ ‬باز‭ ‬ماندن‭ ‬مشارکتکنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬از‭ ‬مسیرهای‭ ‬پروازی‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬برگشت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ -  ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬هزینه‭ ‬بالای‭ ‬ورودی‭ ‬نمایشگاه‭  - ‬بلیت‭ ‬2500‭ ‬تومانی‭ ‬برای‭ ‬بازدیدکننده‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬روستایی‭ -  ‬تا‭ ‬کوتاهی‭ ‬در‭ ‬خدماترسانی‭ ‬به‭ ‬مدعوین‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬لحاظ‭ ‬شدن‭ ‬نظر‭ ‬برخی‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬در‭ ‬جانمایی‭ ‬غرفه‌ها‭ ‬و‭ ‬نارضایتی‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه،‭ ‬حضور‭ ‬ایتالیایی‌ها‭ ‬و‭ ‬اعضاء‭ ‬اتماک‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مشهد‭ ‬منتفی‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬طرفی،‭ ‬وضعیت‭ ‬بد‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬نمایشگاه‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬ساعت‭ ‬بازدید‭ ‬4‭ ‬عصر‭ ‬تا‭ ‬9‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬شب‌های‭ ‬بسیار‭ ‬سرد‭ ‬زمستان‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تعامل‭ ‬نمایشگاه‭ ‬با‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬استان‭  - ‬احتمالاً‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬دیدگاه‭ ‬که‭ ‬کار‭ ‬نمایشگاه‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬اتماک‭ ‬نیست‭ -  ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬مدیرانی‭ ‬که‭ ‬باعث‭ ‬رونق‭ ‬کار‭ ‬نمایشگاه‭ ‬‮«‬‭ ‬ایران‭ ‬اگریشو»‬‭ ‬شده‌اند‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬دلگیر‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اعضاء‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬منصرف‭ ‬نماید‭.‬ مهندس‭ ‬نامی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتماک،‭ ‬در‭ ‬نامه‬ای‭ ‬به‭ ‬اعضای‭ ‬اتماک‭ ‬این‌گونه‭ ‬اعلام‭ ‬نظر‭ ‬نموده‭:‬‌‭ ‬نظر‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬ارتقا‭ ‬سطح‭ ‬انجمن‭ ‬اتماک‭ ‬از‭ ‬حوزه‭ ‬داخلی‭  ‬به‭ ‬حوزه‭ ‬بین‭ ‬المللی‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬باشگاه‭ ‬حرفه‌ای‌ترین‭ ‬سازندگان‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬دنیا،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬ساماندهی‭ ‬یک‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬متمرکز‭  ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬کشور،‭ ‬نمایندگان‭ ‬منتخب‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن،‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬نهایی‭ ‬کردن‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاه‭ ‬ملی‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬ثبت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬تقویم‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬دنیا‭ ‬هستند‭. ‬امتیاز‭ ‬و‭ ‬افتخار‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬برای‭ ‬انجمن‭ ‬اتماک‭ ‬نهایی‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬

رسانه‌ها‭ ‬رکن‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬کار‭ ‬صنعت‭ ‬

مهندس‭ ‬عباس‌زاده،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬اتماک‭ ‬که‭ ‬تلاش‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬اعضاء‭ ‬اتماک‭ ‬در‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مشهد‭ ‬داشته،‭ ‬اما‭ ‬اعتقاد‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬نیاز‭ ‬اعضاء‭ ‬و‭ ‬مشارکتکنندگان‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬داخلی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نمایشگاه‭ ‬برآورده‭ ‬نشده،‭ ‬ولذا‭ ‬به‭ ‬برگزاری‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬اختصاصی‭ ‬و‭ ‬متمرکز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬اشاره‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬طرف‌ها‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬احساس‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مورد‭ ‬توافق‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬اتماک‭  - ‬متشکل‭ ‬از‭ ‬14‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬هند،‭ ‬کانادا،‭ ‬ژاپن،‭ ‬چین‭ ‬و‭... -  ‬نمایشگاه‭ ‬اختصاصی‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬مصرفکننده‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
عباس‌زاده‭ ‬به‭ ‬پیوستن‭ ‬اتماک‭ ‬در‭ ‬اتحادیه‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬تاثیرات‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬توانمندشدن‭ ‬اعضا‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬ایران‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬اولین‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬خاورمیانه،‭ ‬عضو‭ ‬اتحادیه‭ ‬جهانی‭ ‬می‭ ‬باشد،‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬موجب‭ ‬تعامل‭ ‬بهتر‭ ‬با‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬درنتیجه‭ ‬تحقق‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬خودکفایی‭ ‬است‭. ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬اتماک‭ ‬با‭ ‬گلایه‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مشهد‭ ‬و‭ ‬نامطلوب‭ ‬بودن‭ ‬خدمات‭ ‬آن،‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬توسعه‭ ‬اهداف‭ ‬را‭ ‬مثبت‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد‭: ‬اعتقاد‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬رکن‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬کار‭ ‬صنعت‭ ‬می‌باشند‭.‬
امید‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬شایسته‭ ‬به‭ ‬شرکتکنندگان‭ ‬خارجی‭ ‬موجبات‭ ‬تقویت‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت -  شماره ۲۰۳  -  سال ۱۳۹۵

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow