سیاستگذاری کشاورزی
گنج‌های‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬حجتی در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی


دانشمندان،‭ ‬اساتید‭ ‬دانشگاه‌ها،‭ ‬کارآفرینان‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬کشاورزی
و‭ ‬مدیران‭ ‬ایرانی‭ ‬مقیم‭ ‬خارج‭ ‬کشور

گنج‌های‭ ‬فراموش‭ ‬شده‭ ‬حجتی در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی


‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬گلباف

مروری‭ ‬بر‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬آمار‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬میلیون‭ ‬فرهیخته‭ ‬و‭ ‬اندیشمند،‭ ‬سرمایه‌دار‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذار،‭ ‬محقق‭ ‬و‭ ‬استاد،‭ ‬شرکت‌دار‭ ‬و‭ ‬کارخانه‌دار،‭ ‬صنعتگر‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬هجرت‭ ‬کرده‭ ‬از‭ ‬وطن‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد،‭ ‬هموطنان‭ ‬فهیم‭ ‬ما‭ ‬محدود‭ ‬به‭ ‬ایرانیان‭ ‬شاغل‭ ‬در‭ ‬ناسا‭ ‬یا‭ ‬گوگل‭ ‬و‭... ‬نیستند‭. ‬
رقمی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬ایرانیان‭ ‬مقیم‭ ‬5‭ ‬قاره،‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬زنانی‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬مزارع‭ ‬چند‭ ‬صد‭ ‬هزار‭ ‬هکتاری‭  - ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغبانی‭ -  ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬میکنند‭ ‬یا‭ ‬مالک‭ ‬آن‭ ‬هستند،‭ ‬فارم‌های‭ ‬چند‭ ‬هزار‭ ‬رأسی‭ ‬گاوداری‭ ‬و‭ ‬گوسفندداری‭ ‬دارند،‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشتارگاهی‭ ‬با‭ ‬بهترین‭ ‬برندهای‭ ‬اروپا‭  - ‬آلمان،‭ ‬دانمارک‭ ‬و‭... -  ‬که‭ ‬مثلاً‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬ساعت‭ ‬15000‭ ‬قطعه‭ ‬مرغ‭ ‬را‭ ‬ذبح‭ ‬کرده،‭ ‬پرکنده،‭ ‬وزن‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬قطعه‌بندی‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬میکنند‭ ‬یا‭ ‬کارخانجاتی‭ ‬که‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬پوستکنی‭ ‬انواع‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان،‭ ‬تولید‭ ‬خمیر‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬یا‭ ‬تولید‭ ‬کنسانترات‭ ‬تولید‭ ‬میوه‌جات‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استاندارهای‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭. ‬مدیرانی‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬سیب‌زمینی،‭ ‬چغندرقند،‭ ‬سویا،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭... ‬منطقه‌ای‭ ‬از‭ ‬فرانسه‭ ‬و‭ ‬آلمان‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دارند‭. ‬همچنین‭ ‬مدیریت‭ ‬باغات‭ ‬2‭ ‬تا‭ ‬4‭ ‬هزار‭ ‬هکتاری‭ ‬پسته‭ ‬در‭ ‬کالیفرنیا‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬فراوری‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان‭ ‬در‭ ‬اروپا‭ ‬از‭ ‬هنر‭ ‬ایرانیان‭ ‬مهاجر‭ ‬است‭. ‬
کشت‌های‭ ‬فرا‭ ‬سرزمینی‭ ‬چند‭ ‬ده‭ ‬هزار‭ ‬هکتاری‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬آسیای‭ ‬میانه‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬برخی‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭  - ‬بوسنی‭ ‬و‭... -  ‬و‭ ‬افریقا‭ ‬زبان‌زد‭ ‬است‭.‬
دانشکده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬صاحب‭ ‬نامی‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬آموزش‭ ‬دانشجوست‭ ‬که‭ ‬اساتید‭ ‬صاحب‭ ‬کرسی‭ ‬آن‭ ‬ایرانی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬شهردارانی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬حاشیه‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬امریکا‭ ‬از‭ ‬خاک‭ ‬پاک‭ ‬ایران‭ ‬حضور‭ ‬دارند‭ ‬که‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬آن‭ ‬دیار‭ ‬را‭ ‬تلطیف‭ ‬میکنند‭.‬
اما‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬انگار‭ ‬چشم‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬مسئولان‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬چند‭ ‬نام‭ ‬معروف‭ ‬و‭ ‬قدیمی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سه‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬پست‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬های‭: ‬کشاورزی،‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬خود‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬میکنند‭ ‬و‭ ‬جالب‭ ‬اینکه‭:‬
الف‭ ‬–‭ ‬هر‭ ‬کدام‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مصدرکار‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرند‭ ‬خدمات‭ ‬مدیران‭ ‬قبلی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬محکوم‭ ‬میکنند‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬آثار‭ ‬مدیریت‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬آن‌ها‭ ‬نیز‭  - ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬ضعف‭ ‬مدیران‭ ‬قبلی‭ -  ‬دخیل‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
ب‭ - ‬‭ ‬همه‭ ‬فراموش‭ ‬میکنند‭ ‬نیروهای‭ ‬بسیار‭ ‬لایق،‭ ‬فرهیخته‭ ‬و‭ ‬کارآمدی‭ ‬در‭ ‬حوزه‌های‭ ‬کشاورزی‭  - ‬همه‭ ‬زیربخش‌ها‭ -  ‬امنیت‌‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭ ‬که‭ ‬می‌توانیم‭ ‬با‭ ‬کمی‭ ‬دلجویی،‭ ‬مهر‭ ‬و‭ ‬محبت‭ ‬و‭ ‬صداقت‭ ‬در‭ ‬وعده‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬می‌دهیم‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬مهر‭ ‬مام‭ ‬وطن‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خاک‭ ‬کشور‭ ‬بازگرداند‭ ‬یا‭ ‬حداقل‭ ‬خدمات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬دریغ‭ ‬نکنند‭.‬
یک‭ ‬محاسبه‭ ‬سرانگشتی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬دارایی‭ ‬وزیر‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬هم‭ ‬باشد‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬ایرانی‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬فعالیت‭ ‬های‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬خارج،‭ ‬ده‌ها‭ ‬برابر‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬دارایی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬ایرانیان‭ ‬نیاز‭ ‬مالی‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬هم‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬شراکت‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬سرمایه‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬با‭ ‬گیر‭ ‬و‭ ‬گرفت‌ها‭ ‬و‭ ‬موانع‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬نامرئی،‭ ‬و‭ ‬برخوردهای‭ ‬سلیقه‌ای‭ ‬و‭ ‬جناحی‭ ‬کمتر‭ ‬جرأت‭ ‬میکنند‭ ‬یا‭ ‬رضایت‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬کاری‭ ‬می‌دهند‭. ‬

چه‭ ‬باید‭ ‬کرد؟‭ ‬

به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬یک‭ ‬فراخوان‭ ‬برای‭ ‬همایش‭ ‬سه‭ ‬روزه‭ ‬حضور‭ ‬ایرانیان‭ ‬فعال‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬سراسر‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬سه‭ ‬نهاد‭ ‬قوای‭ ‬مقننه،‭ ‬مجریه‭ ‬و‭ ‬قضاییه‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬حرمت‭ ‬این‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌ها‭ ‬و‭ ‬گنج‌های‭ ‬پنهان‭ ‬ایران‭ ‬اعلام‭ ‬شود‭  - ‬کاری‭ ‬که‭ ‬احمدی‭ ‬نژاد‭ ‬انجام‭ ‬داد‭ ‬اما‭ ‬عاجز‭ ‬از‭ ‬بهره‌بردای‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬بود‭ -  ‬و‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬هموطنان‭ ‬زیربط،‭ ‬مهاجر‭ ‬و‭ ‬پتانسیل‌ها‭ ‬و‭ ‬توانایی‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشورمان‭ ‬بررسی‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬راهکارهای‭ ‬مشارکت‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬این‭ ‬عزیزان‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬مقدور‭ ‬گردد‭.‬
‭ ‬شاید‭ ‬چنین‭ ‬افتخاری‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬حجتی‭ ‬نصیب‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬تقاضا‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬کشورها‭ ‬و‭ ‬درخواست‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی،‭ ‬دست‭ ‬محبت‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬هموطنان‭ ‬کوچ‭ ‬کرده‭ ‬دراز‭ ‬کنیم‭ ‬و‭ ‬شکوفایی‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬باعث‭ ‬شویم‭. ‬

سرمقاله  -  ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۴  -  سال ۱۳۹۶

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow