سیاستگذاری کشاورزی
چرا کشاورزان‭ ‬ما‭ ‬فقیرند؟

چرا کشاورزان‭ ‬ما‭ ‬فقیرند؟

علی‭ ‬طالبی

مستندات‭ ‬تاریخی‭ ‬بشر‭ ‬می‌گویند‭ ‬که‭ ‬اولین‭ ‬شغل‭ ‬انسان‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬خلقت،‭ ‬کشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬ده‌‌ها‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬همچنان‭ ‬ادامه‭ ‬دارد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬انسان‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬حیات‭ ‬به‭ ‬غذا‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬راه‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭. ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تکامل‭ ‬بشر‭ ‬و‭ ‬تقریباً‭ ‬تا‭ ‬یک‭ ‬صد‭ ‬ساله‭ ‬گذشته،‭ ‬چندان‭ ‬تغییری‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬ندید‭ ‬و‭ ‬تقریباً‭ ‬با‭ ‬همان‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬نیروی‭ ‬دام‌‌‌های‭ ‬سنگین‭ ‬از‭ ‬اسب‭ ‬و‭ ‬قاطر‭ ‬و‭ ‬گاو‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬الاغ‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬شتر،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬ادامه‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬
اما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کشف‭ ‬نیروی‭ ‬بخار‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نفت‭ ‬و‭ ‬مشتقات‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اختراع‭ ‬اولین‭ ‬تراکتورها‭ ‬و‭ ‬کمباین‌‌ها،‭ ‬تحولی‭ ‬غیرقابل‭ ‬باور‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬رخ‭ ‬داد‭. ‬هم‌اکنون‭ ‬دگرگونی‌های‭ ‬چشم‌گیری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬علمی،‭ ‬تکنولوژیکی‭ ‬و‭ ‬تحولات‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن،‭ ‬زندگی‭ ‬کشاورزان‭ ‬را‭ ‬تحت‭ ‬تأثیر‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرفته،‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مرفه‌ترین‭ ‬اقشار‭ ‬جامعه‭ ‬هستند‭.‬
در‭ ‬قاره‭ ‬آسیا‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ایران، علیرغم‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬دانش‭ ‬کشاورزی و‭ ‬ظهور‭ ‬امکانات‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬در‭ ‬آن، هنوز‭ ‬کشاورزان‭ ‬گرفتار‭ ‬فقری‭ ‬مزمن‭ ‬ولاعلاج‭ ‬هستند‭.‬ در‭ ‬ایران‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬فقر‭ ‬دیرپا‭ ‬که‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬بیست‌و‌یکم چندان‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬نیامد،‭ ‬نشات‭ ‬گرفته‭ ‬از‭ ‬معضلاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کشاورزان‭ ‬چندان‭ ‬دخالتی‭ ‬در‭ ‬آن‌‌ها‭ ‬ندارند، چراکه‭ ‬به‭ ‬نوعی،‭ ‬به‭ ‬آن‌‌ها‭ ‬تحمیل‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ اگرچه‭ ‬تا‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬57،‭ ‬کشاورزان وضعیت‭ ‬معیشتی‭ ‬بسیار‭ ‬بدی‭ ‬داشتند، اما‭ ‬توقع‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬شعارهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬انقلاب و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬مسئولان‭ ‬داده‭ ‬شد، تحولی‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬روستائیان‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‌وجود‭ ‬آید‭.‬ متاسفانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬سال‌‌ها‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬سوء‭ ‬تدبیرها و‭ ‬نادیده‭ ‬گرفتن‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬بخش‌های‭ ‬حاکمیتی، به‭ ‬هدر‭ ‬دادن‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬ملی‭ ‬که‭ ‬می‌بایست‭ ‬در‭ ‬اشتغال‌زایی، رفاه،‭ ‬سرمایه‌زایی،‭ ‬توسعه‭ ‬جایگاه‭ ‬بین‌المللی و‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬زندگی‭ ‬جامعه‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬رود، فقر‭ ‬مزمن‭ ‬و‭ ‬تاریخی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی همچنان‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬خود‭ ‬ادامه‭ ‬داده‌است‭.‬
بیست‭ ‬میلیون‭ ‬کشاورز‭ ‬که‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬نیازهای‭ ‬غذایی‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬تأمین‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬جهت‭ ‬ایجاد‭ ‬انگیزه‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬برای‭ ‬آن‌‌ها‭ ‬فراهم‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقی‭ ‬رخ‭ ‬نداد‭. ‬علل‭ ‬فقر‭ ‬نهادینه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬موضوع‭ ‬مرتبط‭ ‬دانست‭: ‬
1 - ‭ ‬با‭ ‬الغاء‭ ‬رژیم‭ ‬بزرگ‭ ‬مالکی‭ ‬و‭ ‬ارباب–رعیتی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1342‭ ‬عده‌ای‭ ‬فکر‭ ‬می‌کردند‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬و‭ ‬زمیندار‭ ‬شدن‭ ‬کشاورزان‭ ‬می‌تواند‭ ‬زمینه‌ساز‭ ‬تغییری‭ ‬چشمگیر‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬کشاورزان‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬زیر‭ ‬ساخت‌های‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‌های‭ ‬وقت‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬برای‭ ‬تحرک‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬آوردن‭ ‬زمینه‌هایی‭ ‬برای‭ ‬مکانیزه‭ ‬کردن‭ ‬واقعی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تغییری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مشاهده‭ ‬نشد،‭ ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬کشاورزان‭ ‬خود‭ ‬تمایلی‭ ‬به‭ ‬تغییر‭ ‬نداشتند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬گرفتن‭ ‬سند‭ ‬چند‭ ‬هکتار‭ ‬زمین‭ ‬آن‌‌ها‭ ‬را‭ ‬ارضا‭ ‬کرده‭ ‬بود‭. ‬
2 - ‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬توسعه‭ ‬یافته،‭ ‬علیرغم‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬جنبه‭ ‬اقتصادی‭ ‬هیچگونه‭ ‬تعهدی‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬ندارد،‭ ‬اما‭ ‬آن‌گاه‭ ‬که‭ ‬پای‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬می‌آید،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬درک‭ ‬تعهد‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬ارزاق‭ ‬غذایی‭ ‬مردم،‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬توان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬حمایت‭ ‬می‌کنند،‭ ‬چنان‭ ‬که‭ ‬اتحادیه‭ ‬اروپا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬روزانه‭ ‬حدود‭ ‬یک‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬کشاورزان‭ ‬خود‭ ‬کمک‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آمریکا‭ ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬10‭ ‬ساله‭ ‬تا‭ ‬سال‭ ‬2023،‭ ‬یک‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬یارانه‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬تخصیص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
درحالی‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬دهه‭ ‬چهارم‭ ‬انقلاب‭ ‬نزدیک‭ ‬می‌شویم،‭ ‬دیده‌ایم‭ ‬که‭ ‬دولت‌‌ها‭ ‬به‭ ‬اشکال‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬یارانه‭ ‬گرفته‌اند‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬با‭ ‬انواع‭ ‬خریدهای‭ ‬تضمینی،‭ ‬محصولات‭ ‬آن‌‌ها‭ ‬را‭ ‬زیر‭ ‬قیمت‭ ‬واقعی‭ ‬از‭ ‬آن‌‌ها‭ ‬خریداری‭ ‬کرده‌اند‭. ‬اعمال‭ ‬بیمه‌های‭ ‬ناقص‭ ‬و‭ ‬ناامیدکننده،‭ ‬تسهیلات‭ ‬بانکی‭ ‬با‭ ‬بهره‌های‭ ‬کمرشکن‭ ‬و‭ ‬بدهکاران‭ ‬ماندن‭ ‬همیشگی‭ ‬کشاورزان،‭ ‬واردات‭ ‬بی‌رویه‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬ضایع‭ ‬شدن‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزان‭ ‬گردیده،‭ ‬همگی‭ ‬نقشی‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬فقیر‭ ‬نگه‌داشتن‭ ‬آن‌ها‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
3 - ‭ ‬فرزندان‭ ‬کشاورزان،‭ ‬برخلاف‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬قبل،؛‭ ‬دنباله‭ ‬رو‭ ‬شغل‭ ‬پدران‭ ‬خود‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬رو‭ ‬به‭ ‬کهنسالی‭ ‬و‭ ‬پیر‭ ‬شدن‭ ‬می‌رود‭. ‬کشاورزی‭ ‬فی‭ ‬النفسه‭ ‬شغلی‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬فرساینده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬باز‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬طول‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گرما‭ ‬و‭ ‬سرما،‭ ‬فعالان‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬بسیار‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬شهرنشین‭ ‬پیر‭ ‬وشکسته‭ ‬می‌شوند‭. ‬آن‭ ‬چه‭ ‬تاکنون‭ ‬موجب‭ ‬تداوم‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬مشاغل‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬زمان‌های‭ ‬دور‭ ‬بوده،‭ ‬ورود‭ ‬نیروهای‭ ‬جوان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که‭ ‬فرزندان‭ ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬سنین‭ ‬کودکی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬توانایی‌های‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬پدران‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اعضاء‭ ‬خانواده‭ ‬کمک‭ ‬می‌کرده‌اند،‭ ‬اما‭ ‬درحال‭ ‬حاضر‭ ‬این‭ ‬یاری‌ها‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬پیر‭ ‬دریغ‭ ‬می‌شود‭. ‬
در‭ ‬سال‌های‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تحولاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬تحصیلی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬ورود‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬رفاهی‭ ‬به‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬روستانشینان‭ ‬با‭ ‬مظاهر‭ ‬تمدن‭ ‬و‭ ‬بالارفتن‭ ‬خواسته‌های‭ ‬فردی،‭ ‬مشاهده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬فرزندان‭ ‬روستاییان‭ ‬که‭ ‬زمانی‭ ‬عصای‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬یار‭ ‬و‭ ‬یاور‭ ‬بزرگ‭ ‬خانواده‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬بودند،‭ ‬به‭ ‬تدریج‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬درجاتی‭ ‬از‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬بدون‭ ‬آن،‭ ‬راهی‭ ‬شهرها‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬بدین‭ ‬طریق‭ ‬روستاها‭ ‬از‭ ‬نیروهای‭ ‬مولد‭ ‬تخلیه‭ ‬شده‌است‭. ‬توسعه‭ ‬مراکز‭ ‬تحصیلات‭ ‬تکمیلی،‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬یک‭ ‬ضرورت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬ارتقا‭ ‬سطح‭ ‬علمی‭ ‬جامعه‭ ‬باید‭ ‬گسترش‭ ‬یابد،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬ایرانی‭ ‬همانند‭ ‬سایر‭ ‬موارد‭ ‬مشابه‭ ‬به‭ ‬بیراهه‭ ‬رفته‭  ‬و‭ ‬فقط‭ ‬بر‭ ‬جمعیت‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬دانشگاهی‭ ‬بیکار‭ ‬افزوده‭ ‬است،‭ ‬ضمن‭ ‬آن‭ ‬که‭ ‬روستازادگان‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬مواهب‭ ‬شهری،‭ ‬دیگر‭ ‬تمایل‭ ‬چندانی‭ ‬به‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬روستا‭ ‬ندارند‭. ‬بسیار‭ ‬دیده‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬خانوده‌های‭ ‬روستایی‭ ‬به‭ ‬تبعیت‭ ‬از‭ ‬فرزندان‭ ‬خود‭ ‬راهی‭ ‬شهرها‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬گرفتار‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬مصائب‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬زندگی‭ ‬شهری‭ ‬شده‌اند،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬یک‭ ‬روستایی‭ ‬کشاورز‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬یافتن‭ ‬شغلی‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬نیست‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬جا‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬مسئولان‭ ‬در‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬انگیزه‭ ‬در‭ ‬جوانان‭ ‬برای‭ ‬توسعه،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬عصر‭ ‬جدید،‭ ‬عاملی‭ ‬تعیین‭ ‬کننده‭ ‬در‭ ‬فقیرتر‭ ‬شدن‭ ‬روستائیان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬آن‭ ‬تخلیه‭ ‬روستاها‭ ‬می‌باشد‭. ‬یک‭ ‬کشاورز‭ ‬فقیر،‭ ‬بدون‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬ناتوان،‭ ‬راهی‭ ‬جز‭ ‬رها‭ ‬کردن‭ ‬سرزمین‭ ‬آباء‭ ‬و‭ ‬اجدادی‭ ‬خود‭ ‬ندارد‭.‬
4 - ‭ ‬امروزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬بدون‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬فناوری‌های‭ ‬نو،‭ ‬موضوعی‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬ذهن‭ ‬و‭ ‬غیرقابل‭ ‬قبول‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬جامعه‌ای‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬آن،‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬امری‭ ‬نسبی‭ ‬تبدیل‭ ‬شود‭. ‬تقریباً‭ ‬یک‭ ‬قرن‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬اولین‭ ‬تراکتورها‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬سابقه‭ ‬طولانی‭ ‬می‌توانست‭ ‬استنادی‭ ‬بر‭ ‬مکانیزه‭ ‬بودن‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬شوربختانه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‌های‭ ‬یک‭ ‬قرن‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬تراکتور‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬تولید‭ ‬ماشین‌‌ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬که‭ ‬می‌توانست‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن‭ ‬کسب‭ ‬درآمد‭ ‬برای‭ ‬کشاورزان‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬لنگ‌لنگان‭ ‬و‭ ‬بسیار‭ ‬ضعیف‌تر‭ ‬از‭ ‬کشورهایی‭ ‬که‭ ‬بسیار‭ ‬دیرتر‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬مکانیزه‭ ‬کردن‭ ‬کشاورزی‭ ‬خود‭ ‬کردند،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬گام‭ ‬برمی‌داریم‭.‬
امروزه،‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬جایگزین‭ ‬کردن‭ ‬یک‭ ‬تراکتور‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬یک‭ ‬اسب‭ ‬یا‭ ‬گاو‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬به‭ ‬حرکت‭ ‬درآوردن‭ ‬ابزار‭ ‬ادواتیرٌ‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تولید‭ ‬بیشتر‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬کمتر،‭ ‬کاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده،‭ ‬حضور‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬رساندن‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬مقرر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬موضوعات‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬رفاه‭ ‬برای‭ ‬کشاورز‭ ‬می‌شود‭. ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬مالک‭ ‬ابزار‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬نباشد،‭ ‬در‭ ‬قرن‭ ‬بیست‌ویکم‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬بیل‭ ‬و‭ ‬داس،‭ ‬همپای‭ ‬کشاورزان‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬از‭ ‬مواهب‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬تولید‭ ‬بپردازد‭ ‬و‭ ‬این،‭ ‬یعنی‭ ‬ناتوانی‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬رقابت‭ ‬و‭ ‬درآمدزایی‭.‬
کشاورزان‭ ‬ما‭ ‬دربخش‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬مکانیزاسیون،‭ ‬علی‌رغم‭ ‬نیاز‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬شدید‭ ‬به‭ ‬آن،‭ ‬از‭ ‬همتایان‭ ‬خود‭ ‬بسیار‭ ‬عقب‌تر‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬هنوز‭ ‬با‭ ‬تراکتورهای‭ ‬40‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬زراعی‭ ‬خود‭ ‬می‌پردازند‭ ‬که‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تولید‭ ‬آن‌‌ها‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬می‌برد‭. ‬سال‌‌ها‭ ‬از‭ ‬طرح‭ ‬جایگزینی‭ ‬تراکتورهاو‭ ‬کمباین‌های‭ ‬فرسوده‭ ‬می‌گذرد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬عده‌ای‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬خود‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تهیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬جدید‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬جابه‌جائی‌‌ها‭ ‬تناسبی‭ ‬با‭ ‬واقعیت‌های‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬ما‭ ‬ندارد‭.‬
کشاورزان‭ ‬ما‭ ‬هر‭ ‬روز‭ ‬فقیرتر‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬می‌تواند‭ ‬زنگ‭ ‬خطری‭ ‬در‭ ‬عرصه‌های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۰۴  -  سال ۱۳۹۶
 

ماهنامه دام و کشت و صنعت پنجره ای به آگاهی و دانش

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow