سیاستگذاری کشاورزی
گمانه‭ ‬زنی‌ها‭ ‬برای‭ ‬ریاست‭ ‬کمیسیون

کارنامه‭ ‬ریاست‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬زیر‭ ‬ذره‭ ‬بین

گمانه‭ ‬زنی‌ها‭ ‬برای‭ ‬ریاست‭ ‬کمیسیون‭ ‬بالا‭ ‬گرفت

با‭ ‬نزدیک‭ ‬شدن‭ ‬به‭ ‬خرداد‭ ‬ماه‭ ‬جنب‭ ‬و‭ ‬جوش‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬کرسی‭ ‬ریاست‭ ‬کمیسیون‌ها‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬چشمگیری‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬طوریکه‭ ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬سعی‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬با‭  ‬ارائه‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬متبوع‭ ‬نظر‭ ‬دیگر‭ ‬اعضا‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬همسو‭ ‬کنند‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬کمیسیون‌ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬گمانه‌زنی‌ها‭ ‬برای‭ ‬جانشینی‭ ‬علی‭ ‬محمد‭ ‬شاعری‭ ‬که‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬با‭ ‬پیشنهاد‭ ‬تلفیق‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬نشستن‭ ‬بر‭ ‬کرسی‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬احتمالی‭ ‬دورخیز‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اذعان‭ ‬همکارانش‭ ‬که‭ ‬کارنامه‭ ‬وی‭ ‬را‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مصوبات‭ ‬مثبت‭ ‬ارزیابی‭ ‬کرده‌اند‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬
حال‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬23‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون،‭ ‬اصلاح‭ ‬طلبان‭ ‬14‭ ‬کرسی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‌اند،‭ ‬باید‭ ‬منتظر‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬دید‭ ‬قرعه‭ ‬ریاست‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬کدام‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬اعضا‭ ‬رقم‭ ‬خواهد‭ ‬خورد‭. ‬

رای‭ ‬مخالف‭ ‬22‭ ‬نماینده
به‭ ‬وزارت‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬کشاورزی
حبیب‭ ‬الله‭ ‬نیکزادی‭ ‬پناه‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬بم،‭ ‬فهرج،‭ ‬ریگان‭ ‬و‭ ‬نرماشیر‭ ‬که‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬،در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬با‭ ‬بیان‭ ‬برای‭ ‬قضاوت‭ ‬صحیح‭  ‬باید‭ ‬عملکرد‭ ‬کمیسیون‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬مصوبات‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬اجرا‭ ‬مشخص‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬تشکیل‭ ‬وزارت‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬اقای‭ ‬شاعری‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬مطرح‭ ‬شد،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬مجموع‭ ‬23‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬22‭ ‬نماینده‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مخالفت‭ ‬کردند‭.‬
نیکزادی‭ ‬پناه‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مصوبه‭ ‬ممنوعیت‭ ‬تراریخته‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کنونی‭ ‬مصرف‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬گریز‭ ‬ناپذیر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬تاثیر‭ ‬آن‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬مصرفکنندگان‭ ‬نیازمند‭ ‬تحقیقات‭ ‬گسترده‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالیست‭ ‬که‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬بدون‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬محققان‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬ممنوع‭ ‬اعلام‭ ‬شد‭ ‬،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬ممنوعیت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬تلفیق‭ ‬رای‭ ‬نیاورد‭.‬

2‭ ‬مصوبه‭ ‬مهمترین‭ ‬دستاورد‭ ‬کمیسیون
سید‭ ‬راضی‭ ‬نوری‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬شوش‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬که‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬طب‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مهمترین‭ ‬دستاوردهای‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬95بررسی‭ ‬لایحه‭ ‬هوای‭ ‬پاک‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬مصوبه‭ ‬حفاظت‭ ‬خاک‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬اقدامات‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬لایحه‭ ‬هوای‭ ‬پاک‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬لایحه‭ ‬هوای‭ ‬پاک‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬74‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گذشت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬بازنگری‭ ‬داشت‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬اساس‭ ‬مصوب‭ ‬شد،‭ ‬تا‭ ‬خودروهای‭ ‬فرسوده‭ ‬از‭ ‬رده‭ ‬خارج‭ ‬شوند،‭ ‬اما‭ ‬برای‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬زیان‭ ‬مالک‭ ‬خودرو‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬بیمه‭ ‬ای‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬بیمه‭ ‬فرسودگی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دارنده‭ ‬خودرو‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شود،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬عمر‭ ‬خودرو‭ ‬هزینه‭ ‬تعویض‭ ‬آن‭ ‬تامین‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
نوری‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬لایحه‭ ‬حفاظت‭ ‬خاک‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬لایحه‭ ‬در‭ ‬2‭ ‬بخش‭ ‬اصلی‭ ‬فرسایش‭ ‬و‭ ‬آلودگی‭ ‬خاک‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬راهبردها،‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬خط‭ ‬مشی‌های‭ ‬مدیریت،‭ ‬حفاظت‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬پایدار‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬خاک،‭ ‬معیارها‭ ‬و‭ ‬شاخص‌های‭ ‬آلودگی‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬خاک‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اصول‭ ‬فنی‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬پایدار‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬کاربری‌های‭ ‬مختلف‭ ‬منابع‭ ‬خاک‭ ‬کشور‭ ‬تدوین‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬می‌شود‭.‬
عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬لایحه‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬شاهد‭ ‬هستیم‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬که،‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬اجرای‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬افزایش‭ ‬اعتبار‭ ‬صندوق‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬جمله‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬بودجه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬بودجه‭ ‬سال‭ ‬96،‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬60‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی‭ ‬اعتبارات‭ ‬مواجه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬زمینه‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬کند‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬خریدهای‭ ‬تضمینی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬ریزگردها‭ ‬نیز‭ ‬اقدامات‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
نماینده‭ ‬مردم‭ ‬شوش‭ ‬با‭ ‬تاکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬اعضای‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاوزی‭ ‬از‭ ‬تخصص‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬برخوردار‭ ‬بوده‌اند،‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬دستاوردهای‭ ‬ریاست‭ ‬کمیسیون‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬قوانین‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬مصوب‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬نیاز‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬افزایش‭  ‬نظارت‌ها‭ ‬زمینه‭  ‬ارائه‭ ‬مشکلات‭ ‬روز‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭.  ‬
این‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬انتظارات‭ ‬نمایندگان‭ ‬از‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬آینده‭ ‬گفت‭: ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬مجموعه‭ ‬ریسک‌پذیر‭ ‬از‭ ‬درجه‭ ‬اهمیت‭ ‬بالایی‭ ‬برخوردار‭ ‬است‌‭. ‬ضمن‭ ‬آنکه‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬درون‌زای‭  ‬داخلی‭ ‬که‭ ‬سرلوحه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬منابع‭ ‬خارجی‭ ‬تاثیر‭ ‬به‭ ‬سزایی‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬

نظام‭ ‬ترویج‭ ‬راهکار‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی
همچنین‭ ‬جلال‭ ‬محمود‭ ‬زاده،‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬مهاباد‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬که‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬کشاورزی‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬با‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گسترش‭ ‬نظام‭ ‬ترویج‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬راه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬الزامات‭ ‬فرهنگ‭ ‬صحیح‭ ‬مصرف‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬نظام‭ ‬ترویج‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬دولت‭ ‬موظف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬کشاورزان‭ ‬پیشرو‭ ‬آموزش‭ ‬داده‭ ‬تا‭ ‬ضمن‭ ‬انتقال‭ ‬تکنولوژی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬نیز‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭.‬
این‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬بر‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬اعضای‭ ‬کمیسیون‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬اعضای‭ ‬کنونی‭ ‬کمیسیون‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد،‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬دراین‭ ‬دوره‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬کارشناسی‭ ‬شده‭ ‬زیادی‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬به‌طوریکه‭ ‬شاهد‭ ‬ارائه‭ ‬لایحه‭ ‬هوای‭ ‬پاک‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬هستیم‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ریاست‭ ‬کمیسیون‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬میزان‭ ‬تجربه‭ ‬اعضا‭ ‬ریاست‭ ‬دور‭ ‬بعد‭ ‬کمیسیون‭ ‬برای‭ ‬هرکدام‭ ‬از‭ ‬نمایندگان‭ ‬عضو‭ ‬امکان‌پذیر‭ ‬است‭.‬
محمودزاده‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬شاخصه‌های‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬بخش‭ ‬ها،‭ ‬جوان‌گرایی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬قدرت‭ ‬ریسک‌پذیری‭ ‬بالا‭ ‬تاثیر‭ ‬به‭ ‬سزایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۰۵- سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow