سیاستگذاری کشاورزی
وزیر‭ ‬و‭ ‬توانایی‌های‭ ‬مدیریتی

محمد‭ ‬سلامتی،‭ ‬وزیر‭ ‬وقت‭ ‬كشاورزی‭:‬
وزیر‭ ‬و‭ ‬توانایی‌های‭ ‬مدیریتی


محمد‭ ‬سلامتی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1358‭ ‬–‭ ‬1364‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬نخست‌وزیری‭ ‬محمدعلی‭ ‬رجایی،‭ ‬باهنر،‭ ‬محمدرضا‭ ‬مهدوی‌كنی‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬اول‭ ‬میرحسین‭ ‬موسوی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬بر‭ ‬جایگاه‭ ‬وزارت‭ ‬تكیه‭ ‬زده‭ ‬است‭. ‬ سلامتی‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬جوان‌ترها‭ ‬یك‭ ‬فعال‭ ‬سیاسی‭ ‬اصلاح‌طلب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سمت‭ ‬دبیركلی‭ ‬سازمان‭ ‬مجاهدین‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬تاریخ‌دانان‭ ‬سندی‭ ‬است‭ ‬زنده‭ ‬از‭ ‬بسیاری‭ ‬وقایع‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬پایه‌های‭ ‬تحولات‭ ‬كشور‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬یاد‭ ‬می‌شود‭.‬
بنابر‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سایت‌ها‭ ‬آمده‭ :‬‮«وی‭ ‬فرد‭ ‬شماره‭ ‬یك‭ ‬سازمان‭ ‬مخفی،‭ ‬مسلحانه‭ ‬و‭ ‬امنیتی‭ ‬مجاهدین‭ ‬انقلاب‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬پنجاه‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬پرتلاطم‭ ‬انقلاب،‭ ‬جنگ،‭ ‬ترورهای‭ ‬دهه‭ ‬شصت‭ ‬همواره‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬عضوی‭ ‬تأثیرگذار،‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬از‭ ‬پای‭ ‬ننشست».‬
محمد‭ ‬سلامتی‭ ‬به‭ ‬اصرار‭ ‬مدیرمسئول‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬مكتوب‭ ‬كردن‭ ‬پاسخ‭ ‬سوالاتی‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬سلسله‭ ‬وزیران‭ ‬كشاورزی‭ ‬تهیه‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬انتخاب‭ ‬كاندیدای‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬موارد‭ ‬ذیل‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پیش‭ ‬فرض‭ ‬تلقی‭ ‬شوند‭:‬
1-‭ ‬استعداد‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬تایید‭ ‬تقریباً‭ ‬همه‭ ‬صاحبنظران‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬این‭ ‬بخش،‭ ‬بسیار‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬چیزی‭ ‬هست‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭.‬
2-‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬باید‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬حالت‭ ‬ظاهراً‭ ‬بخش‭ ‬فرعی‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یك‭ ‬بخش‭ ‬اصلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬تلقی‭ ‬شود‭. ‬
3-‭ ‬مشكلات‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬باید‭ ‬مشكلات‭ ‬ملی‭ ‬تلقی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬لذا‭ ‬ضروری‭ ‬ا‌ست‭ ‬همه‭ ‬مسئولین‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حل‭ ‬آن‌ها‭ ‬كمك‭ ‬كنند‭. ‬
4-‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬مسائل‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬چند‭ ‬هدف‭ ‬محوری‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭:‬
الف‭- ‬اقتصادی‭ ‬نمودن‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬
ب‭- ‬تأكید‭ ‬ویژه‭ ‬بر‭ ‬تولید‭ ‬چند‭ ‬محصول‭ ‬استراتژیك
ج‭- ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬سیستم‌های‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬آب‌رسانی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬
د‭- ‬گسترش‭ ‬صنایع‭ ‬وابسته‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تكمیلی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬افزایش‭ ‬ارزش‭ ‬افزوده
ه‭- ‬حفظ‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬باغات‭ ‬
و‭- ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬واحدهای‭ ‬صنعتی‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬جدی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬
5-‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬اهداف‭ ‬فوق‭ ‬باید‭ ‬اقدامات‭ ‬زیر‭ ‬انجام‭ ‬شود‭: ‬
الف‭- ‬حمایت‭ ‬جدی‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬
ب‭- ‬رفع‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬كاهش‭ ‬بوروكراسی‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬ادارات‭ ‬
ج‭- ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬بیمه‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬محصولات‭ ‬
د‭- ‬رفع‭ ‬موانع‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬
ه‭- ‬تقویت‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬
و‭- ‬پرداخت‭ ‬یارانه‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬صادرات،‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬برای‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬رقابت‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬نمودن‭ ‬تولید
ز‭- ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬صنایع‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬
ح‭- ‬تقویت‭ ‬مراكز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬به‭ ‬امر‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬
ی‭- ‬ارتباط‭ ‬منظم‭ ‬با‭ ‬مراكز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬كشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬
6-‭ ‬برای‭ ‬انجام‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬اقدامات‭ ‬فوق‭ ‬باید‭:‬
الف‭- ‬برنامه‭ ‬زمان‌بندی‭ ‬شده‭ ‬برای‭ ‬موارد‭ ‬فوق‭ ‬تهیه‭ ‬شود‭ ‬
ب‭- ‬براساس‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬عمل‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬باید‭ ‬معاونین‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬مناسب‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬منصوب‭ ‬شوند‭.‬
ج‭- ‬باید‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور،‭ ‬هیئت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬درگیر‭ ‬كرد‭. ‬
7-‭ ‬برای‭ ‬تضمین‭ ‬پیشرفت‭ ‬امر‭ ‬باید‭: ‬
الف‭- ‬یك‭ ‬سیستم‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬براساس‭ ‬برنامه‭ ‬تنظیم‭ ‬شود‭.‬
ب‭- ‬این‭ ‬سیستم‭ ‬توسط‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬اجرا‭ ‬شود‭.‬
ج‭- ‬گزارش‭ ‬روند‭ ‬كار‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬مرتب‭ ‬توسط‭ ‬وزیر‭ ‬به‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور،‭ ‬هیأت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬كمك‌های‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬موارد‭ ‬مختلف‭ ‬درخواست‭ ‬گردد‭.‬
د‭- ‬به‭ ‬منظور‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬پتانسیل‭ ‬اجتماعی،‭ ‬فرایند‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬انعكاس‭ ‬یابد‭.‬
9-‭ ‬وزیری‭ ‬كه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬انتخاب‭ ‬شود،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬توانائی‌های‭ ‬مدیریتی‭ ‬باید‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬معتقد‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬كاندیداها‭ ‬خیرالموجودین‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌شود‭ ‬موظف‭ ‬به‭ ‬انجام‭ ‬دقیق‭ ‬چنین‭ ‬فرایندی‭ ‬باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow