سیاستگذاری کشاورزی
پیوند‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬جاری

دكتر‭ ‬عبدالمهدی‭ ‬بخشنده‭:‬
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬آینده‭ ‬و‭ ‬ممانعت‭ ‬از‭ ‬گسسته‭ ‬شدن
پیوند‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬جاری

دكتر‭ ‬عبدالمهدی‭ ‬بخشنده‭ ‬متولد‭ ‬خوزستان،‭ ‬دارای‭ ‬دكتری‭ ‬فیزیولوژی‭ ‬گیاهان‭ ‬زراعی‭ -‬از‭ ‬انگلستان‭- ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬علمی‭ ‬دانشگاه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬تمام‭ -‬فول‭ ‬پرفسور‭- ‬رامین‭ ‬خوزستان‭ ‬است‭.‬ بخشنده‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬36‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬فعال‭ ‬بوده‭ ‬اینك‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬معاون‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬مشغول‭ ‬خدمتگزاری‭ ‬است‭.‬
دكتر‭ ‬عبدالمهدی‭ ‬بخشنده‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬عمل،‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اجرا،‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬تردد‭ ‬است‭.‬ بخشنده‭ ‬عالم‭ ‬عملگرایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬دوره‭ ‬صدارت‭ ‬حجتی،‭ ‬در‭ ‬حلقه‭ ‬همكاران‭ ‬نزدیك‭ ‬وی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬گفته‭ ‬همكارانش،‭ ‬نیمی‭ ‬از‭ ‬شبانه‌روز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬می‌گذراند،‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬اعتبارات‭ ‬و‭ ‬بودجه‌های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ردیف‌های‭ ‬مصوب،‭ ‬تأمین‭ ‬وجوه‭ ‬خرید‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ... ‬در‭ ‬اثر‭ ‬پیگیری‌ها‭ ‬و‭ ‬لابی‌های‭ ‬وی‭ ‬برای‭ ‬وزراتخانه‭ ‬كسب‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬كه‭ ‬بخش،‭ ‬مدیون‭ ‬عملكرد‭ ‬وی‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬ایامی‭ ‬كه‭ ‬نام‭ ‬وی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كاندیدای‭ ‬احتمالی‭ ‬وزارت‭ ‬به‭ ‬خانواده‌اش‭ ‬رسید‭ -‬در‭ ‬رأی‌گیری‭ ‬كانون‭ ‬جهادگران‭ ‬نام‭ ‬وی‭ ‬درصورت‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬رأس‭ ‬افراد‭ ‬حایز‭ ‬صلاحیت‭ ‬برای‭ ‬وزارت‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭- ‬آن‌ها‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬پناه‭ ‬بردن‭ ‬به‭ ‬بارگاه‭ ‬امام‭ ‬رضا‭-‬ع‭- ‬و‭ ‬نذر‭ ‬قربانی‭ ‬از‭ ‬حضرت‭ ‬خواستند‭ ‬تا‭ ‬شفاعت‭ ‬كنند‭ ‬همان‭ ‬اندك‭ ‬زمان‭ ‬حضور‭ ‬پدر‭ ‬خانواده‭ ‬در‭ ‬كانون‭ ‬گرم‭ ‬خانواده‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬گرفته‭ ‬نشود‭. ‬
بخشنده‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هفته‌ها،‭ ‬به‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬سوالات‭ ‬ماهنامه‭ ‬پاسخ‭ ‬گفت‭:‬
وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سؤال‭ ‬كه‭ ‬‮»‬ایده،‭ ‬مصوبه‭ ‬یا‭ ‬دستور‭ ‬اقدام‭ ‬عملی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬‮»‬‭ ‬اتاق‭ ‬وزارت‮»‬‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬بخشنامه‭ ‬تا‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬اجرا‭ ‬چقدر‭ ‬ریزش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬چرا؟‮»‬‭ ‬گفت‭: ‬
فرایند‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬نظارت،‭ ‬فرایندی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬مدیریتی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سازمانی‭ ‬به‭ ‬مفهوم‭ ‬عدم‭ ‬توقع‭ ‬در‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شود‭. ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬سازمان‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬اصل‭ ‬و‭ ‬نظریه‭ ‬مستثنی‭ ‬نیست‭. ‬بدون‭ ‬تردید‭ ‬مدیریتی‭ ‬كه‭ ‬انتظار‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬صدور‭ ‬بخشنامه‭ ‬تا‭ ‬آستانه‭ ‬اجرا،‭ ‬منویات‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬برنامه‭ ‬خویش‭ ‬را‭ ‬محقق‭ ‬ببینید‭ ‬مواجه‭ ‬با‭ ‬خطای‭ ‬راهبردی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اساساً‭ ‬عدم‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬یكپارچگی‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬را‭ ‬می‌بایست‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬موفقیت‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬سطوح‭ ‬مختلف‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬ریزش‭ ‬اهداف‭ ‬به‭ ‬معنی‭ ‬سئوال‭ ‬فوق‭ ‬از‭ ‬اینجا‭ ‬ناشی‭ ‬می‌شود‭. ‬
عمده‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬توسط‭ ‬مردم‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭ ‬لذا‭ ‬چنانكه‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬انجام‭ ‬امور‭ ‬زیربنایی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬نوین‭ ‬برنامه‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬تنظیم‭ ‬می‌نماید‭ ‬شرط‭ ‬تحقق‭ ‬آن،‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬وزارت‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬فرآیندهای‭ ‬بعدی‭ ‬در‭ ‬لایه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬تا‭ ‬آستانه‭ ‬اجرا‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬مزرعه‭ ‬می‌باشد‭.‬ شایان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬را‭ ‬می‌بایست‭ ‬در‭ ‬نوع‭ ‬ساماندهی‭ ‬فرایند‭ ‬اجرا‭ ‬نیز‭ ‬دانست‭ ‬هر‭ ‬چند‭ ‬كه‭ ‬نوع‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬نیز‭ ‬بی‌ارتباط‭ ‬با‭ ‬میزان‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬در‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬نمی‌باشد‭.‬
البته‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬مستلزم‭ ‬مشاركت‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬لایه‌های‭ ‬اجرایی‭ ‬دولت،‭ ‬مستلزم‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬مستمر‭ ‬امور‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬رویه‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هست‭ ‬و‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬رقم‭ ‬خورده‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬توجه‭ ‬توأم‭ ‬با‭ ‬وسواس‭ ‬به‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬جلب‭ ‬مشاركت‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬ترسیم‭ ‬اهداف‭ ‬اجرایی‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬نظام‭ ‬اجرایی‭ ‬كشور‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬بالفعل‭ ‬و‭ ‬بالقوه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
حركتی‭ ‬كه‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1392‭ ‬با‭ ‬تشكیل‭ ‬شورای‭ ‬راهبردی‭ ‬و‭ ‬متعاقب‭ ‬آن‭ ‬تنظیم‭ ‬برنامه‌های‭ ‬راهبردی‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬مجری‭ ‬برای‭ ‬طرح‌ها‭ ‬شروع‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬آن،‭ ‬نظام‭ ‬اجرایی‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬مراكز‭ ‬خدمات‭ ‬دهستان‭ ‬گستراند‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬اعتقاد‭ ‬راسخ‭ ‬مدیریت‭ ‬كلان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬پیوند‭ ‬ناگسستنی‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬مدیریت‭ ‬نظام‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬ارزشیابی‭ ‬مستمر‭ ‬تا‭ ‬آستانه‭ ‬مزرعه‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
چه‭ ‬توصیه‌ای‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬دارید‭ ‬تا‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬افق‭ ‬1404‭ ‬عملیاتی‭ ‬شود؟
سیاست‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬می‌بایست‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬تنیده‭ ‬با‭ ‬سیاست‌های‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬سیاست‌های‭ ‬حاكم‭ ‬بر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬پنج‭ ‬ساله‭ ‬باشد‭. ‬تفكیك‭ ‬شكلی‭ ‬و‭ ‬ذهنی‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬از‭ ‬اجرای‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬جاری‭ ‬در‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬محدود‭ ‬نظام‭ ‬اجرایی،‭ ‬عملاً‭ ‬موجب‭ ‬عدم‭ ‬توفیق‭ ‬توأمان‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تدابیر‭ ‬مدبرانه‭ ‬مدیریت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬فرصت‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬اجرای‭ ‬سیاست‌های‭ ‬كلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬پیوند‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬اهداف‭ ‬میان‭ ‬مدت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬ به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬هر‭ ‬آنچه‭ ‬امروز‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬پروژه‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬به‭ ‬مورد‭ ‬اجرا‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬نیازهای‭ ‬توسعه‌ای‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬امور‭ ‬زیربنایی‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬چالش‌های‭ ‬تولید‭ ‬غذا‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ارتقای‭ ‬بهره‌وری‭ ‬كلیه‭ ‬عوامل‭ ‬تولید‭ ‬است‭. ‬ توصیه‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬تداوم‭ ‬روند‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬ممانعت‭ ‬از‭ ‬گسسته‭ ‬شدن‭ ‬پیوند‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬با‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬تكالیف‭ ‬اجرایی‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬می‌باشد‭. ‬
مدیریت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬موفق‭ ‬گردیده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬سیاست‌های‭ ‬كلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬تكالیف‭ ‬اجرایی‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه،‭ ‬21‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ملی‭ ‬تعریف‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آن‌ها‭ ‬اهداف‭ ‬استانی‭ ‬تنظیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مورد‭ ‬اجرا‭ ‬گذارد‭ ‬و‭ ‬متأثر‭ ‬از‭ ‬قانون‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تكمیل‭ ‬پروژه‌های‭ ‬21‭ ‬گانه،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬تعریف‭ ‬23‭ ‬برنامه‭ ‬اجرایی‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬رویكرد‭ ‬فوق‭ ‬سازماندهی‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬یكایك‭ ‬آن‌ها‭ ‬نیز‭ ‬مجری‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬امكان‭ ‬در‭ ‬هم‭ ‬تنیدگی‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬تا‭ ‬پایین‌ترین‭ ‬سطوح‭ ‬نظام‭ ‬اجرایی‭ ‬كشور‭ ‬فراهم‭ ‬آید‭. ‬ لذا‭ ‬توصیه‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬تقویت‭ ‬نظام‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬برای‭ ‬21‭ ‬پروژه‭ ‬اولویت‌دار‭ ‬فعلی‭ ‬و‭ ‬23‭ ‬برنامه‭ ‬اجرایی‭ ‬در‭ ‬چارچوب‭ ‬سیاست‌های‭ ‬كلی‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ششم‭ ‬توسعه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نتایج‭ ‬حركت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬قله‌های‭ ‬بالاتر‭ ‬موفقیت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬مجموع‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬وزیر‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬صدرات‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬كشاورزی،‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬و‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬بوده‌اند‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬كدام‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬دوره‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬وزیر‭ ‬بیشتر‭ ‬بهره‭ ‬برده‭ ‬است؟
بررسی‭ ‬عملكرد‭ ‬دولت‌ها‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ادوار‭ ‬مختلف‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دوره،‭ ‬تابعی‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬كلان‭ ‬دولت‭ ‬وقت‭ ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬وزرای‭ ‬اقتصادی‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌باشد‭ ‬وقت‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬طلب‭ ‬می‌نماید‭ ‬ولی‭ ‬بطور‭ ‬اجمال‭ ‬بررسی‭ ‬عملكرد‭ ‬وزرای‭ ‬ادوار‭ ‬مختلف‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬كه‭ ‬علیرغم‭ ‬تلاش‭ ‬همه‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬مدت‭ ‬تصدی‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬ارتقاء‭ ‬وضعیت‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ -‬كه‭ ‬اینجانب‭ ‬به‌عنوان‭ ‬كارشناسی‭ ‬كوچك‭ ‬از‭ ‬اهتمام‭ ‬همه‭ ‬آنان‭ ‬تشكر‭ ‬دارم‭- ‬اما‭ ‬مدیریت‭ ‬راهبردی‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬زیربنایی‭ ‬بخش،‭ ‬امیدوار‭ ‬نمودن‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬خود،‭ ‬ورود‭ ‬نیروها‭ ‬و‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬پیشرو‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف،‭ ‬گسترش‭ ‬تعاملات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تكنولوژی‭ ‬روز‭ ‬دنیا‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬بهره‌وری،‭ ‬پایش‭ ‬مستمر‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬درآمد‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬تولیدكنندگان،‭ ‬صیانت‭ ‬از‭ ‬تولیدات‭ ‬داخلی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬بی‌رویه‭ ‬و‭ ‬غیرضرور،‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬همكاری‭ ‬سایر‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬ستادی‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬همراهی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی،‭ ‬پیگیری‭ ‬جدی‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬نهاد‭ ‬مالی‭ ‬اصلی‭ ‬تأمین‌كننده‭ ‬تسهیلات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬تولیدكنندگان،‭ ‬حضور‭ ‬پررنگ‭ ‬و‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬هیات‭ ‬دولت،‭ ‬ایجاد‭ ‬مقبولیت‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬پشتیبانی‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬معاونین‭ ‬ذیربط‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ارائه‭ ‬دستاورد‭ ‬قابل‭ ‬قبول،‭ ‬رشد‭ ‬مستمر‭ ‬اقتصادی‭ ‬سالیانه،‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬رشد‭ ‬سالیانه‭ ‬اقتصاد‭ ‬ملی،‭ ‬كاهش‭ ‬پنج‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬تراز‭ ‬بازرگانی‭ ‬منفی‭ ‬بخش،‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬و‭ ‬نهادینه‭ ‬كردن‭ ‬سیستم‭ ‬مجری‌گری‭ ‬برای‭ ‬پروژه‌های‭ ‬ویژه‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬حركت‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬گسترش‭ ‬سیستم‌های‭ ‬گلخانه‌ای،‭ ‬پرورش‭ ‬ماهیان‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬در‭ ‬آب‌های‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬جنوبی‭ ‬كشور،‭ ‬گسترش‭ ‬بی‌سابقه‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری،‭ ‬مكانیزاسیون،‭ ‬تأمین‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬نهاده‌های‭ ‬تولید‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬مخصوصاً‭ ‬توانمندی‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬و‭ ‬چینش‭ ‬تیم‭ ‬مدیریتی‭ ‬مقبول‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬امید‭ ‬و‭ ‬باور‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬همكاران‭ ‬وزارتخانه‭ ‬كه‭ ‬كارها‭ ‬و‭ ‬پروژه‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬كشور‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬عملیاتی‭ ‬نمود‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬وزرای‭ ‬گذشته‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬درخشش‭ ‬خاصی‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬با‭ ‬ادامه‭ ‬خدمت‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوم‭ ‬دكتر‭ ‬روحانی‭ ‬شاهد‭ ‬سرعت‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬پروژه‌های‭ ‬متعددی‭ ‬باشیم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬پایه‌گذاری‭ ‬نمودند‭ ‬و‭ ‬قطعا‭ ‬با‭ ‬تجارت‭ ‬كسب‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬مدیریتی‭ ‬ایشان‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬خاصی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬مدیران‭ ‬عالی‭ ‬رتبه‭ ‬دولت‭ ‬پیدا‭ ‬نموده‌اند‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬از‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬ایشان‭ ‬بیشتر‭ ‬بهره‌مند‭ ‬گردد‭  ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow