سیاستگذاری کشاورزی
واگذاری‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی

دكتر‭ ‬عباسعلی‭ ‬زالی‭:‬‮ ‬

وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی
واگذاری‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی

عباسعلی‭ ‬زالی‭ ‬متولد‭ ‬گلپایگان‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬دكترای‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬كالیفورنیا‭ ‬است،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬چهارم‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬بود‭. ‬ وی‭ ‬ریاست‭ ‬مركز‭ ‬آمار‭ ‬ایران،‭ ‬ریاست‭ ‬كمیسیون‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬نمایندگی‭ ‬مردم‭ ‬كرج‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬سوم‭ ‬و‭ ‬چهارم‭ ‬و‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬رجایی،‭ ‬دبیركلی‭ ‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬اكنون‭ ‬ریاست‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬الگوی‭ ‬اسلامی‭ ‬ایرانی‭ ‬پیشرفت‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پرونده‭ ‬كاری‭ ‬خود‭ ‬دارد‭. ‬نظرات‭ ‬زالی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬خواندنی‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬وسیع‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬غیردولتی‭ ‬و‭ ‬به‌خصوص‭ ‬زمینه‌های‭ ‬متنوع‭ ‬برای‭ ‬كارآفرینی،‭ ‬وزیری‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬ساماندهی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬عوامل،‭ ‬موفق‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نیازهای‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬الزامات‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تحول‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تحقق‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬گسترده‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬حمایت‭ ‬كامل‭ ‬دولت،‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬قوه‭ ‬قضاییه‭ ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬نیروها‭ ‬و‭ ‬مؤلفه‌های‭ ‬تأثیرگذار‭ -‬به‭ ‬عبارت‭ ‬دیگر‭ ‬وجود‭ ‬عزم‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬سطوح‭- ‬برخوردار‭ ‬باشد‭.‬
به‭ ‬طور‭ ‬مسلم‭ ‬اگر‭ ‬بخواهیم‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬صحیح‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬امكانات‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬به‌خصوص‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬كرده‭ ‬به‌ویژه‭ ‬جوانان‭ ‬به‌صورت‭ ‬بهتر‭ ‬برخوردار‭ ‬گردیم‭ ‬باید‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬شاخ‭ ‬و‭ ‬برگ‌ها،‭ ‬به‭ ‬ریشه‌های‭ ‬اصلی‭ ‬مشكلات‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬توجه‭ ‬نماییم‭ ‬و‭ ‬به‌خصوص‭ ‬همانطور‭ ‬كه‭ ‬مدنظر‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پیشرفت‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬جامع‭ ‬بین‭ ‬دانشگاه‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬حركت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬علمی‭ ‬شدن‭ ‬مجموعه‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬بتوانیم‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‌ها،‭ ‬دانش‌آموختگان،‭ ‬مؤسسات‭ ‬پژوهشی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬بخش‭ ‬غیردولتی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬علمی‭ ‬شدن‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬و‭ ‬حل‭ ‬مشكلات‭ ‬كشور‭ ‬استفاده‭ ‬بهینه‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬
چنانچه‭ ‬بخواهیم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬موفق‭ ‬باشیم‭ ‬مسلماً‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بسیار‭ ‬قوی‭ ‬نیاز‭ ‬جدی‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬جذب‭ ‬نیروهای‭ ‬تحصیل‭ ‬كرده‭ ‬بتواند‭ ‬ضمن‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬مطالبه‌گر‭ ‬جدی،‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬تحول‭ ‬در‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬پژوهشی‭ ‬كشور‭ ‬باشد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مقدمه‌ای‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬این‭ ‬واقعیت‭ ‬كه‭ ‬علی‌رغم‭ ‬پیچیدگی‭ ‬و‭ ‬گستردگی‭ ‬خاص‭ ‬مسائل‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬دولت‌ها‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسئولین‭ ‬كشور،‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دایره‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬صنعتی‭ ‬خارج‭ ‬می‌دانند‭. ‬وزیر‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬می‌تواند‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬نقش‭ ‬را‭ ‬ایفا‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬موفقیت‭ ‬او‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬حالت‭ ‬زیر‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭:‬
حالت‭ ‬اول‭:‬‭ ‬نقش‭ ‬وزیر‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬مدیریت‭ ‬وزارت‭ ‬بسیار‭ ‬گسترده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬ذینفعان‭ ‬بخش،‭ ‬به‌ویژه‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬تولیدكنندگان،‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬روستا‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز،‭ ‬قیمت‌گذاری،‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصولات،‭ ‬تزریق‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬دولتی،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬تحقیقات‭ ‬بنیادی‭ ‬و‭ ... ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬
حالت‭ ‬دوم‭:‬‭ ‬نقش‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬تحول‭ ‬اساسی‭ ‬در‭ ‬بخش،‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬دانشگاه‭  ‬و‭ ‬نیز‭ ‬اجرای‭ ‬مفاد‭ ‬قانون‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬واگذاری‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬تصدی‌گری‌ها‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬غیردولتی‭ ‬كه‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬كارآفرینی‭ ‬و‭ ‬جذب‭ ‬نیروهای‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬به‌موازات‭ ‬آن‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬زمینه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬صحیح‭ ‬علمی‭ ‬از‭  ‬ظرفیت‌های‭ ‬وسیع‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬عوامل‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬كیفیت‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ... ‬مورد‭ ‬سنجش‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬
بدیهی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬چنین‭ ‬تحولی‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬عزم‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬همكاری‭ ‬جدی‭ ‬مجموعه‭ ‬قوا‭ ‬نیاز‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬عملی‭ ‬شدن‭ ‬آن،‭ ‬مسلماً‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬نقش‭ ‬بسیار‭ ‬مهمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬تحقق‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬همسو‭ ‬نمودن‭ ‬مجموعه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بخش‭ ‬با‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬كشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
البته‭ ‬حالت‭ ‬دوم،‭ ‬راهكار‭ ‬عالمانه‭ ‬برای‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬محسوب‭ ‬می‌گردد؛‭ ‬گرچه‭ ‬شاید‭ ‬با‭ ‬ذهنیت‭ ‬جدید‭ ‬دولت‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬تعداد‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬همسو‭ ‬نباشد‭. ‬اگر‭ ‬جدا‭ ‬نمودن‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬بتواند‭ ‬رافع‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬كارگشا‭ ‬تلقی‭ ‬شود‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬ذهنیت‭ ‬قوت‭ ‬بگیرد‭ ‬كه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‬كشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬مانند‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬پیروزی‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامی‭ ‬به‭ ‬چهار‭ ‬وزارتخانه‭ -‬هر‭ ‬كدام‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬وزیر‭- ‬ تبدیل‭ ‬گردد‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬توصیه‭ ‬مؤكد‭ ‬اینجانب‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬محترم‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬نجات‭ ‬و‭ ‬تعالی‭ ‬كشور،‭ ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬بسیار‭ ‬مهم،‭ ‬راهكارهای‭ ‬عملی‭ ‬شدن‭ ‬دستورات‭ ‬مؤكد‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبری‭ ‬به‌ویژه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬یادآوری‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬اخیر‭ ‬مسئولین‭ ‬كشور‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬جدی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬شكوفایی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬زمینه‭ ‬واگذاری‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬غیردولتی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬كمك‭ ‬گرفتن‭ ‬از‭ ‬شاغلین‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬باقیمانده‭ ‬عمر‭ ‬خدمت‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬هدایت‭ ‬بخش‭ ‬غیردولتی‭ ‬فراهم‭ ‬خواهد‭ ‬گردید‭.‬ البته‭ ‬باید‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬سرمایه‌های‭ ‬غیردولتی،‭ ‬رقابتی‭ ‬شدن‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬به‌ویژه‭ ‬با‭ ‬جذب‭ ‬نیروهای‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬تحصیل‌كرده‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬ایجاد‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬محقق‭ ‬می‌گردد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow