سیاستگذاری کشاورزی
عرصه‭ ‬فعالیت‭ ‬زندانیان‭ ‬كشور

كشاورزی‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬زندانیان‭ ‬به‭ ‬اشتغال
15‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬اراضی‭ ‬كشاورزی،
27‭ ‬گلخانه،‭ ‬ده‌ها‭ ‬دامداری،‭ ‬مرغداری‭ ‬
و‭ ‬پرورش‭ ‬شیلات‭ ‬

عرصه‭ ‬فعالیت‭ ‬زندانیان‭ ‬كشور

بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان

از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬زندانیان‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬افراد‭ ‬دارای‭ ‬سوابق‭ ‬غیر‭ ‬مجرمانه‭ ‬تشكیل‭ ‬می‌دهند،‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬حرفه‭ ‬آموزی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬درامد‭ ‬برای‭ ‬زندانیان‭ ‬هدف‭ ‬بازگرداندن‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬برنامه‌های‭ ‬خود‭ ‬دارد‭.‬
در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬زندانیان‭ ‬شاغل‭ ‬هستند،‭ ‬زیرساخت‌ها‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مشكلات‭ ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬است،‭ ‬امید‭ ‬آن‭ ‬می‌رود‭ ‬با‭ ‬تسهیل‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬مثبت‭ ‬دولت،‭ ‬مسئولین‭ ‬و‭ ‬مردم،‭ ‬تمام‭ ‬پتانسیل‌های‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬شكوفا‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬زندانیان‭ ‬سامان‭ ‬یابد‭ ‬تا‭ ‬حداقل‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬زندانیان‭ ‬شاغل‭ ‬شوند‭. ‬
رحیم‭ ‬مطهرنژاد‌،‭  ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬35‭ ‬ساله‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬تصدی‌گری‭ ‬در‭ ‬پست‌هایی‭ ‬چون‭ ‬مدیریت‭ ‬برج‭ ‬میلاد‭ ‬و‭ ‬قائم‌مقام‭ ‬سازمان‭ ‬بازنشستگی‭ ‬شهرداری‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬نساجی‭ ‬و‭ ‬موتورسیكلت،‭ ‬صنایع‭ ‬نوشیدنی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬تجریبات‭ ‬بسیاری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬اجرایی‭ ‬دارد‭.‬
وی‭ ‬كه‭ ‬دانش‌آموخته‭ ‬رشته‭ ‬مدیریت‭ ‬است‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مدیرعامل‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬خدمت‌رسانی‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬برای‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬افتخارآفرینی‌های‭ ‬بسیار‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬پیشینه‭ ‬و‭ ‬چرایی‭ ‬تأسیس‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان‭ ‬گفت‭: ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان،‭ ‬نهادی‭ ‬حمایتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬رسالت‭ ‬توانمندسازی‭ ‬زندانیان‭ ‬برای‭ ‬بازگشت‭ ‬به‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬كار‭ ‬مشتركی‭ ‬با‭ ‬سازمان‭ ‬آموزش‭ ‬فنی‌و‌حرفه‌ای‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬زندان‌ها‭ ‬برعهده‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬حرفه‌آموزی‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬زندانیان‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬محكومیت‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭.‬
بر‭ ‬این‭ ‬اساس،‭ ‬زندانی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬توقع‭ ‬كمك‭ ‬مالی‭ ‬ندارد‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬خانواده‭ ‬خود‭ ‬كمك‭ ‬مالی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق‭ ‬عزت‭ ‬نفس‭ ‬زندانی‭ ‬حفظ‭ ‬شود‭.‬
مطهرنژاد‭ ‬فعالیت‭ ‬سابقه‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬در‭ ‬زندان‭ ‬را‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬1329‭ -‬65‭ ‬سال‭ ‬پیش‭- ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مستقیم‭ ‬زیر‭ ‬نظر‭ ‬رئیس‭ ‬محترم‭ ‬قوه‭ ‬قضائیه‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬مفاد‭ ‬اساسنامه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬است‭.‬

از‭  ‬جمله‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشسته‭ ‬زندانیان‭ ‬

مدیرعامل‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان‭ ‬تصریح‭ ‬كرد‭: ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬35000‭ ‬شغل‭ ‬مولد‭ ‬و‭ ‬15000‭ ‬شغل‭ ‬غیرمولد‭ ‬برای‭ ‬زندانیان‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
از‭ ‬جمله‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬به‭ ‬بار‭ ‬نشسته‭ ‬زندانیان‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬دام‭ ‬شامل‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬است‭: ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬نگهداری‭ ‬انواع‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭- ‬زنبو‭ ‬عسل،‭ ‬گاوشیری‌،‭ ‬پرواری،‭ ‬گوسفند،‭ ‬بز،‭ ‬شتر،‭ ‬انواع‭ ‬طیور‭ ‬تزئینی‭ ‬تا‭ ‬شترمرغ‭- ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬شیلاتی‭ ‬ماهی‭ ‬سردآبی،‭ ‬ماهیان‭ ‬تزئینی،‭ ‬مزرعه‭ ‬پرورش‭ ‬میگو‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬27‭ ‬واحد‭ ‬گلخانه‭ - ‬بزرگترین‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شریف‭ ‬آباد‭ ‬ورامین‭-‬‌‭ ‬گلخانه‭ ‬مكانیزه‭ ‬هلندی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬نشاء،‭ ‬تولید‭ ‬خیار،‭ ‬گوجه‭ ‬فرنگی‭ ‬صیفی‭ ‬جات،‭ ‬توت‭ ‬فرنگی،‭ ‬نهال‭ ‬انبه،‭ ‬لیموترش،‭ ‬لیمو‬شیرین،‭ ‬تولید‭ ‬نهال‭- ‬یكی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬نهال‭- ‬كه‭ ‬سالانه‭ ‬3/‬000‭/‬000‭ ‬نهال‭ ‬مثمر،‭ ‬غیرمثمر‭ ‬تولید‭ ‬می‌گردد‭.‬

توسعه‭ ‬اشتغال‭:

وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوال‭ ‬‮«‬چرایی‭ ‬عدم‭ ‬توسعه‭ ‬برای‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬زندانیان‭ ‬علی‌رغم‭ ‬توانمندی‌ها‭ ‬و‭ ‬پتانسیل‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬وجود‭ ‬دارد؟‮»‬‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬ایجاد‭ ‬شغل‭ ... ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬زندانیان‭ ‬شاغل‭ ‬هستند‭. ‬
دولت‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬بودجه‌ای‭ ‬برای‭ ‬بنیاد‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬نگرفته‭ ‬است،‭ ‬عدم‭ ‬تخصیص‭ ‬بودجه‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬جلوگیری‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬فراهم‭ ‬بودن‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬زمین‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬كمبود‭ ‬بودجه‭ ‬تعداد‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬به‭ ‬100‭ ‬گلخانه‭ ‬هم‭ ‬می‌رسید‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬پرواربندی‭ ‬دام‭ ‬و‭... ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬شاخصه‌ها‭ ‬تنها‭ ‬مشكل‭ ‬بودجه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬
از‭ ‬دولت‭ ‬انتظار‭ ‬می‌رود‭ ‬به‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬مثابه‭ ‬یك‭ ‬واحد‭ ‬معمولی‭ ‬نگاه‭ ‬نكند‭ ‬زیرا‭ ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تقویت‭ ‬زیرساخت‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬افسردگی،‭ ‬رخوت‭ ‬و‭ ‬پریشانی‭ ‬زندانیان‭ ‬جلوگیری‭ ‬به‭ ‬عمل‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬آن‌ها‭ ‬كار،‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬درآمد‭ ‬و‭ ‬رفاه‭ ‬ایجاد‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬30‭ ‬هزار‭ ‬شغل‭ ‬جدید‭ ‬ایجاد‭ ‬نماید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬حداقل‌‭ ‬درخواست‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬شرایط‭ ‬ترك‭ ‬مناقصه‭ - ‬برای‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‌های‭ ‬عمرانی،‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬ساز،‭ ‬تجهیزات‭ ‬داخل‭ ‬زندان‌ها‭ ‬و‭ ‬واحدهای‭ ‬وابسته‭ - ‬برای‭ ‬این‭ ‬بنیاد‭ ‬را‭ ‬درنظر‭ ‬گیرد‭. ‬

راهكار‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬مشكل

مدیرعامل‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان‭ ‬راهكار‭ ‬برون‭ ‬رفت‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬پیش‭ ‬رو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬بودجه‭ ‬دانست‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬امكان‭ ‬شرایط‭ ‬ترك‭ ‬مناقصه،‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان‭ ‬علی‌رغم‭ ‬اهمیتی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازپروری‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬افراد‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬مناقصه‌ها‭ ‬با‭ ‬مشكلات‭ ‬بسیاری‭ ‬روبرو‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬لحاظ‭ ‬كردن‭ ‬شرایط‭ ‬ترك‭ ‬مناقصه‭ ‬برای‭ ‬بنیاد‭ ‬تعاون‭ ‬زندانیان‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مشكلات‭ ‬حل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow