سیاستگذاری کشاورزی
صندلی داغ خبر شماره 206

صندلی داغ خبر

اره‭ ‬چند‭ ‬سر‭ ‬تراریخته‭ ‬
و‭ ‬دعوای‭ ‬وزرا

ژنرال‌هایی‭ ‬مانند‭ ‬كلانتری،‭ ‬قرهیاضی‭ ‬و‭ ‬اسكندری‭ ‬و‭ ‬اخیراً‭ ‬شاعری، (‬سخنگوی‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬مجلس) ‬بر‭ ‬سر‭ ‬موضوع‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته،‭ ‬هم‭ ‬اختلافات‭ ‬اساسی‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬اسكندری‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬نوبت‭ ‬از‭ ‬كلانتری‭ ‬برای‭ ‬برگزاری‭ ‬مناظره‭(‬بدون‭ ‬اعلام‭ ‬مكان‭ ‬و‭ ‬زمان‭) ‬دعوت‭ ‬كرده؛‭ ‬كه‭ ‬گویا‭ ‬دكتر‭ ‬عیسی‭ ‬كلانتری،‭ ‬تاكنون‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مناظره‭ ‬موافقت‭ ‬نكرده‭ ‬است‭.‬
البته‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬وزیر‭ ‬سابق‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬با‭ ‬سنگ‭ ‬پراكنی‭ ‬دو‭ ‬طرفه‭ ‬به‭ ‬شیشه‌های‭ ‬حیات‭ ‬خلوت‭ ‬امن‭ ‬مواجه‭ ‬شدند،‭ ‬اما‭ ‬اكنون‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬بازار‭ ‬افشاگری‭ ‬در‭ ‬كانال‌ها‭ ‬و‭ ‬شبكه‌های‭ ‬مجازی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬گرم‭ ‬شده،‭ ‬خوب‭ ‬است‭ ‬جهت‭ ‬تنویر‭ ‬افكار‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬به‭ ‬تضارب‭ ‬آرا،‭ ‬مناظره‌هایی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬مقامات‭ ‬ارشد‭ ‬كشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬فعلی‭ ‬با‭ ‬اسلافشان‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬سابق‭ ‬برگزار‭ ‬و‭ ‬مطبوعات‭ ‬و‭ ‬خبرنگاران‭ ‬و‭ ‬تشكل‌های‭ ‬صنفی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬انعكاس‭ ‬بی‌پرده‭ ‬آن،‭ ‬انصاف‭ ‬روا‭ ‬دارند‭ ‬تا‭ ‬جامعه‭ ‬با‭ ‬واقعیت‌های‭ ‬بیشتری‭ ‬آشنا‭ ‬شود‭.‬

اعتبار‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬فامیل‭ ‬تولیدكننده‭ ‬بذر
ضمانت‭ ‬كیفیت

اخیراً‭ ‬بذور‭ ‬چینی‭ ‬بدون‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬گواهی‭ ‬ثبت‭ ‬بذر‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬دلخواه‭ ‬واردكننده‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬می‌رسد‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬تولیدكننده‭ ‬ایرانی‭ ‬علاوه‭ ‬بر،‭ ‬هزینه‭ ‬چندمیلیونی‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬بذر‭ ‬باید‭ ‬بابت‭ ‬حق‭ ‬نظارت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬بركشت‭ ‬بذر‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬هكتار‭ ‬هم‭ ‬كمی‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬پرداخت‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬گواهی‭ ‬صادره‭ ‬قید‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬پروانه‭ ‬هیچ‭ ‬اعتباری‭ ‬ندارد‭. ‬
پیشنهاد‭ ‬می‌شود‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پس‭ ‬بذرهای‭ ‬ایرانی‭ ‬تنها‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬و‭ ‬نام‭ ‬فامیل‭ ‬و‭ ‬كدملی‭ ‬تولیدكننده‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬برسد‭ ‬تا‭ ‬كسی‭ ‬جرأت‭ ‬نكند‭ ‬بذر‭ ‬نامرغوب‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مدتی‭ ‬شركت‭ ‬دیگری‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آرم‭ ‬و‭ ‬لوگوی‭ ‬دیگر‭ ‬فعالیت‭ ‬نماید‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬شاید‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬هزینه‭ ‬ثبت‭ ‬و‭ ‬گواهی‭ ‬و‭ ‬حق‭ ‬نظارت‭ ‬هم‭ ‬نباشد‭.‬

هزینه‭ ‬قاچاق‭ ‬بذر‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ ‬صادرات‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬

بذر،‭ ‬مادر‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬باغی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬تولید‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬بذور،‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬نیاز‭ ‬كشور‭ ‬فراتر‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬كشورهای‭ ‬همسایه‭ ‬و‭ ‬منطقه‭ ‬ارزآوری‭ ‬كند‭. ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬بذر‭ ‬استاندارد‭ (‬op‭) ‬و‭ ‬باكیفیت‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬صاحب‭ ‬نام،‭ ‬توسط‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬مرزنشینان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬غیررسمی‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬تركیه‭ ‬صادر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آنجا‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬برند‭ ‬مطرح‭ ‬ترك‭ (‬بسته‌بندی‭ ‬اروپایی‭ ‬و‭ ‬شیك‭) ‬به‭ ‬فروش‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مجدداً‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬ری‌اكسپورت‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬بالایی‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود،‭ ‬اخیراً‭ ‬شركت‭ ‬رسماً‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬صادرات‭ ‬بذر‭ ‬خود‭ ‬برآمده‭ ‬اما‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬اول،‭ ‬درخواست‭ ‬8‭ ‬میلیون‭ ‬تومان‭ ‬هزینه‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬رقم‭ ‬بذر‭ ‬كرده‭ ‬تا‭ ‬اجازه‭ ‬دهد‭ ‬مقدمات‭ ‬صادرات‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬حساب‭ ‬سرانگشتی‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اعلام‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬به‭ ‬متقاضی‭ ‬ترك،‭ ‬وی‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬خرید‭ ‬بذر‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قاچاق‭ ‬و‭ ‬غیررسمی‭ ‬ارزانتر‭ ‬از‭ ‬بذر‭ ‬گواهی‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬مهر‭ ‬سازمان‭ ‬حفظ‭ ‬نباتات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬خرید‭ ‬بذر‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬مبادی‭ ‬رسمی‭ ‬صرف‭ ‬نظر‭ ‬كرد‭.


سرنوشت‭ ‬پول‌های‭ ‬كشاورزی
و‭ ‬بودجه‌های‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دو‭ ‬نفر‭ ‬

معروف‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬پول،‭ ‬بودجه،‭ ‬اختیارات‭ ‬مالی،‭ ‬كاهش‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‭ ‬طرح‌ها‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬دو‭ ‬نهاد‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دو‭ ‬مدیر‭ ‬عنان‭ ‬اختیار‭ ‬این‭ ‬وجوه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬دارند‭. ‬
در‭ ‬سازمان‭ ‬برنامه‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬مدیر‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬كشاورزی،‭ ‬آقای‭ ‬عدل،‭ ‬در‭ ‬معاونت‭ ‬امور‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬قاسمی‭ ‬زانیانی،‭ ‬قائم‭ ‬مقام‭ ‬دكتر‭ ‬عبدالمهدی‭ ‬بخشنده،‭ ‬سرنوشت‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬مدیری‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬پیشرفت‭ ‬طرح‭ ‬و‭ ‬پروژه‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬التماس‭ ‬دعای‭ ‬بودجه‌ای‭ ‬دارد‭ ‬باید‭ ‬دست‭ ‬به‭ ‬دامان‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬بزرگوار‭ ‬بشود‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬همیشگی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬بودجه،‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬بتوانیم‭ ‬اطلاعات‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬نحوه‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دو‭ ‬نهاد‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬دلسوزان‭ ‬كشاورز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬عملكرد‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‌های‭ ‬حاصله‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow