سیاستگذاری کشاورزی
سیر‭ ‬تحقق‭ ‬وعده‌ها‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازهم

دكتر‭ ‬حسن‭ ‬ركنی‭:‬
سیر‭ ‬تحقق‭ ‬وعده‌ها‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازهم

دكترحسن‭ ‬ركنی،‭ ‬دانش‌آموخته‭ ‬دامپروری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬خدمت‭ ‬است،‭ ‬وی‭ ‬سال‌های‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬تحقیقات،‭ ‬ترویج‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬كشاورزی‭ -‬تات‭- ‬نیز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬عضو‭ ‬هیئت‭ ‬علمی‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬ سرپرستی‭ ‬دفتر‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬هماهنگی‭ ‬طرح‌های‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬سازمان‭ ‬تحقیقات،‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬كشاورزی،‭ ‬ریاست‭ ‬سازمان‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬استان‭ ‬تهران‭ ‬و‭... ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬مسئولیت‌هایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ركنی‭ ‬در‭ ‬كارنامه‭ ‬خود‭ ‬دارد‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬علمی‭ ‬مركز‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬تدریس‭ ‬می‌كرد‭. ‬تالیفات‭ ‬و‭ ‬تدریس‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬پشتوانه‭ ‬خدمات‭ ‬علمی‭ ‬اوست‭ ‬و‭ ‬خودكفا‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ،‭ ‬تخم‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬مازاد‭ ‬آن‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬افتخارات‭ ‬اجرایی‭ ‬مدیریت‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید‭.‬ ركنی‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬اكثر‭ ‬وزرای‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬خود‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬اقتضای‭ ‬زمان‭ ‬مدیریت‭ ‬خود،‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬بوده‌اند‭. ‬البته‭ ‬باید‭ ‬اذعان‭ ‬كرد‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬وزیر‭ ‬وقت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬هشتم‭ ‬و‭ ‬یازدهم‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬بهتری‭ ‬برخوردار‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذارتر‭ ‬بوده‌‭ ‬كه‭ ‬خودكفایی‭ ‬و‭ ‬خوداتكایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬برخی‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬نظیر‭ ‬گندم‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان،‭ ‬گواه‭ ‬این‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذاری‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬می‌گوید‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬فاصله‭ ‬بین‭ ‬سواد‭ ‬بهره‌برداران،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬كیفی‭ ‬و‭ ‬صادراتی‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬قاطع‭ ‬تصدی‌گری‌ها‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬تشكل‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬منسجم‭ ‬و‭ ‬سیستماتیك‭ ‬با‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬مراكز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬مطلوب‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬بانك‌ها‭ ‬و‭ ‬موسسات‭ ‬بیمه‭ ‬و‭ ‬تقویت‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‌ها،‭ ‬شاخص‌های‭ ‬مطلوب‭ ‬وزیر‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬باشد‭. ‬
علاوه‭ ‬براین‭ ‬اشراف‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬بین‌المللی‭ ‬در‭ ‬شخص‭ ‬وزیر‭ ‬می‌تواند‭ ‬تأثیر‭ ‬مثبت‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬هرچند‭ ‬مهم‌تر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تسلط‭ ‬معاونین‭ ‬وزیر،‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد،‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬متخصصین‭ ‬وزارت‭ ‬متبوع‭ ‬بویژه‭ ‬معاونت‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬و‭ ‬پذیرش‭ ‬بین‌المللی‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬كشورها‭ ‬و‭ ‬مجامع‭ ‬رسمی‭ ‬جهانی‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬وزیر‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬درگزینش‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬آنان‭ ‬لحاظ‭ ‬نمایند‭. ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬ركنی‭ ‬همیشه‭ ‬قاطعیت‭ ‬منطقی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬بینش‭ ‬فرابخشی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬ریسك‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬مثبت‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
معاون‭ ‬امور‭ ‬تولیدات‭ ‬دامی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬استمرار‭ ‬برنامه‭ ‬حجتی‭ ‬می‌گوید‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وعده‌های‭ ‬قبلی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬محترم‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬بنظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬كه‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬وعده‌ها‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬محقق‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬لذا‭ ‬حضور‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬می‌تواند‭ ‬سیر‭ ‬تحقق‭ ‬وعده‌های‭ ‬مهم‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬همانند‭ ‬موفقیت‌های‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم،‭ ‬تداوم‭ ‬بخشد‭. ‬
كیفیت‭ ‬اجرای‭ ‬دستورالعمل‌های‭ ‬وزارت‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬وزیر‭ ‬تا‭ ‬مراكز‭ ‬خدمات‭ ‬موضوع‭ ‬دیگری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬ركنی‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پختگی‭ ‬ایده‌ها‭ ‬و‭ ‬مصوبات‭ ‬و‭ ‬دستورات‭ ‬وزیر،‭ ‬طول‭ ‬مسیر‭ ‬ابلاغ‭ ‬تا‭ ‬مراكز‭ ‬خدمات‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬موجب‭ ‬ریزش‭ ‬و‭ ‬كاهش‭ ‬محتوای‭ ‬ابلاغیه‌ها‭ ‬نمی‌شود‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬ویژه‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ -‬خدمات‭ ‬رسانی‭ ‬مستقیم‭ ‬در‭ ‬مراكز‭ ‬خدمات‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬توسط‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬محققین‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭- ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬مراكز‭ ‬خدمات‭ ‬بواسطه‭ ‬آموزش‭ ‬عملی‭ ‬كارشناسان‭ ‬جدیدالاستخدام‭ ‬قصد‭ ‬دارند‭ ‬مانند‭ ‬پزشك‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬متخصص‭ ‬عمومی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬تربیت‭ ‬كنند‭ ‬تا‭ ‬كار‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬فوریت‭ ‬پیگیری‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نیاز،‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬به‭ ‬مراكز‭ ‬تخصصی‭ ‬كشاورزی‭ ‬هدایت‭ ‬شوند‭. ‬

‭... ‬و‭ ‬سخن‭ ‬آخر

با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬موفقیت‭ ‬تیم‭ ‬اقتصادی‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬جهت‭ ‬تحقق‭ ‬سند‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬1404‭ ‬با‭ ‬مسئولیت‭ ‬آقای‭ ‬دكتر‭ ‬جهانگیری‭ ‬كه‭ ‬فرمانده‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬انشاالله‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬نیز‭ ‬تداوم‭ ‬خواهد‭ ‬یافت،‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬تصویب‭ ‬پروژه‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی،‭ ‬باید‭ ‬قاطعانه‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬تعلل‭ ‬به‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬پروژه‌ها‭ ‬بپردازد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬منابع،‭ ‬ظرفیت‌ها،‭ ‬پتانسیل‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬بسیج‭ ‬گردند‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬توأمان‭ ‬تحقق‭ ‬یابند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow