سیاستگذاری کشاورزی
گزینه‌های‭ ‬وزارت زیر‭ ‬ذره‌بین

گزینه‌های‭ ‬وزارت
زیر‭ ‬ذره‌بین‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت

نویسنده: مهندس‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬گلباف

بلافاصله‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پیروزی‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬در‭ ‬انتخابات‭ ‬دور‭ ‬دوازدهم‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬كه‭ ‬نه‭ ‬تحویل‭ ‬و‭ ‬تحولی‭ ‬لازم‭ ‬بود‭ ‬نه‭ ‬اسباب‌كشی،‭ ‬شب‌نشینی‌ها،‭ ‬جلسات‭ ‬دورهمی‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬لابی‌گری‭ ‬وزیرسازی‭ ‬برای‭ ‬وزارت‭ ‬مخلوط‭ ‬و‭ ‬مختلط‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬آغاز‭ ‬شد‭. ‬
سال‌هاست‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما،‭ ‬احزاب‭ ‬چپ‭ ‬و‭ ‬راست‭ ‬به‭ ‬مانند‭ ‬كشورهای‭ ‬دموكرات‭ ‬اعلام‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬وجود‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬می‌كنند‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬آثار‭ ‬وجودی‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬كارویژه‭ ‬آنان‭ ‬آنچنان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬باشد‭. ‬احزاب‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬صرفاً‭ ‬برای‭ ‬منازعات‭ ‬جناحی،‭ ‬سیاسی،‭ ‬راهپیمایی‌ها،‭ ‬تأیید‭ ‬یا‭ ‬تكذیب‭ ‬عملكرد،‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬افطار‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬یارانه‭ ‬نهایتاً‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬گرم‭ ‬كردن‭ ‬تنور‭ ‬انتخابات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬بس‭.‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬احزاب‭ ‬ما‭ -‬از‭ ‬حزب‌های‭ ‬چند‭ ‬نفره‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬تشكل‭ ‬سیاسی‭ ‬كشاورزی‭- ‬معمولاً‭ ‬وظیفه‌‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شهری،‭ ‬استانی‭ ‬و‭ ‬كشوری ‬برای‭ ‬ارائه‭ ‬خط‌مشی،‭ ‬مسائل‭ ‬راهبردی‭ ‬بودجه،‭ ‬طراحی‭ ‬برنامه‌های‭ ‬میان‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬كشوری‭ ‬و‭ ‬تربیت‭ ‬مدیر‭ ‬برای‭ ‬پذیرش‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬ملی‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬انتخابی‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری،‭ ‬نمایندگی‭ ‬مجلس،‭ ‬مدیریت‭ ‬اتحادیه‌ها‭ ‬و‭ ‬NGO‭ ‬و‭ ...  ‬و‭ ‬انتصابی‭ ‬وزرا،‭ ‬استانداران،‭ ‬معاونین‭ ‬وزرا،‭ ‬فرمانداران،‭ ‬مدیران‭ ‬كل‭ ‬و‭...  ‬ را‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬تمرین‭ ‬نكرده‌اند‭. ‬
مردم‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬احزابی‭ ‬عادت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬به‭ ‬توصیه‌ها‭ ‬و‭ ‬قسم‭ ‬آیه‌های‭ ‬آنان‭ ‬نیم‌نگاهی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لیست‌های‭ ‬‮«‬كف‌دستی‮»‬‭ ‬رأی‭ ‬می‌دهند‭. ‬و‭ ‬گاهی‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬بی‌اعتنایی‭ ‬می‌كنند‭. ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬‮«‬خانه‭ ‬كشاورز‮»‬‭ ‬و‭ ‬شورای‭ ‬سیاستگذاری‭ ‬‮«‬كانون‭ ‬كشاورزی‭ ‬حزب‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬اعتدال‮»‬،‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬كشاورز‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬كانون‭ ‬جهادگران‮»‬،‭ ‬كسی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬معاونت‌ها‭ ‬و‭ ‬واحد‌های‭ ‬آن‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬نكرده‭ ‬است‭. ‬
با‭ ‬این‭ ‬همه،‭ ‬طی‭ ‬یك‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬تشكل‌ها،‭ ‬گروه‌ها‭ ‬و‭ ‬جناح‌ها‭ ‬به‭ ‬تعیین‭ ‬شاخص‌ها‭ ‬و‭ ‬معرفی‭ ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬هم‌نظر‭ ‬و‭ ‬هم‌رأی‭ ‬با‭ ‬خودشان‭ ‬است‭ ‬به‌عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬پرداختند‭ ‬و‭ ‬نام‌هایی‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬زبان‌ها‭ ‬افتاد‭. ‬
به‭ ‬گفته‭ ‬دكتر‭ ‬عیسی‭ ‬كلانتری‭ ‬30‭ ‬تا‭ ‬40‭ ‬نفر‭ ‬با‭ ‬تحصیلات‭ ‬مرتبط‭ ‬یا‭ ‬غیرمرتبط‭ ‬با‭ ‬سوابق‭ ‬موثر‭ ‬یا‭ ‬خنثی‭ ‬توسط‭ ‬دوستان‭ ‬و‭ ‬آشنایان،‭ ‬كاندیدای‭ ‬صدارت‭ ‬شده‌اند‭ ‬یا‭ ‬خودشان‭ ‬برای‭ ‬خودشان‭ ‬فراخوان‭ ‬داده‌اند‭ -‬از‭ ‬كارشناس‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬دفتر‭ ‬یك‭ ‬اداره‭ ‬گرفته‭ ‬تا‭ ‬مدیران‭ ‬كل‭ ‬و‭ ‬معاونین‭ ‬وزیر‭-‬ به‭ ‬جز‭ ‬وزیر‭ ‬فعلی‭ ‬كه‭ ‬ابراز‭ ‬علاقه‭ ‬نمی‌كند‭. ‬
از‭ ‬نظر‭ ‬سنی‭ ‬نیز‭ ‬جوانان‭ ‬30‭ ‬ساله‭ -‬یه‭ ‬یاد‭ ‬مشاورین‭ ‬جوان‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭-) ‬تا‭ ‬بزرگمردان‭ ‬70‭ ‬و‭ ‬اندی‭ ‬ساله‭ ‬ابراز‭ ‬تمایل‭ ‬كرده‌اند‭ ‬تا‭ ‬به‌عنوان‭ ‬وزیر‭ ‬آینده،‭ ‬مسئولیت‭ ‬بپذیرند‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬كس‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬كمتر‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬رضایت‭ ‬نمی‌دهد‭. ‬
دبیر‭ ‬كل‭ ‬‮«‬خانه‭ ‬كشاورز‮»‬‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬وضعیت‭ ‬فعلی‭ ‬كشاورزی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬ارائه‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬‮«‬كانون‭ ‬كشاورزی‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬احزاب‮»‬‭ ‬نیز‭ ‬رسماً‭ ‬نامزد‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬‮«‬كانون‭ ‬جهادگران‮»‬‭ ‬نیز‭ ‬طی‭ ‬جلسه‌ای‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬عضو‭ ‬بلندپایه‭ ‬از‭ ‬معاونین‭ ‬وزیر‭ ‬تا‭ ‬مدیران‭ ‬كل‭ ‬فعلی‭ ‬و‭ ‬سابق‭ ‬وزارتخانه - ‬از‭ ‬بین‭ ‬اعضاء‭ ‬كانون‭- ‬فرد‭ ‬واجدالشرایط‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬عدم‭ ‬تمایل‭ ‬حضور‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭- ‬ اعلام‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬دبیر‭ ‬كل‭ ‬‮«‬حزب‭ ‬اسلامی‭ ‬كشاورز‮»‬‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬اعلام‭ ‬نظر‭ ‬نموده‭ ‬است‭.‬
ماهنامه‭ ‬سراسری‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬برای‭ ‬اینكه‭ ‬جامعه‭ ‬تصمیم‌سازان‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌گیران‭ ‬كشور‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬بهتری‭ ‬برسند‭ ‬با‭ ‬تمامی‭ ‬وزرای‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬انقلاب‭ ‬تاكنون‭ ‬مصاحبه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬ویژگی‌ها‭ ‬و‭ ‬شاخصه‌های‭ ‬وزیر‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬نظرخواهی‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬همین‭ ‬رابطه،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬وزرای‭ ‬سابق‭ ‬و‭ ‬فعلی،‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬معاونین‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬سوالات‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭ ‬پاسخ‭ ‬گفتند‭:‬
•‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬وزیر،‭ ‬مسئولیت‭ ‬و‭ ‬صدارت‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬كشاورزی،‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬و‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ادوار‭ ‬مختلف‭ ‬عهده‌دار‭ ‬بوده‌اند‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬كدام‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬دوره،‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬وزیر‭ ‬بهره‭ ‬بیشتر‭ ‬برده‭ ‬است؟
•‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬فاصله‭ ‬بین‭ ‬سواد‭ ‬بهره‌برداران،‭ ‬پیچیدگی‭ ‬علم‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬استراتژیك‭ ‬بودن‭ ‬تأمین‭ ‬غذا،‭ ‬وزیر‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬باید‭ ‬چه‭ ‬شاخصه‌هایی‭ ‬داشته‭ ‬باشد؟
•‭ ‬پذیرش‭ ‬بین‌المللی‭ -‬كشورها‭ ‬و‭ ‬مجامع‭ ‬رسمی‭ ‬جهانی‭ ‬كشاورزی‭- ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬منتخب،‭ ‬اشراف‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭... ‬چه‭ ‬تاثیری‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬داشته‭ ‬باشد؟
•‭ ‬قاطعیت‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬بینش‭ ‬فرابخشی‭ ‬و‭ ‬مثبت‌نگری‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬اشراف‭ ‬و‭ ‬كارشناسی‭ ‬و‭ ‬دانایی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزیر‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬نقش‭ ‬دارد؟
•‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬حضرتعالی‭ ‬قبلاً‭ ‬عدم‭ ‬حضور‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬اعلام‭ ‬كرده‭ ‬بودید‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬افطاری‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس،‭ ‬دكتر‭ ‬لاریجانی،‭ ‬رئیس‭ ‬مجلس‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬نیروهای‭ ‬كارآمد‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ -‬از‭ ‬جمله‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬مورد‭ ‬تایید‭ ‬همه‭ ‬گروه‌ها‭ ‬و‭ ‬جناح‌ها‭ ‬هستند ‬نكاتی‭ ‬را‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭ ‬تأكید‭ ‬رئیس‭ ‬مجلس‭ ‬فقط‭ ‬بر‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‬‭ ‬و‭ ‬اخیراً‭ ‬این‭ ‬جمله‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬20‭:‬30‭ ‬صداوسیما‭ ‬كه‭ ‬‮«‬ماندن‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كابینه،‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬صلاحدید‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬كرده‭ ‬بودید‮»‬‭ ‬چه‭ ‬مفهومی‭ ‬دارد؟‭ ‬
•‭ ‬ایده،‭ ‬مصوبه‭ ‬یا‭ ‬دستور‭ ‬اقدام‭ ‬عملی‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬وزارت‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬بخشنامه‭ ‬تا‭ ‬مركز‭ ‬خدمات‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬مرحله‭ ‬اجرا‭ ‬چقدر‭ ‬ریزش‭ ‬پیدا‭ ‬می‌كند؟‭ ‬چرا؟
•‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬چه‭ ‬توصیه‌ای‭ ‬دارید‭ ‬تا‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬افق‭ ‬1404‭ ‬عملیاتی‭ ‬شود؟‭ ‬
صفحه‌های‭ ‬10‭ ‬تا‭ ‬37‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬از‭ ‬نشریه‭ ‬به‭ ‬گفتگوها‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‌های‭ ‬اختصاصی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬شایستگی‌های‭ ‬مدیر‭ ‬آینده‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬گلایه‎ها،‭ ‬انتقادها‭ ‬و‭ ‬پیشنهادهای‭ ‬آنان‭ ‬اختصاص‭ ‬یافته‭ ‬است،‭ ‬امیدواریم‭ ‬دقت‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬مطالعه‌كنندگان‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬راهنمایی‌هایتان‭ ‬روشنگر‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬كارمان‭ ‬باشد‭. ‬

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow