سیاستگذاری کشاورزی
حاج‭ ‬آقا‭ ‬مریضند

دفتر‭ ‬مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬اسكندری
وزیر‭ ‬محمود‭ ‬احمدی‭ ‬نژاد‭: ‬

"حاج‭ ‬آقا‭ ‬مریضند
و‭ ‬فعلاً‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬مصاحبه‭ ‬كنند"‭ ‬

محمدرضا‭ ‬اسكندری‭ ‬متولد‭ ‬1338‭ ‬اهواز‭ ‬و‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬كارشناسی‭ ‬ارشد‭ -‬رشته‭ ‬مدیریت‭ ‬دولتی‭- ‬است،‭ ‬وی‭ ‬رئیس‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬خوزستان،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬موسسه‭ ‬جهاد‭ ‬سازندگی‭ ‬استقلال،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬امور‭ ‬عشایر،‭ ‬مجری‭ ‬بازسازی‭ ‬نخیلات‭ ‬در‭ ‬خرمشهر،‭ ‬قائم‭ ‬مقامی‭ ‬كمیته‭ ‬كشاورزی‭ ‬جهاد‭ ‬خوزستان‭ ‬در‭ ‬سال‭  ‬1358‌،‭ ‬مجری‭ ‬طرح‭ ‬خودكفایی‭ ‬گندم‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬خلال‭ ‬سال‌های1380‭-‬1384و‌تصدی‌گری‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬كابینه‭ ‬محمود‭ ‬احمدی‭ ‬نژاد‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬كارنامه‭ ‬كاری‭ ‬خود‭ ‬دارد‭.‬
ماهنامه‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬سوالاتی‭ ‬از‭ ‬آقای‭ ‬محمدرضا‭ ‬اسكندری‭ ‬وزیر‭ ‬اسبق‭ ‬درخواست‭ ‬مصاحبه‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬كرد‭ ‬زیرا‭ ‬خوانندگان‭ ‬نشریه‭ ‬هنگام‭ ‬دریافت‭ ‬نظرات‭ ‬وزرای‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬جایگاه‭ ‬كاری‭ ‬و‭ ‬شایستگی‭ ‬شأن‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پست‭ ‬و‭ ‬سمتی‭ ‬كه‭ ‬داشته‌اند‭ ‬قضاوت‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭.‬
احتمالاً‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬آقای‭ ‬اسكندری‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬دفترشان‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬ناخوش‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالات‭ ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬خودداری‭ ‬نموده‌اند‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬مكتوبی‭ ‬كه‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬ایشان‭ ‬ارسال‭ ‬داشته،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬ناآگاهی‭ ‬احتمال‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬نظرخواهی‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬عمومی‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬وجهی‭ ‬دریافت‭ ‬شود‭! ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬سوالات‭ ‬مصاحبه‭ ‬نشریه‭ ‬چنین‭ ‬یادآور‭ ‬شده‭ ‬است‭: ‬
‮«‬‭... ‬پیرو‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬فرازی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬نامه‭ ‬مذكور‭ ‬مرقوم‭ ‬نموده‭ ‬اید‭ ‬كه‭ ‬‮«‬یا‭ ‬جمله‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬فوق‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬شما‭ ‬چاپ‭ ‬گردد‭ -‬حاج‭ ‬آقا‭ ‬مریضند‭ ‬و‭ ‬فعلاً‭ ‬نمی‌توانند‭ ‬پاسخگوی‭ ‬سوالات‭ ‬باشند‭-‬‮»‬‭ ‬به‭ ‬استحضار‭ ‬می‌رساند،‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬چاپ‭ ‬نقل‭ ‬قول‭ ‬مذكور،‭ ‬بنا‭ ‬بر‭ ‬اصول‭ ‬حرفه‌ای،‭ ‬پاسخ‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬سازمان‭ ‬اقتصادی‭ ‬كوثر‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬قسمت،‭ ‬چاپ‭ ‬و‭ ‬منعكس‭ ‬شود‭.‬‮»‬‭ -‬كه‭ ‬البته‭ ‬چنین‭ ‬شده‭ ‬است‭-‬
‮«‬‭ ‬پیرو‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬انعكاس‭ ‬شاخصه‌های‭ ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬در‭ ‬ماهنامه‭ ‬وزین‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬پیگیری‭ ‬می‌نمایید،‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬محترم‭ ‬و‭ ‬تصمیم‌سازان‭ ‬اصلی‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ ‬كه‭ ‬قطعاً‭ ‬براساس‭ ‬ملاك‭ ‬و‭ ‬معیارهای‭ ‬مشخص‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬تعیین‭ ‬شده‭! ‬وزیر‭ ‬آینده‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌نمایند،‭ ‬سؤال‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬نمایید‭.‬‮»‬
‮«‬‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬یادآور‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1384‭ ‬تاكنون،‭ ‬وزیر‭ ‬اسبق‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬ماهنامه‭ ‬وزین‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬نخواهد‭ ‬داشت،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬شناختی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬و‭ ‬تفكرات‭ ‬جنابعالی‭ ‬دارند،‭ ‬لذا‭ ‬ضمن‭ ‬تشكر‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬از‭ ‬نامه‌نگاری‭ ‬و‭ ‬پیگیری‌های‭ ‬مستمر‭ ‬شما،‭ ‬از‭ ‬خداوند‭ ‬متعال‭ ‬برای‭ ‬جنابعالی‌،‭ ‬موفقیت‭ ‬و‭ ‬سربلندی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬را‭ ‬مسألت‭ ‬می‌نماییم‭.‬‮»‬‭ -‬به‭ ‬دلیل‭ ‬امانتداری،‭ ‬اصل‭ ‬پاراگراف‌ها‭ ‬بدون‭ ‬هیچگونه‭ ‬پس‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬است‭-‬
نشریه‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬كوتاه‭ ‬پاسخی‭ ‬كه‭ ‬داده‌اند‭ ‬بسنده‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬امیدواریم‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیك‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همكاری‭ ‬جناب‭ ‬مهندس‭ ‬اسكندری‭ ‬گزارش‭ ‬جامعی‭ ‬از‭ ‬هزینه‭ = ‬عملكرد‭ ‬ایشان‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬اقتصادی‭ ‬كوثر‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬خانواده‭ ‬معظم‭ ‬شهدا‭ ‬و‭ ‬افكار‭ ‬عمومی‭ ‬برسانیم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۶ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow