سیاستگذاری کشاورزی
رعایت‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬حرفه‌ای،‭ ‬رمز‭ ‬موفقیت

بشیر‭ ‬پیمانی،‭ ‬مسئول‭ ‬شعبه‭ ‬شهرآرا
رعایت‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬حرفه‌ای،‭ ‬رمز‭ ‬موفقیت

بشیر‭ ‬پیمانی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬خدمت‭ ‬می‌كند‭ ‬وی‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬78‭ ‬تا‭ ‬82‭ ‬با‭ ‬سمت‭ ‬رئیس‭ ‬شعبه‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬سپس‭ ‬سال‭ ‬1382‭ ‬لغایت‭ ‬1384‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬كارشناس‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬امور‭ ‬كاركنان‭ ‬مدیریت‭ ‬استان‭ ‬اردبیل‭ ‬و‭ ‬كارشناس‭ ‬اداره‭ ‬كل‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬شعب‭ ‬بانك‭ ‬مشغول‭ ‬و‭ ‬مجدداً‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬84‭ ‬تاكنون‭ ‬با‭ ‬سمت‭ ‬رئیس‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬خدمت‭ ‬می‌باشد‭.‬ پیمانی‭ ‬دارای‭ ‬مدرك‭ ‬تحصیلی‭ ‬فوق‌لیسانس‭ ‬مدیریت‭ ‬دولتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬12‭ ‬سال‭ ‬مسئولیت‭ ‬اداره‭ ‬سه‭ ‬شعبه‭ ‬ممتاز‭ -‬شهریار،شهید‭ ‬بهشتی‭ ‬و‭ ‬شهرآرا‭- ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬داشته‭ ‬است‭.‬
شعبه‭ ‬شهرآرا‭ ‬در‭ ‬همسایگی‭ ‬ساختمان‭ ‬مركزی‭ ‬بانك‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تیررس‭ ‬نگاه‭ ‬و‭ ‬قضاوت‭ ‬مدیران‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬مصاحبه‌ای‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك،‭ ‬جذب‭ ‬منابع،‭ ‬افزایش‭ ‬مشتریان‭ ‬فعال،‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات،‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬ارزی‭ ‬به‭ ‬فعالان،‭ ‬طرح‌های‭ ‬مهم‭ ‬مشاركتی،‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬ویژه‭ ‬بانوان‭ ‬و‭ ‬بانوان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬آتی‭ ‬شعبه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬كه‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬آن‭ ‬جلب‭ ‬می‌كنیم‭:‬
كارت‭ ‬اعتباری‭ ‬و‭ ‬حساب‭ ‬الكترونیك،‭ ‬انقلابی‭ ‬در‭ ‬مراودات‭ ‬بانكی‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آورد‭ ‬و‭ ‬بار‭ ‬كار‭ ‬فیزیكی‭ ‬بانك‭ ‬را‭ ‬كاهش‭ ‬می‌دهد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چه‭ ‬خدماتی‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اید؟
از‭ ‬زمان‭ ‬ظهور‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬حجم‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬عملیات‭ ‬فیزیكی‭ ‬شعب‭ ‬بانك‭ ‬كاسته‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬رضایت‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬به‌طوریكه‭ ‬موجب‭ ‬خلوتی‭ ‬محیط‭ ‬داخلی‭ ‬شعبه‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬مراجعه‭ ‬حضوری‭ ‬در‭ ‬ترافیك‭ ‬و‭ ‬حمل‭  ‬و‭ ‬نقل‭ ‬داخل‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬برون‭ ‬شهری‭ ‬تأثیر‭ ‬مثبت‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬مع‭ ‬الوصف‭ ‬طیف‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬نیازهای‭ ‬مشتریان‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬ایجاد‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬
استمرار‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬فعالیت‭ ‬بانكی‭ ‬منوط‭ ‬به‭ ‬بازگرداندن‭ ‬اقساط‭ ‬تسهیلات‭ ‬است،‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬شعبه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬رویه‭ ‬وفق‭ ‬داده‌اید؟
در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬جاری،‭ ‬پیگیری‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬سررسید‭ ‬تسهیلات‭ ‬در‭ ‬وصول‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬مطالبات‭ ‬خیلی‭ ‬موثر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬تمهیدات‭ ‬لازم‭ ‬اندیشیده‭ ‬می‌شود‭. ‬اخذ‭ ‬تضامین‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬وثوق،‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬انتقال‭ ‬تسهیلات‭ ‬به‭ ‬طبقه‭ ‬غیرجاری‭ ‬دارد‭.‬
تسهیلات‭ ‬ارزی‭ ‬شعبه‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬پرداخت‭ ‬شده‭ ‬است؟
خدمات‭ ‬ارزی‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬حدود‭ ‬60‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬خودروسازی‭ ‬بوده‭ ‬كه‭ ‬نقش‭ ‬مؤثری‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬واردات‭ ‬انواع‭ ‬كالاهای‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬كشور‭ ‬نیز‭ ‬بخش‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬تسهیلات‭ ‬پرداخت‭ ‬گردیده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬پروسه‭ ‬تكمیل‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬بوده‌اید؟
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬تهران‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬امكان‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬به‌طور‭ ‬مستقیم‭ ‬میسر‭ ‬نیست‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تكمیل‭ ‬پروسه‭ ‬تولید‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تأمین‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬گردش‭ ‬واحد‭ ‬تولیدی‭ ‬شركت‭ ‬فروكتوز‭ ‬ناب‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬فروكتوز‭ ‬فعالیت‭ ‬می‌نماید‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬واحد‭ ‬صید‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬انواع‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬محصولات‭ ‬دریایی‭ ‬شركت‭ ‬خلیج‭ ‬فارس‭ ‬نوین‭ ‬نیز‭ ‬سهم‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬موارد‭ ‬متعددی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬رسالت‭ ‬بانك‭ ‬كشاورزی‭ ‬بر‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬طرح‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬چه‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬از‭ ‬تسهیلات،‭ ‬بانوان‭ ‬بیشتر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬اند؟
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬رویكرد‭ ‬بانك‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬بانوان،‭ ‬علی‭ ‬الخصوص‭ ‬بانوان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬چندین‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬استمرار‭ ‬داشته‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬نیز‭ ‬طرح‌های‭ ‬مذكور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬كاری‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برقراری‭ ‬تسهیلات‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬بانوان،‭ ‬حمایت‌های‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬است‭. ‬علی‭ ‬الخصوص‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬تفاهم‭ ‬نامه‌ای‭ ‬كه‭ ‬بانك‭ ‬با‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬امام‭ ‬خمینی- ره‭- ‬دارد،‭ ‬همكاری‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬است‭.‬
به‭ ‬عنوان‭ ‬مدیر‭ ‬چه‭ ‬روش‌هایی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مشتری‌یابی،‭ ‬مشتری‌مداری،‭ ‬تجهیز‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬شعبه‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‌اید؟
از‭ ‬شهریورماه‭ ‬سال‭ ‬1392‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شعبه‭ ‬حضور‭ ‬یافتم‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬رهمنودهای‭ ‬بسیار‭ ‬مؤثر‭ ‬مدیریت‭ ‬امور‭ ‬شعب‭ ‬بانك‭ ‬تهران‭ ‬بزرگ،‭ ‬شعبه‭ ‬همواره‭ ‬سودآور‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬منابع‭ ‬شعبه‭ ‬به‌طور‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬به‌طوری‌كه‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬570‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬آخر‭ ‬مرداد‭ ‬92‭ ‬به‭ ‬رقم‭ ‬5620‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1395‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬ شایان‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اقدامات‭ ‬اینجانب‭ ‬و‭ ‬حمایت‌های‭ ‬ذكر‭ ‬شده،‭ ‬این‭ ‬موقعیت‭ ‬مرهون‭ ‬تلاش‭ ‬دسته‭ ‬جمعی‭ ‬پرسنل‭ ‬زحمت‌كش‭ ‬شعبه‭ ‬می‌باشد،‭ ‬كه‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مشتری‭ ‬مداری‭ ‬را‭ ‬سرلوحه‭ ‬كار‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‌اند‭. ‬و‭ ‬ضمن‭ ‬رعایت‭ ‬اخلاق‭ ‬و‭ ‬رفتار‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬اولویت‌های‭ ‬شعبه‭ ‬می‌دانند‭.‬
برنامه‌های‭ ‬پیش‌رو‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬كنید
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬سال‭ ‬جاری،‭ ‬سال‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬در‭ ‬بانك‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬اینجانب‭ ‬باعنایت‭ ‬به‭ ‬رویكرد‭ ‬فعلی‭ ‬بانك،‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جذب‭ ‬منابع‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت‭ ‬از‭ ‬جمله،‭ ‬تقویت‭ ‬حساب‌های‭ ‬جاری‭ ‬مشتریان‭ - ‬اشخاص‭ ‬و‭ ‬شركتی‭ - ‬توسعه‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬انواع‭ ‬كارت‌های‭ ‬هدیه‭ ‬و‭ .... ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر‭ ‬تلاش‭ ‬بیشتر‭ ‬بر‭ ‬تقویت‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬P.O.S‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬كمی‭ ‬آنها‭ ‬و‭ ‬افتتاح‭ ‬انواع‭ ‬حساب‭  ‬مهرگستر‭ ‬ضمن‭ ‬توجه‭ ‬ویژه‭ ‬به‭ ‬وصول‭ ‬مطالبات‭ ‬كه‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬ارزان‌ترین‭ ‬منابع‭ ‬می‌باشد،‭ ‬تمركز‭ ‬دارم‭.‬
تبصره‭ ‬35‭ ‬فرصتی‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬بود‭ ‬موفقیت‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬است؟
در‭ ‬اجرای‭ ‬مفاد‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬و‭ ‬تحقق‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬آن،‭ ‬با‭ ‬بسیج‭ ‬كلیه‭ ‬همكاران‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬آنان‭ ‬در‭ ‬طرح،‭ ‬لیست‭ ‬مطالبات‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بدهكاران‭ ‬تماس‭ ‬حاصل‭ ‬شد‭. ‬به‌طوریكه‭ ‬حدود‭ ‬یك‭ ‬ماه‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬همكاران‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور‭ ‬تا‭ ‬ساعت‭ ‬10‭ ‬شب‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬حضور‭ ‬داشتند‭.‬ این‭ ‬شعبه‭ ‬نهایت‭ ‬استفاده‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬تبصره‭ ‬35‭ ‬در‭ ‬كاهش‭ ‬مطالبات‭ ‬شعبه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬بسیار‭ ‬مفیدی‭ ‬برای‭ ‬شعبه‭ ‬و‭ ‬مشتریان‭ ‬انجام‭ ‬داد،‭ ‬مشتریانی‭ ‬كه‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬مشكلات‭ ‬و‭ ‬معاذیر‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬تابحال‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬تسویه‭ ‬بدهی‭ ‬نگردیده‭ ‬بودند‭.‬
تبلیغات،‭ ‬مذاكرات‭ ‬و‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬مشتریان‭ ‬برای‭ ‬رونق‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬مراودات‭ ‬بانكداری‭ ‬الكترونیك‭ ‬چه‭ ‬نقشی‭ ‬در‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬مشتریان‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬دارد؟
برای‭ ‬ترویج‭ ‬كانال‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬كه‭ ‬مرتب‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ستاد‭ ‬عالی‭ ‬بانك‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬امور‭ ‬شعب‭ ‬بانك‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬بزرگ‭ ‬تبلیغات‭ ‬مناسب‭ ‬انجام‭ ‬می‌گیرد‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬تبلیغات‭ ‬صداوسیما،‭ ‬نصب‭ ‬انواع‭ ‬تابلو‭ ‬در‭ ‬بزرگراه‌ها‭ ‬و‭... ‬پوسترها‭ ‬و‭ ‬بنرهای‭ ‬ارسالی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬در‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬دید‭ ‬عموم‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬انواع‭ ‬بروشورهای‭ ‬ارسالی‭ ‬را‭ ‬جاگذاری‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مشتریان‭ ‬تحویل‭ ‬می‌دهیم‭.‬ علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‌ها‭ ‬برای‭ ‬انواع‭ ‬كانال‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬و‭ ‬همكاری‭ ‬با‭ ‬آن‌ها،‭ ‬مسئول‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬مرتب‭ ‬بازخورد‭ ‬می‌گیریم‭. ‬همكاران،‭ ‬مكلف‭ ‬شده‌اند‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬كلیه‭ ‬مراجعه‌كنندگان‭ ‬به‭ ‬شعبه،‭ ‬كانال‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬را‭ ‬معرفی‭ ‬نمایند‭. ‬به‌طوریكه‭ ‬شعبه‭ ‬موفقیت‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬نصیب‭ ‬خود‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow