سیاستگذاری کشاورزی
اراضی‭ ‬شیب‌دار،‬ ثروت‭ ‬نهفته

بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬كشاورزی در‭ ‬اراضی‭ ‬شیبدار
اراضی‭ ‬شیب‌دار،‬ ثروت‭ ‬نهفته

مهندس محمدرضا منصوریان

توسعه‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار‭ ‬به‭ ‬منزله‭ ‬یك‭ ‬فرصت‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬كار‭ ‬دولت‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬تصمیم‭ ‬مذكور‭ ‬بحث‌های‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬مسئولین‭ ‬واحدهای‭ ‬مختلف‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬جمله‭: ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها،‭ ‬مراتع‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬واحدهای‭ ‬وزارتخانه‭ ‬برانگیخته‭ ‬است‭. ‬نحوه‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬مخصوص‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬نیازهایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬آن‭ ‬اعلام‭ ‬حمایت‭ ‬نموده‭ ‬است‭. ‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پیشینه‭ ‬امر‭ ‬و‭ ‬وضع‭ ‬موجود،‭ ‬اكثر‭ ‬كشاورزان‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬قدیمی‭ ‬موجبات‭ ‬ورود‭ ‬آسیب‭ ‬به‭ ‬اراضی‭ -‬به‌ویژه‭ ‬شخم‭ ‬در‭ ‬امتداد‭ ‬شیب‭ ‬زمین‭ ‬كه‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬فرسایش‭ ‬خاك‭ ‬می‌شود‭- ‬و‭ ‬استهلاك‭ ‬و‭ ‬آسیب‌دیدگی‭ ‬فراوان‭ ‬این‌گونه‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬را‭ ‬به‌دلیل‭ ‬استفاده‭ ‬غیرمهندسی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬فراهم‭ ‬می‌آورند‭ ‬موضوعی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬باعث‭ ‬ضرر‭ ‬و‭ ‬زیان‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬محصولی‭ ‬گران‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬بالا‭ ‬می‌شود‭. ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬ندرت‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬در‭ ‬باره‭ ‬رابطه‌ی‭ ‬بین‭ ‬میزان‭ ‬هزینه‭ ‬های‭ ‬كاشت‭ ‬و‭ ‬تندی‭ ‬شیب‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬قابل‭ ‬استفاده‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬مجله‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬به‭ ‬فرصت‭ ‬پیش‌روی‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران - اراضی‭ ‬شیب‌دار،‭ ‬ثروت‭ ‬نهفته‭-  ‬ و‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬كه‭ ‬آیا‭ ‬طراحی،‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬مختص‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬روی‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬ابزارهای‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬اراضی‭ ‬موثر‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬موضوع‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون،‭ ‬سازندگان‭ ‬و‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬نموده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭.‬

تأمین‭ ‬ادوات‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬توسعه‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار
دكتر‭ ‬كامبیز‭ ‬عباسی،‭ ‬رئیس‭ ‬مركز‭ ‬مكانیزاسیون‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬درخصوص‭ ‬تدابیر‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬مخصوص‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬توسعه‭ ‬باغات‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬فراخوان‌های‭ ‬متعددی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تأمین‭ ‬تكنولوژی‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬نوین‭ ‬همچون‭ ‬تراكتور‌ها‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬دنباله‌بند‭ ‬مخصوص‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬اراضی‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬حدود‭ ‬80‭ ‬درصد‭ ‬تسهیلات،‭ ‬به‭ ‬متقاضیان‭ ‬خرید‭ ‬این‌گونه‭ ‬ادوات‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬اگر‭ ‬این‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬نوین‭ ‬باشند‭ ‬30‭ ‬درصد‭ ‬كمك‭ ‬بلاعوض‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬دریافت‭ ‬می‌كنند‭.‬

موافق‭ ‬هستیم،‭ ‬اما‭...‬
ابوالفضل‭ ‬یاوری،‭ ‬مدیركل‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬مرتع‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها،‭ ‬درخصوص‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬سازمان‭ ‬جنگل،‭ ‬مرتع‭ ‬و‭ ‬آبخیزداری‭ ‬به‌منظور‭ ‬مهار‭ ‬روان‭ ‬آب‌ها‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬فرسایش‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬مواردی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست،‭ ‬موافق‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬بالای‭ ‬12‭ ‬درصد‭ ‬شیب‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬البته‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬به‭ ‬شرطی‭ ‬موافق‭ ‬اجرای‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشت‭ ‬گونه‌های‭ ‬دائمی‭ ‬و‭ ‬درختی‭ ‬در‭ ‬مستثنیات‭ ‬افراد‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬طرح‌های‭ ‬تلفیقی‭ (‬همچون‭ ‬كشت‭ ‬گیاهان‭ ‬دارویی‭) ‬در‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬خود‭ ‬منظور‭ ‬كند‭.‬

تغییر‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭ ‬پیش‭ ‬شرط‭ ‬توسعه‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار
خاوری،‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬برزگر‭ ‬همدان،‭ ‬ادوات‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار‭ ‬را‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬مورد‭ ‬كشت‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬روش‌های‭ ‬كشت‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كشت‭ ‬مستقیم‭ ‬سوق‭ ‬پیدا‭ ‬كنند‭ ‬به‌طوری‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬محصولاتی‭ ‬همچون‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬غلات‭ ‬كه‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬شخم‭ ‬ندارند‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تكنولوژی‌های‭ ‬نوین‭ ‬را‭ ‬لازم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬متخصصین‭ ‬امر،‭ ‬كشاورزی‭ ‬حفاظتی‭ ‬باید‭ ‬جایگزین‭ ‬كشاورزی‭ ‬سنتی‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬یك‌بار‭ ‬شخم‭ ‬زدن‭ ‬و‭ ‬بسترسازی‭ ‬بذر،‭ ‬كشت‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬انرژی‭ ‬محقق‭ ‬شود‭.‬
مدیر‭ ‬عامل‭ ‬شركت‭ ‬برزگر‭ ‬همدان،‭ ‬كشت‭ ‬محصولات‭ ‬نیازمند‭ ‬شخم‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار‭ ‬را‭ ‬مناسب‭ ‬ندانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬آگاهی‭ ‬كشاورزان‭ ‬از‭ ‬تغییر‭ ‬الگوی‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬مخصوص‭ ‬لازمه‭ ‬كشاورزی‭ ‬مدرن‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نیازمند‭ ‬آموزش‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬اصولی‭ ‬به‭ ‬كشاورزان‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌باشد‭ ‬كه‭ ‬البته‭ ‬اتفاقات‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

كلام‭ ‬پایانی‭...‬
نقطه‭ ‬مشترك‭ ‬كلام‭ ‬تمام‭ ‬دلسوزان‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬انواع‭ ‬اراضی‭ ‬زراعی‭ ‬و‭ ‬تبدیل‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬اراضی‭ ‬قابل‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬چگونگی‭ ‬تحقق‭ ‬آن‭ ‬محل‭ ‬بحث‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬امر‭ ‬می‌باشد‭. ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬شیب‌دار‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬احساس‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬بازدهی‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬فرسایش‭ ‬خاك‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ادوات‭ ‬مخصوص‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬كارایی‭ ‬ادوات‭ ‬غیرتخصصی‭ ‬محسوس‌تر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گویا‭ ‬متولیان‭ ‬امر‭ ‬باید‭ ‬حمایت‌های‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬بیش‌تر‭ ‬كنند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷  و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow