سیاستگذاری کشاورزی
نمودار‭ ‬سینوسی‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی

مهندس‭ ‬خلیلی‭: ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬گفتمان‭ ‬منطقی‭ ‬درباره‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬دور‭ ‬است
نمودار‭ ‬سینوسی‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی

مهندس محمدرضا منصوریان

به‭ ‬دیدار‭ ‬مهندس‭ ‬ابوالحسن‭ ‬خلیلی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬سوگ‭ ‬مادر‭ ‬نشسته‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬طبقه‭ ‬سوم‭ ‬مجتمع‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬ماهیدشت‭ ‬رفتم‭. ‬خبری‭ ‬از‭ ‬هیجانات‭ ‬و‌‭ ‬های‭ ‬و‭ ‬هوی‭ ‬یکی‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬پیش‭ ‬نبود‭. ‬جوانی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬خطه‭ ‬دماوند‭ ‬به‭ ‬خیل‭ ‬اثرگذاران‭ ‬تهران‭ ‬پیوسته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سال‌های‭ ‬دور‭ ‬هر‭ ‬انجمن‭ ‬و‭ ‬تشکلی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬تشکل‌های‭ ‬سیاسی‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬پرده‌دری‌های‭ ‬وی‭ ‬بهره‭ ‬می‌بردند‭. ‬سایت‌ها‭ ‬و‭ ‬رسانه‌هایی‭ ‬نیز‭ ‬نانشان‭ ‬توسط‭ ‬خلیلی‭ ‬روغن‭ ‬مالی‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬بعدها‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬پشت‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬تخریب‭ ‬وی‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬آمدند‭. ‬ در‭ ‬مجموع‭ ‬5‭ ‬–‭ ‬6‭ ‬مسئولیت‭ ‬دیگر‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬بگذراند‭ ‬تعداد‭ ‬مسئولیت‌هایش‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬چرچیل،‭ ‬نخست‭ ‬وزیر‭ ‬وقت‭ ‬انگلستان،‭ ‬می‌رسد‭.‬
خلیلی‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬موسس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬انجمن‭ ‬صنایع‭ ‬روغنکشی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬موسس‭ ‬مرکز‭ ‬آموزش‭ ‬علمی‭ ‬کاربردی‭ ‬شرکت‭ ‬تعاونی‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬ایران‭ ‬است،‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تجربه‭ ‬کار‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬مدیر‭ ‬مسئول‭ ‬مجله‭ ‬خبری‭ ‬تخصصی‭ ‬آفتابگردان‭ ‬نیز‭ ‬می‌باشد‭. ‬
چندین‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬ریاست‭ ‬کارگروه‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬هیأت‭ ‬نمایندگان‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی،‭ ‬صنایع،‭ ‬معادن‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭.‬،‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬مرکزی‭ ‬و‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬کنفدراسیون‭ ‬صنعت‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬دبیرخانه‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬دبیرکل‭ ‬کانون‭ ‬انجمن‌های‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬ایران،‭ ‬بازرس‭ ‬کانون‭ ‬عالی‭ ‬کارفرمایان‭ ‬ایران‭.‬ همچنین‭ ‬عضو‭ ‬شورای‭ ‬گفتگو‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬موسس‭ ‬انجمن‭ ‬شتر‭ ‬مرغ‭ ‬ایران،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬شورای‭ ‬ملی‭ ‬زیتون‭ ‬و‭ ‬عضویت‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬تعاونی‌های‭ ‬جهان،‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬سمت،‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره،‭ ‬بازرس،‭ ‬رئیس‭ ‬کارگروه‭ ‬و‭... ‬عهده‌دار‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬تجربه‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬سه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی،‭ ‬تعاونی،‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬های‭ ‬تولیدی،‭ ‬اقتصادی،‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬رسانه‎ای‭ ‬است‭. ‬
با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬خلیلی‭ ‬دل‭ ‬آزرده‭ ‬از‭ ‬کارگروهی‭ ‬با‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬انجمن‌ها‭ ‬و‭ ‬فدراسیون‌ها‭ ‬و‭ ‬کنفدراسیون‌ها‭ ‬در‭ ‬برهه‌ای‭ ‬به‭ ‬آرامش‭ ‬روی‭ ‬آورد‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬گروه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬هلدینگ‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬شمشال‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬عاملی‭ ‬مجتمع‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬ماهیدشت‭ ‬کرمانشاه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست‭ ‬فعالیت‌هاست‭. ‬ اینکه‭ ‬مهندس‭ ‬ابوالحسن‭ ‬خلیلی‭ ‬بار‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬کجای‭ ‬صنعت،‭ ‬روغن،‭ ‬اتاق‭ ‬و‭ ‬کشاورزی،‭ ‬سیاست‭ ‬یا‭ ‬مجلس‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬ظهور‭ ‬کند،‭ ‬الله‭ ‬و‭ ‬اعلم‭ ‬اما‭ ‬نشستن‭ ‬پای‭ ‬صحبت‌ها‭ ‬و‭ ‬تحلیل‌های‭ ‬تشکل‌گرای‭ ‬دهه‌ی‭ ‬80‭ ‬و‭ ‬90‭ ‬او‭ ‬عالمی‭ ‬دارد‭. ‬

فرصت‭ ‬سوزی‭ ‬اسکندری‭ ‬و‭ ‬احمدی‭ ‬نژاد
رئیس‭ ‬اسبق‭ ‬مرکز‭ ‬آموزش‭ ‬علمی‭ ‬کاربردی‭ ‬شرکت‭ ‬تعاونی‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬خط‭ ‬کشی‭ ‬بین‭ ‬صنعت‭ ‬روغن‭ ‬کشی‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬طیور‭ ‬توسط‭ ‬وزیر‭ ‬دولت‭ ‬هشتم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬روی‭ ‬کار‭ ‬آمدن‭ ‬دولت‭ ‬نهم‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اوج‭ ‬تولید‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬آن‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬دولت‭ ‬احمدی‭ ‬نژاد،‭ ‬واردات‭ ‬کنجاله‭ ‬را‭ ‬آزاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬سبب‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬بی‌برنامه‌گی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬حاکم‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬زمان‭ ‬وزارت‭ ‬اسکندری‭ ‬و‭ ‬خلیلیان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فرصت‭ ‬سوزی‭ ‬تعبیر‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬دولت‌های‭ ‬نهم‭ ‬و‭ ‬دهم‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬نفت‭ ‬به‭ ‬حدود‭ ‬ 130 ‭ -‬140 ‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬بشکه‭ ‬رسید‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬فرصت‭ ‬می‌توانست‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬اقتصادی‭ ‬کند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬افزایش‭ ‬قیمت‭ ‬نفت،‭ ‬سبب‭ ‬اقتصادی‭ ‬شدن‭ ‬سوخت‭ ‬بیودیزل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن‭ ‬بالا‭ ‬رفتن‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬غلات‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬یعنی‭ ‬بی‌نیازی‭ ‬به‭ ‬یارانه‭ ‬کشاورزی‭.‬
عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬دوره‭ ‬هفتم‭ ‬اتاق‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬به‭ ‬تشریح‭ ‬استراتژی‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬تخصیص‭ ‬5‭ ‬درصدی‭ ‬تعرفه‭ ‬کنجاله‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬به‭ ‬خرید‭ ‬دانه‭ ‬از‭ ‬کشاورز‭ ‬جزو‭ ‬موارد‭ ‬حمایتی‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬عملیاتی‭ ‬نیز‭ ‬شد‭.‬
اما‭ ‬امسال‭ ‬مجلس،‭ ‬به‭ ‬پیشنهاد‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬تصویب‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬روغن‭ ‬خام‭ ‬200‭ ‬تومان‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ازای‭ ‬هر‭ ‬کیلو‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬50‭ ‬تومان‭ ‬باید‭ ‬اخذ‭ ‬شود؛‭ ‬حال‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬پیش‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬دانه‭ ‬که‭ ‬ماده‭ ‬اولیه‭ ‬می‌باشد‭ ‬مابه‭ ‬التفاوت‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬کنجاله؟‭! ‬لذا‭ ‬تصویب‭ ‬مصوبه‭ ‬مجلس،‭ ‬معادلات‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬مواجه‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬جهانی‭ ‬عامل‭ ‬تعیین‌کننده‭ ‬است‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬عوض‭ ‬کردن‭ ‬نسبت‌ها‭ ‬به‌منظور‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬شدن‭ ‬واردات‭ ‬دانه‭ ‬شدند‭.‬
و‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قیمت‭ ‬دانه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬جهانی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬در‭ ‬آمریکای‭ ‬جنوبی‭ ‬افزایش‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬ولی‭ ‬قیمت‭ ‬کنجاله‭ ‬ثابت‭ ‬ماند‭ ‬و‭ ‬تفاوت‭ ‬بین‭ ‬قیمت‭ ‬دانه‭ ‬و‭ ‬کنجاله‭ ‬ارجحیت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬کنجاله‭ ‬می‌دهد‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬نیاز‭ ‬کنجاله‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬میزان‭ ‬کنجاله‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬فقط‭ ‬500‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اقتصادی‌تر‭ ‬شدن‭ ‬اوضاع‭ ‬کشاورزی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬و‭ ‬رقابتی‌تر‭ ‬شدن‭ ‬بازار‭ ‬پس‭ ‬نباید‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬میزان‭ ‬سال‭ ‬92‭ ‬واردات‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭.‬

مشاوره‌های‭ ‬جهت‌دار‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی
‭ ‬و‭ ‬رانت‭ ‬در‭ ‬جوجه‌کشی‌ها
عضو‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬نگاه‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬را‭ ‬متمرکز‭ ‬بر‭ ‬صنعت‭ ‬مرغداری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬صنعت‭ ‬روغن‌کشی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬وضوح‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬قیمت‌ها‭ ‬نوسان‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬قیمت‭ ‬جوجه‭ ‬یکروزه‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬رانت‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬در‭ ‬جوجه‌کشی‌ها‭ ‬دارد؛‭ ‬اما‭ ‬آیا‭ ‬جمله‌ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬باره‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬صحبت‭ ‬شده‭ ‬است؟‭!‬ عضو‭ ‬اولین‭ ‬دوره‭ ‬شورای‭ ‬گفتگوی‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬نیاز‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬رویه‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬صنعتی‭ ‬شدن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬عواملی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬اتفاق‭ ‬نیافتد‭ ‬مهاجرت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬شهرها‭ ‬ادامه‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭. ‬ ‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬با‭ ‬یکپارچه‌سازی‭ ‬اراضی،‭ ‬تعیین‭ ‬و‭ ‬تکلیف‭ ‬قانون‭ ‬ارث،‭ ‬احیای‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‌ها‭ ‬محقق‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬ وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬نمی‌توان‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬پیش‭ ‬فرض‭ ‬پیش‭ ‬رفت‭ ‬که‭ ‬چون‭ ‬کشاورزان‭ ‬کارخانه‭ ‬روغن‌کشی‭ ‬ندارند،‭ ‬پس‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬روغن‌کشی‭ ‬در‭ ‬حق‭ ‬آن‌ها‭ ‬ظلم‭ ‬می‌کند‭.‬

کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬مغان‭ ‬و‭ ‬نمره‭ ‬تجدیدی‭ ‬وزارتخانه
مدیر‭ ‬مسئول‭ ‬مجله‭ ‬خبری،‭ ‬تخصصی‭ ‬آفتابگردان‭ ‬به‭ ‬بهره‭ ‬برداری‭ ‬رسیدن‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬طرح‌های‭ ‬دهه‭ ‬هشتاد‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬بهترین‭ ‬زمین‌ها‭ ‬در‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬مغان‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬بیشترین‭ ‬دانه‭ ‬روغنی‭ ‬که‭ ‬امکان‭ ‬برداشت‭ ‬آن‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬40‭ ‬هکتار‭ - ‬30‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬معادل‭ ‬مصرف‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬یک‭ ‬کارخانه‭- ‬ است‭ ‬و‭ ‬حال‭ ‬توقع‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬میزان‭ ‬کارخانه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬زده‭ ‬شود؛‭ ‬ولی‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬صرفه‭ ‬نیست‭.‬

اعتقادی‭ ‬به‭ ‬خصوصی‭ ‬سازی‭ ‬نیست‭...‬
وزارتخانه‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬کارخانه‌داران‭ ‬مانع‭ ‬رونق‭ ‬کشت‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬و‭ ‬خودکفایی‭ ‬می‭ ‬شوند‭. ‬آیا‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬صحیح‭ ‬است؟‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬سالانه‭ ‬حدودا‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬400‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬روغن‭ ‬خام‭ ‬نیاز‭ ‬دارد ‭ -‬18‭ ‬کیلوگرم‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬نفر - ؛‭ ‬اگر‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬بحثی‭ ‬نباشد‭ ‬یک‭ ‬نگاه‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اصلا‭ ‬واردات‭ ‬روغن‭ ‬خام‭ ‬و‭ ‬کنجاله‭ ‬نخواهیم‭ ‬و‭ ‬هرچه‭ ‬تولید‭ ‬کنیم‭ ‬همان‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬مصرف‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭ ‬که‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬نیاز‭ ‬را‭ ‬تولید‭ ‬می‌کنیم،‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نگاه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬جایگاهی‭ ‬ندارد‭. ‬وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬وقتی‭ ‬دولت‭ ‬قوانین‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬تشویق‭ ‬واردات‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬نمی‌برد‭ ‬قاعدتا‭ ‬فعالین‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬واردات‭ ‬کنجاله‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬خام‭ ‬رو‭ ‬می‌آورند‭ ‬اما‭ ‬موضوع‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬تمایل‭ ‬دارد‭ ‬هر‭ ‬گیاهی‭ ‬که‭ ‬استراتژیک‭ ‬است‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اعتقادی‭ ‬به‭ ‬خصوصی‌سازی‭ ‬ندارد‭.‬

عدم‭ ‬گفتمان‭ ‬بین‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعت
عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬کنفدراسیون‭ ‬صنعت‭ ‬ایران‭ ‬عدم‭ ‬گفتمان‭ ‬بین‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬مشکل‌ساز‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬چرا‭ ‬گفتمان‌ها‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬وزیر‭ ‬می‌رسد‭ ‬قطع‭ ‬می‌شود‭. ‬از‭ ‬وزارتخانه‭ ‬بپرسید‭ ‬چندبار‭ ‬شخص‭ ‬وزیر‭ ‬با‭ ‬صنعت‭ ‬روغن‌کشی‭ ‬و‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬جلسه‌ای‭ ‬داشته‌اند‭ ‬و‭ ‬آیا‭ ‬به‭ ‬نسبت‭ ‬سهمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشور‭ ‬دارد‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬جلسات‭ ‬کفایت‭ ‬می‌کند؟‭!‬ خلیلی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خدمت‭ ‬هیجان‭ ‬آفرینی‌های‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬آرد‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬درباره‭ ‬کارخانجات‭ ‬گندم‭ ‬صحبتی‭ ‬به‭ ‬میان‭ ‬نیاورده‌اند‭ ‬چراکه‭ ‬نقطه‭ ‬تقابلی‭ ‬بینشان‭ ‬نیست‭.‬

شانزده‭ ‬سال‭ ‬سیاست‭ ‬سینوسی
ضرورت‭ ‬خروج‭ ‬سیاست‌گذاری‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دولت
مدیرعامل‭ ‬مجتمع‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬ماهیدشت‭ ‬کرمانشاه،‭ ‬عدم‭ ‬رشد‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬در‭ ‬فضای‭ ‬سینوسی‭ ‬را‭ ‬یادآور‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬خروج‭ ‬سیاست‌های‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬اجماع‭ ‬ملی‭ ‬بتواند‭ ‬راهگشا‭ ‬باشد‭.‬ خلیلی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬ارائه‭ ‬اطلاعات‭ ‬صحیح‭ ‬هنگام‭ ‬تحویل‭ ‬دانه‭ ‬گفت‭: ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬کشاورز‭ ‬محصول‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬20‭ ‬درصد‭ ‬خاک،‭ ‬رطوبت،‭ ‬شن،‭ ‬خار‭ ‬و‭ ‬خاشاک‭ ‬و‭... ‬تحویل‭ ‬کارخانه‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬سر‭ ‬میزان‭ ‬افت‭ ‬کارخانه‭ ‬مجادله‭ ‬می‌کند‭ ‬بهتر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬واژه‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬مظلوم‭ ‬حداقل‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬دسته‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬استفاده‭ ‬کنیم‭.‬

فرض‭ ‬محال،‭ ‬محال‭ ‬نیست‭!‬
وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬"اگر‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬شوید‭ ‬اولین‭ ‬تصمیم‭ ‬شما‭ ‬چه‭ ‬خواهد‭ ‬بود"‭ ‬گفت‭: ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬یک‭ ‬مدیر‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬افراد‭ ‬آکادمیک‭ ‬وزارتخانه‭ ‬باشد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬صنعت،‭ ‬موتور‭ ‬محرک‭ ‬وزارتخانه‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬گفتمان‭ ‬بین‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬وزارتخانه‭ ‬صورت‭ ‬بگیرد‭. ‬شاید‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬سبب‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬وزیر‭ ‬فعلی‭ ‬کشاورزی ‭ -‬در‭ ‬دوره‭ ‬صدارت‭ ‬قبلی‭ - ‬هنوز‭ ‬به‌عنوان‭ ‬دغدغه‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬


مهندس‭ ‬خلیلی‭:‬
طرحی‭ ‬سه‭ ‬ساله‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬مشکل‭ ‬و‭ ‬گرفتاری‌های‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی
از‭ ‬باب‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬پراکنش‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬ماده‭ ‬اولیه‭ ‬برای‭ ‬صنعت‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬ارائه‭ ‬کرده‌ام
که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1400‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬می‌رسد‭.‬

براساس‭ ‬این‭ ‬طرح‭:‬
هر‭ ‬متقاضی‭ ‬که‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬دارد‭ ‬باید‭ ‬10‭ ‬درصد
تعرفه‭ ‬پرداخت‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬یک‭ ‬کیلوگرم‭ ‬دانه‭ ‬داخلی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬تضمینی
خریداری‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬اجازه‭ ‬واردات‭ ‬70‭ ‬کیلوگرم‭ ‬دانه‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬تخفیف‭ ‬5درصدی
در‭ ‬تعرفه‭ ‬به‭ ‬وی‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬ازای‭ ‬یک‭ ‬کیلوگرم‭ ‬خرید‭ ‬دانه‭ ‬روغن‭ ‬داخلی،
اجازه‭ ‬واردات‭ ‬20‭ ‬کیلوگرم‭ ‬روغن‭ ‬خام
به‭ ‬متقاضیان‭ ‬این‭ ‬محصول‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬تخفیف‭ ‬تعرفه‌ای‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬بار‭ ‬مالی‭ ‬خرید‭ ‬یک‭ ‬کیلو‭ ‬دانه‭ ‬داخلی
بر کنجاله‭ ‬وارداتی،‭ ‬100‭ ‬تومان‭ ‬است
اگر‭ ‬این‭ ‬پیشنهاد‭ ‬تصویب‭ ‬می‌شد،
یعنی‭ ‬100‭ ‬تومان‭ ‬کنجاله‭ ‬وارداتی‭ ‬را‭ ‬گران‌تر‭ ‬می‌کرد‭ ‬تا‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬نشود
و‭ ‬چنانچه‭ ‬این‭ ‬بسته‭ ‬عملیاتی‭ ‬شود؛‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬وارد‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌شود‭.‬
و‭ ‬الا‭ ‬چون‭ ‬تضمینی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬چه‭ ‬تعرفه‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬سیاستی‭ ‬حکمفرماست؛
درب،‭ ‬همچنان‭ ‬بر ‬پاشنه‭ ‬سابق‭ ‬می‌چرخد‭.‬


ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow