سیاستگذاری کشاورزی
تلگراف‭ ‬جو‭ - ‬نقطه

تراژدی‭ ‬نقطه‭ ‬نقطه‭ ‬تا‭ ... ‬
تلگراف‭ ‬جو‭ - ‬نقطه


نویسنده: محبوبه‭ ‬قرمزچشمه

برداشت‭  ‬اول
خشکسالی‭ ‬است‭ ‬نقطه
• پارسال‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬جو‭ ‬با‭ ‬تاخیر‭ ‬پرداخت‭ ‬شد‭ ‬نقطه
• ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬واردات‭ ‬جو‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشاورز‭ ‬حذف‭ ‬شد‭ ‬نقطه
• سطح‭ ‬زیر‭ ‬کشت‭ ‬جو‭ ‬کاهش‭ ‬یافت‭ ‬نقطه
• جوکار‭ ‬بدهکار‭ ‬بانک‭ ‬است‭ ‬نقطه‭ ‬
• کشاورز‭ ‬جو‭ ‬را‭ ‬800‭ ‬تومان‭ ‬نقد‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬فروخت‭ ‬نقطه
• واسطه‭ ‬جو‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬1030تومان‭ ‬فروخت‭ ‬نقطه
• جوکار‭ ‬ضرر‭ ‬کرد‭ ‬نقطه
• بررسی‌‌ها‭ ‬در‭ ‬بروکراسی‭ ‬است‭ ‬نقطه‭ ‬

برداشت‭ ‬دوم‭ ‬
• دامدار‭ ‬برمبنای‭ ‬جو‭ ‬700‭ ‬تومانی‭ ‬شیر‭ ‬تولید‭ ‬میکرد‭ ‬نقطه
• جو‭ ‬40‭ ‬درصد‭ ‬گران‭ ‬شد‭ ‬نقطه‭ ‬
• نهاده‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬هزینه‭ ‬پرورش‭ ‬دام‭ ‬است‭ ‬نقطه
• قیمت‭ ‬شیر‭ ‬همچنان‭ ‬ثابت‭ ‬مانده‌است‭ ‬نقطه
• اما‭ ‬دام،‭ ‬خوراک‭ ‬می‌خواهد‭ ‬نقطه
• دامدار‭ ‬از‭ ‬خرداد‭ ‬96‭ ‬جو‭ ‬را‭ ‬گران‭ ‬می‌خرد‭ ‬نقطه‭ ‬
• بررسی‌‌ها‭ ‬در‭ ‬هزار‭ ‬توی‭ ‬بروکراسی‭ ‬است‭ ‬نقطه‭ ‬
• بودجه‭ ‬آمد،‭ ‬ارز‭ ‬مبادله‌ای‭ ‬پرداخت‭ ‬شد‭ ‬نقطه
• گوساله‭ ‬و‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬بز‭ ‬همچنان‭ ‬جو‭ ‬می‌خورند‭ ‬و‭ ‬بزرگ‭ ‬می‌شوند‭ ‬نقطه
• دولت‭ ‬قیمت‭ ‬جو‭ ‬را‭ ‬تنظیم‭ ‬کرد‭ ‬نقطه
• دام‌ها‭ ‬دیگر‭ ‬بزرگ‭ ‬شده‌اند‭ ‬نقطه
• جو‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬خوب‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬می‌آید،‭ ‬نقطه
• دام‭ ‬و‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬فراورده‌های‭ ‬آن‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ - ‬مصرف‭ ‬جو‭ ‬گران‭ ‬قیمت‭ - ‬به‭ ‬کشتارگاه‭ ‬می‌روند‭ ‬نقطه

برداشت‭ ‬سوم
• شیر‭ ‬و‭ ‬گوشت گوساله‭ ‬و‭ ‬گاو،‭ ‬گوسفند‭ ‬و‭ ‬مرغ‭ ‬بازار‭ ‬داغی‭ ‬دارند‭ ‬نقطه‭ ‬
• مصرفکننده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬داغی‭ ‬می‌سوزد‭ ‬نقطه
• بررسی‌‌ها‭ ‬در‭ ‬بوروکراسی‭ ‬جواب‭ ‬داد‭ ‬نقطه
• شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬گوشت‭ ‬یخ‭ ‬زده‭ ‬برزیلی‭ ‬وارد‭ ‬میکند‭ ‬نقطه‭ ‬
• تعزیرات‭ ‬وارد‭ ‬عمل‭ ‬می‌شود‭ ‬نقطه‭ ‬
• واحد‌های‭ ‬گرانفروش‭ ‬تعطیل‭ ‬می‌شوند‭ ‬نقطه
• کام‭ ‬تعزیراتچی‌ها‭ ‬شیرین‭ ‬می‌شود‭ ‬نقطه
• واسطه‌ها‭ ‬پول‌دارتر‭ ‬می‌شوند‭ ‬نقطه‭ ‬
• عرضه‭ ‬گوشت‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬فراوان‭ ‬می‌شود‭ ‬نقطه‭ ‬
• گوشت‭ ‬ارزان‭ ‬می‌شود‭ ‬نقطه
• دام‌دار‭ ‬هم‭ ‬مثل‭ ‬کشاورز‭ ‬زمین‭ ‬گیر‭ ‬می‌شود‭ ‬نقطه
• باز‭ ‬پرداخت‭ ‬وام‭ ‬بانک‭ ‬هنوز‭ ‬مانده‭ ‬نقطه
• وثیقه‌ها‭ ‬به‭ ‬تاراج‭ ‬می‌رود‭ ‬نقطه
• دامدار‭ ‬و‭ ‬کشاورز‭ ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬تهران‭ ‬کوچ‭ ‬میکند‭ ‬نقطه

برداشت‭ ‬چهارم
• تهران‭ ‬جای‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬نقطه
• آن‭ ‬مرد‭ ‬دوباره‭ ‬وزیر‭ ‬شد‭ ‬نقطه‭ ‬

¬¬¬ ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow