سیاستگذاری کشاورزی
پیشکسوتان‭ ‬صنفی؛‭ ‬دلسوزان‭ ‬کشاورزی

خیابان‭ ‬سعدی‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬به‌عنوان‭ ‬برند‭ ‬عرضه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود
پیشکسوتان‭ ‬صنفی؛‭ ‬دلسوزان‭ ‬کشاورزی


یک‭ ‬روز‭ ‬تابستانی‭ ‬گروه‭ ‬خبرنگاران‭ ‬ماهنامه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مربوطه‭ ‬حضور‭ ‬یافتند‭.‬
محیط‭ ‬مرتبط‭ ‬و‭ ‬منظّم‭ ‬دفتر،‭ ‬حضور‭ ‬اعضاء‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬طرح‭ ‬مطالب‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اعضاء‭ ‬اتحادیه‭ ‬حکایت‭ ‬از‭ ‬گردش‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬موثر‭ ‬بودن‭ ‬برنامه‌های‭ ‬اتحادیه‭ ‬داشت‭.‬ برای‭ ‬آشنایی‭ ‬مطالعهکنندگان‭ ‬نشریه‭ ‬با‭ ‬اتحادیه‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬اطلاعات‭ ‬زیر‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭:‬
تأسیس‭ ‬اتحادیه‭:‬
اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1352‭ ‬و‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬تحولات‭ ‬سریع‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تأمین‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬کرد‭. ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬راه‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اقتضای‭ ‬زمانی‭ ‬و‭ ‬استدلال‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬تجار‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬مخاطبین‭ ‬صنف،‭ ‬مقوله‭ ‬موتورآلات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬اضافه‭ ‬گردید‭.‬
اعضای‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشی‌آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬تهران‭ ‬به‌شرح‭ ‬زیر‭ ‬است‭: ‬
•‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬علی‭ ‬توسطی؛‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه
•‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬نادر‭ ‬خرسندی؛‭ ‬نائب‌رئیس‭ ‬اول
•‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬مهرداد‭ ‬آژیر؛‭ ‬نائب‌رئیس‭ ‬دوم
•‭ ‬آقای‭ ‬سید‭ ‬منصور‭ ‬بهشتی‌پور؛‭ ‬بازرس‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌مدیره
•‭ ‬آقای‭ ‬مجتبی‭ ‬آذربانی؛‭ ‬دبیر‭ ‬اتحادیه‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌مدیره
•‭ ‬آقای‭ ‬بهروز‭ ‬بهزادفر؛‭ ‬خزانه‌دار‭ ‬اتحادیه‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌مدیره
‭ ‬گروه‭ ‬کالایی‭:‬
در‭ ‬واقع‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تخصصی‭ ‬بودن‭ ‬رسته‌های‭ ‬این‭ ‬اتحادیه،‭ ‬فعالان‭ ‬صنفی‭ ‬عمدتاً‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬چهار‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬اضافه فعالیت‭ ‬می‌نمایند‭‭: ‬
•‭ ‬کشاورزی‭
‬•‭ ‬صنعتی‭ ‬
•‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور
•‭ ‬ساختمانی‭ ‬

دکتر‭ ‬علی‭ ‬توسطی،‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬توسعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬دکترا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1387‭ ‬مسئولیت‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬تهران‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬امروز‭ ‬عنوان‭ ‬رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬راه‭ ‬عهده‌دار‭ ‬است‭. ‬ریاست‭ ‬کمیسیون‭ ‬ارتباطات‭ ‬اتاق‭ ‬اصناف‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬سردبیری‭ ‬نشریه‭ ‬اصناف‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬سمت‌های‭ ‬وی‭ ‬می‌باشد‭. ‬
توسطی‭ ‬درخصوص‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذاری‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬800‭ ‬عضو‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬قانونی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬واردکنندگان‭ ‬و‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬ساماندهی‭ ‬هستند‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬صنعتی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1352‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬تاکنون‭ ‬صدها‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬ظرفیت‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬همکاران‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬عرصه‭ ‬کشاورزی‭ ‬منتقل‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬تماماً‭ ‬بدون‭ ‬وابستگی‭ ‬به‭ ‬ارگان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬تأثیر‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬دارد‭.‬

‭ ‬
اتحادیه‭ ‬استراتژیک

رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬بازار‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬اتحادیه‭ ‬از‭ ‬80‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬مورد‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬واقع‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬وی‭ ‬افزود‭: ‬دستگاه‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬خیابان‭ ‬سعدی‭ ‬تهران ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مرکز‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬کشور‭ ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭. ‬البته‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬شرکتها‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬حضور‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‌‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬کوچکی‭ ‬را‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬دنیا‭ ‬مرکز‭ ‬ماشین‌های‭ ‬سعدی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬برند‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود‭. ‬ ‬اکثر‭ ‬موتور‭ ‬ژنراتورها،‭ ‬تجهیزات‭ ‬کلاغپران،‭ ‬قیچی‭ ‬باغبانی،‭ ‬اره‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬تراکتور‭ ‬و‭ ‬کمباین ‬در‭ ‬این‭ ‬مرکز‭ ‬خیابان‭ ‬سعدی ‬عرضه‭ ‬می‌شود‭.‬
توسطی‭ ‬درباره‭ ‬تفاوت‭ ‬بین‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬مردم‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬تراکتور،‭ ‬دنباله‭ ‬بند‭ ‬و‭ ‬کمباین‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شود‭ ‬اما‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مقوله‭ ‬دیگری‭ ‬است‭. ‬صرف‭ ‬داشتن‭ ‬تراکتور،‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بالا‭ ‬نمی‌رود‭ ‬ونهایتاً‭ ‬تراکتوریزاسیون‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭. ‬تجهیزاتی‭ ‬همچون‭ ‬انواع‭ ‬علف‭ ‬تراش‭ ‬و‭ ‬پمپ‌های‭ ‬آب‭ ‬نیز‭ ‬جزء‭ ‬لاینفک‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌باشد‭.‬
رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی،‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬کالاهای‭ ‬عرضه‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صنف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نشریه‭ ‬تخصصی‭ ‬موتور‭ ‬پمپ‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬نقش‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشاورزی‭ ‬متفاوت‭ ‬است‭. ‬ایران‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کشورهایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬300‭ ‬روز‭ ‬آفتابی‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬آن،‭ ‬از‭ ‬انرژی‭ ‬خورشیدی‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭. ‬اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬دولت‌ها‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬درآمد‭ ‬نفتی‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جز‭ ‬گاز‭ ‬و‭ ‬میعانات‭ ‬گازی‭ ‬به‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬توجه‭ ‬نمیکنند‭. ‬
وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬تجهیز‭ ‬زمین‌های‭ ‬زراعی‭ ‬به‭ ‬سیستم‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬گفت‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کمربند‭ ‬نیمه‭ ‬خشک‭ ‬جهان‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬هنوز‭ ‬شرایطی‭ ‬ایجاد‭ ‬نشده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬آب‭ ‬بخصوص‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تجهیز‭ ‬زمین‌های‭ ‬زراعی‭ ‬به‭ ‬سیستم‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬تصویب‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬تخصیص‭ ‬بودجه ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬آب‭ ‬نباشد‭ ‬کشاورزی‭ ‬مفهوم‭ ‬ندارد‭.‬
توسطی‭ ‬عملکرد‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬خوب‭ ‬ارزیابی‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬بخش‭ ‬اعظم‭ ‬رشدی‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬داشت‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬بود‭. ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬حدی‭ ‬قوی‭ ‬عمل‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬ضعف‌های‭ ‬سایر‭ ‬وزارتخانه‌ها‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬پوشاند‭.‬
رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬نباید‭ ‬تصور‭ ‬شود‭ ‬که‭ ‬تفکر‭ ‬دولتی‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬اتفاقی‭ ‬شده‭ ‬است؛‭ ‬بلکه‭ ‬حضور‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬مردم‭ ‬موجب‭ ‬تحقق‭ ‬این‭ ‬رشد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬چراکه‭ ‬روند‭ ‬تخصیص‭ ‬اعتبارات‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تجهیز‭ ‬سیستم‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬مشکل‌های‭ ‬عدیده‌ای‭ ‬روبرو‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬درخصوص‭ ‬مشکلات‭ ‬پیش‭ ‬روی‭ ‬کشاورزان‭ ‬افزود‭: ‬به‭ ‬کشاورز‭ ‬برای‭ ‬وثیقهی‭ ‬خرید‭ ‬ادوات،‭ ‬گفته‭ ‬می‌شود‭ ‬سند‭ ‬شهری‭ ‬بیاورد‭. ‬این‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سرمایه‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬ملکی‭ ‬در‭ ‬شهر‭ ‬ندارند‭ ‬که‭ ‬بتوانند‭ ‬سند‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬ارائه‭ ‬دهند‭ ‬و‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیز‭ ‬معمولاً‭ ‬بنچاق‭ ‬و‭ ‬دستنوشته‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مغایر‭ ‬با‭ ‬تمرکز‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬می‌باشد‭.‬
توسطی‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬نامناسب‭ ‬ذکر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬دانست‭ ‬وی‭ ‬با‭ ‬مقایسه‭ ‬خدمات‭ ‬پست‭ ‬بانک‭ ‬با‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬تحقق‭ ‬رسالت‭ ‬سازمانی‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬انتقاد‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬پست‭ ‬بانک‭ ‬طی‭ ‬مدت‭ ‬کوتاهی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬ده‭ ‬هزار‭ ‬شعبه‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬تأسیس‭ ‬کرد‭ ‬اما‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هشتاد‭ ‬سال‭ ‬سابقه،‭ ‬هنوز‭ ‬تعداد‭ ‬شعبه‌هایش‭ ‬به‭ ‬2‭ ‬هزار‭ ‬نرسیده‭ ‬که‭ ‬تعداد‭ ‬قابل‭ ‬توجهی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬و‭ ‬شهرها‭ ‬و‭ ‬بخش‌هاست‭.‬
رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬شاخص‌های‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬را‭ ‬پراهمیت‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬فرمول‭ ‬پیچیده‌ای‭ ‬ندارد‭ ‬اگر‭ ‬فرهنگ‌سازی‭ ‬لازم‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬صنف‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬اشتغال‌زایی‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دیگری‭ ‬از‭ ‬صحبت‌های‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬آسیب‌های‭ ‬جسمی‭ ‬وارده‭ ‬به‭ ‬خرماکاران‭ ‬خوزستانی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬ادوات‭ ‬مخصوص‭ ‬برداشت،‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬معضلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬سنتی‭ ‬منطقه‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬نبود‭ ‬دستگاه‭ ‬برداشت‭ ‬خرما‭ ‬گلایه‌مند‭ ‬هستند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬بر‭ ‬اثر‭ ‬سقوط‭ ‬از‭ ‬نخل‭ ‬دچار‭ ‬آسیب‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬تدابیری‭ ‬اندشیده‭ ‬شود‭. ‬ وی‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬فضای‭ ‬رکود‭ ‬زیادی‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬ایم‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬حمایت‌های‭ ‬اتحادیه،‭ ‬گردش‭ ‬پول‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬انقباضی‭ ‬عمل‭ ‬کردن‭ ‬دولت‭ ‬فعلی‭ ‬به‭ ‬شدت‭ ‬پایین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬سیاست‭ ‬منجر‭ ‬به‭ ‬رکود‭ ‬تورمی‭ ‬عدم‭ ‬پویایی‭ ‬اقتصادی ‬شده‭ ‬است‭.‬ توسطی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬"چرا‭ ‬تریبون‭ ‬شما‭ ‬فریاد‭ ‬ندارد؛‭ ‬آیا‭ ‬این‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬کم‭ ‬توجهی‭ ‬مسئولین‭ ‬است؟"‭ ‬گفت‭: ‬اتحادیه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬قانونی‭ ‬فعالیت‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬جزو‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬می‌باشد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اعمال‭ ‬مقررات‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‭ ‬گونه‭ ‬رابطه‭ ‬مالی،‭ ‬اتحادیه‭ ‬عضوگیری‭ ‬میکند‭. ‬کوچکترین‭ ‬فعالیت‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬اتاق‭ ‬اصناف،‭ ‬هیات‭ ‬رییسه‭ ‬و‭ ‬کمیسیون‭ ‬تشخیص‭ ‬و‭ ‬نرخ‌گذاری‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬متوالی‭ ‬کنترل‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬اگر‭ ‬تخلفی‭ ‬مشاهده‭ ‬شود‭ ‬طبق‭ ‬قانون،‭ ‬مرکز‭ ‬مربوطه‭ ‬پلمپ‭ ‬می‌شود‭. ‬قانون‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬حمایت‭ ‬میکند‭ ‬اما‭ ‬قابلیت‭ ‬ایجاد‭ ‬محدودیت‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬بالا‭ ‬بودن‭ ‬اعضا‭ ‬را‭ ‬داریم‭.‬
رئیس‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬درباره‭ ‬تخصیص‭ ‬تسهیلات‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬ما‭ ‬یک‭ ‬سندیکا‭ ‬هستیم‭ ‬که‭ ‬متوسل‭ ‬به‭ ‬قضایای‭ ‬وام‭ ‬نمی‌شویم‭ ‬و‭ ‬اعضاء‭ ‬براساس‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬خود‭ ‬نوآوری‭ ‬وارد‭ ‬کشور‭ ‬میکنند‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬دوران‭ ‬تحریم‭ ‬که‭ ‬فعالیت‭ ‬کارخانجات‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬نبود‭ ‬یک‭ ‬دستگاه‭ ‬یا‭ ‬یک‭ ‬قطعه‭ ‬متوقف‭ ‬می‌شد‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نیازسنجی‭ ‬کردن‭ ‬و‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬جابه‭ ‬جایی‭ ‬کالا‭ ‬دور‭ ‬زدیم‭ ‬ولی‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬اکنون‭ ‬مرزها‭ ‬مبدا‭ ‬قاچاق‭ ‬هستند‭.‬

سیاست‌های‭ ‬آسیب‌رسان‭ ‬انقباض‭ ‬دولت

سید‭ ‬منصور‭ ‬بهشتی‭ ‬پور،‭ ‬بازرس‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی،‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬مشکل‭ ‬کشاورزان‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت،‭ ‬فروش‭ ‬محصول‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬کشاورزان‭ ‬از‭ ‬متغیرهای‭ ‬زیادی‭ ‬تأثیر‭ ‬می‌بینند‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬سپری‭ ‬کردن‭ ‬تمام‭ ‬عوامل‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬جدیدی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬فروش‭ ‬محصول‭ ‬تولیدی‭ ‬خود‭ ‬مواجه‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬امر‭ ‬موجب‭ ‬عدم‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماشین‌های‭ ‬نوین‭ ‬و‭ ‬قدرت‭ ‬خرید‭ ‬تجهیزات‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬نیازمند‭ ‬رفع‭ ‬مشکلات‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬زیرساخت‌ها‭ ‬است‭.‬ وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬کم‭ ‬توجهی‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬آبزیان‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬سرانه‭ ‬مصرف‭ ‬محصولات‭ ‬دریایی،‭ ‬مبحث‭ ‬آبزیان‭ ‬می‌تواند‭ ‬بخش‭ ‬عمده‌ای‭ ‬از‭ ‬غذای‭ ‬مردم‭ ‬را‭ ‬شامل‭ ‬شود‭.‬

فردمحوری‭ ‬جایگزین‭ ‬قانون

عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی‭ ‬بخش‭ ‬عمده‭ ‬مشکلات‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬متوجه‭ ‬فردمحور‭ ‬بودن‭ ‬سیستم‭ ‬اداری‭ ‬کشور‭ ‬بیان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬شخصی‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬خود‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬انجام‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬همین‭ ‬که‭ ‬جابه‭ ‬جا‭ ‬می‌شود‭ ‬تمامی‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬می‌رود‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬هنوز‭ ‬مشکل‭ ‬پیاز،‭ ‬سیب‭ ‬زمینی‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬را‭ ‬نتوانستیم‭ ‬حل‭ ‬کنیم‭. ‬و‭ ‬انتقاد‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬راه‭ ‬گشا‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬راه‭ ‬کار‭ ‬نیز‭ ‬ارائه‭ ‬دهیم‭.‬ بهشتی‭ ‬پور‭ ‬وظیفه‭ ‬کارشناسان‭ ‬را‭ ‬آگاه‭ ‬کردن‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬روند‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬الزامی‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬داشت‭ ‬تا‭ ‬برداشت‭ ‬محصول‭ ‬کنترل‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬ ‭ ‬شاید‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬بومی‭ ‬گزینی‭ ‬استاندار‭ ‬یا‭ ‬شهردار‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬استان،‭ ‬دلیل‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬استانی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشاورزی‭ ‬باشد‭.‬ وی‭ ‬اصناف‭ ‬را‭ ‬مظلوم‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬مالیات‭ ‬به‭ ‬صورت‌های‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬اصناف‭ ‬دریافت‭ ‬می‌شود‭ ‬این‭ ‬درحالی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬شیرازه‭ ‬اصلی‭ ‬کار‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬اصناف‭ ‬خلاصه‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬8‭ ‬سال‭ ‬جنگ‭ ‬تکنولوژی‌های‭ ‬برتر‭ ‬دنیا‭ ‬معارض‭ ‬ما‭ ‬بودند‭. ‬اما‭ ‬همکاران‭ ‬ما،‭ ‬بزرگترین‭ ‬خدمت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬نظامی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬کردند‭ ‬چراکه‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شرایط‭ ‬چرخ‌های‭ ‬شکسته‭ ‬و‭ ‬عیب‌دار‭ ‬را‭ ‬چرخاندیم‭. ‬ ‭ ‬حال‭ ‬انتظار‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬چوب‭ ‬لای‭ ‬چرخ‭ ‬بازرگانان‭ ‬و‭ ‬تجار‭ ‬نگذارند‭.‬

اتحادیه‭ ‬کمک‭ ‬حال‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬اما‭...‬

مجتبی‭ ‬آذربانی،‭ ‬دبیر‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬حمایت‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬محصول‭ ‬انتقاد‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اتحادیه‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬کمک‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬کشاورز‭ ‬می‌گذارد‭ ‬اما‭ ‬کشاورز‭ ‬در‭ ‬بازپرداخت‭ ‬این‭ ‬سرمایه‭ ‬دچار‭ ‬مشکل‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬چرایی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عدم‭ ‬فروش‭ ‬محصول‭ ‬باید‭ ‬جستجو‭ ‬کرد‭.‬

ناهمسو‭ ‬بودن‭ ‬سیاست‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬با‭ ‬کشاورز

وی‭ ‬به‭ ‬مشکلات‭ ‬دیگر‭ ‬کشاورزی‭ ‬اشاره‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬مشکل‭ ‬دیگر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بازار‭ ‬آزاد‭ ‬سم،‭ ‬کود‭ ‬و‭ ‬بذر‭ ‬تهیه‭ ‬میکند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬5%‭ ‬سود‭ ‬می‌فروشد‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬بذر‭ ‬مناسب‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬منطبق‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬محیطی‭ ‬گران‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ما‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬آن‭ ‬می‌شویم‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬با‭ ‬سیاست‌های‭ ‬وزارت‭ ‬خانه‭ ‬همسو‭ ‬نیست‭.‬
دبیر‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی،‭ ‬دلیل‭ ‬پایین‭ ‬بودن‭ ‬عملکرد‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬بذور‭ ‬نامرغوب‭ ‬و‭ ‬باکیفیت‭ ‬پایین‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬کرد‭: ‬استفاده‭ ‬بالای‭ ‬سم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تبع‭ ‬آن‭ ‬عدم‭ ‬احراز‭ ‬شرایط‭ ‬صادرات،‭ ‬تاوانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬در‭ ‬قبال‭ ‬این‭ ‬ناآگاهی‭ ‬می‌پردازند‭.‬

برنامه‌ریزی‭ ‬نیست‭ ‬

بهروز‭ ‬بهزادفر،‭ ‬خزانه‌دار‭ ‬اتحادیه‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعتی،‭ ‬بحران‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬جدی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬در‭ ‬فصل‭ ‬پاییز‭ ‬میزان‭ ‬نزولات‭ ‬جوی‭ ‬کاهش‭ ‬داشته‭ ‬اما‭ ‬متقابلاً‭ ‬بهار،‭ ‬فصل‭ ‬پر‭ ‬آبی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬منطقه‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬موضوع‭ ‬برداشت‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬روبرو‭ ‬میکند‭.‬‭ ‬وی‭ ‬همچنین‭ ‬ضعف‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬ارائه‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬مناسب‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دیگر‭ ‬مشکلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬صحیح،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬سیب‭ ‬زمینی‭ ‬کشت‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬دیگر‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬منطقه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬صورت‭ ‬نمی‌گیرد‭. ‬


¬¬¬ ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow