سیاستگذاری کشاورزی
انتقال‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬بومی‭ ‬سازی

دغدغه‭ ‬پشتیبان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬
انتقال‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬بومی‭ ‬سازی‭ ‬آن

دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬دفاتری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬تحقق‭ ‬برنامه‭ ‬چشم‌انداز‭ ‬توسعه‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬و‭ ‬ضریب‭ ‬مکانیزه‭ ‬کردن‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬سه‭ ‬زیرگروه‭ ‬تجهیزات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬فرایندی،‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬مهندسی‭ ‬است
از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬دفتر‭ ‬مذکور‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬خود‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حمایتکننده،‭ ‬پشتیبان‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬متولی‭ ‬در‭ ‬ساخت،‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬نقش‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬آن‭ ‬دارد‭.‬ به‭ ‬منظور‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬ایفای‭ ‬آن‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭  ‬برنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬رسالت‌های‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬را‭ ‬طی‭ ‬گفت‌وگویی‭ ‬با‭ ‬دکترشیروی،‭ ‬مدیر‭ ‬کل‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬صدیق‭ ‬کارشناس‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬به‭ ‬پرسش‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ماحصل‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬می‌گذرد‭.‬

وظایف‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات

دکتر‭ ‬شیروی،‭ ‬دکترای‭ ‬مهندسی‭ ‬مکانیک‭ ‬از‭ ‬کانادا،‭ ‬مشاور‭ ‬صنعتی‭ ‬مقامات‭ ‬ارشد‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬دانشگاه‭ ‬است‭.‬‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مدیرکل‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولیدات‭ ‬صنعتی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬حدود‭ ‬اختیارات‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬وظایف‭ ‬اصلی‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬عبارت‭ ‬است‭ ‬از‭:‬‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬اعمال‭ ‬روش‌های‭ ‬حمایتی‭ ‬از‭ ‬سازندگان‭ ‬داخلی‭ ‬با‭ ‬روش‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬پیشنهاد‭ ‬تعرفه‌های‭ ‬مناسب‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بررسی‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی،‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬در‭ ‬بودجه‌های‭ ‬سنواتی،‭ ‬ارائه‭ ‬پیشنهاد‭ ‬به‭ ‬هیئت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬صنایع‭ ‬داخلی‬،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬مصوبات‭ ‬هیئت‭ ‬دولت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬خرید‭ ‬ملزومات‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬از‭ ‬داخل‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭.‬‭ ‬همچنین‭ ‬سایر‭ ‬وظایف‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬شامل‭ ‬موارد‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬
•‭ ‬تهیه‭ ‬بانک‭ ‬اطلاعات‭ ‬سازندگان‭ ‬داخلی‮ ‬
•‭ ‬معرفی‭ ‬شرکت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬جهت‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬اجلاس‌های‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات
•‭ ‬پیگیری‭ ‬رفع‭ ‬مشکلات‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬سازمان‌های‭ ‬مرتبط‮ ‬
•‭ ‬هدفمند‌سازی‭ ‬یارانه‌های‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬ریالی‭ ‬تعمیق‭ ‬ساخت‭ ‬داخل ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬کالاهای‭ ‬منتخب‭ ‬تراکتور‌،‭ ‬کمباین‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی‬
•‭ ‬اتخاذ‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬تشکیل‭ ‬انجمن‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬سازندگان‭ ‬ماشین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مربوطه
•‭ ‬بهینه‌سازی‭ ‬مصرف‭ ‬سوخت‭ ‬در‭ ‬واحدهای‭ ‬صنعتی‮ ‬
•‭ ‬بررسی‭ ‬واردات‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬مستعمل‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬بند‭ ‬2‭ ‬ماده‭ ‬42‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬کمیسیون‌های‭ ‬مربوطه‮ ‬
دکتر‭ ‬شیروی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬تأثیر‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬بر‭ ‬صنایعی‭ ‬همچون‭ ‬دامداری،‭ ‬مرغداری،‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬گفت‭: ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اهداف‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬بومی‌سازی‭ ‬ساخت‭ ‬تجهیزات‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬که‭ ‬نیازمند‭ ‬دریافت‭ ‬تسهیلات‭ ‬از‭ ‬بانک‭ ‬شناخته‭ ‬می‌شوند،‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬سهم‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬تسهیلات‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬ریالی‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬میکند‭.‬ وی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬فرایند‭ ‬تخصیص‭ ‬تسهیلات‭ ‬ساخت‭ ‬گفت‭: ‬نقش‭ ‬ما‭ ‬بیشتر‭ ‬جنبه‭ ‬حمایتی‭ ‬دارد،‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬که‭ ‬ابتدا‭ ‬کارشناسی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬سپس‭ ‬معرفی‭ ‬نامه‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬ارسال‭ ‬می‌شود،‭ ‬بانک‭ ‬موظف‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬داخل‭ ‬از‭ ‬دفتر‭ ‬استعلام‭ ‬بگیرد‭ ‬و‭ ‬طبق‭ ‬روال،‭ ‬موضوع‭ ‬پیگیری‭ ‬می‌شود‭.‬

جایگاه‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬در‭ ‬واردات

مدیر‭ ‬کل‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬واردات‭ ‬گفت‭: ‬متولی‭ ‬اصلی‭ ‬تعیین‭ ‬میزان‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات،‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬در‭ ‬تعیین‭ ‬آن‭ ‬جلساتی‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اعضای‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬و‭ ‬بقیه‭ ‬اعضا‭ ‬کمیسیون‭ ‬تشکیل‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬تعرفه‭ ‬نهایی،‭ ‬تعیین‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬می‌شود‭.‬

نگاه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬تعرفه،‭ ‬نگاه‭ ‬موقت‭ ‬است

دکتر‭ ‬شیروی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬ساخت‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬جدی‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده‭ ‬داخلی‭ ‬حمایت‭ ‬می‌شود،‭ ‬بنابراین‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬تعرفه‭ ‬برای‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬خارجی‭ ‬می‌تواند،‭ ‬میزان‭ ‬سود‭ ‬بیشتری‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬داخلی‭ ‬ایجاد‭ ‬کند،‭ ‬البته‭ ‬نباید‭ ‬تولیدکننده‭ ‬به‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬عادت‭ ‬کند‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬نگاه‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬تعرفه،‭ ‬نگاه‭ ‬موقت‭ ‬است‭.‬ تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬صنعتگر‭ ‬باید‭ ‬یاد‭ ‬بگیرد‭ ‬کیفیت‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬تولید‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬افزایش‭ ‬دهد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬معمولاً‭ ‬کشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬دامپینگ‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‌‌ها‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬و‭ ‬عرضه‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬بازار‭ ‬ایران‭ ‬هستند‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬باید‭ ‬حرکت‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬تجارت‭ ‬آزاد‭ ‬را‭ ‬سرلوحه‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬دهیم‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده‭ ‬داخلی‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬انحصار‭ ‬و‭ ‬بالا‭ ‬بردن‭ ‬تعرفه‭ ‬ارزی‭ ‬استفاده‭ ‬نکنیم،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد،‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬ببریم‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬موجب‭ ‬محروم‭ ‬شدن‭ ‬صنایع‭ ‬کشور‭ ‬از‭ ‬تکنولوژی‭ ‬پیشرفته‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬باکیفیت‭ ‬بازار‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬داخلی‭ ‬می‌شود‭. ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬تراکتور‭ ‬فوق‭ ‬سنگین‭ ‬که‭ ‬قرار‭ ‬نیست‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ساخته‭ ‬شود،‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬تعرفه‭ ‬آن‭ ‬پایین‭ ‬باشد‭ ‬شرکت‌های‭ ‬آلمانی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬ارتباط‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬میکنند‭ ‬اما‭ ‬اگر‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬حد‭ ‬بالا‭ ‬رود‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬واردکنندگان‭ ‬کالاهای‭ ‬بیکیفیت‭ ‬که‭ ‬غالبا‭ ‬چینی‭ ‬است،‭ ‬حرکت‭ ‬میکنیم‭.‬ این‭ ‬مشاور‭ ‬صنعتی‭ ‬مقامات‭ ‬ارشد‭ ‬دولتی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬فریاد‭ ‬کشاورزان‭ ‬که‭ ‬آیا‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت‭ ‬می‌تواند‭ ‬دستور‭ ‬عدم‭ ‬واردات‭ ‬یک‭ ‬محصول‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی ‬را‭ ‬بدهد،گفت‭: ‬پیشنهاد‭ ‬واردات‭ ‬یا‭ ‬لغو‭ ‬واردات‭ ‬توسط‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬ارائه‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬تأیید‭ ‬نهایی‭ ‬مورد‭ ‬ارزیابی‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬به‌طور‭ ‬مثال‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬پیشنهاد‭ ‬شد‭ ‬برای‭ ‬انواع‭ ‬تراکتور‌هایی‭ ‬که‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬پروسه‭ ‬ساخت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬تعرفه‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬و‭ ‬مابقی‭ ‬که‭ ‬زیر‭ ‬50‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پروسه‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬انجام‭ ‬می‌شود،‭ ‬15درصد‭ ‬تعرفه‭ ‬پرداخت‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬توسط‭ ‬مقام‌های‭ ‬مربوطه‭ ‬تأیید‭ ‬شد‭.‬‭
وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬که‭ ‬تمام‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬تولید‭ ‬تراکتور،‭ ‬کمباین،‭ ‬ادوات که‭ ‬در‭ ‬حدود‭ ‬520‭ ‬واحد‭ ‬است ‬با‭ ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬ارتباط‭ ‬دارند،‭ ‬گفت‭: ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬این‭ ‬دفتر،‭ ‬حامی‭ ‬و‭ ‬پشتیبان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬مکانیزاسیون‭ - ‬به‭ ‬شکل‭ ‬غیرمستقیم‭ - ‬است‭.‬

توسعه‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار

وی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬کلان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬توسعه‭ ‬گلخانه‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬گلخانه‌داری‭ ‬جهان،‭ ‬تنوع‭ ‬بسیاری‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬بنابراین‭ ‬تدوین‭ ‬استراتژی‭ ‬گلخانه‌ها‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬درصورت‭ ‬نهایی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬استراتژی،‭ ‬شرکت‌های‭ ‬داخلی‭ ‬دارای‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬به‭ ‬شرکت‌های‭ ‬جهانی،‭ ‬خواهند‭ ‬توانست‭ ‬امور‭ ‬گلخانه‌های‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬دهند‭.‬

ساختار‭ ‬کلی‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات

مهندس‭ ‬صدیق،‭ ‬کارشناس‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬ساختار‭ ‬کلی‭ ‬دفتر‭ ‬صنایع‭ ‬ماشین‌سازی‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬دفتر‭ ‬از‭ ‬سه‭ ‬گروه‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تجهیزات‭ ‬صنعتی،‭ ‬خدمات‭ ‬مهندسی‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬بخش‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی ‭ -‬تراکتور،‭ ‬کمباین،‭ ‬ادوات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬گلخانه‭ - ‬شامل‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی،‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی،‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنایع‭ ‬نساجی‭ ‬و‭ ‬پلیمری،‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنایع‭ ‬آب‌،‭ ‬کارتن‌سازی‭ ‬است‭.‬
صدیق‭ ‬افزود‭: ‬براساس‭ ‬کدهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کتاب‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬مشخص‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬مراجعهکنندگان‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬عبارت‌اند‭ ‬از‭: ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬واردکنندگان‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشاورزی‭. ‬از‭ ‬این‭ ‬رهگذر‭ ‬صدور‭ ‬مجوز‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬واردات‭ ‬ماشین‌آلاتی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬اعضا‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اعلام‭ ‬نیاز‭ ‬میکنند‭ ‬با‭ ‬کارشناسی‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬تأیید‭ ‬یا‭ ‬رد‭ ‬می‌شود،‭ ‬تأیید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬رد‭ ‬آن‭ ‬براساس‭ ‬ساخت‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬استعلام‭ ‬عدم‭ ‬ساخت‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬ادوات‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نهایت‭ ‬مجوز‭ ‬تأسیس‭ ‬و‭ ‬پروانه‭ ‬تولید‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬خانه‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬صادر‭ ‬می‌گردد‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود‭: ‬تولیدکنندگان‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‭ ‬خواهان‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬تعرفه‭ ‬واردات‭ ‬هستند،‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬مخالفت‭ ‬میکند‭ ‬زیرا‭ ‬یکسری‭ ‬از‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬و‭ ‬قطعات‭ ‬ماشین‌آلات‭ ‬صنعتی‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬تأمین‭ ‬شود‭. ‬هرچند‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬ابزار‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬داخلی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود،‭ ‬لیکن‭ ‬برای‭ ‬تعیین‭ ‬میزان‭ ‬تعرفه‭ ‬باید‭ ‬کار‭ ‬کارشناسی‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬تغییر‭ ‬میزان‭ ‬تعرفه‭ ‬تأثیرات‭ ‬جانبی‭ ‬بسیاری‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬کالا‭ ‬دارد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow