سیاستگذاری کشاورزی
2‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬واردات‭

احتمال‭ ‬نقطه‭ ‬پایانی‭ ‬روابط‭ ‬بازرگانی‭ ‬نامتعادل‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برزیل

2‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬واردات‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬80‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬صادرات


برزیل‭ ‬که‭ ‬روزی‭ ‬مامن‭ ‬و‭ ‬ماوای‭ ‬نیشکر‭ ‬بود‭ ‬چند‭ ‬دهه‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬بهشت‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬ذرت‭ ‬و‭...  ‬ و‭ ‬مواد‭ ‬پروتئینی ‬گوشت‭ ‬گوساله،‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬و‭.. ‬. تبدیل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬فعالان‭ ‬ایران‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬از‭ ‬خرید‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬نهاده‌های‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬خوشحال‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دروازه‌های‭ ‬باز‭ ‬واردات‭ ‬مرغ‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬آن‭ ‬کشور‭ ‬گریانند‭. ‬ در‭ ‬میان،‭ ‬واردکنندگان‭ ‬ریز‭ ‬و‭ ‬درشت‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬سیاستگذاری،‭ ‬قیمت‌گذاری‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬گرفتن‭ ‬بازار‭ ‬عرضه‭ ‬نهاده‌های‭ ‬خوراک‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬دلالان‭ ‬و‭ ‬واردکنندگان‭ ‬گوشت‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬شرکت‌های‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬مقامات،‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬و‭ ... ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬دستکاری‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬و‭ ‬اعضاء‭ ‬واردات‭ ‬هستند‭. ‬
جالب‭ ‬اینکه‭ ‬گردش‭ ‬مالی‭ ‬حدود‭ ‬1‭/‬2‭ ‬میلیارد‭ ‬دلاری‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬بدون‭ ‬یک‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬فعال‭ ‬و‭ ‬ناظرانی‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬کشور‭ ‬صورت‭ ‬می‌گرفت‭ ‬اما‭ ‬ایران‭ ‬بیشتر‭ ‬میزبان‭ ‬واردات‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬ارزآوری‭!‬ این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬25‭ ‬تیر‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬برگزیدگان‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برزیل‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬بزرگان‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬کشورمان‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کاوه‭ ‬زرگران،‭ ‬دکتر‭ ‬حسن‭ ‬مهربانی،‭ ‬مهندس‭ ‬داوود‭ ‬رنگی،‭ ‬مسلم‭ ‬ناصری‭ ‬مشخص‭ ‬شدند‭ ‬و‭ ‬نهایتاً‭ ‬اعضاء‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬نیز‭ ‬مدیران‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کردند‭. ‬ متأسفانه‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬اتاق‭ ‬گرچه‭ ‬عرب‭ ‬جزو‭ ‬مدیران‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬و‭ ‬فراجناحی‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬است ‬به‭ ‬دلایل‭ ‬نامعلوم‭ ‬از‭ ‬ورود‭ ‬گروه‭ ‬خبری‭ ‬ماهنامه‭ ‬سراسری‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬که‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬بود‭ ‬جلوگیری‭ ‬کردند،‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬گزارشی‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬با‭ ‬برداشت‭ ‬کلی ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬خوانندگان‭ ‬محترم‭ ‬می‌رسد‭:‬
اتاق‭ ‬مشترک بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برزیل‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬گسترش‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬میان‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برزیل‭ ‬تأسیس‭ ‬شده،‭ ‬اولین‭ ‬و‭ ‬تنها‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬آمریکای‭ ‬جنوبی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬راه‭ ‬درازی‭ ‬تا‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬ملی‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬عملکرد‭ ‬این‭ ‬اتاق‭ ‬به‌ویژه‭ ‬روند‭ ‬فعالیت‭ ‬آن،‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬کاری‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬خبر‭ ‬نمایند‭. ‬
در مراسم‭ ‬افتتاح‭ ‬این‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک،‭ ‬پدرام‭ ‬سلطانی،‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬اتاق‭ ‬ایران‭ ‬ابراز‭ ‬امیدواری‭ ‬کرد‭ ‬با‭ ‬تأسیس‭ ‬این‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک،‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬برزیل‭ ‬توسعه‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭. ‬ وی‭ ‬گفت‭: ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬اتاق‌های‭ ‬مشترک‭ ‬دیگری‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬آمریکای‭ ‬لاتین‭ ‬تشکیل‭ ‬شود‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬ظرفیت‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬منطقه‭ ‬آمریکای‭ ‬لاتین‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭.‬ نایب‌رئیس‭ ‬اتاق‭ ‬ایران‭ ‬همچنین‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬حجم‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برزیل‭ ‬گفت‭: ‬حجم‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برزیل‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬رنج‭ ‬می‌برد‭. ‬حدود‭ ‬80‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬صادرات‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬برزیل‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬2‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬واردات‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬برزیل‭ ‬نامتعادل‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬در‭ ‬کم‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬باید‭ ‬خیلی‭ ‬جدی‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬همچنین‭ ‬رودریگو‭ ‬دآزِردو‭ ‬سانتوس،‭ ‬سفیر‭ ‬برزیل‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬نشست‭ ‬ضمن‭ ‬ارائه‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬روابط‭ ‬بازرگانی‭ ‬فی‌مابین‭ ‬دو‭ ‬کشور،‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬ضرورت‭ ‬تسهیل‭ ‬روابط‭ ‬اقتصادی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برزیل‭ ‬گفت‭: ‬سفارت‌خانه‌ها‭ ‬نقش‭ ‬مهمی‭ ‬در‭ ‬تسهیل‭ ‬ارتباط‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬دارند‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬می‌خواهیم‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬همکاری‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬خوبی‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭.‬ وی‭ ‬گفت‭: ‬سفر‭ ‬آتی‭ ‬هیئت‭ ‬بانک‭ ‬مرکزی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬برزیل‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬درخواست‭ ‬داریم‭ ‬که‭ ‬افرادی‭ ‬از‭ ‬اتاق‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬اتاق‭ ‬مشترک‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برزیل‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬هیئت‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راستا‭ ‬تمام‭ ‬تلاش‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهیم‭ ‬تا‭ ‬ایده‌های‭ ‬روشن‭ ‬و‭ ‬پیشنهادهای‭ ‬خوبی‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬همکاری‌های‭ ‬بانکی‭ ‬میان‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬ارائه‭ ‬دهیم‭. ‬
خاطر‭ ‬نشان‭ ‬می‌سازد‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬هجدهم‭ ‬تیر‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬افتتاح‭ ‬رسمی‭ ‬اتاق‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برزیل‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬اعضاء،‭ ‬مجمع،‭ ‬برای‭ ‬انتخاب‭ ‬اعضای‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬رأی‌گیری‭ ‬به‌عمل‭ ‬آمد‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬حاضر،‭ ‬آقایان‭: ‬مسلم‭ ‬ناصری،‭ ‬فرهاد‭ ‬آگاهی،‭ ‬بهزاد‭ ‬درخور،‭ ‬کاوه‭ ‬زرگران،‭ ‬محسن‭ ‬امینی،‭ ‬مهدی‭ ‬جهانبانی‭ ‬و‭ ‬حسن‭ ‬مهربانی‭ ‬یگانه‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬اعضای‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬اتاق‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬برزیل‭ ‬انتخاب‭ ‬کردند‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬افراد،‭ ‬طی‭ ‬دوران‭ ‬مسئولیت‭ ‬خود‭ ‬توازنی‭ ‬بین‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬ایجاد‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مناسبت‌های‭ ‬همکاری‭ ‬را‭ ‬ارتقاء‭ ‬دهند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۷ و ۲۰۸ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow