سیاستگذاری کشاورزی
مشاركت‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری

خانم‭ ‬والری‭ ‬ویون‭ ‬رایزن‭ ‬كشاورزی‭ ‬سفارت‭ ‬فرانسه‭:‬

مشاركت‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران

فرانسه‭ ‬دومین‭ ‬قدرت‭ ‬اقتصادی‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬دارای‭ ‬تكنولوژی‭ ‬پیشرفته‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬بزرگترین‭ ‬صادركنندگان‭ ‬خدمات‭ ‬فنی،‭ ‬مهندسی‭ ‬كشاورزی،‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭.‬ این‭ ‬كشور‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬هم‭ ‬روابط‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اخیراً‭ ‬طی‭ ‬سفر‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬دكتر‭ ‬روحانی‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬و‭ ‬سفر‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬فرانسه‭ ‬یادداشت‌های‭ ‬همكاری‭  ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬بهداشت‭ ‬گیاهی‭ ‬و‭ ‬تحقیقات‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬دامپزشكی‭ ‬و‭ ‬نیز‭ ‬آموزش‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپزشكی‭ ‬ازطریق‭ ‬اعزام‭ ‬دانشجو‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬امضاء‭ ‬كرد‭.‬ همچنین‭ ‬یادداشت‌های‭ ‬تفاهمی‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬بذرهای‭ ‬گیاهی،‭ ‬ژنتیك‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نژاد‭ ‬دام،‭ ‬پرورش‭ ‬آبزیان‭ ‬و‭ ‬اخیراً‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تابستان،‭ ‬در‭ ‬زمینه‌ی‭  ‬تعاونی‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬امضا‭ ‬رسید‭.‬
گروه‭ ‬خبری‭ ‬ماهنامه‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬خانم‭ ‬دكتر‭ ‬والری‭ ‬ویون‭ ‬(Dr Valerie Vion (DVM،‭ ‬دامپزشك‭ ‬و‭ ‬مشاور‭ ‬منطقه‌ای‭  ‬كشاورزی‭ ‬فرانسه‭ ‬برای‭ ‬خاورمیانه،‬‮ - ‬در‭ ‬سفارت‭ ‬فرانسه‮ - ‬،‭ ‬گفتگویی‭ ‬داشته‭ ‬كه‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جلب‭ ‬می‌كنیم‭. ‬
وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬تمایل‭ ‬دارد‭ ‬سطح‭ ‬همكاری‌های‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬صدور‭ ‬و‭ ‬فروش‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬باشد‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬چیست؟‭ ‬
فرانسه‭ ‬هم‭ ‬برهمین‭ ‬اعتقاد‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬مشاركت‭ ‬جدی‭ ‬در‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬بخش‌ها‭ ‬داریم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬آموزش،‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬پذیرش‭ ‬دامپزشكان‭ ‬رسمی‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬دوره‌های‭ ‬بهداشت‭ ‬عمومی‭ ‬دام‭ ‬با‭ ‬تقبل‭ ‬تمام‭ ‬هزینه‌های‭ ‬آن‭ ‬كرده‌ایم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬تحصیل‭ ‬دانشجویان‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬فرانسه‭ ‬استقبال‭ ‬می‌كنیم‭. ‬ ضمناً‭ ‬پیرو‭ ‬ملاقاتی‭ ‬با‭ ‬آقای‭ ‬قائمیان،‭ ‬معاون‭ ‬قرنطینه‭ ‬و‭ ‬بهداشت‭ ‬گیاهی،‭ ‬منتظر‭ ‬دریافت‭ ‬نظرات‭ ‬آن‌ها‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬همكاری‭ ‬و‭ ‬همین‌طور‭ ‬آموزش‭ ‬متخصصان‭ ‬بهداشت‭ ‬گیاهی‭ ‬هستیم‭. ‬ در‭ ‬اجلاس‭ ‬دامپروری‭ ‬فرانسه‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬۳‭ ‬اكتبر‭ ‬برگزار‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬ایران‭ ‬امسال‭ ‬مهمان‭ ‬افتخاری‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران،‭ ‬جناب‭ ‬آقای‭ ‬حجتی،‭ ‬و‭ ‬هیأت‭ ‬رسمی‭ ‬همراه‭ ‬۱۵‭ ‬نفره‭ - ‬ازجمله‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬دامی‭- ‬ مشاركت‭ ‬خواهند‭ ‬داشت‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬مناسبت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬۱۰۰‭ ‬كشاورز‭ ‬و‭ ‬دامپرور‭ ‬ایرانی‭ ‬به‭ ‬فرانسه‭ ‬سفر‭ ‬خواهند‭ ‬كرد‭. ‬كمیته‌ی‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬فرانسه‭ ‬نیز‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬فرانسه، آقای‭ ‬استفان‭ ‬تراور،‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬۶‭ ‬اكتبر‭ ‬برگزار‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬گستردگی‭ ‬فعالیت‌ها،‭ ‬چرا‭ ‬رایزن‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬مستقر‭ ‬نمی‌شود؟
پیشنهاد‭ ‬خوبی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬فرستادن‭ ‬رایزن‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬فكر‭ ‬می‌كنیم‭. ‬البته‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬برای‭ ‬ما‭ ‬بسیار‭ ‬مهم‭ ‬است‭ ‬زیرا‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‌ها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬تكنولوژی‭ ‬داریم‭. ‬ در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬آقای‭ ‬كلمان‭ ‬بونه‭ ‬Clement Bonnet،‭ ‬وابسته‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬اقتصادی‭ ‬سفارت‭ ‬فرانسه،‭ ‬به‌ویژه‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬هم‭ ‬كمك‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬رابط‭ ‬برای‭ ‬ایران‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬دكتر‭ ‬ژژه‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬فرانسه‭ ‬داریم‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬15‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ -‬بخش‭ ‬دامپزشكی‭- ‬كار‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬او‭ ‬همچنین‭ ‬به‭ ‬رایزن‭ ‬كشاورزی‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬برای‭ ‬همكاری‭ ‬میان‭ ‬بخش‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬كمك‭ ‬می‌كند‭.‬
فرانسه‭ ‬چه‭ ‬خدمات‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬مهندسی‭ ‬می‌تواند‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬بهره‌وری‭ ‬تولیدات‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران،‭ ‬بدون‭ ‬افزایش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مصرف‭ ‬آب‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬۱۵۰‭ ‬یا‭ ‬۱۶۰‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬برسد؟
موسسه‭ ‬ملی‭ ‬تحقیقات‭ ‬در‭ ‬علوم‭ ‬و‭ ‬فناوری‌های‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬فرانسه-‬IRSTEA‭-‬‭ ‬در‭ ‬زمینه‌ی‭ ‬آب‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬كار‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬كمیته‌ی‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬فرانسه‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬۶‭ ‬اكتبر‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬ابزارهایی‭ ‬كه‭ ‬استفاده‌ی‭ ‬پایدار‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬میسر‭ ‬می‌سازد‭ ‬نظر‭ ‬بدهد‭. ‬البته‭ ‬چندین‭ ‬شركت‭ ‬فرانسوی‭ ‬مستقر‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬آن ‭ -‬برای‭ ‬نمونه‭ ‬مبارزه‭ ‬با‭ ‬هدررفت‭ ‬آب‭- ‬ كار‭ ‬می‌كنند‭. ‬
وسعت‭ ‬اراضی‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬دیم‭ ‬ایران‭ ‬زیاد‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬اراضی‭ ‬كشاورزی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مواد‭ ‬آلی‭ ‬و‭ ‬تغذیه‭ ‬فقیرند‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬استفاده‭ ‬بی‌رویه‭ ‬از‭ ‬كودهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬مسئله‌دار‭ ‬شده‌اند،‭ ‬فرانسه‭ ‬چگونه‭ ‬مشكلات‭ ‬این‭ ‬چنین‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬كرده‭ ‬است؟‭ ‬
فرانسه‭ ‬قبلاً‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مشكل‭ ‬مواجه‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬زیرا‭ ‬كودهای‭ ‬شیمیایی‭ ‬اراضی‭ ‬كشاورزی‭ ‬را‭ ‬سفت‭ ‬و‭ ‬سخت‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬وزیر‭ ‬كشاورزی‭ ‬ما‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬ضمن‭ ‬حفظ‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬تغذیه‭ ‬خاك‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬اصولی‭ ‬صورت‭ ‬پذیرد‭ ‬تا‭ ‬مواد‭ ‬ارگانیك‭ ‬در‭ ‬خاك‭ ‬باقی‭ ‬بماند،‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬جذب‭ ‬كربن‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬زمین‭ ‬بیشتر‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬تولید‭ ‬گازهای‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬كاهش‭ ‬یابد‭. ‬ سیاست‭ ‬فرانسه‭ ‬تشویق‭ ‬كشاورزان‭ ‬به‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬كودهای‭ ‬ارگانیك ‭ -‬دوستدار‭ ‬طبیعت‭- ‬داشتن‭ ‬رویكرد‭ ‬سیستمی‭ ‬در‭ ‬بهره‌برداری‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬شیوه‌های‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬بوم‌شناسی‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬فرانسه‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬آمادگی‭ ‬داریم‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬تجارب‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬اشتراك‭ ‬بگذاریم‭. ‬

در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬سوالی‭ ‬از‭ ‬آقای‭ ‬كلمان‭ ‬بونه‭ ‬وابسته‭ ‬اقتصادی‭ ‬سفارت‭ ‬فرانسه‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬مطرح‭ ‬شد‭:‬
شما‭ ‬از‭ ‬چه‭ ‬طریقی‭ ‬به‭ ‬تأمین‭ ‬‭ ‬نیازهای‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬یاری‭ ‬می‌رسانید؟‭ ‬
من‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬اقتصادی‭ ‬سفارت‭ ‬فرانسه‭ ‬مأموریت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬كرده‌ام‭ ‬و‭ ‬نحوه‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زمینه‌های‭ ‬همكاری‭ ‬كشاورزی‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اطلاع‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬فرانسه‭ ‬می‌رسانم‭ ‬تا‭ ‬راهكارهای‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭.‬‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow