سیاستگذاری کشاورزی
زنجیره‭ ‬ارزش،‭ ‬كاهش‭ ‬ضایعات

هدیه‭ ‬رایزن‭ ‬كشاورزی‭ ‬هلند‭ ‬برای‭ ‬ایران‭ ‬

زنجیره‭ ‬ارزش،‭ ‬كاهش‭ ‬ضایعات

"هانس‭ ‬اسمولدرز"‭ ‬یكی‭ ‬دو‭ ‬ماه‭ ‬است‭ ‬سمت‭ ‬رایزن‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬هلند‭ ‬را‭ ‬عهده‌دار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ وی‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬در‭ ‬كشورهای‭ ‬افغانستان،‭ ‬پاكستان،‭ ‬بنگلادش،‭ ‬هند،‭ ‬میانمار‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬در‭ ‬كشورهای‭ ‬افریقایی چون‭ ‬غنا‭ ‬و‭ ‬كنیا،‭ ‬در‭ ‬سمت‌های‭ ‬مختلف ‭ -‬در‭ ‬سمت‌های‭ ‬غیركشاورزی‭- ‬خدمت‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینكه‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬كشاورزی ‭ -‬زراعت‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نباتات‭ - ‬است‭ ‬برای‭ ‬نخستین‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬كسوت‭ ‬رایزنی‭ ‬كشاورزی‭ ‬هلند‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬می‌كند‭. ‬
مشكل‭ ‬اصلی‭ ‬ایران‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬همه‭ ‬اراضی‭ ‬خوب‭ ‬كشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬كه‭ ‬گرچه‭ ‬كم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شدة‭ ‬آن‭ ‬گران،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬اراضی‭ ‬بالنسبه‭ ‬مرغوب‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هزینه‭ ‬كرد‭ ‬فراوان‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬مستمر،‭ ‬متأسفانه‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬مناسبی‭ ‬نداریم‭ ‬و‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬كشورهای‭ ‬پیشرفته‭ ‬داریم،‭ ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬شركت‌ها‭ ‬و‭ ‬دولت‌های‭ ‬صاحب‭ ‬تكنولوژی‭ ‬و‭ ‬پیشرفته‭ ‬كشاورزی‭ ‬عمدتاً‭ ‬تمایل‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬نهایی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬دارند‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬تكنولوژی،‭ ‬یا‭ ‬مشاركت‭ ‬در‭ ‬تولید،‭ ‬تمایل‭ ‬نشان‭ ‬نمی‌دهند‭.‬
با‭ ‬"اسمولدرز"‭ ‬در‭ ‬باب‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬مبادلات‭ ‬كشاورزی‭ ‬صحبت‭ ‬می‌كنیم‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬مصاحبه‭ ‬آقای‭ ‬مهندس‭ ‬حسن‭ ‬جواران‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیل‭ ‬اقتصاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬رایزنی‭ ‬كشاورزی‭ ‬فعال‭ ‬است‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬همراهی‭ ‬و‭ ‬ترجمه‭ ‬روانی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬گفتگو‭ ‬ارائه‭ ‬داد‭ ‬كه‭ ‬قابل‭ ‬تقدیر‭ ‬و‭ ‬تشكر‭ ‬است‭.‬
سالانه‭ ‬افزون‭ ‬بر‭ ‬۱۰۰‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬معتقدیم‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬سطح‭ ‬زیركشت‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬كمتر‭ ‬نهاده‌ها‭ ‬می‌توانیم‭ ‬تا‭ ‬۱۶۰‭ ‬میلیون‭ ‬تن‭ ‬محصول‭ ‬برداشت‭ ‬كنیم‭. ‬هلند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬چه‭ ‬مشاركتی‭ ‬می‌تواند‭ ‬بكند؟‭ ‬
كمبود‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬یك‭ ‬چالش‭ ‬است،‭ ‬اصلاح‭ ‬خاك‭ ‬براساس‭ ‬دانش‭ ‬نوین‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬نهاده‌های‭ ‬باكیفیت‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬مكانیزاسیون،‭ ‬نیازهای‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬صنعتی‭ ‬مانند‭ ‬سیب‌زمینی،‭ ‬اصلاح‭ ‬بذر‭ ‬بسیار‭ ‬حائز‭ ‬اهمیت‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬ذهنیت‭ ‬احتمال‭ ‬كپی‌برداری‭ ‬در‭ ‬ایران،‭ ‬شركت‌های‭ ‬هلندی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اصلاح‭ ‬بذر‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬مشاركت‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬بذر‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬برحذر‭ ‬می‌دارد‭.‬
اگر‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬عضویت‭ ‬UPOV‭ - ‬اتحادیه‭ ‬بین‌المللی‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬ارقام‭ ‬جدید‭ ‬گیاهی‭- ‬ كه‭ ‬مقر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬سوئیس‭ ‬است‭ ‬دربیاید‭ ‬شركت‌های‭ ‬هلندی‭ ‬با‭ ‬خیال‭ ‬راحت‭ ‬به‭ ‬همكاری‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬تمایل‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهند‭. ‬هلند‭ ‬همكاری‌های‭ ‬دراز‭ ‬مدتی‭ ‬با‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬چین‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬مشكلات‭ ‬عدم‭ ‬رعایت‭ ‬حقوق‭ ‬شركت‌های‭ ‬هلندی‭ ‬در‭ ‬رنج‭ ‬بود‭ ‬اما‭ ‬عضویت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬UPOV‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬مشكل‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬می‌كند‭. ‬
توانمندی‌های‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬بخش‌هایی‭ ‬می‌بینید؟‭ ‬
ایران‭ ‬در‭ ‬زراعت‭ ‬گندم‭ ‬رشد‭ ‬فراوانی‭ ‬كرده‭ ‬اما‭ ‬میانگین‭ ‬تولید‭ ‬می‌تواند‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬افزایش‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬شرایط‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوایی‭ ‬اقلیم‌های‭ ‬مختلف‭ ‬ایران‭ ‬جذابیت‌های‭ ‬زیادی‭ ‬برای‭ ‬همكاری‭ ‬دارد،‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬ضایعات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬چرخه‭ ‬تولید‭ ‬فراوان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كاهش‭ ‬یا‭ ‬تبدیل‭ ‬ضایعات‭ ‬به‭ ‬اقلام‭ ‬قابل‭ ‬استفاده،‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬رشد‭ ‬زیادی‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬
كشور‭ ‬شما‭ ‬با‭ ‬۱۷‭ ‬میلیون‭ ‬جمعیت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وسعت‭ ‬دو‭ ‬استان‭ ‬ایران،‭ ‬دومین‭ ‬صادركننده‭ ‬محصولات‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬دنیاست‭ ‬كه‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬توفیقات‭ ‬شما‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬مشخصا‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬زمینه‌هایی‭ ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬افزایش‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬كمك‭ ‬كنید؟‭ ‬
هلند‭ ‬در‭ ‬مبحث‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش،‭ ‬كاهش‭ ‬ضایعات‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ضایعات‭ -‬مانند‭ ‬شیلات‭ - ‬در‭ ‬سایر‭ ‬مصارف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬خوراك‭ ‬دام‭ ‬وطیور،‭ ‬لجستیك،‭ ‬صنعت‭ ‬گلخانه ‭ -‬با‭ ‬داشتن‭ ‬حدود‭ ‬۱۰۰‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬گلخانه‭- ‬ مدیریت‭ ‬بهره‌وری‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬علمی‭ ‬كردن‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬می‌تواند‭ ‬مشاركت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬نمونه‭ ‬در‭ ‬نوامبر‭ ‬امسال‭ ‬یك‭ ‬همایش‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬سیب‭ ‬زمینی‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مذاكرات‭ ‬B2B‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬برگزار‭ ‬خواهیم‭ ‬كرد‭. ‬نمونه‭ ‬دیگر‭ ‬اینكه‭ ‬دو‭ ‬شركت‭ ‬معتبر‭ ‬هلندی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬پروژه‭ ‬برای‭ ‬ایران ‭ -‬كاری‭ ‬شبیه‭ ‬جایكای‭ ‬ژاپن‭- ‬ مشغول‭ ‬رایزنی‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬برای‭ ‬همكاری‭ ‬بلندمدت‭ ‬هستند‭. ‬
شركت‌های‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬و‭ ‬آژانس‌های‭ ‬مسافرتی‭ ‬از‭ ‬مسیر‭ ‬طولانی‭ ‬نوبت‬دهی‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬سخت‬گیرانه‭ ‬اخذ‭ ‬ویزای‭ ‬نمایشگاهی‭ ‬هلند‭ ‬گلایه‌مندند‭ ‬چه‭ ‬می‌توان‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬چرخه‭ ‬دریافت‭ ‬ویزای‭ ‬آنان‭ ‬طولانی‭ ‬و‭ ‬پرهزینه‭ ‬نشود؟‭ ‬
البته‭ ‬دریافت‭ ‬ویزا ‭ -‬حتی‭ ‬برای‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‭ - ‬مقررات‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬ویژه‭ ‬خودش‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬درصدد‭ ‬توسعه‭ ‬مبادلات‭ ‬كشاورزی‭ ‬هستیم‭ ‬برای‭ ‬ویزای‭ ‬بازدیدكنندگان‭ ‬از‭ ‬نمایشگاه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬كمك‭ ‬می‌كنیم‭ ‬تا‭ ‬كشاورزان‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬سهولت‭ ‬بیشتری‭ ‬ویزا‭ ‬دریافت‭ ‬كنند‭.‬
در‭ ‬زمینه‭ ‬علمی‭ ‬كردن‭ ‬كشاورزی‭ ‬مسیر‭ ‬همكاری‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬چگونه‭ ‬تعریف‭ ‬خواهد‭ ‬شد؟‭ ‬
راز‭ ‬علمی‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬در‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬واخنینگن ‭ -‬Waganingen‭- ‬ هلند‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دانشگاه‭ ‬بهترین‭ ‬موسسه‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌كنم‭ ‬دولت‭ ‬ایران،‭ ‬شركت‌های‭ ‬دانش‭ ‬بنیان‭ ‬و‭ ‬دانشجویان‭ ‬مستعد‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬همكاری‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬دانشگاه‭ ‬معرفی‭ ‬كند‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۰۹ - ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow