سیاستگذاری کشاورزی
وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بوته‭ ‬نقد

وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بوته‭ ‬نقد‭ - ‬بخش‭ ‬نخست - ‬

ع‭. ‬دارابی

ارائه‭ ‬برنامه‭ ‬32‭ ‬صفحه‌ای‭  ‬و‭ ‬حدود‭ ‬12000‭ ‬کلمه‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬به‭ ‬مجلس‭ ‬برای‭ ‬کسب‭ ‬رأی‭ ‬اعتماد‭ ‬چنان‭ ‬پرحجم‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬نمی‌رسید‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬برنامه‭ ‬16‭ ‬وزیر‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬فرصت‭ ‬یک‭ ‬هفته‌ای‭ ‬توسط‭ ‬هر‭ ‬نماینده‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬قوت‭ ‬آن‭ ‬مورد‭ ‬کنکاش‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬تا‭ ‬قضاوت‭ ‬نماینده‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تصمیم‌گیری‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬انتخاب‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬انتخاب‭ ‬وزیر‭ ‬موجب‭ ‬شود‭.‬
اینک‭ ‬کارشناسان‭ ‬نشریه‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬کالبد‭ ‬شکافی‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬وزارتخانه‭ ‬برای‭ ‬دقت‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬راه‌کارهای‭ ‬عملی‌تر‭ ‬به‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬پرداخته‌اند‭. ‬امید‭ ‬است‭ ‬معاونت‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬ذیربط‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬این‭ ‬کنکاش‭ ‬را‭ ‬جدی‭ ‬گرفته‭ ‬برای‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬پیش‌رو‭ ‬و‭ ‬چاره‌های‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬و‭ ‬مطابق‭ ‬با‭ ‬بودجه‭ ‬واقعی‭ ‬بیاندیشند‭.‬
نقدی‭ ‬بر‭ ‬چالش‌های‭ ‬اساسی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی
‭  - ‬مرور‭ ‬بند‭ ‬4‭ ‬برنامه
آقای‭ ‬مهندس‭ ‬محمود‭ ‬حجتی‭ ‬نجف‭ ‬آبادی‭ ‬وزیر‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی
در‭ ‬دولت‭ ‬دوازدهم‭ - ‬
باید‭ ‬پذیرفت‭ ‬صرفاً‭ ‬با‭ ‬احصاء‭ ‬چالش‌های
بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬نمی‌توان‭ ‬بر‭ ‬مشکلات‭ ‬آن‭ ‬فایق‭ ‬آمد‭.‬
قطعا‭ ‬این‭ ‬چالش‌ها‭ ‬با‭ ‬تجربه‌ها‭ ‬و‭ ‬عینیت‌هایی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬جهان‭ ‬مقایسه‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬وقتی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سطح‭ ‬شاخص‭ ‬بین‌المللی‭ ‬پایین‌تر‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬چالش‭ ‬اطلاق‭ ‬می‌گردد‭.‬ لذا‭ ‬باید‭ ‬آن‭ ‬تجربه‌ها‭ ‬و‭ ‬عینیت‌ها‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬شرایط‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬اقلیم،‭ ‬وضعیت‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬تطبیق‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬ایرانیزه‭ ‬نموده
Iranize  - ‬ ‭ -  ‬ و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬جهت‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ترویج‭ ‬نمود‭.‬ به‭ ‬این‭ ‬ترتیب‭ ‬به‭ ‬مرور‭ ‬چالش‌های‭ ‬عنوان‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬بند‭ ‬4‭ ‬برنامه‌‭ ‬وزیر‭ ‬می‌پردازیم‭.‬
پایین‭ ‬بودن‭ ‬ضریب‭ ‬خوداتکایی‭ ‬به‭ ‬محصولات‭ ‬اساسی‭ ‬راهبردی
برای‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬روش‌های‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تکنیک‌های‭ ‬استفاده‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشورهای‭ ‬پیشرو‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬استفاده‭ ‬نمائیم‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬در‭ ‬افزایش‭ ‬ضریب‭ ‬خوداتکایی‭ ‬گندم‭ ‬باید‭ ‬عملیاتی‭ ‬که‭ ‬موجب‭ ‬ذخیره‭ ‬رطوبت‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬می‌گردد‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭ ‬بدین‭ ‬صورت‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬حداقل‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برداشت‭ ‬آخرین‭ ‬محصول‭ ‬گندم‭ ‬یا‭ ‬جو‭ ‬دیم،‭ ‬این‭ ‬عملیات‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬دنباله‌بند‌های‭ ‬خاص‭ ‬تراکتور‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭. ‬
تغییر‭ ‬کاربری،‭ ‬تقطیع‭ ‬اراضی،‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬پراکنده‭ ‬شدن‭ ‬اراضی
به‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬نیز‭ ‬مثل‭ ‬چالش‌های‭ ‬قبلی‭ ‬فقط‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬راهکاری‭ ‬علمی‭ ‬ارائه‭ ‬گردد‭. ‬اشاره‭ ‬می‌نماید‭ ‬عوامل‭ ‬موثر‭ ‬بر‭ ‬تغییر‭ ‬کاربری‭ ‬اراضی‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭: ‬بازدهی‭ ‬کم‭ ‬اراضی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬ناشی‭ ‬از‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬کاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت،‭ ‬وجود‭ ‬آفت‌ها،‭ ‬سرما‭ ‬و‭ ‬گرمازدگی‭ ‬محصولات،‭ ‬کاهش‭ ‬قیمت‭ ‬فروش‭ ‬محصولات،‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭... ‬اشاره‭ ‬نمود‭.‬
عدم‭ ‬تعادل‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬اجرای
طرح‌های‭ ‬تأمین‭ ‬با‭ ‬طرح‌های‭ ‬مصارف‭ ‬آب،‭ ‬آبخیزداری
و‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬اراضی‭ ‬
این‭ ‬چالش‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مفهوم‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬مشکل‭ ‬انشایی‭ ‬و‭ ‬نگارش‭ ‬قدری‭ ‬مشکل‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬اشاره‭ ‬صرف‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬نارسایی‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬راهکار‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬موثر‭ ‬و‭ ‬مفید‭ ‬واقع‭ ‬گردد‭. ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سدهای‭ ‬مطالعه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬احیاناً‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬اجرا،‭ ‬تکمیل‭ ‬نگردیده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬نرسیده‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬اطلاعات‭ ‬موثق‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬سدهای‭ ‬مطالعه‭ ‬شده،‭ ‬کاملا‭ ‬از‭ ‬چرخه‭ ‬اجرا‭ ‬خارج‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اشاره‭ ‬صرف‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬مصارف‭ ‬آب‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬راهکار‭ ‬مشکلی‭ ‬را‭ ‬مرتفع‭ ‬نمی‌سازد‭ ‬و‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬آبخیزداری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بند‭ ‬خیلی‭ ‬موضوعیت‭ ‬و‭ ‬سنخیت‭ ‬ندارد‭. ‬
محدودیت‭ ‬منابع‭ ‬آبی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬افت‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬کیفی
و‭ ‬عدم‭ ‬تعادل‭ ‬در‭ ‬آبخوان‌ها
به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬و‭ ‬چالش‭ ‬نیز‭ ‬فقط‭ ‬درحد‭ ‬اشاره‭ ‬پرداخته‭ ‬شده‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬راهکاری‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬جهانی‭ ‬ارائه‭ ‬گردد‭. ‬
پایین‭ ‬بودن‭ ‬راندمان‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬پایین‭ ‬منابع‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک
و‭ ‬فرسایش‭ ‬و‭ ‬کاهش‭ ‬حاصلخیزی‭ ‬خاک
به‭ ‬این‭ ‬نارسایی‭ ‬مثل‭ ‬چالش‌های‭ ‬قبلی‭ ‬فقط‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬راهکاری‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ارائه‭ ‬گردد‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬بایستی‭ ‬از‭ ‬روش‭ ‬افزایش‭ ‬راندمان‭ ‬آبیاری‭ ‬استفاده‭ ‬نمود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬شیوه‌های‭ ‬آبیاری‭ ‬نوین‭ ‬پرداخت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نحوه‭ ‬کشت‭ ‬گیاهان‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬روش‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬توجه‭ ‬نمود‭.‬
مدیریت‭ ‬پراکنده‭ ‬زنجیره‭ ‬عرضه
و‭ ‬وجود‭ ‬نوسانات‭ ‬شدید‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬نهاده‭ ‬و‭ ‬محصول‭ ‬
در‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬راهکارهایی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬روش‌های‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تجربیات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭ ‬مثل‭ ‬راهکارهایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬خودرو‭ ‬یا‭ ‬زنجیره‭ ‬ارزش‭ ‬در‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬بانکی‭. ‬
کمبود‭ ‬منابع‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬ناکافی‭ ‬درفرآیندهای‭ ‬پیشین‭ ‬و‭ ‬پسین
تولید‭ ‬کشاورزی - زنجیره‭ ‬تولید‭ - ‬
این‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬بدیهیات‭ ‬است‭ ‬وقتی‭ ‬سیستم‭ ‬بانکی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬سپرده‌های‭ ‬مردم‭ ‬سود‭ ‬کلان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬هیچگونه‭ ‬خطری‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬تهدید‭ ‬نمی‌کند،‭ ‬روشن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میل‭ ‬و‭ ‬رغبت‭ ‬برای‭ ‬هیچ‭ ‬سرمایه‌داری‭ ‬فراهم‭ ‬نمی‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مخاطره‌آمیزی‭ ‬مثل‭ ‬کشاورزی‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬نماید‭. ‬
فاصله‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬فرآیند‭ ‬تولید‭ ‬تا‭ ‬عرضه‭ ‬محصول‭ ‬نهایی
و‭ ‬سوداگردی‭ ‬و‭ ‬دلالی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬مواد‭ ‬غذایی
ضمن‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬اشاره‭ ‬صرف‭ ‬درخصوص‭ ‬چالش‭ ‬مذکور‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬راهکار،‭ ‬متذکر‭ ‬می‌گردد‭ ‬در‭ ‬اوایل‭ ‬اجرای‭ ‬طرح‭ ‬میادین‭ ‬میوه‭ ‬و‭ ‬تره‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬60‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬قاعده‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬غرفه‌های‭ ‬فروش‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬واقعی‭ ‬محصولات‭ ‬اجاره‭ ‬بدهند‭ ‬که‭ ‬مصداق‭ ‬واقعی‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬مصرف‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬را‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‭ ‬با‭ ‬شهرداری‌‌ها‭ ‬می‌تواند‭ ‬رفع‭ ‬نماید‭. ‬
ضعف‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬فرآیندهای‭ ‬تولید،‭ ‬بهره‌برداری،
فرآوری‭ ‬و‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬و‭ ‬نگهداری
به‭ ‬این‭ ‬نارسایی‌ها‭ ‬نیز‭ ‬مثل‭ ‬چالش‌های‭ ‬قبلی‭ ‬فقط‭ ‬فهرست‭ ‬وار‭ ‬اشاره‭ ‬شده‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬راهکار‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬جهانی،‭ ‬شیوه‌ای‭ ‬عملی‭ ‬ارائه‭ ‬گردد‭. ‬
خاطر‭ ‬نشان‭ ‬می‌سازد‭ ‬عوامل‭ ‬موثر‭ ‬بر‭ ‬ضعف‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬در‭ ‬کاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬گران‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬غیر‭ ‬اقتصادی‭ ‬بودن‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ماشین‌ها،‭ ‬کم‭ ‬بودن‭ ‬مقدار‭ ‬اراضی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬کشاورز،‭ ‬عدم‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬فراگیر‭ ‬شدن‭ ‬شرکت‌های‭ ‬خدمات‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌باشد‭.‬
وجود‭ ‬مخاطرات‭ ‬و‭ ‬ریسک‭ ‬بالای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار
و‭ ‬ضعف‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‭ ‬حمایتی‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬بخش
و‭ ‬تأمین‭ ‬یارانه‌های‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬تولید‭ ‬
دولت‭ (‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭) ‬باید‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬مخاطرات‭ ‬و‭ ‬ریسک‭ ‬بالای‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬کشاورزی،‭ ‬از‭ ‬راهکار‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬رفع‭ ‬ضعف‭ ‬پوشش‭ ‬بیمه‭ ‬حمایتی‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬یارانه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حیطه‭ ‬قدرت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گرو‭ ‬اقدامات‭ ‬هماهنگ‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬ذیربط‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬دولت‭ ‬است‭ ‬استفاده‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬بودجه‭ ‬عمومی‭ ‬کشور‭ ‬سهم‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬تأمین‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬گردد‭. ‬
کمبود‭ ‬زیربناها،‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل،‭ ‬ذخیره‌سازی
و‭ ‬پایانه‌های‭ ‬صادراتی
به‭ ‬این‭ ‬نارسایی‌ها‭ ‬هم‭ ‬به‌صورت‭ ‬تیتر‭ ‬پرداخته‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬اینکه‭ ‬راهکاری‭ ‬علمی‭ ‬ارائه‭ ‬گردد‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬بین‌الملل‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬صحبت‭ ‬شود‭. ‬
راهکار‭ ‬علمی‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬همان‭ ‬توسعه‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬بنگاهداری‭ ‬دولت‭ ‬می‌باشد‭. ‬
ناهماهنگی‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی،‭ ‬کلان‭ ‬و‭ ‬بخشی
و‭ ‬ضعف‭ ‬تشکل‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬تخصصی
با‭ ‬این‭ ‬چالش‭ ‬نیز‭ ‬همانند‭ ‬چالش‌های‭ ‬قبلی‭ ‬برخورد‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬ضعف‭ ‬تشکل‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬مشکلات‭ ‬قبلی‭ ‬مثل‭ ‬هماهنگی‭ ‬سیاست‌های‭ ‬کلی،‭ ‬کلان‭ ‬و‭ ‬بخشی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬طبقه‭ ‬بندی‭ ‬نمی‌گنجد‭ ‬لذا‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬یک‭ ‬مشکل‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬جدا‭ ‬نگریست‭. ‬
ضعف‭ ‬ساختاری‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬اجتماعی
تولیدکنندگان‭ ‬و‭ ‬جامعه‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬عشایری
به‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نیز‭ ‬همانند‭ ‬موارد‭ ‬قبلی‭ ‬بدون‭ ‬ارائه‭ ‬راهکاری‭ ‬علمی‭ ‬توجه‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تجربیات‭ ‬جهانی‭ ‬نیز‭ ‬اشاره‌ای‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬حدود‭ ‬98%‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬ضعف‭ ‬توان‭ ‬مالی،‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬سهم‭ ‬بیمه‭ ‬کارفرما‭ ‬نمی‌باشد‭ ‬برای‭ ‬رفع‭ ‬این‭ ‬نقص‭ ‬باید‭ ‬توسط‭ ‬دولت‭ ‬چاره‌ای‭ ‬اندیشه‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬شاغلین‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬نیز‭ ‬باید‭ ‬مثل‭ ‬شاغلین‭ ‬بخش‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬از‭ ‬بیمه‭ ‬تأمین‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دوران‭ ‬بازنشستگی‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬برخوردار‭ ‬گردند‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬امنیت‭ ‬شغلی‭ ‬نمایند‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۰  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow