سیاستگذاری کشاورزی
چربیدن‭ ‬شرط‭ ‬عقل‭ ‬بر‭ ‬شرط‭ ‬نفر

اندر‭ ‬حکایت‭ ‬اختصاص‭ ‬11‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان
برای‭ ‬توسعه‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬عشایری
و‭ ‬نحوه‭ ‬هزینه‭ ‬کردن‭ ‬آن

چربیدن‭ ‬شرط‭ ‬عقل‭ ‬بر‭ ‬شرط‭ ‬نفر

مهندس‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬گلباف

دکتر‭ ‬عبدالمهدی‭ ‬بخشنده،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬نهم‭ ‬آبان‭ ‬ماه‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬غرفه‭ ‬مطبوعات،‭ ‬تخصصی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بیست‌وسومین‭ ‬نمایشگاه‭ ‬مطبوعات‭ ‬خبر‭ ‬جدیدی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اختصاص‭ ‬یک‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ - ‬حدود‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬500‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ -  ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬مناطق‭ ‬روستایی،‭ ‬عشایری‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬بهره‭ ‬صفر‭ ‬درصد‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭. ‬ خبری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬به‭ ‬واقعیت‭ ‬پیوستن‭ ‬می‌تواند‭ ‬چهره‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬روستاهای‭ ‬کشور‭ ‬تغییر‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬تغییر‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مولفه‌ای‭ ‬اثرگذار‭ ‬موجبات‭ ‬مهاجرت‭ ‬معکوس،‭ ‬عمران‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬روستاها،‭ ‬رونق‭ ‬کسب‭ ‬و‭ ‬کار،‭ ‬ایجاد‭ ‬اشتغال‭ ‬مولد‭ ‬برای‭ ‬روستاییان‭ ‬و‭ ‬عشایر‭ ‬و‭ ‬افزودن‭ ‬بر‭ ‬میزان‭ ‬اشتغال‭ ‬فرهنگیان،‭ ‬فعالان‭ ‬ورزش‭ ‬و‭ ‬رفاه،‭ ‬پزشکان،‭ ‬ناوگان‭ ‬حمل‌ونقل،‭ ‬صادرات‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬فراهم‭ ‬می‌آورد‭. ‬
خبر‭ ‬این‭ ‬حرکت‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬تاریخی‭ ‬البته‭ ‬می‌توانست‭ ‬با‭ ‬تبریک‭ ‬و‭ ‬تهنیت‭ ‬بسیاری‭ ‬همراه‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬به‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬نحوه‭ ‬هزینه‭ ‬کردن‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بیشتر‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬کشاورز‭ ‬بپردازند‭ ‬که‭ ‬متأسفانه‭ ‬همگان‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬آن‭ ‬گذشتند‭. ‬ وجه‭ ‬مثبت‌تر‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بانک‌ها‭ ‬نیز‭ ‬موظف‭ ‬شده‌اند‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬طرح،‭ ‬مبلغ‭ ‬5‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬پانصد‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬با‭ ‬سود‭ ‬18‭ ‬درصد‭ ‬آورده‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬تا‭ ‬توان‭ ‬احیاء‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬آن‌ها‭ ‬با‭ ‬بودجه‭ ‬11‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومانی‭ ‬کلید‭ ‬بخورد‭. ‬
به‭ ‬گفته‭ ‬دکتر‭ ‬بخشنده‭ ‬بهره‭ ‬این‭ ‬تسهیلات‭ ‬طبق‭ ‬مصوبه‭ ‬قانونی‭ ‬باید‭ ‬6‭ ‬درصد‭ ‬محاسبه‭ ‬شود‭  - ‬گرچه‭ ‬میانگین‭ ‬بهره‭ ‬صفر‭ ‬و‭ ‬18‭ ‬درصد‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بانک‌ها‭ ‬9‭ ‬درصد‭ ‬است‭ -  ‬با‭ ‬این‭ ‬همه،‭ ‬هزینه‭ ‬کردن‭ ‬11‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬در‭ ‬روستاهایی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬آبادی‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬بیگانه‌اند،‭ ‬انقلابی‭ ‬سبز‭ ‬را‭ ‬باعث‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬ البته‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬فرصت‌ها‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬برای‭ ‬روستاها‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬همواره‭ ‬"یا‭ ‬قیف‭ ‬نبوده‭ ‬یا‭ ‬قیر"‭ ‬و‭ ‬بودجه‭ ‬تخصیص‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬تصویب‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬موجود‭ ‬نبوده‭ ‬یا‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬ردیف‌ها‭ ‬و‭ ‬سرفصل‌های‭ ‬دیگری‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬روستا‭ ‬اما،‭ ‬به‭ ‬کام‭ ‬شهرها‭ ‬هزینه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
اینک‭ ‬اما‭ ‬یازده‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬می‌تواند‭ ‬ضمن‭ ‬تجهیز‭ ‬و‭ ‬نوسازی‭ ‬روستاها،‭ ‬توسعه‭ ‬منطقی‭ ‬و‭ ‬احیاء‭ ‬مراکز‭ ‬تولید،‭ ‬روستائیان‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬ماندگار‭ ‬نماید‭ ‬و‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬تولید‭  - ‬مراکز‭ ‬پیشین‭ ‬و‭ ‬پسین‭ ‬تولید‭ -  ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬تأسیس‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تکمیلی،‭ ‬سیستم‌های‭ ‬نگه‭ ‬داری‭ ‬انبار‭ ‬سرد‭ ‬و‭ ‬سردخانه‭ -  ‬صنایع‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬تجهیز‭ ‬ناوگان‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل،‭ ‬برندینگ،‭ ‬بازارسازی،‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهم‌تر،‭ ‬پایداری‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬باعث‭ ‬شود‭. ‬
دغدغه‭ ‬کارشناسان‭ ‬ماهنامه‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مبادا‭ ‬دولت‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬جزئی‭ ‬یا‭ ‬کمی‭ ‬خود‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬هم‭  - ‬مانند‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬دولت‌های‭ ‬پیشین‭ -  ‬نگاه‭ ‬آمارسازی‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬عملکرد‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بودجه‭ ‬را‭ ‬مدنظر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬بخواهد‭ ‬این‭ ‬مبالغ‭ ‬هنگفت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬تعاونی‌ها،‭ ‬گروه‌های‭ ‬20‭ ‬و‭ ‬30‭ ‬و‭ ‬50‭ ‬نفره‭ ‬بپردازد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬حصار‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬بدهد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬دوغ‭ ‬و‭ ‬دوشاب‭ ‬و‭ ‬خلاقیت‭ ‬و‭ ‬ناکارآمدی‭ ‬و‭ ‬صره‭ ‬و‭ ‬ناصره‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬افراد‭ ‬گروه‭ ‬قابل‭ ‬تشخیص‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬تیزهوش‭ ‬و‭ ‬مبتکر‭ ‬و‭ ‬کارآفرین‭ ‬مجبورند‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬افراد‭ ‬معمولی‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬11‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گوشت‭ ‬قربانی‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬مصرف،‭ ‬سر‭ ‬از،‭ ‬امور‭ ‬غیرتوسعه‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬می‌آورد‭. ‬
اگر‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬چنین‭ ‬خبطی‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬و‭ ‬کمیت‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬تعداد‭ ‬روستا‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گیرند‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬بودجه‌ها‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬نوآوری‭ ‬و‭ ‬کارآفرینی‭ ‬و‭ ‬خلاقیت‭ ‬اختصاص‭ ‬نمییابد‭ ‬و‭ ‬شرط‭ ‬نفر‭ ‬و‭ ‬کمیت،‭ ‬عقل‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬می‌چربد‭. ‬
صاحب‭ ‬نظران‭ ‬معقتدند‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬پول‌ها‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬اندیشه‭ ‬قابل‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭  - ‬طرح‭ ‬قابل‭ ‬اجرا‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬مکان‭ ‬شخص‭ ‬با‭ ‬توجیه‭ ‬منطقی‭ -  ‬داده‭ ‬شود‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬‮«‬پرفسور‭ ‬سمیعی‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬استیو‭ ‬جابز‮»‬‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬خیل‭ ‬عظیم‭ ‬روستاییان‭ ‬ظهور‭ ‬و‭ ‬بروز‭ ‬خواهند‭ ‬کرد،‭ ‬همانگونه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬دانش‭ ‬آموزان‭ ‬روستایی‭ ‬رتبه‌های‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬کنکور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬صدها‭ ‬هزار‭ ‬کنکوری‭ ‬کسب‭ ‬میکنند‭ ‬اما‭ ‬کسی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فکر‭ ‬نیست‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬و‭ ‬شهرهای‭ ‬کوچک‭ ‬استعدادیابی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬شکوفایی‭ ‬آن‌ها‭ ‬کمک‭ ‬نمایند‭.‬
ما،‭ ‬توصیه‭ ‬میکنیم‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دانش‭ ‬بنیان،‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬تولید‭ ‬فکر‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬اکنون‭ ‬طرح‌های‭ ‬قابل‭ ‬اجرا‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬شهرهای‭ ‬با‭ ‬جمعیت‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬را‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دوایر‭ ‬مربوطه‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬ارائه‭ ‬نمایند‭ ‬و‭ ‬نخبگان‭ ‬و‭ ‬کارآفرینان‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬فکر‭ ‬بر‭ ‬طبل‭ ‬جلب‭ ‬توجه‭ ‬وزارتخانه‭ ‬برای‭ ‬اختصاص‭ ‬بودجه‭ ‬به‭ ‬زنجیره‭ ‬تولید،‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عمران‭ ‬و‭ ‬آبادانی‭ ‬روستاها‭  - ‬نه‭ ‬بودجه‭ ‬جاری‭ ‬آن‌ها‭ ‬یا‭ ‬یارانه‭ ‬و‭ ‬رانت‭ ‬و‭  - ...  ‬کوبند؛‭ ‬
تا‭ ‬باد‭ ‬چنین‭ ‬بادا‭ 

سرمقاله ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۰  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow