سیاستگذاری کشاورزی
هوای‭ ‬حوصله‭ ‬دوستداران‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی

هوشمندی‭ ‬و‭ ‬شجاعت،‭ ‬شرط‭ ‬مدیریت‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬

هوای‭ ‬حوصله‭ ‬دوستداران‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬ابری‭ ‬است

اندر‭ ‬حکایت‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬شیوه‭ ‬مدیریت‭ ‬ما‭ ‬ایرانیان،‭ ‬سخن‭ ‬فراوان‭ ‬گفته‭ ‬و‭ ‬نوشته‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬خود‭ ‬ایرانی‌ها‭ ‬و‭ ‬مهمتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬جمع‭ ‬مدیران‭ ‬صحبت‭ ‬از‭ ‬شیوه‭ ‬معمول،‭ ‬همیشه‭ ‬نقل‭ ‬مجلس‭ ‬است‭.‬ جالب‭ ‬اینکه‭ ‬معمولا‭ ‬مدیری‭ ‬کار‭ ‬مدیر‭ ‬دیگر‭ ‬راقبول‭ ‬ندارد‭ ‬مگر‭ ‬اینکه‭ ‬فرد‭ ‬رئیس‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬سخن‭ ‬مرئوس،‭ ‬لیک‭ ‬همیشه‭ ‬فقط‭ ‬این‭ ‬حرف‌ها‭ ‬را‭ ‬گفته‌ایم،‭ ‬شنیده‌ایم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬مزاح‭ ‬به‭ ‬رفتارمان‭ ‬خندیده‌ایم،‭ ‬و‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬کنار‭ ‬این‭ ‬مسئله‭ ‬پراهمیت‭ ‬بسیار‭ ‬ساده‭ ‬گذشته‌ایم،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬دیگر‭ ‬شیوه‭ ‬مدیریت‭ ‬ایرانی،‭ ‬خود‭ ‬ضرب‭ ‬المثل‭ ‬معروفی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬کلان‭ ‬کارها‭... ‬
هیچگاه‭ ‬حتی‭ ‬لحظه‌ای‭ ‬درنگی‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬پرسش‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نکرده‌ایم‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬شیوه‭ ‬مدیریت‭ ‬ما‭ ‬ضرب‭ ‬المثل‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬تلنگر‭ ‬سوزنی‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬نزده‌ایم‭ ‬و‭ ‬زهر‭ ‬این‭ ‬ضرب‌المثل‭ ‬تلخ‭ ‬را‭ ‬نچشیده‌ایم‭ ‬که‭ ‬ریشه‌های‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬آن‭ ‬چیست‭ ‬و‭ ‬کجاست؟
تأسف‭ ‬بارتر‭ ‬اینکه‭ ‬زمانی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تفکر،‭ ‬مطالعه،‭ ‬آسیب‭ ‬شناسی،‭ ‬تحلیل،‭ ‬شناخت‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬راه‌کار‭ ‬اصلاحی‭ ‬نیز‭ ‬اختصاص‭ ‬نداده‌ایم،‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬خود،‭ ‬نشانی‭ ‬است‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬مدیریت‭... ‬
اکنون‭ ‬مردم‭ ‬جهان‭ ‬ما‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬برچسب‭ ‬مدیریت‭ ‬ایرانی‭ ‬می‌شناسند  -  همان‭ ‬برچسب‭ ‬خواجه‌های‭ ‬دربار‭ ‬ناصرالدین‭ ‬شاه‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬قرن‭ ‬پیش‭   -  ‬و‭ ‬این‭ ‬برچسب،‭ ‬کدهای‭ ‬شناسایی‭ ‬مختلف‭ ‬و‭ ‬خاص‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬جنبه‌های‭ ‬رفتاری‭ ‬ما‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬می‌گذارد‭ ‬و‭ ‬دیگران‭ ‬هم‭ ‬براساس‭ ‬اطلاعات‭ ‬کدهای‭ ‬همان‭ ‬برچسب‭ ‬با‭ ‬ما‭ ‬تعامل‭ ‬می‌کنند‭.‬
شیوه‭ ‬مدیریتی‭ ‬که‭ ‬پیاز‭ ‬و‭ ‬سیب‭ ‬زمینی،‭ ‬برای‭ ‬او‭ ‬بحران‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌کند‭. ‬گوجه‭ ‬فرنگی‭ ‬و‭ ‬سیب‭ ‬درختی‭ ‬و‭ ‬هندوانه‭ ‬را‭ ‬سردستش‭ ‬می‌گذارد‭. ‬قیمت‭ ‬لبنیات‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬آه‭ ‬از‭ ‬نهاد‭ ‬مردم‭ ‬بر‭ ‬می‌آورد‭ . ‬بیماری‭ ‬طبیعی‭ ‬آنفولانزای‭ ‬پرندگان،‭ ‬اطلاعات‭ ‬محرمانه‭ ‬اش‭ ‬می‌شود‭. ‬تخم‌مرغ‭ ‬زمین‭ ‬گیرش‭ ‬می‌کند‭.‬
معضل‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬لیسانس،‭ ‬فوق‭ ‬لیسانس‭ ‬و‭ ‬دکتری‭ ‬بیکار‭ ‬بخش‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬نادرست‭ ‬و‭ ‬بی‌حساب‭ ‬و‭ ‬کتاب‭ ‬جذب‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬عمر‭ ‬و‭ ‬پول‭ ‬و‭ ‬انرژی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬اندوختن‭ ‬علمی‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬هیچگاه‭ ‬به‭ ‬کارشان‭ ‬نیامد‭ ‬هم‭ ‬بماند‭. ‬
به‭ ‬رسم‭ ‬عادت‭ ‬دیرینه‭ ‬نشریه‭ ‬که‭ ‬همیشه‭ ‬سخن‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬گواه‭ ‬دلسوزان‭ ‬جامعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬دغدغه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬امید‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬پیشرفت‭ ‬کشارزی‭ ‬کشور‭ ‬بوده‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬نیز‭ ‬حرف‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬تأثیر‭ ‬مدیریت‭ ‬شایسته‭ ‬در‭ ‬تدبیر‭ ‬امور‭ ‬بخش‭ ‬می‌زنیم‭.‬
وزارتخانه‌ای‭ ‬که‭ ‬گستردگی،‭ ‬عمق‭ ‬و‭ ‬بلندای‭ ‬مدیریت‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬کف‭ ‬دریا‭ ‬تا‭ ‬نوک‭ ‬کوه‭ ‬را‭ ‬دربرمی‌گیرد‭ ‬و‭ ‬پهنای‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬شاید‭ ‬جهان‭ ‬عرصه‭ ‬آن‭ ‬است،‭ ‬سرنوشت‭ ‬جنگل،‭ ‬مرتع،‭ ‬خاک،‭ ‬دشت،‭ ‬دریا،‭ ‬مرغ،‭ ‬ماهی،‭ ‬گوسفند،‭ ‬گاو،‭ ‬گندم،‭ ‬نان،‭ ‬شکر،‭ ‬برنج،‭ ‬پرتقال،‭ ‬روغن،‭ ‬شیر‭ ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬اقلام‭ ‬مایحتاج‭ ‬عمومی‭ ‬مردم‭ ‬در‭ ‬ید‭ ‬قدرت‭ ‬اوست‭ ‬و‭ ‬وظیفه‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬غذا‭ ‬و‭ ‬حفاظت‭ ‬از‭ ‬سلامت‭ ‬منابع‭ ‬پایه‭ ‬را‭ ‬برعهده‭ ‬دارد‭. ‬
اگر‭ ‬هوشمندانه‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬استراتژیک‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬نظر‭ ‬افکنده‭ ‬شود،‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی - حداقل‭ ‬به‭ ‬لحاظ‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی -  ‬اگر‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬دفاع‭ ‬و‭ ‬نیروهای‭ ‬مسلح‭ ‬کشور‭ ‬نباشد،‭ ‬یقیناً‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نیست‭. ‬ بنابراین‭ ‬سیستم‭ ‬انتخاب،‭ ‬انتصاب‭ ‬و‭ ‬ارزیابی‭ ‬مدیران‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬مذکور‭ ‬باید‭ ‬درخور‭ ‬و‭ ‬شایسته‭ ‬این‭ ‬اهمیت‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬چنان‭ ‬قدرت‭ ‬علمی،‭ ‬تحلیلی،‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬اقتدار‭ ‬و‭ ‬احاطه‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬بخش‭ ‬برخوردار‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬سازماندهی،‭ ‬انتخاب‭ ‬و‭ ‬انتصاب‭ ‬افراد‭ ‬توانا،‭ ‬هوشمند‭ ‬و‭ ‬صاحب‭ ‬دانش‭ ‬و‭ ‬تخصص،‭ ‬مسئله‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬حیاتی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬دوام‭ ‬حیات‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬وابسته‭ ‬است‭ ‬مدیریت‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬عظیم‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬ارکان‭ ‬درآمدزای‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور‭ ‬توسعه‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬حفظ‭ ‬نماید‭. ‬
مدیران‭ ‬شجاع‭ ‬و‭ ‬مقتدری‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬و‭ ‬حوزه‌های‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬استانی‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬مبتلا‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬به‌موقع‭ ‬ورود‭ ‬پیدا‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی،‭ ‬آینده‌نگری‭ ‬و‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬موثر‭ ‬به‭ ‬دفاع‭ ‬بپردازند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬آن‭ ‬تلاش‭ ‬نمایند‭. ‬مدیرانی‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬نقدپذیری،‭ ‬توانایی‭ ‬و‭ ‬تعصب‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬که‭ ‬مسائل،‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬محوله‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬هیچ‭ ‬چیز‭ ‬دیگر‭ ‬معامله‭ ‬نکنند‭. ‬
موضوع‭ ‬مهمی‭ ‬که‭ ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬انتصابات‭ ‬اخیر‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مدیران‭ ‬ملی،‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬سازمان‌ها،‭ ‬موسسات،‭ ‬شرکت‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬مدیران‭ ‬استانی‭ ‬کمتر‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬حساسیت‭ ‬و‭ ‬هوشمندی‭ ‬دیده‭ ‬می‌شود،‭ ‬مسئله‌ای‭ ‬که‭ ‬هوای‭ ‬حوصله‭ ‬دوستداران‭ ‬بخش‭ ‬را‭ ‬ابری‭ ‬کرده‭ ‬است‭! ‬

سخن ماه -  ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow