سیاستگذاری کشاورزی
موفقیت‌های‭ ‬دکتر‭ ‬ورناصری‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬جدید

‮«‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‮»‬‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬است‭ ‬نه‭ ‬دست‌افزار

موفقیت‌های‭ ‬دکتر‭ ‬ورناصری‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‭ ‬جدید

نویسنده: مهندس ابوالقاسم گلباف

حضور‭ ‬سه‭ ‬تن‭ ‬از‭ ‬معاونین‌ارشد‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی  - مهندس جوادی،‭ ‬دکتر‭ ‬مهرفرد‭ ‬و‭ ‬دکتر‭ ‬رکنی‭  - ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬سهامی‭ ‬پشتیبانی‭ ‬از‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬بیستم‭ ‬دی‭ ‬ ‭ ‬امسال‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬اعضا‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره،‭ ‬مدیران‭ ‬ستادی‭ ‬و‭ ‬استانی‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬معنا‭ ‬و‭ ‬مفهوم‭ ‬خاصی‭ ‬یافته‭ ‬بود‭. ‬
گرچه‭ ‬این‭ ‬نقد،‭ ‬بر‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬وارد‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬میانگین‭ ‬عمر‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬شرکت‭ ‬معمولا‭ ‬به‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬محدود‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬و‭ ‬گستره‭ ‬نقد‭ ‬آن،‭ ‬به‌قدری‭ ‬وسیع‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بازار،‭ ‬فعالان،‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬حرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬متأثر‭ ‬می‌شود‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬همه،‭ ‬صدور‭ ‬حکم‭ ‬3ساله‭ ‬عضو‭ ‬موظف‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬به‌نام‭ ‬دکتر‭ ‬حمید‭ ‬ورناصری،‭ ‬نشانه‭ ‬اعتماد‭ ‬تصمیم‌سازان‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬مدیر‭ ‬جوان‭ ‬خوش‌آتیه‌ای‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬12‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬استان‭ ‬خوزستان‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬مدتی‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬تمرین‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬کارشناسی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬نمود‭. ‬
دکتر‭ ‬رکنی‭ ‬رئیس‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬سخنانی‭ ‬با‭ ‬یادآوری‭ ‬نقش‭ ‬آفرینی‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬فرود‭ ‬بازار‭ ‬گفت‭: ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬نقش‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کم‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬روال‭ ‬منطقی‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬تنش‌ها‭ ‬زیاد‭ ‬می‌شود‭. ‬ رکنی‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬با‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬‮«‬مهندس‭ ‬ولی‮»‬‭ ‬گفت‭: ‬ ایشان‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬پست‌های‭ ‬مختلف‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬سعه‭ ‬صدر،‭ ‬تعامل‭ ‬و‭ ‬نقدپذیری‭ ‬وی‭ ‬زبانزد‭ ‬همگان‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬بحران‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬مرغ‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬درگیر‭ ‬شدن‭ ‬زیاد‭ ‬پشت‭ ‬سرگذاشتیم‭. ‬ در‭ ‬ادامه‭ ‬دکتر‭ ‬رکنی،‭ ‬ورناصری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬سابق‭ ‬پشتیبانی‭ ‬معرفی‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬تجربیات‭ ‬ارزشمندی‭ ‬در‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬امیدواری‭ ‬کرد‭ ‬همه‭ ‬تجارب‭ ‬مدیریت‭ ‬ورناصری‭ ‬در‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭.‬

هوشمندی‭ ‬مدیران

مهر‭ ‬فرد‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬وظایف‭ ‬سه‭ ‬شرکت‭ ‬دولتی‭ ‬GTC،‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬تعاونی‭ ‬روستایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬خرید‭ ‬محصول،‭ ‬نگهداری‭ ‬و‭ ‬توزیع‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬فعالند‭ ‬گفت‭: ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬ابزار‭ ‬دولتی‭ ‬کند‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬و‭ ‬دور‭ ‬از‭ ‬بورکراسی‭ ‬عمل‭ ‬کند‭ ‬هوشمندی‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬قواعد‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬موقع‭ ‬می‌تواند‭ ‬امنیت‌غذایی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬را‭ ‬حفظ‭ ‬کند‭.‬
شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬باید‭ ‬این‭ ‬هوشمندی‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬همزمان‭ ‬با‭ ‬پایش‭ ‬بازار،‭ ‬متوجه‭ ‬شود‭ ‬چه‭ ‬زمانی‭ ‬وارد‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬ذخایر‭ ‬مورد‭ ‬نیاز،‭ ‬نهایتا‭ ‬با‭ ‬کمترین‭ ‬ورود،‭ ‬بیشترین‭ ‬تاثیر‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬مهرفرد‭ ‬با‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬مهندس‭ ‬ولی‭ ‬گفت‭: ‬ایشان‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬توانست‭ ‬زحمت‭ ‬کشید‭ ‬در‭ ‬قلب‭ ‬ما‭ ‬جا‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مدیرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬وزارت‭ ‬همراه‭ ‬و‭ ‬همسوست‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬داریم‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬جدیدش‭ ‬موفق‭ ‬باشد‭. ‬

ورناصری،‭ ‬مدیری‭ ‬جوان‭ ‬و‭ ‬موفق‭ ‬

مهندس‭ ‬محمد‭ ‬علی‭ ‬جوادی‭ ‬معاون‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬طی‭ ‬سخنانی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬عنایت‭ ‬ویژه‭ ‬وزیر‭ ‬به‭ ‬مأموریت‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬گفت‭: ‬تأثیرگذاری‭ ‬و‭ ‬حساسیت‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬در‭ ‬نظام‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬پایداری‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬معاونت‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬وقت‭ ‬می‌گذارد‭. ‬
جوادی‭ ‬با‭ ‬قدردانی‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬پشتیبانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دلسوزی‭ ‬و‭ ‬تعهد،‭ ‬مسئولیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند‭ ‬گفت‭: ‬دکتر‭ ‬ورناصری‭ ‬مدیر‭ ‬جوانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صبغه‭ ‬و‭ ‬سابقه‭ ‬مدیریتی‭ ‬بسیار‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬دارد‭ ‬تاکنون‭ ‬همه‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬محوله‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬و‭ ‬معاونت‭ ‬بازرگانی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬نیز‭ ‬موفق‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬ وی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬پایانی‭ ‬سخنان‭ ‬خود‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬طرح‭ ‬تربیت‭ ‬مدیران‭ ‬آینده‭ ‬وزارتخانه‭ ‬گفت‭: ‬امید‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬هم‭ ‬اجرایی‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬شود‭ ‬زیرا‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬نصب‭ ‬مدیران‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬مدیرانی‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬همان‭ ‬مجموعه‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬می‌توانند‭ ‬موفق‌تر‭ ‬عمل‭ ‬نمایند‭.‬

بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬نابالغ

در‭ ‬ادامه‭ ‬این‭ ‬مراسم‭ ‬مهندس‭ ‬علی‭ ‬خدابخش‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬با‭ ‬نقد‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬گفت‭: ‬متأسفانه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬هنوز‭ ‬بالغ‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬صرفا‭ ‬به‭ ‬فکر‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬دنبال‭ ‬سود‭ ‬است‭ ‬شاید‭ ‬هم‭ ‬سیستم‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بها‭ ‬و‭ ‬اجازه‭ ‬رشد‭ ‬نمی‌دهد‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بررسی‭ ‬واگذاری‌ها‭ ‬طبق‭ ‬اصل‭ ‬44‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬اینکه‭ ‬کدام‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬واگذاری‌ها‭ ‬درست‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬کدام‭ ‬موفق‭ ‬و‭ ‬کدام‭ ‬بهتر‭ ‬اداره‭ ‬می‌شود‭ ‬هنوز‭ ‬جامعه‭ ‬جوابگو‭ ‬نیست‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬شرکت‌های‭ ‬کلان‭ ‬تنظیم‌کننده‭ ‬بازار‭ ‬باید‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬فعال‭ ‬باشند‭. ‬
وی‭ ‬ضمن‭ ‬تقدیر‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬مهندس‭ ‬ولی‭ ‬با‭ ‬خیر‭ ‬مقدم‭ ‬به‭ ‬دکتر‭ ‬ورناصری،‭ ‬آمادگی‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬برای‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬جدید‭ ‬را‭ ‬اعلام‭ ‬کرد‭. ‬
مهندس‭ ‬علیرضا‭ ‬ولی‭ ‬که‭ ‬ساعات‭ ‬پایانی‭ ‬مأموریت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پشتیبانی‭ ‬می‌گذراند‭ ‬با‭ ‬تشکر‭ ‬از‭ ‬اعتماد‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬حضور‭ ‬سه‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬تودیع‭ ‬و‭ ‬دلگرمی‭ ‬برای‭ ‬ادامه‭ ‬مسئولیت‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬دیگر‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬مدت‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬در‭ ‬پشتیبانی‭ ‬همواره‭ ‬از‭ ‬توصیه‌های‭ ‬رئیس‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬و‭ ‬اعضا‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬معاونین‭ ‬وزارتخانه‭ ‬استفاده‭ ‬می‌بردم‭ ‬و‭ ‬اینک‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬دکتر‭ ‬ورناصری‭ ‬مدیرعامل‭ ‬جدید‭ ‬ازجمله‭ ‬جوان‌تر‭ ‬بودن،‭ ‬متخصص‭ ‬و‭ ‬متبحر‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬شناخت‭ ‬قبلی‭ ‬ایشان‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬مطمئن‭ ‬هستم،‭ ‬توفیقات‭ ‬بیشتری‭ ‬نصیب‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
وی‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬گزارش‭ ‬کوتاهی‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬مدیریتی‭ ‬خود‭ ‬گفت‭: ‬روزی‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬را‭ ‬پذیرفتم‭ ‬150‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬مرغ - ‭ ‬که برخی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬تاریخ‭ ‬مصرفشان‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬انقضاء‭ ‬بود‭ - ‬در‭ ‬سردخانه‌های‭ ‬شرکت‭ ‬دپو‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬95‭ ‬به‭ ‬69‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬به‭ ‬13‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬کاهش‌یافت‭ ‬و‭ ‬شرکت‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬هوشمندی‭ ‬وارد‭ ‬بازار‭ ‬یا‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬خارج‭ ‬می‌شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬میادین،‭ ‬شبکه‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬فروشگاه‌های‭ ‬زنجیره‌ای‭ ‬به‭ ‬حذف‭ ‬دلالان‭ ‬همت‭ ‬گماشت‭.

پُستی‭ ‬که‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬منتظر‭ ‬‮«‬مهندس‭ ‬ولی‮»‬‭ ‬ماند

مهندس‭ ‬علی‭ ‬خدابخش ‭ ‬افزود‭: ‬ تصویب‭ ‬آیین‌نامه‌های‭ ‬معاملاتی‭ ‬کشور،‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬افت‭ ‬و‭ ‬کسری‭ ‬و‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬رفاهی‭ ‬کارکنان،‭ ‬تفویض‭ ‬اختیار‭ ‬کمیسیون‭ ‬تعاملات‭ ‬به‭ ‬شرکت‌های‭ ‬استان‌ها،‭ ‬سیستم‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬موردنیاز،‭ ‬تعیین‭ ‬تکلیف‭ ‬بدهکاران‭ ‬سنواتی،‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬صدور‭ ‬سند‭ ‬تک‭ ‬برگی‭ ‬برای‭ ‬تمام‭ ‬املاک‭ ‬شرکت،‭ ‬بازسازی‭ ‬70‭ ‬تا‭ ‬80درصد‭ ‬انبارها‭ ‬و‭ ‬سردخانه‌ها،‭ ‬تقویت‭ ‬بخش‭ ‬کنترل‭ ‬کیفیت،‭ ‬واگذاری‭ ‬چندین‭ ‬کشتارگاه‭ ‬و‭ ‬سرخانه‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭... ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
مهندس‭ ‬ولی،‭ ‬ساماندهی‭ ‬ذخایر‭ ‬راهبردی‭ ‬شرکت‭ ‬را‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬خواند‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬اولین‭ ‬گزارش‭ ‬حسابرسی‭ ‬شده‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ ‬حسابرسی‭ ‬را‭ ‬صورت‭ ‬دادیم‭ ‬که‭ ‬کاری‭ ‬نو‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬GTC‭ ‬و‭ ‬سازمان‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬هم‭ ‬هنوز‭ ‬انجام‭ ‬نداده‌اند‭. ‬ وی‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬دکتر‭ ‬ورناصری‭ ‬گفت‭: ‬ گرچه‭ ‬شرکت‭ ‬مشکلات‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬رابطه‭ ‬با‭ ‬ذخایر‭ ‬و‭ ‬نقدینگی‭ ‬دارد‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬وضعیت‭ ‬موجودی‭ ‬مناسب‌‌تر‭ ‬و‭ ‬دغدغه‭ ‬کمتر،‭ ‬تحویل‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭. ‬

وظیفه‭ ‬اصلی،‭ ‬رفع‭ ‬تناقضات

دکتر‭ ‬ورناصری‭ ‬با‭ ‬ذکر‭ ‬آیه‭ ‬شریفه‭ ‬‮«‬رَبِّ‭ ‬اشْرَحْ‭ ‬لِی‭ ‬صَدْرِی‭..‬‭.‬‮»‬‭ ‬طی‭ ‬سخنان‭ ‬کوتاهی‭ ‬ابتدا‭ ‬از‭ ‬حسن‭ ‬اعتماد‭ ‬وزیر،‭ ‬کمیته‭ ‬انتصابات‭ ‬وزارت‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬تشکر‭ ‬و‭ ‬قدردانی‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬ابراز‭ ‬امیدواری‭ ‬کرد‭ ‬از‭ ‬رهنمودها،‭ ‬ارشادات‭ ‬معاونین‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬اعضاء‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تحقق‭ ‬بخشیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬ملی‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭. ‬ وی‭ ‬با‭ ‬تعریفی‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬عملی‭ ‬از‭ ‬بیانیه‭ ‬مأموریت‭ ‬شرکت‭ ‬پشتیبانی‭ ‬گفت‭: ‬مجموعه‭ ‬وظایف‭ ‬پشتیبانی‭ ‬در‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار،‭ ‬توام‭ ‬با‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬تولیدکننده‭ ‬و‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬خلاصه‭ ‬می‌شود‭.‬ از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬تنظیم‭ ‬معمولا‭ ‬دچار‭ ‬تناقضاتی‭ ‬می‌شود‭ ‬وظیفه‭ ‬ما،‭ ‬یافتن‭ ‬نقطه‭ ‬Optimum‭  - ‬سربه‌سرکردن‭ - ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬بخش‭ ‬است‭ . ‬پس‭ ‬برنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬سیاست‌های‭ ‬هماهنگ‭ ‬می‌تواند‭ ‬تنش‌ها‭ ‬و‭ ‬نوسانات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬کم‭ ‬کرده‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬منطق‭ ‬اقتصاد‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬حاکم‭ ‬نماید‭.‬ خاطرنشان‭ ‬می‌گردد؛‭ ‬دکتر‭ ‬ورناصری‭ ‬علاوه‌بر‭ ‬مدیرعامل‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬سرپرست‭ ‬شرکت‭ ‬نهاده‌های‭ ‬دامی‭ ‬جاهد‭ ‬نیز،‭ ‬می‌باشد‭.‬‭ ‬
در‭ ‬مراسم‭ ‬معارفه‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬جدید‭ ‬جهاداستقلال،‭ ‬مهندس‭ ‬جوادی‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬این‭ ‬مؤسسه،‭ ‬گفت‭ : ‬2‭ ‬سال‭ ‬قبل‭ ‬نظر‭ ‬مهندس‭ ‬حجتی‭ ‬این‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬مجموعه‭ ‬عظیم‭ ‬جهاداستقلال‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬مهندس‭ ‬ولی‭ ‬سپرده‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬شرایطی‭ ‬پیش‭ ‬آمد‭ ‬که‭ ‬ایشان‭ ‬مأمور‭ ‬ساماندهی‭ ‬پشتیبانی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬جهاداستقلال‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬ورود‭ ‬وی‭ ‬ماند‭. ‬ مهندس‭ ‬جوادی‭ ‬با‭ ‬تبریک‭ ‬سمت‭ ‬جدید‭ ‬به‭ ‬مهندس‭ ‬ولی‭ ‬گفت‭ : ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬چنین‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬با‭ ‬گستردگی‭ ‬فعالیت‭ ‬جهاداستقلال‭ ‬و‭ ‬اینگونه‭ ‬اساسنامه‌‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬ارگان‌های‭ ‬تصمیم‌گیرنده‭ ‬مصوبه‭ ‬نمی‌گیرد‭ ‬و‭ ‬جهاداستقلال‭ ‬و‭ ‬زیرمجموعه‌های‭ ‬آن‭ ‬می‌تواند‭ ‬تأثیر‭ ‬زیادی‭ ‬بر‭ ‬کشاورزی،‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬پایداری‭ ‬تولید‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬بیشترین‭ ‬بهره‌برداری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬انجام‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬ما‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬بحث‭ ‬ورود‭ ‬و‭ ‬خروج‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬ساماندهی‭ ‬امکانات‭ ‬مدیریتی‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬اختیارات‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬جامه‭ ‬عمل‭ ‬بپوشانیم‭. ‬
جوادی‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬عملکرد‭ ‬مهندس‭ ‬ولی‭ ‬در‭ ‬پشتیبانی‭ ‬امور‭ ‬دام،‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬کارمندان‭ ‬جهاداستقلال‭ ‬خواست‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬جدید‭ ‬نهایت‭ ‬همکاری‭ ‬را‭ ‬داشته‌باشند‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نه‌چندان‭ ‬دور،‭ ‬تحولات‭ ‬بیشتری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مؤسسه‭ ‬مشاهده‭ ‬شود‭. ‬عضو‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬جهاداستقلال‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬وزیر‭ ‬انتظار‭ ‬بیشتری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مجموعه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬جهاداستقلال‭ ‬باید‭ ‬بیشتر‭ ‬و‭ ‬بهتر‭ ‬استفاده‭ ‬شود‭. ‬جوادی‭ ‬از‭ ‬مدیرعامل‭ ‬جدید‭ ‬درخواست‭ ‬نمود؛‭ ‬ساماندهی‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬صورت‌‌گیرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انجام‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬عملکرد‭ ‬شرکت‌های‭ ‬زیرمجموعه‭ ‬براساس‭ ‬اساسنامه،‭ ‬راندمان‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬آنها‭ ‬بهره‌وری‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬بودن‭ ‬هلدینگ‭ ‬استقلال‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اقتصادی‭ ‬بودن‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬اعلام‌نظر‭ ‬شود‭.‬
در‭ ‬ادامه‭ ‬مراسم‭ ‬مهندس‭ ‬ولی‭ ‬از‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬جهاداستقلال،‭ ‬استقبال‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬امیدواری‭ ‬نمود‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬توان‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬هم‌پوشانی‭ ‬منطقی‭ ‬اهداف‭ ‬ملی‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬جامه‌عمل‭ ‬بپوشد‭.‬
سپس‭ ‬مهندس‭ ‬شالباف‭ ‬به‭ ‬نمایندگی‭ ‬از‭ ‬اعضاء‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬جهاداستقلال‭ ‬ضمن‭ ‬خیرمقدم‭ ‬به‭ ‬مهندس‭ ‬ولی‭ ‬گفت‭: ‬جهاداستقلال‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬مدیران‭ ‬عامل‭ ‬خود‭ ‬وفا‭ ‬نکرده‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬است‭ ‬مهندس‭ ‬ولی‭ ‬جایگاه‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬ارتقاء‭ ‬دهد‭. ‬ در‭ ‬ادامه،‭ ‬اسدا‭...‬‭ ‬معینی،‭ ‬با‭ ‬یک‭ ‬سال‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬خدمت‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مدیر‭ ‬عامل‭ ‬سابق‭ ‬موسسه‭ ‬جهاداستقلال،‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬معارفه‭ ‬مدیرعامل‭ ‬جدید‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬ضمن‭ ‬طلب‭ ‬حلالیت‭ ‬از‭ ‬همکاران‭ ‬گفت‭:‬‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بین‭ ‬تندی‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬امیدوارم‭ ‬همکاران‭ ‬قصور‭ ‬پیش‭ ‬آمده‭ ‬را‭ ‬ببخشند‭.‬
معینی‭ ‬به‭ ‬هنر‭ ‬مدیریت‭ ‬در‭ ‬رفع‭ ‬تناقض‭ ‬برای‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬این‭ ‬شرکت‭ ‬اذعان‭ ‬و‭ ‬تصریح‭ ‬کرد‭: ‬موسسه‭ ‬جهاداستقلال‭ ‬یک‭ ‬بنگاه‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬عوارض‭ ‬زیاد‭ ‬این‭ ‬موسسه‭ ‬سبب‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬اقتصادی‭ ‬بودن‭ ‬آن‭ ‬زیر‭ ‬سوال‭ ‬برود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬خطاب‭ ‬به‭ ‬مهندس‭ ‬ولی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ : ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس،‭ ‬جهاداستقلال‭ ‬هنر‭ ‬مدیریت‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬می‌طلبد‭ ‬تا‭ ‬علاوه‌بر‭ ‬جلب‭ ‬رضایت‭ ‬مسئولین‭ ‬وزارتخانه،‭ ‬بتوانید‭ ‬فعالیت‭ ‬موسسه‭ ‬را‭ ‬اقتصادی‭ ‬کنید‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  - شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow