سیاستگذاری کشاورزی
گنجینه‭ ‬20‭ ‬ساله شماره اول

برگی‭ ‬از‭ ‬مطالب

گنجینه‭ ‬20‭ ‬ساله

شماره اول

زمانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مهرماه‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬اولین‭ ‬شماره‭ ‬نشری "‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت"‭ ‬به‭ ‬زیور‭ ‬چاپ‭ ‬آراسته‭ ‬شد؛‭ ‬شاید‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬فکر‭ ‬می‌کرد‭ ‬که‭ ‬نشریه‌ای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکل‌گیری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬مباحث‭ ‬کارشناسی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬گاهاً‭ ‬بتواند‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چالش‭ ‬کشیده‭ ‬و‭ ‬خط‌مشی‭ ‬برای‭ ‬آن‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭.‬
حال‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬گذشت‭ ‬بیست‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬تصمیم‭ ‬گرفتیم‭ ‬تا‭ ‬نگاهی‭ ‬کوتاه‭ ‬و‭ ‬گذرا‭ ‬به‭ ‬مطالب‭ ‬آن‭ ‬روزگار‭ ‬و‭ ‬مباحث‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬آن‭ ‬داشته‭ ‬باشیم‭. ‬تا‭ ‬بدانیم‭ ‬دغدغه‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬چه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬برنامه‌های‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬و‭ ‬کوتاه‭ ‬مدت‭ ‬آن‭ ‬چه‭ ‬میزان‭ ‬به‭ ‬تحقق‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬ مطالبی‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬کمتر‭ ‬کسی‭ ‬باقی‭ ‬مانده‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬جالب‭ ‬آنکه‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مسئله‌‭ ‬روز‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬است‭.‬

تورم‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تبعات‭ ‬آن‭ ‬
‬مطلب‭ ‬برگزیده‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬1‭ ‬مجله،‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬صفحه8

هیچ‭ ‬برنامه‌ای‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬اجرا‭ ‬نخواهد‭ ‬شد،‭ ‬مگر‭ ‬آنکه‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬کمی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کیفی‭ ‬در‭ ‬ساختاری‭ ‬منسجم‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬اجرائی‭ ‬برنامه‮»‬،‭ ‬با‭ ‬طراحی‭ ‬تشکیلاتی‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬مورد‭ ‬نظر - ‬با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬کلان‭ ‬اقتصادی‭ ‬کشور -  ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬باشد‭. ‬
مجموعه‭ ‬برنامه‌های‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی،‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬اجتماعی‭ ‬کشور‭ ‬نیز‭ ‬همانند‭ ‬‮«چرخ‌های‭ ‬یک‭ ‬قطار‮»‬‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬هیچ‭ ‬چرخی‭ ‬نباید‭ ‬از‭ ‬تعادل‭ ‬خارج‭ ‬شود،‭ ‬زیرا‭ ‬در‭ ‬غیر‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬آن‭ ‬چنان‭ ‬مشکلات‭ ‬عدیده‭ ‬و‭ ‬معضلات‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پاگیری‭ ‬برای‭ ‬جامعه‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬می‌آید‭ ‬که‭ ‬شاید‭ ‬زمان‭ ‬درازی‭ ‬طول‭ ‬بکشد‭ ‬تا‭ ‬اثرات‭ ‬زیانبار‭ ‬آن‭ ‬کاهش‭ ‬یابد‭. ‬ در‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬گزارش‌ها‭ ‬شنیده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬سالانه‭ ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬8‭ ‬هزار‭ ‬نفر‭ ‬وارد‭ ‬این‭ ‬دانشکده‌ها‭ی‬کشاورزی ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬علی‭ ‬القاعده‭  - ‬اگر‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬صحیح‭ ‬باشد‭ -  ‬نزدیک‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬عدد‭ ‬باید‭ ‬سالانه‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬شوند‭ . ‬این‭ ‬افراد‭ ‬عموماً،‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬جذب‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬شوند‭ ‬ولی‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سر‭ ‬راه‭ ‬آن‌ها‭ ‬برای‭ ‬اشتغال‭ ‬آزاد‭ ‬وجود‭ ‬دارد،‭ ‬قاعدتا‭ ‬باید‭ ‬جذب‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬شوند‭.‬
این‭ ‬لشکر‭ ‬عظیم‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬کار‭ ‬آید؟‭ ‬
در‭ ‬واقع‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬دانشکده‭ ‬کشاورزی‭ ‬جدا‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬مراکز‭ ‬آموزشی،‭ ‬نگرانی‭ ‬و‭ ‬احساس‭ ‬خطری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬مسئولین‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ریزان‭ ‬تأمین‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی،‭ ‬ایجاد‭ ‬نمی‌کند؟‭ ‬آیا‭ ‬در‭ ‬کشوری‭ ‬که‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬12‭ ‬درصد‭ ‬اراضیش‭ ‬به‭ ‬کشت‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬دیم‭ ‬اختصاص‭ ‬دارد‭  - ‬حدود‭ ‬7/18‭ ‬میلیون‭ ‬هکتار‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬آمار‭ ‬1375‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ -  ‬انتظار‭ ‬نمی‌رود‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬لشکر‭ ‬عظیم‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬رشته‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬تولید‭ ‬ببینیم؟‭ ‬و‭ ‬اصولا‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬این‭ ‬عده‭ ‬زیاد‭ ‬متخصصین‭ ‬رشته‌های‭ ‬مختلف‭ ‬کشاورزی‭ ‬ما‭ ‬نباید‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬مزرعه‭ ‬یک‭ ‬مهندس‭ ‬کشاورزی‭ ‬داشته‭ ‬باشیم؟ -  که نداریم‭  -  
بیاییم‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬از‭ ‬منظرها‭ ‬و‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬نگاه‭ ‬کنیم‭: ‬
1 - ‬‭ ‬آیا‭ ‬واقعا‭ ‬این‭ ‬تعداد‭ ‬دانشکده‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬کشور‭ ‬ضروری‭ ‬است؟‭ ‬
2 - ‬‭ ‬توزیع‭ ‬این‭ ‬دانشکده‌ها‭ ‬به‭ ‬قدری‭ ‬نامتناسب‭ ‬و‭ ‬تعجب‭ ‬آور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آدمی‭ ‬دچار‭ ‬این‭ ‬شک‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬نکند‭ ‬تأسیس‭ ‬بعضی‭ ‬از‭ ‬دانشکده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬منظور‭ ‬است‭ ‬که،‭ ‬برای‭ ‬استادان‭ ‬و‭ ‬مدرسین‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬دانشکده‌های‭ ‬دیگر‭ ‬و‭ ‬محققین‭ ‬موسسات‭ ‬و‭ ‬مراکز‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور،‭ ‬کار‭ ‬دومی‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پا‭ ‬شود‭. ‬گوئی‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬اصولا‭ ‬آنچه‭ ‬مطرح‭ ‬نیست‭ ‬آموزش‭ ‬عالی‭ ‬است‭. ‬ در‭ ‬اغلب‭ ‬موارد‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رشته‌ها‭ ‬نمی‌توان‭ ‬به‭ ‬نیروهای‭ ‬کیفی‭ ‬که‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬توسعه‭ ‬است‭ ‬دست‭ ‬یافت‭. ‬
3 - ‬‭ ‬استقرار‭ ‬این‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬یا‭ ‬مراکز‭ ‬دهستان‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬بسیار‭ ‬مشکل‭ ‬است،‭ ‬زیرا‭ ‬آن‌ها‭ ‬خواستار‭ ‬برخورداری‭ ‬از‭ ‬شرایط‭ ‬بهتر‭ ‬زندگی‭ ‬هستند - ‭ و‭ ‬این‭ ‬حق‭ ‬آن‭ ‬هاست - .
4 - ‬‭ ‬عده‭ ‬بسیار‭ ‬زیادی‭ ‬از‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬کشاورزی -  به‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬کارشناسی‭ - ‬،‭ ‬به‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬غیر‭ ‬از‭ ‬تخصص‭ ‬خود‭ ‬می‌پردازند‭. ‬ این‭ ‬وضع‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬که‭ ‬گوئی‭ ‬تحصیلات‭ ‬کارشناسی‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬تحصیلات‭ ‬پایه‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭!‬
نگرشی‭ ‬همه‭ ‬جانبه‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬کشاورزی‭ ‬نشان‭ ‬خواهد‭ ‬داد‭ ‬که‭ ‬باید‭: ‬
•‭ ‬از‭ ‬تأسیس‭ ‬دانشکده‌های‭ ‬جدید‭ ‬کشاورزی -  ‭ ‬چه در‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دانشگاه‭ ‬آزاد‭  -  ‬جلوگیری‭ ‬شود‭. ‬
•‭ ‬یک‭ ‬بررسی‭ ‬دقیق‭ ‬و‭ ‬اصولی‭ ‬باید‭ ‬انجام‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬لزوم‭ ‬بتوان‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬دانشکده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬منحل‭ ‬کرد‭. ‬
•‭ ‬سریعا‭ ‬با‭ ‬برنامه‌ریزی‌های‭ ‬صحیح‭ ‬و‭ ‬نشست‌های‭ ‬مسئولان‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬ذیربط،‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اعتلاء‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطحی‭ ‬علمی‭ ‬یادگیری‌های‭ ‬دانشجویان‭ ‬دانشکده‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬مقاطع‭ ‬مختلف‭ ‬تحصیلی‭ ‬با‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬امروز‭ ‬متداول‭ ‬است،‭ ‬اقدام‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬کیفیت‭ ‬تحصیل‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬برد‭. ‬
•‭ ‬سهولت‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬دانشکده‌ها‭ ‬را‭ ‬کمتر‭ ‬کرد‭ ‬تا‭ ‬سطح‭ ‬تحصیلی‭ ‬دانشجویان‭ ‬رشته‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭.‬
•‭ ‬سریعا‭ ‬تمهیداتی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفت‭ ‬که‭ ‬ظرفیت‭ ‬پذیرش‭ ‬دانشجو‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دانشکده‌ها‭ ‬تقلیل‭ ‬یابد‭  -   ‬اگر در‭ ‬زمینه‭ ‬دانشگاه‭ ‬آزاد‭ ‬دچار‭ ‬مشکلاتی‭ ‬نشود‭. - 
•‭ ‬شرایط‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬اشتغال‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬فعلی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولیدات‭ ‬کشاورزی‭ ‬فراهم‭ ‬شود‭.‬

راه‭ ‬کارهای‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬جدی برای‭ ‬نجات‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی
‭ ‭ ‬مطلب برگزیده‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬1‭ ‬مجله سال‭ ‬1377‭ ‬صفحه‭ ‬15

دومین‭ ‬نشست‭ ‬مجمع‭ ‬عمومی‭ ‬تعاونی‭ ‬چند‭ ‬منظوره‭ ‬جمعی‭ ‬از‭ ‬فارغ‭ ‬التحصیلان‭ ‬دانشکده‭ ‬کشاورزی‭ ‬ساری‭ ‬–‭ ‬مازندران،‭ ‬عصر‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬23/5/77‭ ‬در‭ ‬دفتر‭ ‬مرکزی‭ ‬شرکت‭ ‬تشکیل‭ ‬شد‭.‬‭ ‬آقای‭ ‬سید‭ ‬حمید‭ ‬کلانتری،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬کشور‭ ‬طی‭ ‬سخنانی‭ ‬با‭ ‬تأکید‭ ‬بر‭ ‬اینکه‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬اهمیت‭ ‬و‭ ‬جایگاهی‭ ‬ویژه‭ ‬در‭ ‬سرنوشت‭ ‬و‭ ‬حیات‭ ‬مملکت‭ ‬دارد‭ ‬گفت‭: ‬متأسفانه‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬جایگاه‭ ‬واقعی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬نکرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬مسئولین‭ ‬و‭ ‬تصمیم‭ ‬گیران‭ ‬و‭ ‬برنامه‭ ‬ریزان‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬ارائه‭ ‬طریق‭ ‬و‭ ‬ویژگی‭ ‬چند‭ ‬جانبه‌ای‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬منبع‭ ‬عظیم‭ ‬خدادادی‭ ‬دارد‭ ‬واقف‭ ‬نیستند‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬کلی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬بُعد‭ ‬کیفی‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نگریسته‭ ‬شود‭.‬ به‭ ‬مرتع‭ ‬نباید‭ ‬صرفا‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬تأمین‭ ‬علوفه‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جنگل‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬منبع‭ ‬تولید‭ ‬چوب‭ ‬نگاه‭ ‬کرد‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬بستر‭ ‬حیات‭ ‬و‭ ‬پشتوانه‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬است‭. ‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬ چنانچه‭ ‬خدشه‌ای‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬وارد‭ ‬آید‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬میزان‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آرمان‌های‭ ‬اصلی‭ ‬نظام‭ ‬است‭ ‬لطمه‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬تعامل‭ ‬واقعی‭ ‬بین‭ ‬انسان،‭ ‬محیط‭ ‬زیست‭ ‬و‭ ‬تکنولوژی‭ ‬متزلزل‭ ‬می‌شود‭. ‬ ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬شاهد‭ ‬کمبود‭ ‬مسئله‭ ‬آب‭ ‬نیز‭ ‬باشیم‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬عدم‭ ‬عنایت‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬باعث‭ ‬بروز‭ ‬این‭ ‬معضل‭ ‬می‌شود‭. ‬

صنعت‭ ‬ابریشم‭ ‬فقط‭ ‬نخ‭ ‬بافی‭ ‬نیست‭!‬
‬مطلب‭ ‬برگزیده‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬1‭ ‬مجله،‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬صفحه‭ ‬103

ایرانی‌ها‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬رشته‌ها‭ ‬ابداعاتی‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نخ‭ ‬ابریشم‭ ‬کردند‭ ‬که‭ ‬آنان‭ ‬را‭ ‬شهره‭ ‬آفاق‭ ‬کرد‭. ‬ این‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬اقتصاد‭ ‬ملی‭ ‬ما‭ ‬جایگاهی‭ ‬ویژه‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬بافته‌های‭ ‬ابریشمین‭ (‬پارچه،‭ ‬قالی‭ ‬و‭...) ‬مبالغ‭ ‬هنگفتی‭ ‬ارز‭ ‬عاید‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬می‌کرد‭. ‬ کشاورزان‭ ‬پرورش‭ ‬کرم‭ ‬ابریشم‭ ‬را‭ ‬هیچ‭ ‬گاه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یک‭ ‬کار‭ ‬اصلی‭ ‬پذیرا‭ ‬نشده‌اند‭ ‬و‭ ‬حسابی‭ ‬هم‭ ‬روی‭ ‬درآمد‭ ‬آن‭ ‬مفتوح‭ ‬نکرده‌اند‭. ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬کمبود‭ ‬نیروی‭ ‬کارآمد‭ ‬و‭ ‬متخصص‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬فلج‭ ‬کرده،‭ ‬لذا‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬این‭ ‬مشکل‭ ‬فکری‭ ‬اساسی‭ ‬بشود‭.‬ کمبود‭ ‬نقدینگی‭ ‬در‭ ‬صنعت‭ ‬ابریشم‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬مسائل‭ ‬عمده‭ ‬و‭ ‬دست‭ ‬و‭ ‬پاگیری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بانک‌های‭ ‬کشور‭ ‬باید‭ ‬برای‭ ‬حل‭ ‬آن‭ ‬آستین‭ ‬همت‭ ‬را‭ ‬بالا‭ ‬زده‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬یاری‭ ‬دهند‭. ‬
در‭ ‬حقیقت‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬کمبود‭ ‬نیروی‭ ‬متخصص،‭ ‬وجود‭ ‬مشکلات‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬واقع‭ ‬شدن‭ ‬در‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬محروم،‭ ‬فرسایش‭ ‬نیروهای‭ ‬موجود‭ ‬و‭ ‬اجبار‭ ‬در‭ ‬به‭ ‬کارگیری‭ ‬نیروهای‭ ‬جدید‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬آگاهی‌های‭ ‬لازم‭ ‬بی‌بهره‌اند،‭ ‬تعدیل‭ ‬نیروی‭ ‬انسانی‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬قانون‭ ‬کار‭ ‬–‭ ‬که‭ ‬دست‭ ‬مسئولان‭ ‬کارخانجات‭ ‬را‭ ‬بسته‭ ‬است‭ ‬–‭ ‬کمبود‭ ‬قطعات‭ ‬یدکی‭ ‬و‭ ‬گرانی‭ ‬آن‌ها،‭ ‬نبود‭ ‬یا‭ ‬کمبود‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬لازم‭ ‬برای‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بهتر‭ ‬و‭ ‬بهینه‭ ‬از‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬موجود،‭ ‬مشکل‭ ‬تهیه‭ ‬مواد‭ ‬اولیه‭ ‬و‭ ‬قیمت‭ ‬بالای‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬آن‌ها‭ ‬از‭ ‬اهم‭ ‬مشکلاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬صاحبان‭ ‬صنعت‭ ‬ابریشم‭ ‬را‭ ‬اسیر‭ ‬ساخته‭ ‬است‭. ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬وضعیت‭ ‬توتستان‌ها‭ ‬–‭ ‬که‭ ‬غذای‭ ‬اصلی‭ ‬کرم‭ ‬ابریشم‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭ ‬–‭ ‬اصلاح‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نوغانداران‭ ‬در‭ ‬تشکل‌های‭ ‬تعاونی‭ ‬توانمند‭ ‬آموزش‌های‭ ‬فنی‭ ‬لازم‭ ‬را‭ ‬فرا‭ ‬گیرند‭ ‬و‭ ‬ابزار،‭ ‬لوازم‭ ‬و‭ ‬مکان‌های‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬آن‌ها‭ ‬تهیه‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬شود‭. ‬ برای‭ ‬شکوفا‭ ‬شدن‭ ‬صنعت‭ ‬ابریشم‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬از‭ ‬دایره‭ ‬تک‭ ‬محصولی‭ ‬عملی‭ ‬کردن‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬نخ‭ ‬است،‭ ‬خارج‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬نخ‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬در‭ ‬کارخانه‌های‭ ‬پارچه‭ ‬بافی‭ ‬انواع‭ ‬بافته‌های‭ ‬ابریشمی‭ ‬تولید‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬ضمن‭ ‬قطع‭ ‬واردات‭ ‬پارچه‭ ‬ابریشمی‭ ‬و‭ ‬صرفه‭ ‬جوئی‭ ‬ارزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬راه‭ ‬مصروف‭ ‬می‌گردد،‭ ‬بازارهای‭ ‬تازه‌ای‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬عرضه‭ ‬کارهای‭ ‬خود‭ ‬فتح‭ ‬کنند‭.‬

تولید‭ ‬پنیر‭ ‬یا‭ ‬راه‭ ‬رفتن‭ ‬روی‭ ‬بند،‭ ‬بدون‭ ‬چوب‭ ‬تعادل‭!‬
مطلب‭ ‬برگزیده‭ ‬از‭ ‬شماره‭ ‬1‭ ‬مجله‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬صفحه‭ ‬109

تولید‭ ‬لبنیات‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬همواره‭ ‬با‭ ‬دشواری‭ ‬و‭ ‬پیچیدگی‌های‭ ‬خاصی‭ ‬توام‭ ‬است؛‭ ‬زیرا‭ ‬با‭ ‬کوچکترین‭ ‬تغییر‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مدیریت‌ها‭ ‬مجموعه‭ ‬برنامه‭ ‬ریزی‌ها‭ ‬و‭ ‬عواملی‭ ‬که‭ ‬روند‭ ‬تولید‭ ‬را‭ ‬شکل‭ ‬داده‌ها‭ ‬دچار‭ ‬نوسان‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬می‌شود‭ ‬و‌ای‭ ‬بسا‭ ‬دامدار‭ ‬مجبور‭ ‬شود‭ ‬خیلی‭ ‬از‭ ‬کارها‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬نو‭ ‬شروع‭ ‬کند‭.‬
منطق‭ ‬صحیح‭ ‬اقتضا‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬مراحل‭ ‬زمانی،‭ ‬نحوه‭ ‬اجرای‭ ‬سیاست‌های‭ ‬حمایتی،‭ ‬پیامدای‭ ‬مورد‭ ‬انتظار‭ ‬و‭ ‬ابزارهای‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬یکدیگر‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬هماهنگ‭ ‬و‭ ‬سازکار‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬قرار‭ ‬گیرند‭ ‬تا‭ ‬بتوان‭ ‬چارچوب‭ ‬درستی‭ ‬از‭ ‬روند‭ ‬تولید‭ ‬را،‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬لبنی‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬کرد‭. ‬اما‭ ‬چنان‭ ‬دچار‭ ‬تغییرات‭ ‬و‭ ‬تنش‌هایی‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬تولیدکننده‭ ‬سردرگم،‭ ‬وحتی‭ ‬مجبور‭ ‬به‭ ‬توقف‭ ‬تولید‭ ‬می‌شود‭. ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مثال‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬بند‭ ‬الف‭ ‬تبصره‭ ‬16‭ ‬برنامه‭ ‬پنج‭ ‬ساله‭ ‬دوم،‭ ‬پنیر‭ ‬جزو‭ ‬کالاهای‭ ‬اساسی‭ ‬دارای‭ ‬یارانه‭ ‬بوده‭ ‬وشیر‭ ‬اصولا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬جایگاهی‭ ‬نداشته‭ ‬است‭.‬ نابسامانی‭ ‬در‭ ‬قیمت‌ها،‭ ‬عدم‭ ‬اطمینان‭ ‬از‭ ‬تولید،‭ ‬وجود‭ ‬دلالان‭ ‬و‭ ‬واسطه‌ها‭ ‬در‭ ‬ابعاد‭ ‬مختلف،‭ ‬تولیدکنندگان‭ ‬غیربهداشتی‭ ‬و‭ ‬زیرزمینی،‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬به‭ ‬آینده‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رشته‭ (‬تولید‭ ‬پنیر‭) ‬ضعیف‭ ‬کرده‭ ‬است‭. ‬
ضعف‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬نبود‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬گردش،‭ ‬مشکل‭ ‬را‭ ‬دو‭ ‬چندان‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اتحادیه‭ ‬امیدوار‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬هماهنگی‌هایی‭ ‬که‭ ‬بین‭ ‬اتحادیه‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬و‭ ‬تعاون‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬این‭ ‬معضل‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬حل‭ ‬شود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۵  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow