سیاستگذاری کشاورزی
شمشیر‭ ‬روابط‌عمومی‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬صیقل‭ ‬دارد

شمشیر‭ ‬روابط‌عمومی‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬صیقل‭ ‬دارد

نهاد‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬دستگاه‭ ‬و‭ ‬تشکیلات‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬سیستم‭ ‬و‭ ‬هسته‌ای‭ ‬است‭ ‬که مجموعه‭ ‬مدیریت‭ ‬آن‭ ‬تشکیلات‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تمامی‭ ‬مخاطبینش‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬رابطه‭ ‬دو‭ ‬سویه‭ ‬سامان‭ ‬می‌دهد‭.‬ اگر‭ ‬که‭ ‬جامعه‭ ‬مخاطب‭ ‬را‭ ‬دریا‭ ‬فرض‭ ‬کنیم‭ ‬مدیریت‭ ‬هر‭ ‬تشکیلاتی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬به‌مثابه‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬نطر‭ ‬گرفت‭. ‬ بنابراین‭ ‬نقش‭ ‬نهاد‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬کامل‭ ‬پیوند‭ ‬دوطرفه‭ ‬ماهی‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬است‭.  
ارتباط‭ ‬زنده‭ ‬آن‭ ‬بامخاطبینش‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬نهادی‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پیوند‭ ‬را‭ ‬تداوم‭ ‬و‭ ‬تکامل‭ ‬دهد‭ ‬پی‭ ‬برد‭.‬ در‭ ‬دو‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬که‭ ‬فناوری‌های‭ ‬ارتباطی‭ ‬گسترش‭ ‬و‭ ‬دستخوش‭ ‬دگرگونی‭ ‬شگفت‌انگیزی‭ ‬قرار‭ ‬گرفته،‭ ‬هسته‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬شرایطی‭ ‬می‌تواند‭ ‬موفق‭ ‬باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬ابزار بتواند‭ ‬مناسبات‭ ‬بین‭ ‬تشکیلات‭ ‬و‭ ‬مخاطبین‭ ‬اجتماعی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬عمق‭ ‬بخشیده و‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬ارائه‭ ‬تبلیغی‭ ‬دستگاه‭ ‬مدیریتی‭ ‬بسنده‭ ‬ننماید‭.‬ یک‭ ‬نهاد‭ ‬هوشمند‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬نیروی‭ ‬لایزال‭ ‬مخاطبین‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬ارتقاء‭ ‬کیفی‭ ‬دستکاه‭ ‬مربوطه‭ ‬بهره‭ ‬بگیرد‭.‬

با‭ ‬عبدالحسین‭ ‬طوطیایی‭ ‬پژوهشگر‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی،‭ ‬نویسنده‭ ‬پیشکسوت‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬مطالب‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬روزنامه‌های‭ ‬معتبری‭ ‬چون‭ ‬شرق‭ ‬و‭... ‬درج‭ ‬می‌شود؛‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬گفتگویی‭ ‬انجام‌داده‌ایم‭ ‬که‭ ‬توجه‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جلب‭ ‬می‌کنیم‭:‬

باتوجه‭ ‬به‭ ‬تعریفی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬می‌شود‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد؟‭ ‬
به‌طور‭ ‬قطع‭ ‬نهاد‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور،‭ ‬مانند‭ ‬دستگاه‌هایی‭ ‬از‭ ‬قبیل‭ ‬وزارت‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پروش‭ ‬و‭.... ‬هسته‌ای‭ ‬حیاتی‭ ‬و‭ ‬به‌منزله‭ ‬قلب‭ ‬تپنده‭ ‬آن‭ ‬به‌شمار‭ ‬می‌آید‭. ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬مخاطبین‭ ‬در‭ ‬حقیقت‭ ‬تمامی‭ ‬مردم‭ ‬کشورمان‭ ‬یا‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬می‌باشند‭. ‬ شاید‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬تصور‭ ‬می‌شد‭ ‬که‭ ‬مدیریت‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬تنها‭ ‬مسئول‭ ‬ساماندهی‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬اکنون‭ ‬نقش‭ ‬جامعه‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬مصرف‭ ‬بهینه‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬سمت‭ ‬و‭ ‬سو‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬راهبرد‌های‭ ‬تولید‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬پیش‭ ‬آشکار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬نهاد‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬با‭ ‬ضرورت‭ ‬توانایی‭ ‬ارتباطی‭ ‬فراگیر‭ ‬و‭ ‬جامع‭ ‬وزارت‭ ‬متبوع‭ ‬با‭ ‬تمامی‭ ‬جامعه‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬تبیین‭ ‬رابطه‭ ‬مردم‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬دستگاه‭ ‬بایستی‭ ‬بکوشد‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬مدیریت‭ ‬اجرایی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬پرشمار‭ ‬جامعه‭ ‬مخاطب‭ ‬یاری‭ ‬دهد‭.‬

عملکرد‭ ‬مرکز‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬روابط‌عمومی‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‭ ‬کنید؟
بدون‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفتن‭ ‬کارکرد‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬دستگاه‭ ‬اجرایی‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‌،‭ ‬محدودیت‌های‭ ‬ساختاری‭ ‬و‭ ‬ابزاری‭ ‬دولت‌،‭ ‬سابقه‭ ‬ایستا‭ ‬و‭ ‬نامتحرک‭ ‬دستگاه‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬در‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬به‌عنوان‭ ‬چرخ‭ ‬پنجم‭ ‬در‭ ‬دستگاه‭ ‬متبوع‭ ‬تلقی‭ ‬می‌شد‭ ‬ارزیابی‭ ‬کاملی‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭.‬ به‭ ‬عقیده‭ ‬بسیاری‭ ‬تحلیلگران‭ ‬کل‭ ‬سیستم‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬دولت،‭ ‬کارنامه‭ ‬خوبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬نداد‭ . ‬وجود‭ ‬ابزاری‭ ‬مانند‭ ‬صدا‭ ‬و‭ ‬سیما‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬دولت‭ ‬قرار‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬در‭ ‬موضع‭ ‬یک‭ ‬اپوزوسیون‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬یک‭ ‬همراه،‭ ‬ایفای‭ ‬نقش‭ ‬می‌کرد‭ ‬نیز‭ ‬مزید‭ ‬بر‭ ‬علت‭ ‬بود‭. ‬ در‭ ‬محدوده‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌توان‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مثال‭ ‬استفاده‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬فرضاً‭ ‬شمشیر‭ ‬کم‭ ‬جان‭ ‬و‭ ‬زنگ‭ ‬زده‌ای‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬یک‭ ‬شمشیر‭ ‬باز‭ ‬پر‭ ‬انگیزه‭ ‬و‭ ‬پر‭ ‬تلاش‭ ‬بگذاریم‭ ‬حدود‭ ‬انتظارات‭ ‬واقع‭ ‬گرایانه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شمشیر‭ ‬باز‭ ‬را‭ ‬بایستی‭ ‬تا‭ ‬حد‭ ‬ابزار‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬وی‭ ‬کاهش‭ ‬دهیم‭.‬
این‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مقایسه‭ ‬با‭ ‬ادوار‭ ‬گذشته‭ ‬که‭ ‬وزارت‭ ‬متبوع‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬هم‭ ‬مسئولیت‭ ‬کلیدی‭ ‬هم‭ ‬نداشت‭ ‬بسیار‭ ‬پر‭ ‬تلاش‌تر‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬غیرقابل‭ ‬مقایسه‭ ‬بود‭. ‬اما‭ ‬مهارت‭ ‬یک‭ ‬شمشیرباز‭ ‬تنها‭ ‬شرط‭ ‬لازم‭ ‬است‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬کاخ‭ ‬نباشد‭ ‬بنظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬تا‭ ‬این‭ ‬شمشیر‭ ‬زنگ‭ ‬زده‭ ‬صیقل‭ ‬نخورد‭ ‬و‭ ‬فرهنگ‭ ‬حاکم‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬که‭ ‬مستلزم‭ ‬زمان‭ ‬طولانی‭ ‬هم‭ ‬هست‭ ‬دگرگون‭ ‬نشود‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شمشیرزن‭ ‬قهار‭ ‬نبایستی‭ ‬انتظار‭ ‬آرمانی‭ ‬داشت‭.‬
نهاد‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬برای‭ ‬فضای‭ ‬اینده‭ ‬کشور‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬باید‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬اجتماعی‭ ‬فراگیر‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬رابطه‭ ‬دو‭ ‬سویه‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬تمامی‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬پویا‭ ‬و‭ ‬دینامیک‭ ‬نماید‭. ‬چنین‭ ‬ضروتی‭ ‬را‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬کلان‭ ‬آن‭ ‬بایستی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬اولویت‭ ‬اصلی‭ ‬حس‭ ‬نمایند‭. ‬
این‭ ‬احساس‭ ‬متأسفانه‭ ‬به‌صورت‭ ‬فصلی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هجوم‭ ‬رسانه‌های‭ ‬مخرب - و‭ ‬نه‭ ‬منتقد -  و‭ ‬بعضی‭ ‬نمایندگان‭ ‬کاملا‭ ‬جناحی‭ ‬حس‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬چندی‭ ‬به‭ ‬بوته‭ ‬فراموشی‭ ‬گذاشته‭ ‬می‌شود‭.‬

در‭ ‬روابط‌عمومی،‭ ‬نسبت‭ ‬اختیار،‭ ‬مسئولیت،‭ ‬جاذبه‌ها،‭ ‬ردیف‭ ‬هزینه‭ ‬بودجه‭ ‬مربوطه‭ ‬و‭... ‬چگونه‭ ‬باید‭ ‬باشد؟‭ ‬
من‭ ‬همواره‭ ‬معتقدم‭ ‬درخواست‭ ‬افزایش‭ ‬هزینه،‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬اصلاح‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬وظایف‭ ‬نقش‭ ‬سازنده‌ای‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬هر‭ ‬تشکیلاتی - ازجمله‭ ‬نهاد‭ ‬روابط‌عمومی‭ -  ‬ اعتباری‭ ‬ندارد‭. ‬ اگر‭ ‬نیاز‭ ‬کودی‭ ‬یک‭ ‬گیاه‭ ‬به‭ ‬عنصری‭ ‬مانند‭ ‬فسفر‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬نیتروژن‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬خاک‭ ‬باشد‭ ‬هر‭ ‬چقدر‭ ‬به‭ ‬کود‭ ‬نیتروژنه‭ ‬بیشتر‭ ‬هم‭ ‬توجه‭ ‬کنیم‭ ‬کمبود‭ ‬واقعی‭ ‬گیاه‭ ‬برطرف‭ ‬نمی‌شود‭.‬ اولین‭ ‬اولویت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬هم‭ ‬دگرگونی‭ ‬ساختاری‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬وظایف‭ ‬متناسب‭ ‬باشرایط‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬انتظارات‭ ‬واقع‭ ‬گرایانه‭ ‬از‭ ‬شاخه‭ ‬اجتماعی‌‭ (‬روابط‭ ‬عمومی‭) ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬بلکه‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬دستگاه‌هایی‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬جامعه‭ ‬مخاطب‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬است‭.‬
پس‭ ‬از‭ ‬اصلاح‭ ‬و‭ ‬تکامل‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬سیستم‬  ‬ - که حتماً‭ ‬و‭ ‬حتماً‭ ‬بایستی‭ ‬تدریجی‭ ‬باشد -  ‭ ‬بتدریج‭ ‬این‭ ‬طفل‭ ‬نوپا‭ ‬گریه‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬لبن‭ ‬بنوشد‭ . ‬افزایش‭ ‬اعتبارات‭ ‬اساساً‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬احساس‭ ‬گرسنگی‭ ‬واقعی‭ ‬دستگاه‭ ‬توسعه‭ ‬یافته‭ ‬نوین‭ ‬است‭.‬ اگر‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬افزایش‭ ‬اعتبارات‭ ‬توجه‭ ‬کنیم‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬قابل‭ ‬حسابرسی‭ ‬موجود‭ ‬کشور‭ ‬اگر‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬امانت‭ ‬داری‭ ‬قرار‭ ‬بگیرد‭ ‬که‭ ‬خوش‭ ‬شانسی‭ ‬است‭. ‬ در‭ ‬شرایط‭ ‬موجود‭ ‬من‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬اعتبار‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬تشکیلاتی‭ ‬در‭ ‬هیچ‭ ‬نهاد‭ ‬مدیریتی‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬در‭ ‬نهاد‭ ‬مورد‭ ‬بحث‭ ‬موافق‭ ‬نیستم‭.‬
مشکل‭ ‬مدیریت‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬هم‭ ‬تا‭ ‬انجا‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬اگاهم‭ ‬در‭ ‬گام‭ ‬اول‭ ‬اصلاح‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬تعریف‭ ‬جدیدی‭ ‬از‭ ‬نقش‭ ‬نوین‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬تخصیص‭ ‬امکانات‭ ‬مناسب‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی،‭ ‬روابط‌عمومی‭ ‬چگونه‭ ‬می‭ ‬تواند‭ ‬برای‭ ‬اضلاع‭:‬‭ ‬بهره‌برداران و کشاورزان‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زیربخش‌ها‭ ‬مسئولان‭ ‬ارشد -  سه‭ ‬قوه‭ ‬قضاییه،‭ ‬مقننه،‭ ‬مجریه‭ -  ‬ و‭ ‬مصرف‭ ‬کنندگان -  ‬آحاد‭ ‬جامعه -   روشنفکران‭ ‬و‭ ‬کارشناسان،‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬ارائه‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬شنونده‭ ‬نقدها‭ ‬و‭ ‬اظهارنظرها‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬ضمن‭ ‬حفظ‭ ‬جایگاه‭ ‬وزارت‭ ‬متبوع،‭ ‬مردم‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬واقعیت‌ها‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬در‭ ‬اصلاح‭ ‬امور‭ ‬مشارکت‭ ‬نمایند‭.‬
از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬سیستم‭ ‬گردش‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬دمکراتیک‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬مقطع‭ ‬نوپایی‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬عین‭ ‬حال‭ ‬با‭ ‬آسیب‌های‭ ‬مزمن‭ ‬همراه‭ ‬است‭ ‬شاخه‭ ‬و‭ ‬نهاد‭ ‬اجتماعی‭ ‬متولی‭ ‬این‭ ‬پیوند‭ ‬چند‭ ‬سویه‭ ‬نیز‭ ‬دستخوش‭ ‬نامعادلاتی‭ ‬هست‭ ‬که‭ ‬الزاما‭ ‬حل‭ ‬آنها‭ ‬تماما‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬یک‭ ‬وزارت‭ ‬مانند‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬نیست‭.‬
به‭ ‬عقیده‭ ‬اینجانب‭ ‬مدیریت‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬ملزم‭ ‬به‭ ‬پاسخگویی‭ ‬به‭ ‬مطالباتی‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬مسئولین‭ ‬بالاتر‌،‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬قرار‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬عمده‭ ‬آن‌ها‭ ‬اشتباه‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬فوریت‌های‭ ‬درست‭ ‬قرار‭ ‬ندارد‭ . ‬جامعه‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬آنکه‭ ‬به‭ ‬مجموعه وزارتخانه حافظ‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬و‭ ‬شکوفایی‭ ‬بهره‌برداران‭ ‬بیندیشد‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬ارزان‭ ‬بودن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬بودن‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ارزیابی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬توجه‭ ‬می‌نماید‭.‬ مطالبات‭ ‬اکثر‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬ادوار‭ ‬گذشته‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مدیریت‭ ‬نیز‭ ‬به‌صورت‭ ‬فصلی‌،‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬نیاز‌های‭ ‬فوری‭ ‬کشاورزان‌‭ -  ‬و‭ ‬نه‭ ‬الزاما‭ ‬کشاورزی -  و‭ ‬با‭ ‬انگیزه‭ ‬جذب‭ ‬رای‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬تحقق‭ ‬کشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ مدیریت‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬یا‭ ‬بالاتر‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬فشار‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬و‭ ‬و‭ ‬آرام‭ ‬کردن‭ ‬"مُسکن‌وار"‭ ‬توجه‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬راهبرد‭ ‬کشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬تنها‭ ‬برای‭ ‬تزیین‭ ‬تریبون‌هایشان‭ ‬عنایت‭ ‬دارند‭. ‬استقرار‭ ‬کشاورزی‭ ‬پایدار‭ ‬مستلزم‭ ‬شکیبایی‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬مسئولین‭ ‬و‭ ‬پرسشگران‭ ‬مجلس‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬باور‭ ‬مشترک‭ ‬هست‭. ‬اما‭ ‬گویی‭ ‬همه‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬دوره‭ ‬کوتاهی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬درآن‭ ‬قرار‭ ‬دارند‭ ‬می‌اندیشند‭. ‬کوته‌بینی‭ ‬الزاما‭ ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬پایدار‭ ‬و‭ ‬دراز‭ ‬مدت‭ ‬منافات‭ ‬دارد‭.‬
در‭ ‬گام‭ ‬نخست‭ ‬بایستی‭ ‬مطالبات‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬تمامی‭ ‬منابع‭ ‬پرسشگر‭ ‬و‭ ‬بخصوص‭ ‬جامعه‭ ‬مصرف‌کننده‭ ‬یکپارچه‭ ‬شود‭. ‬تازمانی‭ ‬که‭ ‬جناحی‭ ‬صاحب‭ ‬ابزار‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬و‭ ‬تریبون‭ ‬می‌تواند‭ ‬از‭ ‬گرانی‭ ‬یک‭ ‬محصول‭ ‬غذای -  ‬آنهم‭ ‬در‭ ‬خرده‌فروشی‭ - ‬‭  ‬فرصت‌ ‬طلبانه‭ ‬برای‭ ‬کوبیدن‭ ‬رقیب‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭ ‬اصلا‭ ‬چه‭ ‬نیازی‭ ‬به‭ ‬اپوزیسیون‌های‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬مارک‌دار‭ ‬داریم؟‭!‬ مدیریت‭ ‬اجرایی‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬نیز‭ ‬علیرغم‭ ‬آگاهی‭ ‬از‭ ‬چالش‌های‭ ‬واقعی‭ ‬از‭ ‬بامداد‭ ‬تا‭ ‬شامگاه‭ ‬ناگزیر‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬مطالباتی‭ ‬پاسخ‭ ‬بدهد‭ ‬که‭ ‬الزاما‭ ‬مشکلات‭ ‬اصلی‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬چه‭ ‬بسا‭ ‬بر‭ ‬گره‌های‭ ‬کور‭ ‬موجود‭ ‬هم‭ ‬می‌افزاید‭. ‬اگر‭ ‬شاخه‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬بتواند‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬و‭ ‬شبکه‌های‭ ‬اجتماعی‭ ‬به‭ ‬واقعی‭ ‬کردن‭ ‬این‭ ‬مطالبات‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬یک‭ ‬وفاق‭ ‬عمومی‭ ‬بکوشد‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬بار‭ ‬مصنوعی‭ ‬و‭ ‬غیرواقعی‭ ‬مشکلات‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬کاسته‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬درستش‭ ‬سامان‭ ‬می‌دهد‭.‬
بنظرم‭ ‬این‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬وظیفه‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬واقعی‭ ‬برای‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬است‭. ‬ نهادی‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬آنقدر‭ ‬با‭ ‬اقتدار‭ ‬کار‭ ‬کند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬شهامت‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬هماهنگی‭ ‬با‭ ‬مدیران‭ ‬کلان‭ ‬بخش‭ ‬خود،‭ ‬گاهی‭ ‬حتی‭ ‬کوتاهی‌ها‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬اقرار‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬پوزش‭ ‬خواهی‭ ‬از‭ ‬مردم‭ ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬منابع‭ ‬پرسشگر‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬قوت‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬مجموعه‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬چه‭ ‬می‭ ‬بینید؟‭ ‬
بخشی‭ ‬از‭ ‬مشکلات‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬متن‭ ‬پرسش‌های‭ ‬قبل‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‭ ‬قرار‭ ‬دادم‭ ‬اما‭ ‬بطور‭ ‬خاص‭ ‬بنظرم‭ ‬اهمیت‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬با‭ ‬همین‭ ‬ظرفیت‭ ‬موجود‭ ‬برای‭ ‬مدار‭ ‬بالا‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬به‌خوبی‭ ‬حس‭ ‬نمی‌گردد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬بها‭ ‬داده‭ ‬نمی‌شود‭.‬
به‌نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬آنان‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬نقش‭ ‬تزیینی‭ ‬دارد‭. ‬حداقل‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬رابطه‌ای‭ ‬منسجم‭ ‬و‭ ‬سیستماتیک‭ ‬با‭ ‬مجلس‭ ‬از‭ ‬جانب‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬بچشم‭ ‬نمی‌خورد‭.‬‭ ‬شاید‭ ‬در‭ ‬ضعف‭ ‬معاون‭ ‬پارلمانی‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬می‌توانست‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬جبران‭ ‬کند‭. ‬اما‭ ‬هرگز‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‌های‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬موردی‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬خلاء‭ ‬یاد‭ ‬شده‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬نشد‭.‬ گرچه‭ ‬بایستی‭ ‬سیاست‭ ‬وزارت‭ ‬متبوع‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬واگذاری‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬بیشتر‭ ‬اجراییات‭ ‬به‭ ‬تشکل‌های‭ ‬تولیدی‭ ‬و‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬غیردولتی‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬بخش‭ ‬باشد‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬وزارت‭ ‬فاقد‭ ‬یک‭ ‬خط‭ ‬ارتباطی‭ ‬دو‭ ‬سویه‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬لاین‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬تشکل‌هاست‭.‬ ظرفیت‌های‭ ‬بالقوه‭ ‬در‭ ‬نهاد‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬می‌تواند‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬بگیرد‭. ‬ اما‭ ‬تا‭ ‬کنون‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬کافی‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow