سیاستگذاری کشاورزی
چرنوزیوم‭ ‬اکراین؛‭ ‬مزرعه‌ای‭ ‬آرمانی

کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬و‭ ‬ضرورت‭ ‬نقش‭ ‬آفرینی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی

چرنوزیوم‭ ‬اکراین؛‭ ‬مزرعه‌ای‭ ‬آرمانی

مهندس‭ ‬بهرام‭ ‬نظری،‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬ارگانیک‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬مهر‭ ‬پاسارگاد‭ ‬سحر،‭ ‬تحصیلات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬امریکا‭ ‬به‭ ‬اتمام‭ ‬رساند‭ ‬و‭ ‬گرچه‭ ‬کشاورزی‭ ‬نخواند ‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬مدیریت‌کشاورزی‭ ‬که‭ ‬انجام‭ ‬وظیفه‭ ‬کرد؛ از ‬مدیرعاملی‭ ‬اتحادیه‭ ‬پنبه،‭ ‬نائب‌‌رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬غذایی‭ ‬ارگانیک تا ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭  -  ‬موفق‭ ‬و‭ ‬نقش‌‌آفرین‭ ‬بوده‭ ‬است‭. ‬
در‭ ‬ادامه‭ ‬سلسله‭ ‬گزارش‌های‭ ‬ماهنامه‭ ‬سراسری‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬امتیازات‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی،‭ ‬بایدها‭ ‬و‭ ‬نبایدها،‭ ‬مهندس‭ ‬نظری‭ ‬حرکت‭ ‬به‌سمت‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬را‭ ‬مثبت‭ ‬ارزیابی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬خبرنگار‭ ‬نشریه‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬ما‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬پیش‌آمده‭ ‬برای‭ ‬خاک،‭ ‬یکسری‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬باید‭ ‬وارد‭ ‬کنیم‭.‬ در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬90‭ ‬درصد‭ ‬روغن‭ ‬نباتی‭ ‬مصرفی‭ ‬وارداتی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬دامداری‌ها‭ ‬و‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬متقاضی‭ ‬جو،‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬کنجاله  -  نهاده‌های‭ ‬دامی -  ‬هستند،‭ ‬اما‭ ‬امکان‭ ‬تولید‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬نیاز‭ ‬کشور‭ ‬هم‌اکنون‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭.‬ درنتیجه‭ ‬مناسب‌ترین‭ ‬کار‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ترتیبی‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬کشورهای‭ ‬هدف دارای‭ ‬منابع‭ ‬غنی‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬خاک،‭ ‬مقررات‭ ‬آسان‭ ‬و‭.. ‬ مشخص‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مطالعه‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬توسط‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬قابل‭ ‬دسترسی‭ ‬اطلاعات‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬به‭ ‬سوی‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬هدایت‭ ‬شویم‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ : ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مطالعات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬آمده‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشورها،‭ ‬اکراین‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬27‭ ‬درصد‭ ‬خاک‭ ‬سیاه  - چرنوزیوم - ‬ دنیا،‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مزیت‭ ‬نسبی‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬واسطه‭ ‬بارندگی‭ ‬زیاد،‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬کشت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬دیم‭ ‬انجام‭ ‬اما‭ ‬برداشت‭ ‬محصول‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬کشت‭ ‬آبی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬لذا‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬توقع‭ ‬هموار‭ ‬کردن‭ ‬مسیر‭ ‬برای‭ ‬عملیاتی‌کردن‭ ‬سیاست‌ها‭ ‬و‭ ‬نظارت‭ ‬بدون‭ ‬دخالت‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬یکسان‭ ‬همه‭ ‬متقاضیان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬همزمان‭ ‬را‭ ‬دارد‭.‬
مدیرعامل‭ ‬مهر‭ ‬پاسارگاد‭ ‬سحر‭ ‬که‭ ‬تجارب‭ ‬و‭ ‬مطالعات‭ ‬زیادی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬دارد،‭ ‬فرصت‌سوزی‭ ‬در‭ ‬مسائل‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬جایز‭ ‬ندانسته‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما،‭ ‬حرکت‌ها‭ ‬کند‭ ‬پیش‭ ‬می‌رود‭.‬ در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬برابر‭ ‬اطلاعات‭ ‬واصله،‭ ‬فقط‭ ‬درباره‭ ‬کشور‭ ‬اکراین‭ ‬که‭ ‬اراضی‭ ‬مرغوب‭ ‬و‭ ‬آب‭ ‬فراوان‭ ‬و‭ ‬سهولت‭ ‬واگذاری‭ ‬دارد‭ ‬10‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬برای‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬شده‌است‭ ‬و‭ ‬امریکا‭ ‬و‭ ‬انگلستان‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬و‭ ...‬‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬زمین‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬آنجا‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭.‬

باید‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬هموار‭ ‬شود

نظری‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬رفتار‭ ‬مداخله‌جویانه‭ ‬دولت‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬ سرمایه‌گزاران‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بارها‭ ‬از‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬درخواست‭ ‬کرده‌اند‭ ‬به‌جای‭ ‬دخالت‭ ‬فقط‭ ‬نظارت‭ ‬کند؛‭ ‬بنابراین‭ ‬چرا‭ ‬دوباره‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬به‭ ‬شرکت‌های‭ ‬دولتی‭ ‬محول‭ ‬شده‭ ‬جای‭ ‬سؤال‭ ‬دارد؛‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬بازرگان‭ ‬خوبی‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬امری‭ ‬مداخله‭ ‬کند،‭ ‬تنها‭ ‬وظیفه‭ ‬آن‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬تحقیق‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬منافع‭ ‬ملی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬هموار‭ ‬کردن‭ ‬راه‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬این‭ ‬درست‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشوری‭ ‬مثل‭ ‬اکراین‭ ‬نمی‌توانید‭ ‬مالکیت‭ ‬داشته‭ ‬باشید،‭ ‬اما‭ ‬تا‭ ‬49‭ ‬سال‭  -   ‬که‭ ‬معمولا‭ ‬از‭ ‬مدت‭ ‬زمان‭ ‬فعالیت‭ ‬یک‭ ‬نسل‭ ‬بیشتر‭ ‬است - ‬می‌توانید‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مالکیت‭ ‬موقت‭ ‬زمین‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬همه‭ ‬امکانات،‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬تأسیسات‭ ‬اجاره‭ ‬کنید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬سرقفلی‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬نمایید‭. ‬ضمناً‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬اتمام‭ ‬دوره‭ ‬قیمت‭ ‬زمین‭ ‬و‭ ‬تجهیزات‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬روز‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬پرداخت‭ ‬می‌گردد‭.‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬براساس‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬تنظیمی‭ ‬توسط‭ ‬مجموعه‭ ‬اینجانب‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬گذاشتن‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬سفر،‭ ‬بازدید‭ ‬و‭ ‬راهنمای‭ ‬محلی،‭ ‬هیات‌‭ ‬بلندپایه‌ای‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬سرپرستی‭ ‬وزیر‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬از‭ ‬اکراین‭ ‬بازدید‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬تعدادی‭ ‬از‭ ‬هیات‭ ‬همراه‭ ‬ازجمله؛‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شرکت‭ ‬جهاد‭ ‬استقلال،‭ ‬آقای‭ ‬دکتر‭ ‬معینی‭ ‬از‭ ‬مزرعه‭ ‬9‭ ‬هزار‭ ‬هکتاری‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬انبارها‭ ‬و‭ ‬تأسیسات‭ ‬و‭ ‬ماشین‌ها،‭ ‬حتی‭ ‬پمپ‭ ‬بنزین‭ ‬و‭ ‬گازوئیل‭ ‬هم‭ ‬داشت‭ ‬بازدید‭ ‬نمودند‭.‬ دوستان‭ ‬متوجه‭ ‬شدند‌‭ ‬امکان‭ ‬اجاره‭ ‬این‭ ‬مزرعه‭ ‬یا‭ ‬حق‭ ‬سرقفلی‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬برای‭ ‬22‭ ‬سال‭ (‬با‭ ‬امکان‭ ‬تمدید‭ ‬تا‭ ‬49‭ ‬سال  - ،‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬تجهیزات‭ ‬و‭ ‬امکانات‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬کافی‭ ‬از‭ ‬شرکت‭ ‬تحت‭ ‬مالکیت‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬امکان‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬بازگرداندن‭ ‬به‭ ‬همان‭ ‬شرکت‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬‭ ‬
نظری‭ ‬افزود‭: ‬ از‭ ‬دیگر‭ ‬نکات‭ ‬مثبت‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی،‭ ‬کشت‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیک‭ ‬در‭ ‬مزارع‭ ‬آنجا‭ ‬است‭ . ‬به‭ ‬این‭ ‬معنی‭ ‬که‭ ‬مجوز‭ ‬کاشت‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬نمی‌دهند‭ ‬درحالی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ما‭ ‬انواع‭ ‬محصولات‭ ‬تراریخته‭ ‬و‭ ‬دستکاری‭ ‬شده‭ ‬ژنتیکی‭ ‬وارد‭ ‬و‭ ‬مصرف‭ ‬می‌شود‭.‬

نتایج‭ ‬بررسی‭ ‬کشورهای‭ ‬هدف باید‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬همه‭ ‬متقاضیان‭ ‬قرار‭ ‬گیرد

وی‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬مناسب‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬بررسی‌های‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬یا‭ ‬نیمه‌دولتی‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬بین‌الملل‭ ‬و‭ ‬دسترسی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬متقاضیان‭ ‬خاص‭ ‬سرمایه‌گذاری به‭ ‬این‭ ‬اطلاعات، ‬به‌عنوان‭ ‬رانت‭ ‬اطلاعاتی،‭ ‬فرصت‭ ‬مساوی‭ ‬بین‭ ‬همه‭ ‬فعالان‭ ‬را‭ ‬نابرابر‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬تأکید‭ ‬نمود‭. ‬
نظری‭ ‬پیشنهاد‭ ‬کرد‭: ‬ سایتی‭ ‬به‌منظور‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬نتایج‭ ‬بازدیدها،‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬راه‭ ‬اندازی‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬مذکور‭ ‬همزمان‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬همه‭ ‬گذاشته‭ ‬شود‭.‬
مدیرعامل‭ ‬مهر‭ ‬پاسارگاد‭ ‬سحر،‭ ‬درباره‭ ‬هزینه‭ ‬فایده‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬بودن‭ ‬واردات‭ ‬حجم‭ ‬عظیم‭ ‬محصولات‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬برخی‭ ‬کشورهای‭ ‬هدف،‭ ‬ازجمله‭ ‬اکراین‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬نداشتن‭ ‬مرحله‭ ‬داشت - ‬ بالاترین‭ ‬هزینه‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬مرحله‭ ‬داشت‭ ‬است ‭ - ‬ قیمت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬محصول‭ ‬بسیار‭ ‬پایین‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬واجد‭ ‬توجیه‭ ‬اقتصادی‭ ‬لازم‭ ‬می‌باشد‭.‬

ضرورت‭ ‬ورود‭ ‬بانک‌ها

مدیرعامل‭ ‬مهر‭ ‬پاسارگاد‭ ‬سحر‭ ‬درخصوص‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گزاران‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭: ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬طرح‌های‭ ‬توجیهی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬تسهیلات‭ ‬ارزان‭  - ‬حتی‭ ‬در‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬بانک‌های‭ ‬بین‌المللی‭  -  ‬جهت‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬باید‭ ‬بانک‭ ‬عامل‭ ‬تعیین‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬وام‌های‭ ‬ارزان‭ ‬قیمت،‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭.‬ در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬شایسته‭ ‬است،‭ ‬دولت‭ ‬شرایط‭ ‬تضمین‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬سرمایه‌گزاران‭ ‬را‭ ‬براساس‭ ‬پروتکل‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بین‭ ‬دو‭ ‬کشور‭ ‬فراهم‭ ‬نماید‭ ‬تا‭ ‬سرمایه‌گزار،‭ ‬نگران‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬خود‭ ‬نباشد‭. ‬ همچنین‭ ‬بخش‭ ‬اقتصادی‭ ‬سفارتخانه‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬کشورها،‭ ‬باید‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬کند‭ ‬تا‭ ‬سرمایه‌گزاران‭ ‬ایرانی‭ ‬بتوانند‭ ‬از‭ ‬بانک‌های‭ ‬آن‭ ‬کشورها‭ ‬نیز‭ ‬وام‭ ‬بگیرند‭. ‬ ضرورت‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬محصولات‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬نیز‭ ‬از‭ ‬مباحثی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬شورای‭ ‬عالی‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬مجلس‭ ‬باید‭ ‬پیگیر‭ ‬اجرایی‭ ‬شدن‭ ‬آن‭ ‬باشند‭.  ‬
سوال‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬اگر‭ ‬ما‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬نیاز‭ ‬داریم‭ ‬پس‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬منطقی‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬کنیم‭ ‬که‭ ‬فرد‭ ‬سرمایه‌گزار‭ ‬بداند،‭ ‬چنانچه‭ ‬کالای‭ ‬خاصی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مملکت‭ ‬خودش‭ ‬تولید‭ ‬می‌کند‭ ‬ضمانت‭ ‬خرید‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬کشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬ وی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬صورتی‭ ‬که‭ ‬موضوع‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬فرصت‭ ‬و‭ ‬سیاست‭ ‬عملیاتی‭ ‬شود‭ ‬باید‭ ‬موضوع‭ ‬ناوگان‭ ‬حمل‭ ‬و‭ ‬نقل‭ ‬و‭ ‬بیمه‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬مدنظر‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬

وظیفه‭ ‬حاکمیت‭ ‬سکانداری‭ ‬است؛‭ ‬نه‭ ‬پاروزنی

نظری‭ ‬درباره‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬توسط‭ ‬دو‭ ‬نهاد‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬تناسب‭ ‬بین‭ ‬آن‌ها‭ ‬و‭ ‬تحمیل‭ ‬هزینه‌های‭ ‬اداری،‭ ‬سازمانی،‭ ‬تلفات‭ ‬و‭ ‬ضایعات‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬امکان‭ ‬چنین‭ ‬تناسبی‭ ‬زمانی‭ ‬حاصل‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬دولتی‭ ‬این‭ ‬تفاهم‭ ‬و‭ ‬توافق‭ ‬صورت‭ ‬نگیرد‭ ‬و‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬مشارکت‭ ‬کامل‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭. ‬
وی‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬"‭ ‬آیا‭ ‬انجمنی‭ ‬برای‭ ‬شرکت‌هایی‭ ‬که‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهند‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬است"‭ ‬گفت‭ : ‬انجمنی‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬شکل‭ ‬گیری‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬مثل‭ ‬همیشه‭ ‬بخش‭ ‬دولتی‭ ‬درحال‭ ‬نقش‭ ‬بازی‭ ‬کردن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬است،‭ ‬بنابراین‭ ‬چنانچه‭ ‬افرادی‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬روی‭ ‬کار‭ ‬می‌آورند‭ ‬گزینشی‭ ‬یا‭ ‬گرایش‭ ‬دولتی‭ ‬داشته‭ ‬باشند؛‭ ‬یا‭ ‬مخالف‭ ‬دیدگاه‌های‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬باشند‭ ‬و‭  ‬اگر‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬نداشته‭ ‬باشند‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬برای‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬بسیار‭ ‬مشکل‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭. ‬
مدیر‭ ‬عامل‭ ‬اسبق‭ ‬اتحادیه‭ ‬پنبه‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬مصوبه‌های‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬این‌باره‭ ‬افزود‭: ‬لازم‭ ‬است‭ ‬طرح‌های‭ ‬توجیهی‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬طی‭ ‬نشست‌هایی‭ ‬با‭ ‬اعضاء‭ ‬انجمن‭ ‬تخصصی‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی  -  در‭ ‬حال‭ ‬تأسیس‭  - ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬لازم‭ ‬ساختار‭ ‬و‭ ‬فرآیندهای‭ ‬ضروری‭ ‬را‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬تدوین‭ ‬نماید‭ ‬تا‭ ‬شرکت‌های‭ ‬عضو‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬بتوانند‭ ‬به‭ ‬سهولت‭ ‬امور‭ ‬مربوطه‭ ‬را‭ ‬پیگیری‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬نمایند‭. ‬ نظری‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬نگاه‭ ‬فرعی‭ ‬به‭ ‬مسئله‭ ‬با‭ ‬اهمیت‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬جهادکشاورزی‭ ‬گفت‭ : ‬هر‭ ‬متقاضی‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬زمان،‭ ‬درباره‭ ‬مسئول‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬سراغ‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬اداره‌کل‭ ‬اموربین‌الملل‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مسئول‭ ‬و‭ ‬پاسخگو‭ ‬معرفی‭ ‬می‌نمایند‭. ‬
علاوه‌بر‭ ‬دو‭ ‬سه‭ ‬کاره‭ ‬شدن‭ ‬این‭ ‬اداره‌کل،‭ ‬اطلاعات‭ ‬جمع‭ ‬آوری‭ ‬شده‭ ‬این‭ ‬واحد‭ ‬متأسفانه‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬همه‭ ‬متقاضیان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬شفاف‭ ‬قرار‭ ‬نگرفته‭ ‬است‭ . ‬به‭ ‬اعتقاد‭ ‬ما‭ ‬مسئولیت‭ ‬امور‭ ‬بین‌الملل‭ ‬وزارتخانه‭ ‬بسیار‭ ‬گسترده‌تر‭ ‬از‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬عرفاً‭ ‬و‭ ‬قانوناً‭ ‬سنخیتی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬تخصصی‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬خلأ‭ ‬مسئولیت‭ ‬احساس‭ ‬می‌شود‭.‬

آهسته‭ ‬ولی‭ ‬پیوسته

نایب‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬ارگانیک،‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬شروع‭ ‬کار‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حامی‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬مناسب‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬ در‭ ‬حال‌حاضر‭ ‬نیاز‭ ‬به‭ ‬ایجاد‭ ‬بانک‭ ‬مستقل‭ ‬نیست‭ ‬زیرا‭ ‬هنوز‭ ‬قدم‭ ‬اولیه‭ ‬نیز‭ ‬برداشته‭ ‬نشده‌است‭. ‬ بنابراین‭ ‬اول‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬اطلاعات‭ ‬آرشیو‭ ‬شده‭ ‬حمایت‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬برای‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬هدف‭ ‬صورت‌پذیرد‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬براساس‭ ‬اطلاعات‭ ‬بدست‌آمده‭ ‬اقدام‭ ‬بعدی‭ ‬انجام‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬موازی‌کاری‭ ‬و‭ ‬هدر‭ ‬رفتن‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬فرصت‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭.‬
وی‭ ‬با‭ ‬برشمردن‭ ‬کشورهای‭ ‬صدرنشین‭ ‬کشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬ در‭ ‬افریقا‭ ‬و‭ ‬آسیای‌میانه‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬امریکای‌لاتین،‭ ‬کشورهای‭ ‬آماده‭ ‬واگذاری‭ ‬زمین‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬بهترین‭ ‬آنها‭ ‬بررسی‭ ‬و‭ ‬انتخاب‭ ‬شود‭.‬ اعزام‭ ‬مدیر‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬اقدامات‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬هدف‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬خوشبختانه‭ ‬دانش‭ ‬کشاورزی‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬بعضی‭ ‬کشاورزان‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬قوی‌تر‭ ‬است‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow