سیاستگذاری کشاورزی
جایگاه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬خبرگزاری‌های‭ ‬ایران

جایگاه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬خبرگزاری‌های‭ ‬ایران

پوشش‭ ‬مطلوب‭ ‬خبری،‭ ‬تحلیلی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬راه‌کاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬با‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬چند‭ ‬سویه‭ ‬بین‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬دولت‭ ‬مردان‭ ‬و‭ ‬مصرف‌کنندگان‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬مشکلات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬حل‭ ‬کند‭ ‬بلکه‭ ‬سر‭ ‬بزنگاه‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬دفاع‭ ‬از‭ ‬کیان‭ ‬بخش،‭ ‬از‭ ‬گاف‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬نیز‭ ‬جلوگیری‭ ‬نماید‭.‬
از‭ ‬این‭ ‬رو‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬شماره‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬جایگاه‭ ‬کلی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬خبرگزاری‌های‭ ‬می‌پردازد‭.‬

خبرگزاری‭ ‬ایرنا‭ www.irna.ir 
خبرگزاری‭ ‬پارس‭ ‬سابق‭ ‬و‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬امروز‭ ‬با‭ ‬چندین‭ ‬دهه‭ ‬سابقه‭ ‬خبر‭ ‬رسانی‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬جدی‭ ‬با‭ ‬رادیو‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬وقت،‭ ‬امروزه‭ ‬در‭ ‬زیربخش‭ ‬‮«‬اقتصاد‮»‬،‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬کشاورزی‮»‬‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬هفتم،‭ ‬دقیقا‭ ‬سه‭ ‬مقام‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬سایر،‭ ‬اخبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬کشاورزی،‭ ‬دام،‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬شیلات‭ ‬را‭ ‬پوشش‭ ‬می‌دهد،‭ ‬رنک‭ ‬جهانی‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬133558‭ ‬و‭ ‬رنک‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬3697‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬اصلاحات‭ ‬افت‭ ‬شدیدی‭ ‬پیدا‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬کمتر‭ ‬دیدگاه‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬نوین‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬یافت‭ ‬می‌شود‭. ‬

خبرگزاری‭ ‬فارس ‭ www.farsnews.com
این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬اصولگرا‭ ‬با‭ ‬طراحی‭ ‬سایتی‭ ‬متفاوت‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬عمودی،‭ ‬جایگاه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬بخش‭ ‬‮«‬اقتصادی‮»‬‭ ‬و‭ ‬ذیل‭ ‬یازدهمین‭ ‬عنوان‭ ‬و‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬حوزه‌ها‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮«‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬امورد‭ ‬دام‮»‬‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬است‭. ‬ رنک‭ ‬جهانی‭ ‬خبرگزاری‭ ‬فارس‭ ‬1346‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬24‭ ‬است‭. ‬ هرچند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬رتبه‭ ‬یکی‭ ‬مانده‭ ‬به‭ ‬آخر‭ ‬قرار‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬سایت‌هایی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علاقه‭ ‬مندان‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬نگرش‭ ‬مثبتی‭ ‬دارند‭. ‬گرچه‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬رسانی‭ ‬اخبار‭ ‬و‭ ‬تولیدات‭ ‬خود‭ ‬چندان‭ ‬سرعتی‭ ‬ندارد‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬نقدهای‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬که‭ ‬البته‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬نشانه‭ ‬می‌گیرد‭ ‬منصفانه‌تر‭ ‬از‭ ‬خبرگزاری‭ ‬تسنیم‭ ‬باشد‭.‬

سایت‭ ‬دهقان‭ ‬نیوز‭ www.dehghannews.ir 
سایت‭ ‬خبری‭ ‬دهقان‭ ‬نیوز‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان،‭ ‬آژانس‭ ‬خبری،‭ ‬تحلیلی‭ ‬و‭ ‬پژوهشی‭ ‬مستقل‭ ‬کشاورزان‭ ‬ایران‭ ‬معرفی‭ ‬کرده‭ ‬است،‌،‭ ‬معمولا‭ ‬از‭ ‬اخبار‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬دسته‭ ‬اولی‭ ‬دنیای‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بارگذاری‭ ‬می‌شود‭. ‬وجود‭ ‬بخشی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬ارسال‭ ‬سوژه‭ ‬خبری،‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مخاطب‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬در‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬دوسویه‭ ‬با‭ ‬مخاطب‭ ‬است‭. ‬رنک‭ ‬جهانی‭ ‬آن‭ ‬916783 و‭ ‬رنک‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬39588‭ ‬است‭.‬

خبرگزاری‭ ‬دانشجویان‭ ‬ایران -  ایسنا -  www.isna.ir 
در‭ ‬صفحه‭ ‬اصلی‭ ‬خبرگزاری‭ ‬دانشجویان‭ ‬ایران‭ (‬ایسنا‭)‬،‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬شاخه‭ ‬اقتصادی،‭ ‬به‭ ‬تنهایی‭ ‬صاحب‭ ‬هیچ‭ ‬جایگاهی‭ ‬نیست‭ (‬قبلا‭ ‬سرفصل‭ ‬کشاورزی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬طی‭ ‬یکسال‭ ‬اخیر‭ ‬حذف‭ ‬کرده‭ ‬است‭) ‬و‭ ‬برای‭ ‬یافتن‭ ‬مطلبی‭ ‬از‭ ‬کشاورزی‭ ‬باید‭ ‬جستجوگر‭ ‬از‭ ‬هوش‭ ‬خود‭ ‬استفاده‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬آزمون‭ ‬و‭ ‬خطا‭ ‬در‭ ‬زیرشاخه‭ ‬‮«‬تولید‭ ‬و‭ ‬تجارت‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬آخرین‭ ‬عنوان‭ ‬به‭ ‬اخبار‭ ‬کشاورزی‭ ‬دست‭ ‬یابد،‭ ‬گرچه‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬دارای‭ ‬یک‭ ‬خبرنگار‭ ‬تحلیل‌گر‭ ‬مطرح‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬اما‭  ‬در‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬نه‭ ‬تمامی‭ ‬اخبار‭ ‬کشاورزی‭ ‬بلکه‭ ‬تنها‭ ‬بخشی‭ ‬از‭ ‬آن،‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬تناسب‭ ‬نابرابر‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬اخبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬پوشش‭ ‬داده‭ ‬می‌شود،‭ ‬رنک‭ ‬جهانی‭ ‬ایسنا‭ ‬1835‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬32‭ ‬است‭. ‬

تسنیم www.tasnimnews.com 
خبرگزاری‭ ‬تسنیم -  وابسته‭ ‬به‭ ‬جریان‭ ‬اصولگرا‭  -  ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زیربخش‭ ‬اقتصادی،‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حالی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬بورس‭ ‬یک‭ ‬تایتل‭ ‬مستقل‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬بخش‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬مسکن‭ ‬نیز‭ ‬یک‭ ‬سرفصل‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬جداگانه‭ ‬تعریف‭ ‬کرده‭ ‬است‭ . ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬رتبه‭ ‬1685‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬و‭ ‬34‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬لحاظ‭ ‬میزان‭ ‬بازدید‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬سایت‭ ‬جهانی‭ ‬الکسا‭ ‬دارد‭ . ‬نقدی‭ ‬که‭ ‬صاحب‌نظران‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬وارد‭ ‬می‌کنند،‭ ‬تیتر‌های‭ ‬غلوآمیز،‭ ‬بینش‭ ‬انتقادی‭ ‬و‭ ‬جنجالی‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬موضع‌گیری‭ ‬صنفی‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬عملکرد‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭.‬

خبرگزاری‭ ‬صداوسیما ‭ www.iribnews.ir
در‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬که‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬مسیری‭ ‬غیرمتداول‭ ‬اخبار‭ ‬را‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌کند‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬شاخه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬در‭ ‬پنجمین‭ ‬عنوان‭ ‬قرارگرفته‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬مطالب‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬چندان‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬اخبار‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬انعکاس‭ ‬می‌یابد‭ . ‬رنک‭ ‬جهانی‭ ‬آن‭ ‬10943‭ ‬و‭ ‬رنک‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬251‭ ‬است‭.‬

باشگاه‭ ‬خبرنگاران‭ ‬جوان www.yjc.ir 
باشگاه‭ ‬خبرنگاران‭ ‬جوان‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬عنوان‭ ‬اقتصادی‭ ‬بعد‭ ‬از‮«‬‬بورس،‭ ‬بانک‭ ‬و‭ ‬بیمه‮»‬‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار« ‬صنعت،‭ ‬تجارت‭ ‬و‭ ‬کشاورزی‮»‬،‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬دومین‭ ‬موضوع‭ ‬از‭ ‬8‭ ‬موضوع‭ ‬قابل‭ ‬دسترس‭ ‬برای‭ ‬خوانندگان‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬همچنین‭ ‬نرخ‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی - عموماً‭ ‬بالاتر‭ ‬از‭ ‬نرخ‭ ‬بازار‭ -  ‬ در‭ ‬زیر‭ ‬عنوان ‮«‬نبض‭ ‬بازار‮»‬‭ ‬و‭ ‬مطالب‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬بورس‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬عنوان «بورس،‭ ‬بانک‭ ‬و‭ ‬بیمه» به‭ ‬شکل‭ ‬روزانه‭ ‬منعکس‭ ‬می‌کند‭ . ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬کمی‭ ‬اخبار‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬کیفیت‭ ‬توجه‭ ‬دارد‭ ‬رتبه‭ ‬1155‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬میزان‭ ‬بازدید‭ ‬و‭ ‬رتبه‭ ‬20‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬

خبرگزاری‭ ‬مهر www.mehrnews.com 
در‭ ‬صفحه‭ ‬اصلی‭ ‬خبرگزاری‭ ‬مهر‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬18عنوان‭ ‬اصلی‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬اقتصاد‭ ‬است،‭ ‬‮«‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامداری‮»‬‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬ششمین‭ ‬زیر‭ ‬شاخه‭ ‬آن‭ ‬است‭ . ‬اما‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬در‭ ‬پوشش‌دهی‭ ‬اخبار‭ ‬کشاورزی - و‭ ‬کمتر‭ ‬تحلیل‭  -  ‬موفق‭ ‬عمل‭ ‬کرده‭ ‬است،‭ ‬گفتنی‭ ‬است،‭ ‬رنک‭ ‬جهانی‭ ‬آن‭ ‬1859‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬36‭ ‬است‭.‬

پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬اقتصاد‭ ‬آنلاین www.eghtesadonline.com 
این‭ ‬مجموعه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1389‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬پایگاه‭ ‬دو‭ ‬زبانه‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬نخستین‭ ‬صفحه‭ ‬فعال‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬اختصاص‭ ‬داد‭. ‬ این‭ ‬پایگاه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬ششمین‭ ‬پایگاه‭ ‬برتر‭ ‬خبری‭ ‬کشور‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬200‭ ‬هزار‭ ‬بازدیدکننده‭ ‬روزانه،‭ ‬رتبه‭ ‬12427‭ ‬جهانی‭ ‬و‭ ‬رتبه‭ ‬330‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬برند‭ ‬خبر‭ ‬کشاورزی‭ ‬تبدیل‭ ‬شده،‭ ‬قابل‭ ‬ذکر‭ ‬است‭ ‬کانال‭ ‬تلگرام‭ ‬این‭ ‬پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬عضو‭ ‬حقیقی‭ ‬جزو‭ ‬پرمخاطب‌ترین‌هاست‭.‬

خبرگزاری‭ ‬موج  www.mojnews.com 
این‭ ‬خبرگزاری،‭ ‬عنوان‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬دامپروری‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬بخش‭ ‬اقتصادی‭ ‬لحاظ‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬اخبار‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬بارگذاری‭ ‬می‌کند،‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نقاط‭ ‬قوت‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬عکس‌های‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬لیبل‭ ‬خود‭ ‬خبرگزاری‭ ‬موج‭ ‬در‭ ‬سایت‭ ‬درج‭ ‬می‌شود،‭ ‬رنک‭ ‬جهانی‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬65438‭ ‬و‭ ‬رنک‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬1909‭ ‬است‭.‬

پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬ایانا www.iana.ir 
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬که‭ ‬عدم‭ ‬وابستگی‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬به‭ ‬روابط‭ ‬عمومی ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬کار‭ ‬جدی‭ ‬و‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬می‌تواند‭ ‬ایانا‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مرجع‭ ‬اخبار‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬مطرح‭ ‬کند‭ ‬یا‭ ‬حداقل‭ ‬یک‭ ‬منبع‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬باشد‭. ‬
پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬ایانا‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬تازگی‭ ‬مدیر‭ ‬مسئولی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬دکتر‭ ‬شاهرخ‭ ‬رمضان‭ ‬نژاد‭ ‬سپرده‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬تأسیس‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬فرودهای‭ ‬بسیاری‭ ‬پشت‭ ‬سر‭ ‬گذاشته‭ ‬است،‭ ‬این‭ ‬پایگاه‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬اخیر‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬عدم‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬مسئولان‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬و‭ ‬توانمند‭ ‬و‭ ‬عمدتاً‭ ‬افراد‭ ‬کارمندمسلک، ‭ ‬بیشتر‭ ‬به‌عنوان‭ ‬یک‭ ‬سرگرمی‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬بخش‌ها،‭ ‬آخرین‭ ‬خبرگزاری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬خبر‌ها‭ ‬را‭ ‬بارگزاری‭ ‬می‌کند،‭ ‬رنک‭ ‬3989‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬136966‭ ‬در‭ ‬جهان‭ ‬قابل‭ ‬تامل‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬دلیل‭: ‬
اول‭ ‬آنکه‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬اخبار‭ ‬صنفی‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬پایگاه‭ ‬چندان‭ ‬اهمیتی‭ ‬برای‭ ‬آحاد‭ ‬داده‭ ‬نمی‌شد‭. ‬
از‭ ‬طرفی‭ ‬سرعت‭ ‬پایین‭ ‬انتقال‭ ‬اطلاعات‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬کشاورزی‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬پیگیری‭ ‬اخبار‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬سایتی‭ ‬جز‭ ‬ایانا - ‭ ‬که‭ ‬سایتی‭ ‬اختصاصی‭ ‬کشاورزی‭ ‬است - ،‭ ‬پیگیری‭ ‬شود‭. ‬
همچنین‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬می‌تواند‭ ‬نشان‭ ‬از‭ ‬عدم‭ ‬ارتباط‭ ‬بین‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬رسانه‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬سو‭ ‬و‭ ‬رسانه‌های‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دیگر‭ ‬باشد‭.‬

خبرگزاری‭ ‬دانشجو www.snn.ir 
این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬زیرشاخه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬با‭ ‬موضوع‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تعاون‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬هفتمین‭ ‬موضوع،‭ ‬اخبار‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬منعکس‭ ‬می‌کند،‭ ‬وقتی‭ ‬شنبه‭ ‬دوم‭ ‬دیماه‭ ‬سری‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬می‌زنیم‭ ‬تا‭ ‬ساعت‭ ‬15‭ ‬، آخرین‭ ‬خبر‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تعاون، هنوز ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اول‭ ‬دی‭ ‬است‭ . ‬رنک‭ ‬جهانی‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬13156و‭ ‬رنک‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬302‭ ‬است‭.‬ 

خبرگزاری‭ ‬دانشگاه‭ ‬آزاد‭ ‬اسلامی  - ‬آنا -  www.ana.ir 
این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬در‭ ‬زیرشاخه‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬عنوان،‭ ‬صنعت،‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تجارت‌،‭ ‬اخبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬منعکس‭ ‬می‌کند،‭ ‬آخرین‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬رسانی‭ ‬اخبار‭ ‬کشاورزی‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری -  تا‭ ‬زمان‭ ‬نگارش‭ ‬این‭ ‬مطلب -  مربوط‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬موضوع‭ ‬ایران‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬غایب‭ ‬بازار‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬حلال‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬روز‭ ‬جمعه‭ ‬1‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬بارگزاری‭ ‬شده‭ ‬است‭ . ‬نکته‭ ‬مهم‭ ‬آنکه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زیر‭ ‬عنوان‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬تجارت‭ ‬بارگذاری‭ ‬خبر‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬باید‭ ‬گفت‭ ‬پوشش‭ ‬دهی‭ ‬اخبار‭ ‬کشاورزی -  شاید‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬کمبود‭ ‬خبرنگار -   ‬در‭ ‬این‭ ‬سایت‭ ‬ضعیف‭ ‬است‭. ‬ رتبه‭ ‬جهانی‭ ‬این‭ ‬خبرگزاری‭ ‬22567‭ ‬و‭ ‬رتبه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬ایران‭ ‬574‭ ‬است‭. ‬

    پایگاه ‭ ‬خبری‭ ‬روستا‭ ‬نیوز  www.roostanews.com
این‭ ‬پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬که‭ ‬اخیرا‭ ‬مجوز‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬وزارت‭ ‬فرهنگ‭ ‬و‭ ‬ارشاد‭ ‬اسلامی‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭ ‬با‭ ‬روش‭ ‬سیاسی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬روستا‭ ‬فعال‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬روستا‭ ‬نیوز‭ ‬اشتغال،‭ ‬تولید‭ ‬پایدار‭ ‬در‭ ‬روستا،‭ ‬مهاجرت‭ ‬معکوس‭ ‬و‭... ‬را‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬روزنامه‭ ‬سبزینه،‭ ‬در‭ ‬دستور‭ ‬کار‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬انتظار‭ ‬افتتاح‭ ‬رسمی‭ ‬و‭ ‬انعکاس‭ ‬اخبار‭ ‬آن‭ ‬هستیم‭. ‬

جایگاه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬بوته‭ ‬نقد‭ ‬خبرنگاران‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی
یکی‭ ‬از‭ ‬خبرنگاران‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬انتهای‭ ‬همایشی‭ ‬نفس‌گیر،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬نقش‭ ‬خبر‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭: ‬معمولا‭ ‬میزان‭ ‬و‭ ‬سرعت‭ ‬اخبار‭ ‬منتشر‭ ‬شده‭ ‬کشاورزی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬اخبار‭ ‬بسیار‭ ‬پایین‭ ‬است،‭ ‬ضمن‭ ‬اینکه‭ ‬تمامی‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬رخ‭ ‬می‌دهد،‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬و‭ ‬پایگاه‌های‭ ‬خبری‭ ‬منتشر‭ ‬نمی‌شود‭.‬
یکی‭ ‬دیگر‭ ‬از‭ ‬خبرنگاران‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬عملکرد‭ ‬برخی‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬در‭ ‬بازنشر‭ ‬اخبار‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬مواقع‭ ‬بازنشر‭ ‬اخبار‭ ‬به‭ ‬عایدی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬رسانه‭ ‬دارد،‭ ‬بستگی‭ ‬دارد،‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آنجایی‭ ‬که‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬عایدی‭ ‬چندانی‭ ‬ندارد،‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬سایه‭ ‬سایر‭ ‬اخبار‭ ‬قرار‭ ‬می‌گیرد‭. ‬
وی‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬شاهد‭ ‬مثال،‭ ‬پوشش‭ ‬خبری‭ ‬بخش‭ ‬ساختمان،‭ ‬IT‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬را‭ ‬مثال‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‌ها‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬درآمدی‭ ‬که‭ ‬دارند،‭ ‬تمام‭ ‬اخبار‭ ‬آن‭ ‬منعکس‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬پوشش‭ ‬خبری‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬پاداش‌هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬برگزار‌کننده‭ ‬همایش‭ ‬برای‭ ‬خبرنگاران‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬می‌شود،‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬نیز‭ ‬درآمد‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬نه‭ ‬برای‭ ‬خبر‭ ‬نه‭ ‬خبرنگار‭ ‬نه‭ ‬پایگاه‭ ‬و‭ ‬خبرگزاری‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬روزنامه‌ها‭ ‬و‭ ‬ماهنامه‌ها‭ ‬ارزش‭ ‬قایل‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬همه‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬وظیفه‭ ‬یا‭ ‬بدهکاری‭ ‬می‌داند‭.‬
یکی‭ ‬از‭ ‬پیشکسوتان‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬ضعیف‭ ‬پوشش‭ ‬خبری‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گفت‭: ‬خبرنگارانی‭ ‬که‭ ‬شم‭ ‬اقتصادی‭ ‬قوی‌تری‭ ‬دارند‭ (‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مالی‭ ‬تأمین‭ ‬نمی‌شوند‭) ‬دوست‭ ‬دارند‭ ‬بیشتر‭ ‬دیده‭ ‬شوند‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬بخش‭ ‬سیاسی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬می‌روند،‭ ‬خبرنگاران‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬یا‭ ‬آنهاهستند‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬عشق‭ ‬کار‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آنها‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬بچه‌های‭ ‬خبر،‭ ‬شوت‭ ‬هستند‭.‬
یکی‭ ‬از‭ ‬خبرنگاران‭ ‬سایت‭ ‬خبری‭ ‬معتبر‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬جایگاه‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬طراحی‭ ‬سایت‭ ‬گفت‭: ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬اتحاد‭ ‬و‭ ‬اتفاق‭ ‬نظر‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬اینکه‭ ‬کشاورزی‭ ‬زیر‭ ‬بخش‭ ‬اقتصادی‭ ‬است‭ ‬یا‭ ‬زیر‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬بین‭ ‬صاحبان‭ ‬رسانه‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬وقتی‭ ‬اعلام‭ ‬می‌شود‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬اولویت‭ ‬اول‭ ‬است‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬چیدمان‭ ‬رسانه‌ها،‭ ‬در‭ ‬چینش‭ ‬اخبار‭ ‬نیز‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬حس‭ ‬شود‭. ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬خبرنگاری‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬پوشش‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬حوزه‭ ‬خبر‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬عشق‭ ‬و‭ ‬علاقه‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬بی‌مهری‭ ‬وزارتخانه‭ ‬خبرنگار‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬جبران‭ ‬زحمات‭ ‬چشم‌پوشی‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬معنویات‭ ‬بیاندیشد‭ ‬و‭ ‬دنبال‭ ‬چیز‭ ‬دیگری‭ ‬نباشد‭ ‬و‭ ‬صد‭ ‬البته‭ ‬تا‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬تابعه‭ ‬آن‭ ‬متوجه‭ ‬اهمیت‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬نقش‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬معرفی‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬توانمندی‌های‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬بهره‭ ‬برداران‭ ‬زحمت‌کش‭ ‬نشده‌اند،‭ ‬نمی‌توان‭ ‬به‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬کشاورزی‭ ‬دل‭ ‬بست‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۲ و ۲۱۳  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow