سیاستگذاری کشاورزی
روش‌های‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬گذشته‭ ‬می‌خورد

خدارحمی
مدیرعامل‭ ‬جدید‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭:‬‭ ‬

روش‌های‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬گذشته‭ ‬می‌خورد

سالن،‭ ‬همان‭ ‬سالن‭ ‬اکبری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تنی‭ ‬چند‭ ‬از‭ ‬39‭ ‬مدیرعامل‭ ‬سابق‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬دیده‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬بار‭ ‬چهره‌ای‭ ‬بی‌تعارف،‭ ‬جدی،‭ ‬صمیمی‭ ‬و‭ ‬آشنا‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬خبرنگاران‭ ‬هویدا‭ ‬می‌شود‭.‬
فردی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬نشیب‌های‭ ‬تبدیل‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‌ویژه‭ ‬از‭ ‬صندوق  - ‭ 25‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ - ‬به‭ ‬بانک‭ ‬بسیار‭ ‬مؤثر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بانک - جزو  ‬4‭ ‬بانک‭ ‬بزرگ‭ ‬ایران‭ - ‬به‭ ‬عشق‭ ‬یک‭ ‬نهاد‭ ‬مالی‭ ‬بزرگ،‭ ‬همراه‭ ‬و‭ ‬همکار‭ ‬دکتر‭ ‬جلال‭ ‬رسول‌اُف -  معمار‭ ‬تراز‭ ‬اول‭ ‬بانکداری‭ ‬نوین‭  - ‬تلاش‭ ‬کرده‭ ‬است‭.‬
اصحاب‭ ‬رسانه‭ ‬روز‭ ‬14‭ ‬بهمن‭ ‬با‭ ‬مدیرعاملی‭ ‬به‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬نشست‭. ‬که‭ ‬خود‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬رسانه‭ ‬بود‭ ‬زیرا‭ ‬وی‭ ‬حدود‭ ‬2‭ ‬سال‭ ‬مدیرمسئول‭ ‬فصلنامه‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬کامل‭ ‬به‭ ‬خبر‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬دارد‭. ‬
روح‌الله‭ ‬خدارحمی‭ ‬انگار‭ ‬از‭ ‬ابتدای‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬کارشناسی،‭ ‬زندگی‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬مدیریتی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬کرده‭ ‬تا‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬امور‭ ‬پولی‭ ‬و‭ ‬راهبردهای‭ ‬کلان‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اثرگذار‭ ‬باشد‭. ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬پژوهشی‭ ‬و‭ ‬مطالعاتی‭ ‬او‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬ربع‌قرن‭ ‬پیش‭ ‬در‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬دارایی‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬آغاز‭ ‬این‭ ‬هدف‌گذاری‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭.‬
وی‭ ‬بلافاصله‭ ‬خدمات‭ ‬کارشناسی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬یک‭ ‬دهه‭ ‬با‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬حوصله‭ ‬به‭ ‬بررسی‭ ‬در‭ ‬امور‭ ‬بانک‭ ‬و‭ ‬اداره‭ ‬کل‭ ‬بررسی‌های‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬پرداخت‭ ‬تا‭ ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬وقت‭ ‬شکفتن‭ ‬بار‭ ‬دانش‭ ‬وی‭ ‬فرا‭ ‬رسید‭. ‬
اما‭ ‬‮«‬بانک‭ ‬کشاورزی‮»‬‭ ‬غافل‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بهر‌ه‌برداری‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬‮«‬پست‭ ‬بانک‮»‬‭ ‬با‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬فرصتی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬85،‭ ‬خدارحمی‭ ‬را‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬در‭ ‬مجموعه‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬خود‭ ‬جای‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬تجربیات‭ ‬وی‭ ‬فراتر‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬بانک‭ ‬تخصصی،‭ ‬تکمیل‭ ‬شود‭. ‬
اما‭ ‬متأسفانه‭ ‬‮«‬پست‌بانک‮»‬‭ ‬وقت،‭ ‬وامانده‭ ‬در‭ ‬بورکراسی‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬روابطی‭ ‬ناگفتنی،‭ ‬عاجز‭ ‬از‭ ‬درک‭ ‬توان‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬خلاقیت‌ها‭ ‬و‭ ‬نوآوری‌های‭ ‬خدارحمی،‭ ‬لیاقت‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬نداشت‭ ‬و‭ ‬خدارحمی‭ ‬را‭ ‬دل‌آزرده‭ ‬کرد،‭ ‬تا‭ ‬اینکه‭ ‬‮«‬بانک‭ ‬صادرات‮»‬‭ ‬از‭ ‬غفلت‭ ‬‮«‬پست‌بانک‮»‬‭ ‬استفاده‭ ‬نموده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬89‭ ‬کوله‭ ‬بار‭ ‬دانش،‭ ‬تجربه،‭ ‬خرد‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬پشتوانه‌های‭ ‬علمی‭ ‬بانکداری‭ ‬خدارحمی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬طبقه‭ ‬22‭ ‬ساختمان‭ ‬سپهر،‭ ‬خرسند‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬وی،‭ ‬میزبان‭ ‬خدارحمی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬همچنان‭ ‬بر‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬تجربه‌اش‭ ‬افزوده‭ ‬شود‭.‬
هر‭ ‬مدیر‭ ‬عاملی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬از‭ ‬نظرات‭ ‬و‭ ‬رهنمودهای‭ ‬خدارحمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬بی‌حاشیه‌ترین‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬بانکی‭ ‬با‭ ‬پیشینه‭ ‬کارشناسی،‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬عضویت‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬در‭ ‬سه‭ ‬بانک‭ ‬مطرح‭ ‬کشور‭ ‬بود‭ ‬بهره‭ ‬جست،‭ ‬به‌نحوی‭ ‬که‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬تحت‭ ‬مدیریت‭ ‬وی‭ ‬بیمه‭ ‬سرمد،‭ ‬انرژی‭ ‬سپهر،‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ملی‭ ‬انفورماتیک‭ ‬و‭ ‬شاپرک، در‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬از‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬بسیار‭ ‬شایسته‌ای‭ ‬برخوردار‭ ‬شدند‭. ‬
خدارحمی‭ ‬جزو‭ ‬آن‌دسته‭ ‬از‭ ‬مدیرانی‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬پست‌های‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬شیوه‌های‭ ‬رایج‭ ‬تحصیل‭ ‬و‭ ‬مدرک‌گرایی‭ ‬پوپولیستی‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬غیردولتی‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬از‭ ‬راه‌دور،‭ ‬در‭ ‬سال‌های‭ ‬دهه‭ ‬60‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬جوانی‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬ملی‭ ‬سابق  -رتبه‭ ‬دوم‭ ‬بین‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬کشور-‭‬که‭ ‬بعدها‭ ‬به‭ ‬دانشگاه‭ ‬بهشتی‭ ‬تغییر‭ ‬نام‭ ‬یافت،‭ ‬دوره‭ ‬فوق‌لیسانس‭ ‬علوم‭ ‬اقتصادی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬و‭ ‬پایان‌نامه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬رتبه‭ ‬ممتاز‭ ‬و‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬بررسی‭ ‬رابطه‭ ‬اندازه‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬اقتصادی‭ ‬در‭ ‬ایران‮»‬‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬71‭ ‬به‭ ‬سرانجام‭ ‬رساند‭. ‬
وی‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬مدت،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مقالات‭ ‬متعدد‭ ‬پژوهشی،‭ ‬مشارکت‭ ‬در‭ ‬تدوین‭ ‬برنامه‭ ‬سوم‭ ‬توسعه‭ ‬اقتصادی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬کشور،‭ ‬موفق‭ ‬شده‭ ‬دوره‌های‭ ‬مختلف‭ ‬آموزشی‭ ‬و‭ ‬کارگاه‌های‭ ‬آموزشی‭ ‬مرتبط‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بازار‭ ‬سرمایه‭ ‬بین‌الملل،‭ ‬بانکداری‭ ‬اسلامی‭ ‬و‭ ‬‭... ‬را‭ ‬در‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬ژاپن،‭ ‬مالزی،‭ ‬اردن‭ ‬و‭ ‬‭ ... ‬بگذراند‭. ‬
چهلمین‭ ‬مدیرعامل‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬نشست‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬خود‭ ‬نشان‭ ‬داد،‭ ‬همواره‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬ابزار‭ ‬مدرن‭ ‬در‭ ‬بانکداری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گفت‭ ‬‮«‬روش‌های‭ ‬گذشته،‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬گذشته‭ ‬می‌خورد‮»‬‭.‬

دو‭ ‬وجه‭ ‬مشترک‭ ‬حجتی‭ ‬و‭ ‬خدارحمی‭ ‬
•‭ ‬در‭ ‬کاری‭ ‬که‭ ‬علم،‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬اشراف‭ ‬نداشته‭ ‬باشد،‭ ‬وارد‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬اما‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬پذیرفتن‭ ‬مسئولیت،‭ ‬با‭ ‬تمام‭ ‬توان‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬اجرای‭ ‬موفقیت‌آمیز‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬اعتبار‭ ‬و‭ ‬همت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬مصروف‭ ‬آن‭ ‬می‌کند،‭ ‬بی‌تعارف‭ ‬و‭ ‬منطقی‭ ‬است‭.‬
•‭ ‬عمدتا"‭ ‬اهل‭ ‬عمل‭ ‬و‭ ‬اجراست،‭ ‬تا‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬شدن‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بوق‭ و  ‬کرنا‭ ‬دمیدن‭.‬
همین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬مرد‭ ‬بلندقامت‭ ‬بانکداری‭ ‬ایران،‭ ‬گرچه‭ ‬جزو‭ ‬معدود‭ ‬مدیرانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬وزارت‭ ‬اقتصاد‭ ‬و‭ ‬دارایی،‭ ‬سه‭ ‬بانک‭ ‬دولتی‭ ‬بزرگ‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬مدیریتی‭ ‬وی‭ ‬بهره‭ ‬جسته‌اند،‭ ‬تمایلی‭ ‬نداشته‭ ‬و‭ ‬ندارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬صفحات‭ ‬رسانه‌های‭ ‬مکتوب‭ ‬و‭ ‬نمایشگرهای‭ ‬صداوسیما‭ ‬و‭ ‬خروجی‌های‭ ‬خبرگزاری‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬بهانه‌ای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬بنمایاند‭. ‬
خدارحمی‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬نشست‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬در‭ ‬خانه‭ ‬همیشگی‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬تعالی‭ ‬کاری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬آغاز‭ ‬کرده‭ ‬بود،‭ ‬به‭ ‬سادگی‭ ‬بیانیه‭ ‬مأموریت‭ ‬بانک،‭ ‬اهداف‭ ‬مدیرعامل‭ ‬و‭ ‬مسیری‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬رونق‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬شهرها‭ ‬منجر‭ ‬شود‭ ‬را‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬اعلام‭ ‬کرد؛‭ ‬قصد‭ ‬دارم‭ ‬توانایی‭ ‬بانک‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭.‬
‭***‬
خدارحمی‭ ‬برخلاف‭ ‬سلف‭ ‬خود‭ ‬که‭ ‬بنا‭ ‬به‭ ‬سیاست‭ ‬خاص‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬اعضاء‭ ‬هیأت‌مدیره‭ ‬در‭ ‬نشست‌های‭ ‬عمومی‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬استقبال‭ ‬نمی‌کرد،‭ ‬در‭ ‬اولین‭ ‬کنفرانس‭ ‬خبری‭ ‬با‭ ‬اعضاء‭ ‬هیأت‌مدیره‭ - ‬مهندس‭ ‬داور‭ ‬ماهیکار‭ - ‬ در‭ ‬جمع‭ ‬خبرنگاران‭ ‬ظاهر‭ ‬شد
حضور‭ ‬معاونین‭ ‬خود،‭ ‬مدیران‭ ‬امور‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬بانکداری‭ (‬مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬غفوری- ‭ ‬امور‭ ‬اعتباری  -مهندس‭ ‬فرهاد‭ ‬فنودی،‭ - ‬امورمالی‭ ‬و‭ ‬پشتیبان - ‬رضا حسینی‭ - ‬می‌تواند،‭ ‬بیانگر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬کاری‭ ‬آینده‭ ‬بانک‭ ‬باشد،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬وی‭ ‬نگاه‭ ‬کارشناسی‭ ‬به‭ ‬امور‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬آرامش‭ ‬و‭ ‬توان‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬تنش،‭ ‬امور‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬سرانجام‭ ‬می‌رساند،‭ ‬به‭ ‬نظرات‭ ‬جمعی‭ ‬مدیران‭ ‬اهمیت‭ ‬می‌دهد‭ ‬و‭ ‬مشتاق‭ ‬تحول‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬بخش‭ ‬است‭.‬

اندیشه‌های‭ ‬خدارحمی‭ ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬خدارحمی‭ ‬که‭ ‬اینک‭ ‬سکان‭ ‬رهبری‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬دست‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬روحیه‭ ‬نوآوری،‭ ‬تحول‌خواهی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬تحول‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬سلامت‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬جلب‭ ‬رضایت‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬بانکی‭ ‬فکر‭ ‬می‌کند‭ ‬که :‬
•‭ ‬بهای‭ ‬واقعیت‭ ‬قابل‭ ‬پذیرش‭ ‬باشد،‭ ‬اما‭ ‬نه‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬انکار‭ ‬داشته‌ها‭ ‬
•‭ ‬با‭ ‬کاهش‭ ‬فاصله‭ ‬با‭ ‬فعالان‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬سرعت‭ ‬عمل‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬زمینه‌ها،‭ ‬بدون‭ ‬محدودیت‭ ‬اما‭ ‬کارشناسی‭ ‬شده،‭ ‬تسهیلات‭ ‬بدهد،‭ ‬و‭ ‬هیچ‭ ‬طرح‭ ‬دارای‭ ‬توجیه،‭ ‬از‭ ‬دریافت‭ ‬به‌موقع‭ ‬وام،‭ ‬محروم‭ ‬نشود‭. ‬
•‭ ‬نرخ‌های‭ ‬چندگانه‭ ‬در‭ ‬تسهیلات‭ ‬کشاورزی‭ ‬تک‌رقمی‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬ترک‌نرخی‭ ‬شود،‭ ‬زیرا‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬قابل‭ ‬فراموش‭ ‬کردن‭ ‬نیست‭. ‬
•‭ ‬تجارب‭ ‬تلخ‭ ‬گذشته‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬تکرار‭ ‬نشود‭. ‬
•‭ ‬گرچه‭ ‬وثیقه‭ ‬و‭ ‬گرو‭ ‬برای‭ ‬پرداخت‭ ‬وام‭ ‬لازم‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬گروکشی‭ ‬نشود،‭ ‬
•‭ ‬صرفا"‭ ‬بانک‭ ‬مسؤل‭ ‬پخش‭ ‬پول‭ ‬نباشد،‭ ‬ارائه‭ ‬مشاوره‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌گزار‭ ‬و‭ ‬متقاضی‭ ‬تسهیلات،‭ ‬نظارت‭ ‬بر‭ ‬امور‭ ‬نیز‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬راه‌گشا‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬طرح‌های‭ ‬نوآورانه‭ ‬و‭ ‬فناورانه‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،
•‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬خوبی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬سلامت‭ ‬کاری‭ ‬و‭ ‬استحکام‭ ‬مالی‭ ‬پیش‭ ‬برود،‭ ‬
•‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬روزآمد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬کاربرد‭ ‬وسیع‭ ‬تبدیل‭ ‬شود،‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬ظرفیت‌ها‭ ‬و‭ ‬بالاترین‭ ‬درجه‭ ‬بهره‌وری‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬گردد
•‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬که‭ ‬ساختار‭ ‬محافظه‌کارانه،‭ ‬کاربرد‭ ‬مثبت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬داده‭ ‬یا‭ ‬تعدیل‭ ‬شده،‭ ‬مأموریت‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬تعریف‭ ‬شود‭.‬
•‭ ‬برخورد‭ ‬منصفانه‭ ‬و‭ ‬محترمانه‭ ‬با‭ ‬ارباب‌رجوع،‭ ‬مشتری‭ ‬و‭ ‬متقاضی‭ ‬تسهیلات‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭ ‬
•‭ ‬ارتقاء‭ ‬سطح‭ ‬زندگی‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬روستاییان -اساسنامه‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی-،  ‬اقتصادی‌شدن‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬
•‭ ‬وام‌های‭ ‬خرد‭ ‬و‭ ‬کارساز‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مجموع،‭ ‬رضایت‭ ‬نسبی‭ ‬کشاورزان‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬رضایت‭ ‬ایده‌آل‭ ‬سوق‭ ‬داده‭ ‬شود‭.‬

عدم‭ ‬انعکاس‭ ‬مطلوب
نخستین‭ ‬نشست‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬مدیرعامل،‭ ‬بی‌انگیزگی‭ ‬روابط‭ ‬عمومی
یا‭ ‬بی‌مدیریتی‭! ‬
نشستی‭ ‬که‭ ‬گرچه‭ ‬بیشترین‭ ‬حضور‭ ‬خبرنگاران‭ ‬را‭ ‬به‌همراه‭ ‬داشت،‭ ‬متأسفانه‭ ‬کمترین‭ ‬بازتاب‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬رسانه‌ها‭ ‬منعکس‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬عجیب‭ ‬می‌نمود‭ ‬که‭ ‬چرا‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬به‌جای‭ ‬شور‭ ‬و‭ ‬هیجان‭ ‬برای‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬جامع‭ ‬اصحاب‭ ‬رسانه‭ ‬و‭ ‬تهیه‭ ‬گزارشی‭ ‬کوتاه‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬آمار‭ ‬و‭ ‬یک‭ ‬پیش‌خبر‭ ‬مناسب،‭ ‬اینگونه‭ ‬عملکردی‭ ‬داشت‭. ‬چرا‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬ایام‭ ‬بانک‭ ‬مسکن‭ ‬در‭ ‬مقام‭ ‬مقایسه،‭ ‬بهترین‭ ‬برداشت‭ ‬خبری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‌ویژه‭ ‬در‭ ‬رسانه‌های‭ ‬دیداری،‭ ‬شنیداری‭ ‬و‭ ‬مکتوب‭ ‬داشت‭.‬
از‭ ‬دیگر‭ ‬سو‭ ‬تبلیغات‭ ‬غیرمؤثر‭ ‬و‭ ‬غیرحرفه‌ای‭ ‬روابط‭ ‬عمومی‭ ‬ازجمله،‭ ‬نصب‭ ‬بیلبورد‭ ‬در‭ ‬مناطقی‭ ‬که‭ ‬نه‌تنها‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬کارآفرینان‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬عبور‭ ‬نمی‌کردند،‭ ‬بلکه‭ ‬بازرگانان‭ ‬و‭ ‬تجار‭ ‬هم‭ ‬یا‭ ‬گذری‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مسیرها‭ ‬نداشتند،‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬اتوبانی‭ ‬با‭ ‬سرعت‭ ‬80‭ ‬و‭ ‬90‭ ‬کیلومتر،‭ ‬فرصت‭ ‬دیدن‭ ‬بیلبوردهای‭ ‬بسیار‭ ‬گران‌قیمت‭ ‬را‭ ‬که‭ ‬می‌توانست‭ ‬تخفیف‌های‭ ‬تا‭ ‬70‭ ‬تا‭ ‬80‭ ‬درصدی‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بانک‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬را‭ ‬نداشتند-در‭ ‬این‭ ‬مورد‭ ‬هشدارهای‭ ‬برخی‭ ‬رسانه‌های‭ ‬تخصصی‭ ‬و‭ ‬کانالها‭ ‬و‭ ‬خبرگزاری‌ها‭ ‬طی‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬هیچ‭ ‬گرفته‭ ‬نشد - هزینه‌های‭ ‬حاشیه‌ای‭ ‬قراردادهای‭ ‬منعقد‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬شرکت‌های‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬که‭ ‬تیزرهای‭ ‬سیما‭ ‬یا‭ ‬تبلیغات‭ ‬رادیویی‭ ‬را‭ ‬می‌ساختند،‭ ‬روش‭ ‬بودجه‌بندی‭ ‬ویژه‭ ‬و‭ ‬‭... ‬البته‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬مدیریت‭ ‬عاملی‭ ‬آقای‭ ‬خدارحمی،‭ ‬اختیار‭ ‬عقد‭ ‬قرارداد‭ ‬آگهی‌ها‭ ‬به‭ ‬تدارکات‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬سپرد‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬گامی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬شفاف‌سازی‭ ‬چند‭ ‬10‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬هزینه‭ ‬سالانه‭ ‬بخش‭ ‬تبلیغات،‭ ‬فرهنگسازی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نخستین‭ ‬حرکت‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬بر‭ ‬هدایت‭ ‬امور‭ ‬هزینه‌های‭ ‬تبلیغاتی‭ ‬در‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬بهینه‌سازی‭ ‬مصارف‭ ‬منابع‭ ‬مرتبط‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬

اندر‭ ‬حکایت‭ ‬یک‭ ‬بانک‭ ‬85‭ ‬ساله‭ ‬و‭ ‬چهلمین‭ ‬مدیرعامل‭ ‬
مدیرعامل‭ ‬جدید‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت‭ : ‬اولویت‌ها‭ ‬و‭ ‬مبنای‭ ‬حرکت‭ ‬ما‭ ‬براساس‭ ‬اولویت‌های‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬شکل‭ ‬می‌گیرد،‭ ‬روح‌الله‭ ‬خدارحمی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬نخستین‭ ‬نشست‭ ‬خبری‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬اصحاب‭ ‬رسانه‭ ‬سخن‭ ‬می‌گفت،‭ ‬ضمن‭ ‬اعلام‭ ‬این‭ ‬مطلب‭ ‬نقش‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬و‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد :‬نقش‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬ایجاد‭ ‬واحدهای‭ ‬تولیدی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬طرح‌های‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬بر‭ ‬کسی‭ ‬پوشیده‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬طرح‌های‭ ‬اولویت‌دار‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬بدون‭ ‬محدودیت‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬قرار‭ ‬می‌دهیم‭.‬
مدیرعامل‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی،‭ ‬توسعه‭ ‬سامانه‌های‭ ‬نوین‭ ‬آبیاری‭ ‬برای‭ ‬استفاده‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬صرفه‌جویی‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬آب،‭ ‬توسعه‭ ‬مکانیزاسیون‭ ‬کشاورزی- با‭ ‬پرداخت‭ ‬1200‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬تسهیلات‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری- که‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬ارتقای‭ ‬بهره‌وری‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬دارد،‭ ‬توسعه‭ ‬کشت‌های‭ ‬متراکم‭ ‬یا‭ ‬کشت‭ ‬گلخانه‌ای‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬مصرف‭ ‬بهینه‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬استفاده‭ ‬بهتر‭ ‬از‭ ‬منابع‭ ‬توسعه‭ ‬آبزی‌پروری‭ ‬و‭ ‬طرح‌های‭ ‬پرورش‭ ‬ماهی‭ ‬در‭ ‬قفس‭ ‬مورد‭ ‬توجه-‬با‭ ‬پرداخت‭ ‬حدود‭ ‬1800‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬تسهیلات‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭-‬  را‭ ‬جزو‭ ‬نخستین‭ ‬اولویت‌ها‭ ‬برشمرد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬پرداخت‭ ‬تسهیلات‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬گردش‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬پرداخت‌های‭ ‬خرد،‭ ‬عملکرد‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬یادشده‭ ‬را‭ ‬مثبت‭ ‬ارزیابی‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬تأمین‭ ‬مالی‭ ‬زنجیره‌های‭ ‬ارزش‭ ‬محصولات‭ ‬اساسی‭ ‬تاکید‭ ‬کرد‭. ‬

ارزهای‭ ‬بانک‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬کشاورزان‭ ‬
خدارحمی‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬اعتبارات‭ ‬ارزی‭ ‬به‌طور‭ ‬کامل‭ ‬مصرف‭ ‬نشده‭ ‬گفت‭ ‬طرح‌های‭ ‬ارزی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬هم‭ ‬پذیرش‭ ‬می‌شود،‭ ‬ابراز‭ ‬امیدواری‭ ‬کرد :‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬350‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬از‭ ‬محل‭ ‬منابع‭ ‬صندوق‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬ارزی‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬بانک‭ ‬معرفی‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬

تحریم‭ ‬نبودیم،‭ ‬اما‭...‬
وی‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بانکداری‭ ‬بین‌الملل‭ ‬را‭ ‬تشریح‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت :‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬تحریم‌هایی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬کشور‭ ‬اعمال‭ ‬شده‭ ‬بود،‭ ‬فعالیت‭ ‬ارزی‭ ‬و‭ ‬بین‌المللی‭ ‬شبکه‭ ‬بانکی‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬حداقل‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬کارگزارهای‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اینکه‭ ‬تحریم‭ ‬نبود‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬کل‭ ‬دنیا‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬بود‭.‬
خدارحمی‭ ‬یادآور‭ ‬شد :‬پس‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬مذاکرات‭ ‬با‭ ‬بانک‌ها‭ ‬و‭ ‬مؤسسات‭ ‬مالی‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‌خوبی‭ ‬پیش‭ ‬رفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬تعداد‭ ‬کارگزارهای‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬مورد‭ ‬به‭ ‬93‭ ‬کارگزاری‭ ‬در‭ ‬60‭ ‬کشور‭ ‬دنیا‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‌است‭. ‬
وی‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬مذاکرات،‭ ‬ارتقای‭ ‬استانداردها‭ ‬و‭ ‬برقراری‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬گسترش‭ ‬است،‭ ‬خاطرنشان‭ ‬کرد :‬امکان‭ ‬ارتباطات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬به‭ ‬امکانات‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬برای‭ ‬حمایت‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬اضافه‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬

آنچه‭ ‬کمتر‭ ‬دیده‭ ‬میشود‭ ‬
خدارحمی‭ ‬در‭ ‬تشریح‭ ‬عملکرد‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بانکداری‭ ‬الکترونیک،‭ ‬ضمن‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬زیرساخت‌های‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بانک،‭ ‬گفت :‬گرچه‭ ‬تعداد‭ ‬تراکنش‌های‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬از‭ ‬مرز‭ ‬4‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬126‭ ‬میلیون‭ ‬تراکنش‭ ‬گذشته‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬جزو‭ ‬4‭ ‬بانک‭ ‬بزرگ‭ ‬ارائه‌کننده‭ ‬خدمات‭ ‬بانکداری‭ ‬الکترونیک‭ ‬کشور‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬عرصه‭ ‬بانکداری‭ ‬الکترونیک‭ ‬کمتر‭ ‬دیده‭ ‬می‌شویم‭.‬

خروج‭ ‬از‭ ‬بنگاهداری‭ ‬
مدیرعامل‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬حرکت‭ ‬بانک‭ ‬در‭ ‬مسیر‭ ‬خروج‭ ‬از‭ ‬بنگاهداری‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود :‬تعداد‭ ‬شرکت‌های‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬محدود‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬امسال‭ ‬4‭ ‬شرکت‭ ‬به‭ ‬مبلغ‭ ‬245‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬واگذار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬نیز‭ ‬مقدمات‭ ‬واگذاری‭ ‬دیگر‭ ‬مجموعه‌های‭ ‬بزرگ‭ ‬بانک‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بورس‭ ‬فراهم‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬زیرا‭ ‬هیچ‭ ‬وقت‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬نگهداری‭ ‬شرکت‌ها‭ ‬و‭ ‬مشارکت‭ ‬مستقیم‭ ‬نبوده‌ایم‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۴ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow