سیاستگذاری کشاورزی
الگوی کشت دانمارک، مناسب ایران

آنکس‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬دیگران‭ ‬سفره‭ ‬می‌اندازد،‭ ‬گرسنه‭ ‬نمی‌ماند

الگوی‭ ‬کشت‭ ‬دانمارک، مناسب‭ ‬اراضی‭ ‬ایران

بخش‭ ‬اعظم‭ ‬خاک‭ ‬کشور‭ ‬43‭ ‬هزار‭ ‬کیلومتری‭ ‬دانمارک‭ ‬را‭ ‬اراضی‭ ‬کشاورزی‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌دهد‭ ‬زیرا‭ ‬خاک‭ ‬اصلی‭ ‬دانمارک،‭ ‬سرزمینی‭ ‬فاقد‭ ‬کوهستان‭ ‬است‭. ‬
مردمان‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬حدود‭ ‬6‭ ‬هزار‭ ‬سال‭ ‬است‭ ‬کشاورزی،‭ ‬دامداری‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬می‌کنند‭ ‬و‭ ‬کشاورزان‭ ‬دانمارکی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تأمین‭ ‬غذای‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬21‭ ‬درصد‭ ‬جمعیت‭ ‬جهان‭ ‬مشارکت‭ ‬دارند‭. ‬
به‭ ‬همین‭ ‬جهت‭ ‬دانمارک‭ ‬با‭ ‬دارا‭ ‬بودن‭ ‬شبکه‌ای‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬کشاورزی‭ (‬بهویژه‭ ‬اینکه‭ ‬سهبرابر‭ ‬نیاز‭ ‬بازار‭ ‬داخلی‭ ‬خود،‭ ‬موادغذایی‭ ‬تولید‭ ‬میکند‭) ‬با‭ ‬تکیه‭ ‬بر‭ ‬حفظ‭ ‬بازارهای‭ ‬جهانی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تنوع‌بخشی‭ ‬به‭ ‬تولیدت‭ ‬و‭ ‬یافتن‭ ‬بازارهای‭ ‬جدید‭ ‬در‭ ‬سراسر‭ ‬دنیا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬‮«‬کشاورزمحور‮»‬‭ ‬قلمداد‭ ‬می‌کند‭. ‬
علاوه‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬دانمارک‭ ‬رتبه‭ ‬چهارم‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬ارگانیک‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬همه‭ ‬جای‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬سرسبز‭ ‬است‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬‮«‬دهات‭ ‬اروپا‮»‬‭ ‬نام‭ ‬نهاده‌اند‭. ‬
دولت‭ ‬دانمارک‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬کشور‭ ‬ژاپن‭ ‬دارای‭ ‬قدیمیترین‭ ‬خاندان‭ ‬پادشاهی‭ ‬است،‭ ‬دولت‭ ‬رفاه‭ ‬نام‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬کمبودن‭ ‬اختلاف‭ ‬درآمد‭ ‬مردم،‭ ‬رتبه‭ ‬اول‭ ‬جهان‭ ‬را‭ ‬کسب‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬درآمد‭ ‬سرانه،‭ ‬رتبه‭ ‬هفتم‭ ‬است‭. ‬
این‭ ‬کشور‭ ‬تولیدکننده‭ ‬جو،‭ ‬گندم،‭ ‬سیب‌زمینی،‭ ‬چغندرقند،‭ ‬لبنیات‭ ‬و‭ ‬ماهی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬تولید‭ ‬توربین‌های‭ ‬بادی‭ ‬و‭ ‬صفحات‭ ‬خورشیدی،‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬غذایی،‭ ‬تولیدات‭ ‬چوبی‭ ‬و‭ ‬کشتیرانی‭ ‬فعالیت‭ ‬که‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬این‭ ‬موارد‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تجارب‭ ‬دانمارک‭ ‬قابل‭ ‬مشارکت‭ ‬با‭ ‬ایران‭ ‬است‭.‬

الگوی‭ ‬کشت‭ ‬موفق‭ ‬دانمارک‭ ‬
فرآوردههای‭ ‬لبنی‭ ‬و‭ ‬گوشت‭ ‬قرمز،‭ ‬تکنولوژی‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬فنی‭ ‬روزآمد،‭ ‬مجموعه‭ ‬صادرات‭ ‬دانمارک‭ ‬را‭ ‬تشکیل‭ ‬میدهد‭ ‬که‭ ‬حاصل‭ ‬استمرار‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬موفق‭ ‬آن‭ ‬است‭. ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬دانمارک‭ ‬حدود‭ ‬150‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬مطالعاتی،‭ ‬طراحی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬عملیات‭ ‬اجرایی‭ ‬آن‭ ‬طی‭ ‬یک‭ ‬قرن‭ ‬و‭ ‬نیم‭ ‬اصلاحات‭ ‬خوبی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬بهوجود‭ ‬آورد‭  ‬به‌نحوی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬آفریقایی،‭ ‬آمریکای‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬آسیایی‭ ‬که‭ ‬میزان‭ ‬بارندگی‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬حتی‭ ‬کمتر‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬دانمارک‭ ‬را‭ ‬پیاده‌سازی‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬کرده‌اند‭. ‬
کارشناسان‭ ‬معتقدند‭ ‬این‭ ‬الگوی‭ ‬کشت‭ ‬در‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬به‌ویژه‭ ‬باغات‭ ‬پسته‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬نابودی‭ ‬است‭ ‬قابلیت‭ ‬اجرا‭ ‬دارد‭. ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬دانشگاه‌های‭ ‬معتبر‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌توانند‭ ‬محلی‭ ‬برای‭ ‬ارتقاء‭ ‬و‭ ‬علم‭ ‬کشاورزی‭ ‬باشند‭. ‬
‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬گسترش‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬شمال‭ ‬اروپا‭ ‬ارتباط‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬دانمارک‭ ‬توسعه‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬مشکل‭ ‬زیرساختی،‭ ‬کشاورزی‭ ‬معیشتی‭ ‬و‭ ‬عدم‭ ‬تولید‭ ‬صادرات‭ ‬محور،‭ ‬مانع‭ ‬افزایش‭ ‬صادرات‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشورها‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬این‭ ‬همه‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬گسترش‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬با‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬تلاش‌های‭ ‬زیادی‭ ‬صورت‭ ‬داد‭ ‬به‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬هیات‭ ‬های‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬کشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬به‭ ‬خصوص‭ ‬کشورهای‭ ‬اروپایی‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬سفر‭ ‬کردهاند‭. ‬و‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬توسعه‭ ‬اهداف‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬اروپای‭ ‬شمالی‭ ‬از‭ ‬مهمترین‭ ‬اهدافی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬ایران‭ ‬دنبال‭ ‬می‭ ‬کند‭.‬
در‭ ‬بهمن‌ماه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬نیز‭ ‬هیاتی‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دعوت‭ ‬کنفدراسیون‭ ‬صنایع‭ ‬دانمارک‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬سفر‭ ‬کردند‭ ‬و‭ ‬مذاکرات‭ ‬خوبی‭ ‬انجام‭ ‬گرفت‭. ‬یکی‭ ‬از‭ ‬شرکت‌های‭ ‬معتبر‭ ‬و‭ ‬صاحب‌نام‭ ‬که‭ ‬تجهیزات‭ ‬کشتارگاهی‭ ‬آن‭ ‬درخط‭ ‬دو‭ ‬بزرگ‌ترین‭ ‬مرغداری‌ها‭ ‬شرکت‭ ‬بادرلینکو‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬زودی‭ ‬شاهد‭ ‬افتتاح‭ ‬کشتارگاه‭ ‬زنجیر‭ ‬تولید‭ ‬مرغ‭ ‬ساوانا‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬خواهیم‭ ‬بود‭.‬
ایران‭ ‬هم‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برجام‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬گسترش‭ ‬ارتباطات‭ ‬اقتصادی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬کرد‭ ‬به‭ ‬نحوی‭ ‬که‭ ‬حجم‭ ‬روابط‭ ‬در‭ ‬یکسال‭ ‬گذشته‭ ‬60‭ ‬درصد‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭. ‬آمارها‭ ‬نشان‭ ‬می‭ ‬دهد‭ ‬که‭ ‬صادرات‭ ‬دانمارک‭ ‬به‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬حدود‭ ‬168‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬بوده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬ماه‭ ‬نخست‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬222.5‭ ‬میلیون‭ ‬یورو‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬
بر‭ ‬اساس‭ ‬این‭ ‬گزارش،‭ ‬صادرات‭ ‬ایران‭ ‬به‭ ‬دانماک‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2015‭ ‬معادل‭ ‬6.5‭ ‬میلیون‭ ‬یورو -4‭ ‬درصد‭ ‬واردات‭ ‬از‭ ‬دانمارک - ‬بوده‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬رقم‭ ‬در‭ ‬10‭ ‬ماه‭ ‬نخست‭ ‬سال‭ ‬2016‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬10‭ ‬میلیون‭ ‬یورو ‭ 7‭- ‬درصد-  ‬رسیده‭ ‬است‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬های‭ ‬اخیر‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬دانمارک‭ ‬کاهش‭ ‬یافته‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‭ ‬رسد‭ ‬سبزیجات‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬اروپا‭ ‬و‭ ‬دانمارک‭ ‬کمیاب‭ ‬و‭ ‬گران‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬چنانچه‭ ‬ارتباطی‭ ‬خوبی‭ ‬با‭ ‬شرکت‌های‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬دانمارکی‭ ‬برای‭ ‬صدور‭ ‬این‭ ‬محصولات‭ ‬ایجاد‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬بسته‌بندی‭ ‬محصولات‭ ‬ایرانی‭ ‬بهبود‭ ‬یابد‭ ‬باید‭ ‬منتشر‭ ‬افزایش‭ ‬مبادلات‭ ‬باشیم‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۴ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow