سیاستگذاری کشاورزی
خدارحمی و‭ ‬تکامل‭ ‬سیستمی

خدارحمی
و‭ ‬تکامل‭ ‬سیستمی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬زیربنای‭ ‬آن‭ ‬سهیم‭ ‬بود

نویسنده: دکتر‭ ‬ایرج‭ ‬یوسفی

زمان‭ ‬زیادی‭ ‬گذشته‭ ‬تا‭ ‬امروز‭ ‬مدیری،‭ ‬پرورش‭ ‬یافته‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬تکامل‭ ‬یافته‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬سایر‭ ‬بانک‌ها‭  - ‬به‌ویژه‭ ‬پست‭ ‬بانک‭ ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬شعب‭ ‬روستایی‭ -  ‬بر‭ ‬مسند‭ ‬رئیس‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬عاملی‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬هدایت‭ ‬این‭ ‬نهاد‭ ‬مالی‭ ‬کشاورزی‭ ‬پرداخته‭ ‬است‭.‬
روح‭ ‬الله‭ ‬خدارحمی‭ ‬فردی‭ ‬از‭ ‬جنس‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬روزهای‭ ‬اول‭ ‬که‭ ‬افتخار‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬منابع‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ایشان‭ ‬داشتیم‭  - ‬درنیمه‭ ‬دوم‭ ‬دهه‭ ‬هفتاد‭ ‬و‭ ‬اوایل‭ ‬دهه‭ ‬هشتاد‭ -  ‬با‭ ‬توسعه‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬رویکرد‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬همراه‭ ‬مدیران‭ ‬عالی‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬بانک،‭ ‬معنای‭ ‬مشتری‭ ‬مداری‭ ‬و‭ ‬محوریت‭ ‬بر‭ ‬مشتریان‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬بر‭ ‬بانکداری‭ ‬عمومی‭ ‬و‭ ‬شرکتی‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬عملی‭  - ‬نه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اسمی‭ -  ‬را‭ ‬عمومیت‭ ‬بخشید‭. ‬به‌طوری‭ ‬که‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬ایام‭ ‬همواره‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬نقدینگی‭ ‬دارای‭ ‬مشکلاتی‭ ‬مزمن‭ ‬بود‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬مدیریت‭ ‬ایشان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مدیر‭ ‬امور‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬تجهیز‭ ‬منابع،‭ ‬کاملا‭ ‬بهبود‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬نه‭ ‬تنها‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬و‭ ‬استقراض‭ ‬سایر‭ ‬بانک‌ها‭ ‬نبود‭ ‬بلکه‭ ‬با‭ ‬تغییر‭ ‬رویکرد‭ ‬با‭ ‬جذب‭ ‬مشتریان‭ ‬زیاد‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬و‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬شعب‭ ‬در‭ ‬بازارهای‭ ‬هدف‭ ‬پولی‭ ‬توانست‭ ‬به‭ ‬بانکی‭ ‬مردمی‭ ‬و‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬منابع‭ ‬وسپرده‌های‭ ‬مردمی‭ ‬تبدیل‭ ‬گردد‭ ‬و‭ ‬سهم‭ ‬بازار‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سیستم‭ ‬بانکی‭ ‬افزایش‭ ‬داده‭ ‬و‭ ‬تثبیت‭ ‬نماید‭.‬
مدیر‭ ‬عامل‭ ‬جدید،‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬دوران‭ ‬قبلی‭ ‬فعالیت‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬بانک‭ ‬آنقدر‭ ‬پایه‌ریزی‭ ‬درستی‭ ‬کرده‭ ‬بود‭ ‬که‭ ‬بعدها‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬خروج‭ ‬ایشان‭ ‬و‭ ‬تیم‭ ‬مدیریتی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬هم‭ ‬این‭ ‬بانک‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬به‭ ‬عقب‭ ‬بازنگشت‭ ‬و‭ ‬مسیرش‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭  - ‬گرچه‭ ‬در‭ ‬مقاطعی‭ ‬سرعت‭ ‬عمل‭ ‬آن‭ ‬کند‭ ‬شد‭ -  ‬تا‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬تدبیر‭ ‬و‭ ‬امید‭ ‬دوباره‭ ‬ادامه‭ ‬سیاست‌های‭ ‬قبلی‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬دعوت‭ ‬مجدد‭ ‬از‭ ‬چهره‌های‭ ‬با‭ ‬تجربه‌ای‭ ‬همچون‭ ‬آقای‭ ‬خدارحمی‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬سوابق‭ ‬درخشان‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬پست‭ ‬بانک‭ ‬و‭ ‬بانک‭ ‬صادرات‭ ‬در‭ ‬جایگاه‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬تجربیات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬عرضه‭ ‬نموده،‭ ‬دعوت‭ ‬به‭ ‬همکاری‭ ‬کند‭ ‬و‭ ‬ایشان‭ ‬با‭ ‬کوله‭ ‬باری‭ ‬از‭ ‬تجربه‭  - ‬بیش‭ ‬از‭ ‬ربع‭ ‬قرن‭ -  ‬و‭ ‬با‭ ‬نگاه‭ ‬روبه‭ ‬جلو‭ ‬بر‭ ‬مسند‭ ‬مدیر‭ ‬عاملی‭ ‬تکیه‭ ‬داد‭. ‬
خوشبختانه‭ ‬انتخاب‭ ‬ایشان‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بهترین‭ ‬گزینه‭ ‬ریاست‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬مدیر‭ ‬عاملی‭ ‬قطعا‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬نوین‭ ‬بانکداری‭ ‬و‭ ‬بهره‌گیری‭ ‬از‭ ‬خرد‭ ‬جمعی‭ ‬اساتید،‭ ‬مشاوران،‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬کارشناسان‭ ‬همراه‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬شاهد‭ ‬ارتقاء‭ ‬جایگاه‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬جهت‭ ‬خدمت‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬فعالان‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬زیربخش‌های‭ ‬آن‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭. ‬ به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬انتخاب‭ ‬متخصصین‭ ‬و‭ ‬افراد‭ ‬با‭ ‬دانش‭ ‬حرفه‌ای‭ ‬و‭ ‬تجربه‭ ‬کافی‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬جایگاه‭ ‬هیئت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬تقسیم‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تمرکز‭ ‬زدایی‭ ‬فشار‭ ‬کار‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬تکامل‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بانک‭ ‬کشاورزی‭ ‬بسیار‭ ‬موثر‭ ‬باشد‭. ‬
شایسته‭ ‬گزینی‌ها،‭ ‬اغنای‭ ‬آموزش‭ ‬کارکنان،‭ ‬تعریف‭ ‬مسیر‭ ‬شغلی،‭ ‬اکترونیکی‭ ‬نمودن‭ ‬بیشتر‭ ‬ارتباطات‭ ‬شخصی،‭ ‬توجه‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی‭ ‬و‭ ‬تکمیلی‭  - ‬مراحل‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬برداشت‭ ‬محصول‭ - ‬،‭ ‬فرآوری‭ ‬در‭ ‬صنایع‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬حلقه‌های‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬تولید،‭ ‬توسه‭ ‬بانکداری‭ ‬شرکتی‭ ‬و‭ ‬استاندارد‌های‭ ‬بین‌المللی،‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬بازارهای‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬سرمایه،‭ ‬توسعه‭ ‬محصولات‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬خدمات‭ ‬بانکداری‭ ‬مشتری‌محور،‭ ‬بازمهندسی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬موجود‭ ‬بانک‭ ‬و‭ ‬ارتباط‭ ‬مستمر‭ ‬ستاد‭ ‬با‭ ‬صف‭ ‬و‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عوامل‭ ‬انگیزشی‭ ‬مشتریان‭ ‬داخلی‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬رسیدگی‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬و‭ ‬رفع‭ ‬نیازهای‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬نیاز‭ ‬برای‭ ‬مشتریان‭ ‬خارجی‭  - ‬خارج‭ ‬از‭ ‬سازمان‭ - ‬،‭ ‬توسعه‭ ‬بانکداری‭ ‬بین‌الملل‭ ‬و‭ ‬بانکداری‭ ‬الکترونیکی‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬علمی‭ ‬ایشان‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬سعی‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬داشته‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬روش‌های‭ ‬نوین،‭ ‬سازمان‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬کند‭ ‬تأییدی‭ ‬به‭ ‬نقل‭ ‬قول‭ ‬ایشان‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬‮«‬روش‌های‭ ‬گذشته‭ ‬به‭ ‬درد‭ ‬گذشته‭ ‬می‌خورد‮»‬‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬دیدگاه‭ ‬دیده‌بانی‭ ‬و‭ ‬رصد‭ ‬رقبای‭ ‬بانکی‭ ‬و‭ ‬براساس‭ ‬نیاز‭ ‬روز‭ ‬مشتریان‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬پژوهش،‭ ‬تحقیق‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬به‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬بلوغ‭ ‬سازمان‭ ‬کمک‭ ‬نماید‭. ‬
خوشبختانه‭ ‬باز‭ ‬مهندسی‭ ‬در‭ ‬چشم‭ ‬انداز‭ ‬بانک‭ ‬و‭ ‬اهداف‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬قطعا‭ ‬مسیر‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ستاد‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬برنامه‭ ‬عملیاتی‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬سیاست‌های‭ ‬آقای‭ ‬خدارحمی‭ ‬در‭ ‬مدیریت‌ها‭ ‬و‭ ‬شعب‭ ‬هدایت‭ ‬خواهد‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬فاصله‌ای‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬معنادار‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬حضور‭ ‬ایشان‭ ‬باعث‭ ‬رشد‭ ‬و‭ ‬تکامل‭ ‬سازمان‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬نیروهای‭ ‬با‭ ‬سواد،‭ ‬دانش‭ ‬آموخته‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬خرد‭ ‬جمعی‭ ‬بدنه‭ ‬صف‭ ‬و‭ ‬ستاد،‭ ‬ایشان‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬عالیه‭ ‬یاری‭ ‬خواهد‭ ‬نمود‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۵ و ۲۱۶  -  سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow