سیاستگذاری کشاورزی
فصلی‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬مخاطبان

‮«‬‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬‮»‬‭ ‬سوژه‭ ‬مخاطبین‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬20‭ ‬سالگی

فصلی‭ ‬برای‭ ‬همه‭ ‬مخاطبان

نویسنده: محبوبه قرمزچشمه

همان‭ ‬طور‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬عنوان‭ ‬مجله‭ ‬برمی‌آید،‭ ‬مطالب‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬با‭ ‬حدود‭ ‬20‭ ‬سال‭ ‬سابقه‭ ‬انتشار‭ ‬مستمر‭ ‬از‭ ‬مهر‭ ‬ماه‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬حول‭ ‬محورهای‭ ‬دام‭  - ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور،‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬آبزیان،‭ ‬زنبور‭ ‬عسل‭ ‬و‭ ‬کرم‭ ‬ابریشم‭ ‬و‭... -  ‬و‭ ‬کشت‭  - ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغبانی،‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬نهاده‌های‭ ‬کشاورزی،‭ ‬آبیاری‭ ‬و‭... -  ‬و‭ ‬صنعت‭  - ‬امور‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬برداشت‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی،‭ ‬تکمیلی،‭ ‬بسته‌بندی،‭ ‬بازاریابی‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬رسانی‭ -  ‬تدوین‭ ‬می‌شود‭.‬
مدیرمسئول‭ ‬که‭ ‬مجله‭ ‬صاحب‭ ‬نام‭ ‬‮«‬گزارش‮»‬‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬مدیریت‭ ‬می‌کرد‭. ‬تحصیل‭ ‬کرده‭ ‬رشته‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬اصلاح‭ ‬نباتات،‭ ‬ورود‭ ‬به‭ ‬کار‭ ‬روزنامه‌نگاری‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1355‭ ‬آغاز‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬خبرنگار‭ ‬و‭ ‬گزارش‌گر‭ ‬رادیو‭ ‬و‭ ‬تلویزیون‭ ‬بود‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬سکان‭ ‬مدیریت‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1377‭ ‬عهده‌دار‭ ‬شد،‭ ‬نشریات‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬انگشتان‭ ‬یک‭ ‬دست‭ ‬می‌رسید‭. ‬
دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬رسیدن‭ ‬به‭ ‬20‭ ‬سالگی‭ ‬فراز‭ ‬و‭ ‬فرودهای‭ ‬بسیاری‭ ‬را‭ ‬پشت‭ ‬سرگذاشته‭ ‬است،‭ ‬در‭ ‬تأسیس‭ ‬واحدها‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬معرفی‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مجریان‭ ‬طرح‌هایی‭ ‬که‭ ‬اکنون‭ ‬به‭ ‬بالندگی‭ ‬و‭ ‬شکوفایی‭ ‬رسیده‌‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬فاجعه‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬آفریده‌اند،‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬مقصر‭ ‬و‭ ‬لابی‌های‭ ‬قدرت‭ ‬را‭ ‬شناسایی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬جریان‭ ‬تودیع‭ ‬و‭ ‬معارفه‭ ‬و‭ ‬جنگ‭ ‬ستیزهای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬و‭ ‬مسئولان‭ ‬کشاورزی‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
کارشناسانی‭ ‬که‭ ‬وزیر‭ ‬شده‌اند‭  - ‬از‭ ‬نخستین‭ ‬وزیر‭ ‬کشاورزی‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬دکتر‭ ‬علی‭ ‬محمد‭ ‬ایزدی‭ ‬تاکنون‭ -  ‬و‭ ‬وزیران‭ ‬و‭ ‬مدیرکل‌هایی‭ ‬که‭ ‬آمده‌اند‭ ‬و‭ ‬رفته‌اند‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نظاره‭ ‬نشسته‭ ‬است‭.‬
در‭ ‬دعوای‭ ‬بین‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬دولتی،‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬و‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬بسیار‭ ‬وارد‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حَکم‭ ‬انتخاب‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬زمانی‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬برآورد‭ ‬و‭ ‬دریافت‭ ‬نظر‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬عملکرد‭ ‬مجله‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬با‭ ‬بزرگان‭ ‬و‭ ‬صاحبان‭ ‬صنایع‭ ‬کشاورزی‭ ‬تماس‭ ‬می‌گیرم،‭ ‬می‌گویند‭ ‬از‭ ‬کدام‭ ‬مجله‌اید؟‭ ‬
•‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬وصنعت‭! ‬
•‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬خان؟‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬خان‭ ‬گلباف؟‭ ‬گلباف؟
•‭ ‬‮«‬سلام‭ ‬مفصل‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬خان‭ ‬برسانید‮»‬
جالب‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬بسیاری‭ ‬مجله‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬مدیر‭ ‬مسئول‭ ‬می‌شناسند‭ ‬و‭ ‬پاسخ‭ ‬خبرنگاران‭ ‬را‭ ‬می‌دهند‭. ‬می‌گویند‭ ‬نشریه‭ ‬با‭ ‬غرض‭ ‬و‭ ‬مرض‭ ‬سوال‭ ‬نمی‌پرسد،‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬طیف‌ها‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬همه‭ ‬کارها‭ ‬می‌پرسد‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬جایی‭ ‬که‭ ‬راه‭ ‬دهد‭ ‬همه‭ ‬را‭ ‬می‌گوید‭.‬
در‭ ‬مقام‭ ‬مصاحبه‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مجله‭ ‬بیشتر‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مدیر‭ ‬مسئول‭ ‬می‌گویند‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬مجله،‭ ‬صحبت‭ ‬می‌کنند‭ ‬ابولقاسم‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬دست‭ ‬در‭ ‬گردن‭ ‬وزارتخانه‭ ‬می‌بینیم،‭ ‬یک‭ ‬روز‭ ‬رفیق‭ ‬گرمابه‭ ‬و‭ ‬گلستان‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬و‭ ‬روز‭ ‬دیگر‭ ‬با‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ .... ‬به‭ ‬مهمانی‭ ‬می‌رود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مراسم‭ ‬این‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬وزیر‭ ‬شرکت‭ ‬می‌کند،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬نهایت،‭ ‬مجله‭ ‬و‭ ‬بررسی‭ ‬عملکرد‭ ‬سازمان‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬و‭ ‬دولتی‭ ‬سخنی‭ ‬دیگر‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬سر‭ ‬آن‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬خان‭ ‬با‭ ‬هیچکس‭ ‬شوخی‭ ‬ندارد‭.‬
عملکرد‭ ‬هر‭ ‬شخصی‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬منافع‭ ‬و‭ ‬مصالح‭ ‬ملی‭ ‬و‭  ‬منابع‭ ‬کشاورزان‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬ضرر‭ ‬بزند‭ ‬از‭ ‬تیغ‭ ‬برنده‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬نیست‭.‬
در‭ ‬زیر‭ ‬نظرات‭ ‬دولتی‌ها‭ ‬و‭ ‬خصوصی‌ها‭ ‬و‭ ‬خصولتی‌ها‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬عملکرد‭ ‬کلی‭ ‬مجله‭ ‬آورده‭ ‬می‌شود‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زیر‭ ‬می‌خوانیم :‬

پردازش‭ ‬تحلیل‌گرایانه‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬پژوهانه‭ ‬

عیسی‭ ‬کلانتری،‭ ‬دبیر‭ ‬کل‭ ‬خانه‭ ‬کشاورز‭ ‬و‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬محیط‭ ‬زیست،‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬ایام‭ ‬صدارت‭  - ‬دهه‭ ‬60‭ ‬و‭ ‬70‭ -  ‬از‭ ‬نیش‭ ‬و‭ ‬نوش‌های‭ ‬مجله‭ ‬گزارش‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬خان‭ ‬در‭ ‬امان‭ ‬نبود‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬یک‭ ‬بار‭ ‬علیه‭ ‬وی‭ ‬به‭ ‬دادگاه‭ ‬شکایت‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬مدتی‭ ‬هم‭ ‬ورود‭ ‬این‭ ‬مدیر‭ ‬مسئول‭ ‬به‭ ‬کاخ‭ ‬وزارت‭ ‬کشاورزی‭ ‬با‭ ‬مشکل‭ ‬مواجه‭ ‬شده‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬یک‭ ‬نوبت‭ ‬با‭ ‬ورود‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬خان‭ ‬به‭ ‬طبقه‭ ‬بیستم‭ ‬اتاق‭ ‬وزیر،‭ ‬کلانتری‭ ‬اتاق‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ترک‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬بعدها‭ ‬ابوالقاسم‭ ‬خان‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬جفاکار‭ ‬می‌نامید‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬عملکرد‭ ‬کلی‭ ‬مجله‭ ‬گفت :‬تا‭ ‬حدود‭ ‬سه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬چهار‭ ‬شماره‭ ‬اخیر‭ ‬که‭ ‬من‭ ‬مطالب‭ ‬مجله‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬مطالعه‭ ‬می‌کردم،‭ ‬مجله‭ ‬خوبی‭ ‬بود،‭ ‬یعنی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬بضاعت‭ ‬موجود،‭ ‬مجله‭ ‬خوبی‭ ‬است،‭ ‬البته‭ ‬خوبی‭ ‬نسبی‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬را‭ ‬می‌توان‭ ‬یک‭ ‬مجله‭ ‬خبری‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭.‬
میزان‭ ‬مطالب‭ ‬تحلیلی‭ ‬کشاورزی،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬کم‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬تحلیل‌گرایانه‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬پژوهانه‭ ‬به‭ ‬وضعیت‭ ‬روز‭ ‬و‭ ‬اتفاقات‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجلات‭ ‬تخصصی‭ ‬کشاورزی‭ ‬پرداخته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬آنچه‭ ‬قابل‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬برای‭ ‬آینده‭ ‬است‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬آورده‭ ‬شود‭.‬
همچنین‭ ‬پیش‭ ‬آگاهی‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬برنامه‭ ‬اقتصاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬فنی‭ ‬کشاورزی‭ ‬باید‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬اصلی‌ترین‭ ‬مطالب‭ ‬این‭ ‬قبیل‭ ‬مجلات‭ ‬تخصصی‭ ‬باشد‭ ‬زیرا‭ ‬رقبای‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬بی‌کار‭ ‬نمی‌شینند‭.‬
کلانتری‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬کلی‭ ‬مطالب‭ ‬مجله‭ ‬را‭ ‬چطور‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌کنید‭ ‬گفت :‬قضاوت‭ ‬باید‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬داشته‌ها‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬انتظار‭ ‬ما‭ ‬از‭ ‬نشریات‭ ‬باید‭ ‬در‭ ‬حد‭ ‬بضاعت‭ ‬آن‌ها‭ ‬باشد‭.‬

دغدغه‌ها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬کشاورزان،‭ ‬در‭ ‬مجلات‭ ‬بازتاب‭ ‬عینی‭ ‬یابد

حمید‭ ‬امیرسیدی،‭ ‬شرکت‭ ‬فراز‭ ‬هامون،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اهمیت‭ ‬اطلاع‭ ‬رسانی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت :‬باید‭ ‬قدر‭ ‬مجلات‭ ‬و‭ ‬رسانه‌هایی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭ ‬دانسته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سرمایه‭ ‬های‭ ‬ملی‭ ‬برای‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬هزینه‭ ‬شود‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬فرهنگ‭ ‬کتابخوانی‭ ‬و‭ ‬ارتقا‭ ‬سطح‭ ‬علمی‭ ‬جامعه‭ ‬کشاورزی‭ ‬گسترش‭ ‬میابد‭ ‬نه‭ ‬اینکه‭ ‬سرمایه‭ ‬ملی‭ ‬صرف‭ ‬پرداخت‭ ‬یارانه‭ ‬شود‭ ‬یعنی‭ ‬ماهیگیری‭ ‬باید‭ ‬آموزش‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬وی‭ ‬انتقاد‭ ‬خود‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مجله‭ ‬دام‭ ‬کشت‭ ‬صنعت‭ ‬را‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬شیوه‭ ‬انتشار‭ ‬آن‭ ‬ذکر‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬گفت :‬این‭ ‬مجله‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬توزیع‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬مدیریتی‭ ‬ضروری‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬بهره‭ ‬بردارها‭ ‬هم‭ ‬برسد‭.‬
یعنی‭ ‬کشاورزانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬تولید‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭ ‬باید‭ ‬دغدغه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مجلات‭ ‬بازتاب‭ ‬عینی‭ ‬یابد‭.‬
وی‭ ‬که‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬یک‭ ‬کشاورز‭ ‬معرفی‭ ‬می‭ ‬کند‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬گفت :‬مجله‭ ‬دام‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬مجله‭ ‬نسبتا‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬گرانی‭ ‬است‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬فضای‭ ‬مجازی‭ ‬مجلات‭ ‬کاغذی‭ ‬چندان‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روزگار‭ ‬طرفدار‭ ‬ندارد‭. ‬باید‭ ‬مطالب‭ ‬علمی‭ ‬در‭ ‬دنیای‭ ‬مجازی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تاثیرگذاری‭ ‬آن‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭.‬

قدم‭ ‬مبارکی‭ ‬است

سید‭ ‬راضی‭ ‬نوری،‭ ‬نماینده‭ ‬مردم‭ ‬شوش‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬کمیسیون‭ ‬کشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬شورای‭ ‬اسلامی،‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬گفت :‬اینکه‭ ‬دغدغه‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬را‭ ‬دارید‭ ‬و‭ ‬پیگیر‭ ‬مشکلات‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬هستید،‭ ‬قدم‭ ‬مبارکی‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬افزود :‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬کارشناسان‭ ‬و‭ ‬مسئولین‭ ‬در‭ ‬واکاوی‭ ‬مشکلات‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬برخوردار‭ ‬است،‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬مهمتر‭ ‬ارائه‭ ‬راهکارها‭ ‬است،‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬با‭ ‬مسئولین‭ ‬جواب‭ ‬قانع‭ ‬کننده‌ای‭ ‬برای‭ ‬مشکلات‭ ‬وجود‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬از‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬برخوردار‭ ‬است‭.‬

مسائل‭ ‬کاربردی‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬روز‭ ‬مطرح‭ ‬شود

داوود‭ ‬صانعی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬هلدینگ‭ ‬مبارک‭ ‬اندیش،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬لزوم‭ ‬وجود‭ ‬مجلات‭ ‬و‭ ‬نشریات‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬گفت :‬سرپا‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬یک‭ ‬مجله‭ ‬خوب‭ ‬با‭ ‬موضوعات‭ ‬روز‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬مداوم‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬چاپ‭ ‬شود‭ ‬کار‭ ‬سختی‭ ‬است‭. ‬که‭ ‬مهندس‭ ‬گلباف‭ ‬از‭ ‬عهده‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬برآمده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬افزود :‬مجله‭ ‬ای‭ ‬که‭ ‬بتواند‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬بخش‭ ‬های‭ ‬کشاورزی‭ ‬صنایع‭ ‬تبدیلی،‭ ‬شیلات‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬حجم‭ ‬و‭ ‬گستردگی‭ ‬فعالیت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬جز‭ ‬دام‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬نداریم‭.‬
صانعی‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬با‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فرد‭ ‬خواندن‭ ‬مجله‭ ‬دام،‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬پیشنهاد‭ ‬خود‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬کیفی‭ ‬مجله‭ ‬را‭ ‬پرداختن‭ ‬بیشتر‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬کاربردی‭ ‬و‭ ‬مشکلات‭ ‬روز‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬افزود :‬برای‭ ‬بهره‭ ‬وری‭ ‬باید‭ ‬یک‭ ‬حساب‭ ‬جداگانه‭ ‬باز‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬مستقیم‭ ‬با‭ ‬خود‭ ‬تولیدکننده‭ ‬ها،‭ ‬بهره‭ ‬وری‭ ‬و‭ ‬مسائلی‭ ‬که‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬موضع‭ ‬تاثیر‭ ‬می‭ ‬گذارد‭ ‬بررسی‭ ‬گردد‭. ‬کسانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬عرصه‭ ‬موفق‭ ‬هستند‭ ‬چرایی‭ ‬موفقیتشان‭ ‬و‭ ‬چگونگی‭ ‬توسعه‭ ‬بهره‌وری‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬بحث‭ ‬گذاشته‭ ‬شود‭.‬

ایده‌های‭ ‬جالب‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است

مهندس‭ ‬محمدرضا‭ ‬ملاصالحی،‭ ‬معاون‭ ‬امور‭ ‬دام‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬با‭ ‬بیان‭ ‬اینکه‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬عملکرد‭ ‬کیفیت‭ ‬مطالب‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬خوب‭ ‬است؛‭ ‬گفت :‬اطلاعات‭ ‬فنی،‭ ‬به‭ ‬روز‭ ‬بودن‭ ‬مطالب،‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬آسیب‌شناسی‭ ‬و‭ ‬مشکل‌یابی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی،‭ ‬محاسن‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬تخصصی‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬ادامه،‭ ‬پیشنهاد‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بهبود‭ ‬کیفی‭ ‬مجله‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬مطرح‭ ‬می‌کند :‬ایده‌های‭ ‬جالب‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬شروع‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬انتخاب‭ ‬سوژه‌ای‭ ‬همچون‭ ‬ترویج‭ ‬صنعتی‭ ‬کردن‭ ‬دام‭ ‬سبک‭ ‬و‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬سلسله‭ ‬مطلب‭ ‬و‭ ‬بلند‭ ‬مدت‭ ‬است‭.‬ امیدوارم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬روند‭ ‬پیگیر‭ ‬باشید‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬درنظر‭ ‬گرفتن‭ ‬خط‭ ‬سیری‭ ‬مشخص،‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬موضوعات‭ ‬گام‭ ‬بردارید‭.‬
موضوعاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬دام‭ ‬همچون‭ ‬مسائل‭ ‬فنی،‭ ‬چالش‌ها،‭ ‬سیاست‌های‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬می‌تواند‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد،‭ ‬دغدغه‌ها‭ ‬و‭ ‬مشکلاتی‭ ‬که‭ ‬تولیدکننده‌ها‭ ‬دارند‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬نقدینگی،‭ ‬مکان‌یابی،‭ ‬مسائل‭ ‬زیست‌محیطی،‭ ‬فرصت‌هایی‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬کشاورزها‭ ‬داده‭ ‬شود‭ ‬و‭ ... ‬از‭ ‬جمله‭ ‬موضوعاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬باید‭ ‬جایگاه‭ ‬ثابتی‭ ‬در‭ ‬مجله‭ ‬تخصصی‭ ‬کشاورزی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

برای‭ ‬بهتر‭ ‬شدن‭ ‬مجله‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬مطالب‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬فاصله‭ ‬بگیرد

منوچهر‭ ‬رضایی،‭ ‬رئیس‭ ‬انجمن‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬کشمش،‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬اتقاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬همدان،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬صادرکنندگان‭ ‬استان‭ ‬همدان،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬خانه‭ ‬صنعت‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت‭ ‬استان‭ ‬همدان‭ ‬و‭ ‬بزرگترین‭ ‬صادرکننده‭ ‬کشمش‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬عنوان‭ ‬می‌کند :‬مجله‭ ‬گلباف‭ ‬سه‭ ‬حوزه‭ ‬گسترده‭ ‬‮«‬دام‮»‬،‭ ‬‮«‬کشت‮»‬‭ ‬و‭ ‬‮«‬صنعت‮»‬‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬دامنه‭ ‬گسترده،‭ ‬امکان‭ ‬تهیه‭ ‬مطالب‭ ‬خوب‭ ‬و‭ ‬متنوعی‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬می‌کند‭. ‬این‭ ‬گستردگی‭ ‬باعث‭ ‬می‌شود‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬موضوعات‭ ‬آن‌طورکه‭ ‬باید‭ ‬عمیق‭ ‬بررسی‭ ‬نشود‭ ‬و‭ ‬نگاه‭ ‬ریزبینانه‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬تحت‭ ‬حاشیه‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭.‬
برای‭ ‬بهتر‭ ‬شدن‭ ‬مجله‭ ‬پیشنهاد‭ ‬می‌کنم‭ ‬در‭ ‬تهیه‭ ‬مطالب‭ ‬از‭ ‬مرکز‭ ‬و‭ ‬پایتخت‭ ‬فاصله‭ ‬بگیرد‭. ‬برای‭ ‬تهیه‭ ‬مطلب،‭ ‬سراسر‭ ‬کشور‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬بررسی‭ ‬قرار‭ ‬دهید؛‭ ‬مثلا‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬مرزها،‭ ‬شهر‌های‭ ‬جنوبی‭ ‬و‭ ‬فلات‭ ‬مرکزی‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬موضوعات‭ ‬بکری‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬موارد‭ ‬تاکنون‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬پرداخته‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬دو‭ ‬حسن‭ ‬دارد‭ ‬اول‭ ‬آنکه‭ ‬در‭ ‬گستره‭ ‬جغرافیایی‭ ‬کشور‭ ‬پیش‭ ‬می‌رویم‭ ‬و‭ ‬صنایعی‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬حرفه‭ ‬غافل‭ ‬از‭ ‬دید‭ ‬بوده‭ ‬معرفی‭ ‬می‌شوند‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬اینکه‭ ‬مخاطبین‭ ‬جدیدی‭ ‬جلب‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬می‌شوند‭.‬

کامل‌ترین‭ ‬مجلاتی‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬سروکار‭ ‬داشته‌ایم‭ ‬

مهندس‭ ‬سید‭ ‬غلام‭ ‬حسین‭ ‬طباطبایی،‭ ‬معاون‭ ‬فنی‭ ‬اجرایی‭ ‬سازمان‭ ‬مرکزی‭ ‬تعاون‭ ‬روستایی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬سوال‭ ‬که‭ ‬‮«‬مجله‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬را‭ ‬چگونه‭ ‬ارزیابی‭ ‬می‌کنید؟‭ ‬گفت؟‭ ‬خوشبختانه‭ ‬این‭ ‬نشریه‭ ‬جزء‭ ‬کامل‌ترین‭ ‬مجلاتی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬تاکنون‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬سرو‭ ‬کار‭ ‬داشتیم،‭ ‬دست‭ ‬اندکاران‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬به‌خصوص‭ ‬مدیرمسئول‭ ‬در‭ ‬مجامع‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬جلسات‭ ‬کشاورزی‭ ‬حضور‭ ‬فعال‭ ‬دارد‭. ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬بین‭ ‬بخش‌های‭ ‬مختلف‭ ‬این‭ ‬مجله،‭ ‬تعادل‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
وی‭ ‬افزود :‬اما‭ ‬حضور‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬کلیت‭ ‬مجله‭ ‬کمرنگ‭ ‬است،‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬بخش‭ ‬تشکل‌ها‭ ‬و‭ ‬تعاونی‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬مرغ،‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬زنبور‭ ‬که‭ ‬جزء‭ ‬موفق‌ترین‌های‭ ‬این‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬می‌آید،‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‌خصوص‭ ‬برای‭ ‬تعاون‌های‭ ‬تخصصی‌،‭ ‬دلگرم‌کننده‭ ‬باشد‭. ‬برگزاری‭ ‬میزگرد‭ ‬نیز‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬الگوسازی‭ ‬و‭ ‬ارائه‭ ‬خط‌مشی‭ ‬برای‭ ‬تعاونی‌ها‭ ‬تاثیرگذار‭ ‬باشد‭.‬

بازار‭ ‬جای‭ ‬کار‭ ‬بیشتری‭ ‬دارد

محمد‭ ‬علی‭ ‬کمالی‭ ‬سروستانی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬اتحادیه‭ ‬سراسری‭ ‬مرغ‭ ‬گوشتی‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اتفاقاتی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬96‭ ‬رخ‭ ‬داده‭ ‬است،‭ ‬گفت :‬مجله‭ ‬دام‭ ‬وکشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬مباحث‭ ‬روز‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬به‭ ‬خوبی‭ ‬پرداخته‭ ‬است،‭ ‬بازار‭ ‬جای‭ ‬کار‭ ‬بیشتری‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬می‌تواند‭ ‬برای‭ ‬غنای‭ ‬بیشتر‭ ‬مطالب‭ ‬مجله،‭ ‬به‭ ‬تحلیل‭ ‬وضعیت‭ ‬گذشته،‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬آینده‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬اقتصادی،‭ ‬بازار،‭ ‬معرفی‭ ‬تکنولوژی‌های‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مطالب‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬کشاورزی‭ ‬بپردازد‭.‬

کیفیت‭ ‬مجله،‭ ‬خیر‭ ‬الموجودین‭ ‬است

جمیل‭ ‬علیزاده‭ ‬شایق،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬برنج‭ ‬کشور‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬کیفیت‭ ‬مطالب‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬سرمقاله‌های‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬گفت :‬کیفیت‭ ‬مطالب‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬تخصصی‭ ‬بسیار‭ ‬خوب‭ ‬است،‭ ‬نه‭ ‬انقدر‭ ‬سطح‭ ‬مقالات‭ ‬آن‭ ‬بالاست‭ ‬که‭ ‬کشاورزان‭ ‬متوجه‭ ‬نشوند‭ ‬و‭ ‬نه‭ ‬آنقدر‭ ‬پایین‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬کارشناسان‭ ‬نتوانند‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭. ‬کیفیت‭ ‬مجله،‭ ‬خیر‭ ‬الموجودین‭ ‬است،‭ ‬مهمترین‭ ‬مشکل‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬آگهی‌های‭ ‬مجله‭ ‬زیاد‭ ‬است،‭ ‬اگر‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬کمتر‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬صرفا‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬مالی،‭ ‬تبلیغ‭ ‬هر‭ ‬آگهی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬کالایی‭ ‬قبول‭ ‬نمی‌شد،‭ ‬بهتر‭ ‬بود‭.‬

باز‭ ‬کردن‭ ‬باب‭ ‬گفت‌وگو‭ ‬حول‭ ‬محور‭ ‬چالش‌ها‭ ‬

احمد‭ ‬کبیری،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‮ ‬نظام‭ ‬مهندسی‮ ‬کشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬کشور‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬دانشکده‌ای‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬مدیر‭ ‬مسئول‭ ‬در‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬کیفیت‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام‭ ‬و‭ ‬کشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬گفت :‬این‭ ‬مجله‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬نشریات‭ ‬موفق‭ ‬حوزه‭ ‬فرهنگ‭ ‬مکتوب‭ ‬کشور‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود،‭ ‬در‭ ‬بهبود‭ ‬سطح‭ ‬کیفی‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬اظهار‭ ‬نظرهای‭ ‬کارشناسان‭ ‬باید‭ ‬بیشتر‭ ‬بها‭ ‬داده‭ ‬شود،‭ ‬باز‭ ‬کردن‭ ‬باب‭ ‬گفتگو‭ ‬بین‭ ‬بهره‌برداران،‭ ‬صاحب‭ ‬نظران‭ ‬و‭ ‬متخصصین‭ ‬حول‭ ‬چالش‌ها‭ ‬و‭ ‬مسائل‭ ‬کشاورزی‭ ‬هم‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬کمک‭ ‬شایانی‭ ‬کند‭.‬

خبرنگاران‭ ‬خبره‭ ‬نقطه‭ ‬قوت‭ ‬مجله‭ ‬است

مسیح‭ ‬کشاورز،‭ ‬دبیر‭ ‬انجمن‭ ‬واردکنندگان‭ ‬برنج،‭ ‬مجله‭ ‬‮«‬دام‭ ‬وکشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‮»‬‭ ‬را‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬مجلات‭ ‬تخصصی‭ ‬خوب‭ ‬حوزه‭ ‬کشاورزی‭ ‬عنوان‭ ‬کرد‭ ‬و‭ ‬نقطه‭ ‬قوت‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬را‭ ‬خبرنگاران‭ ‬آن‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬گفت :‬در‭ ‬گفت‌وگو‌ها‭ ‬با‭ ‬همکاران‭ ‬همیشه‭ ‬از‭ ‬خبرنگاران‭ ‬این‭ ‬مجله‭ ‬تعریف‭ ‬می‌شود،‭ ‬چرا‭ ‬که‭ ‬همواره‭ ‬سوژه‌ها‭ ‬و‭ ‬موضوعات‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬جالبی‭ ‬را‭ ‬مطرح‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬می‌کنند. 

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۵ و ۲۱۶  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow