سیاستگذاری کشاورزی
بر باد رفتن افتخارات و فرصت ها

بر‭ ‬باد‭ ‬دادن
افتخارات‭ ‬و‭ ‬فرصت‌های‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬منطقه‌ای
در‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی

جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬کنار‭ ‬56‭ ‬کشور‭ ‬مسلمان‭ ‬دیگر‭ ‬عضو‭ ‬سازمان‭ ‬همکاری‌های‭ ‬اسلامی‭ ‬است‭. ‬این‭ ‬سازمان‭ ‬دارای‭ ‬چندین‭ ‬کمیته‭ ‬تخصصی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬یکی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬کمیته‭ ‬دائمی‭ ‬اقتصادی‭ ‬و‭ ‬بازرگانی‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬کومسک‭  - ‬comcec‭ -  ‬بوده‭ ‬که‭ ‬مقر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ترکیه‭ ‬می‌باشد‭.‬
استراتژی‭ ‬کومسک‭ ‬عبارتست‭ ‬از‭:‬
1 - ‭ ‬تهسیل‭ ‬ارتباط‭ ‬و‭ ‬تردد‭ ‬بین‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو
2 - ‭ ‬تقویت‭ ‬همبستگی
3 - ‭ ‬حکمرانی‭ ‬خوب‭ ‬
کومسک‭ ‬جهت‭ ‬دستیابی‭ ‬به‭ ‬استراتژی‌های‭ ‬مذکور‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬ابزار‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کند‭:‬
1 - ‭ ‬تشکیل‭ ‬کارگروه‌های‭ ‬تخصصی
2 - ‭ ‬ایجاد‭ ‬صندوق‭ ‬پروژه‭ ‬کومسک‭ ‬
شش‭ ‬کارگروه‭ ‬تخصصی‭ ‬تشکیل‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬
1 - ‭ ‬کشاورزی
2 - ‭ ‬گردشگری
3 - ‭ ‬راه‭ ‬و‭ ‬ارتباطات
4 - ‭ ‬بازرگانی
5 - ‭ ‬کاهش‭ ‬فقر
6 - ‭ ‬تأمین‭ ‬منابع‭ ‬مالی
جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬کارگروه‌ها‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬کشاورزی‭ ‬عضو‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬کارگروه،‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭. ‬معاونت‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬این‭ ‬وزارتخانه‭ ‬با‭ ‬معرفی‭ ‬نماینده‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1391‭ ‬عملا‭ ‬همکاری‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬کمیته‭ ‬شروع‭ ‬کرد‭.‬
عضویت‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬کارگروه‭ ‬از‭ ‬بدو‭ ‬تشکیل‭ ‬آن‭ ‬بسیار‭ ‬افتخارآمیز‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬نماینده‭ ‬ایران‭ ‬علیرغم‭ ‬بی‌مهری‭ ‬و‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬معاونت‭ ‬برنامه‌ریزی‭  ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬در‭ ‬همکاری‭ ‬با‭ ‬وی‭ ‬جهت‭ ‬شرکت‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬تخصصی‭ ‬کارگروه‭ ‬کشاورزی‭ ‬که‭ ‬سالی‭ ‬دوبار‭ ‬در‭ ‬کشور‭ ‬ترکیه‭ ‬تشکیل‭ ‬می‌گردد،‭ ‬در‭ ‬نشست‌های‭ ‬کارگروه‭ ‬کشاورزی‭ ‬کومسک‭ ‬بسیار‭ ‬فعالانه‭ ‬شرکت‭ ‬می‌نمود‭ ‬و‭ ‬مستمرا‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬مطالب‭ ‬به‭ ‬زبان‭ ‬انگلیسی‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬کارگروه‭ ‬افتخار‭ ‬جدیدی‭ ‬برای‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬می‌آفرید‭ ‬و‭ ‬اعضای‭ ‬دیگر‭ ‬کشورهای‭ ‬اسلامی‭ ‬حاضر‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬همچون‭ ‬عربستان‭ ‬سعودی،‭ ‬کویت،‭ ‬بحرین،‭ ‬ترکیه،‭ ‬مصر،‭ ‬اردن‭ ‬و‭... ‬که‭ ‬شرکت‭ ‬فعالانه‌ای‭ ‬در‭ ‬جلسات‭ ‬نداشتند‭ ‬را‭ ‬مات‭ ‬و‭ ‬مبهوت‭ ‬خود‭ ‬می‌نمود‭.‬
همواره‭ ‬مسئولین‭ ‬کومسک‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران،‭ ‬با‭ ‬همکاری‭ ‬دفتر‭ ‬امور‭ ‬زنان‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬عشایری‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی،‭ ‬پروژه‌ای‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬توانمندسازی‭ ‬خانوارهای‭ ‬روستایی‭ ‬در‭ ‬مدیریت‭ ‬تولید،‭ ‬توزیع‭ ‬و‭ ‬بازاررسانی‭ ‬محصولات‭ ‬کشاورزی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬و‭ ‬پیگیری‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬مبلغ‭ ‬120‭ ‬هزار‭ ‬دلار‭ ‬از‭ ‬کمیته‭ ‬کومسک‭ ‬کمک‭ ‬بلاعوض‭ ‬جهت‭ ‬اجرای‭ ‬آن‭ ‬دریافت‭ ‬کرد‭ ‬که‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬مشارکت‭ ‬نمایندگانی‭ ‬از‭ ‬ترکیه‭ ‬و‭ ‬کشور‭ ‬آذربایجان‭ ‬با‭ ‬موفقیت‭ ‬اجرا‭ ‬نمود‭ ‬و‭ ‬گزارش‭ ‬توفیق‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جلسه‭ ‬حاشیه‭ ‬نشست‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬دوم‭ ‬وزرای‭ ‬کشورهای‭ ‬عضو‭ ‬در‭ ‬استانبول‭ ‬ترکیه‭ ‬ارائه‭ ‬کرد‭. ‬
همان‭ ‬طوری‭ ‬که‭ ‬قبلا‭ ‬اشاره‭ ‬گردید‭ ‬نماینده‭ ‬موصوف‭ ‬ focal point کارگروه‭ ‬کشاورزی‭ ‬کومسک‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬معاونت‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بازنشسته‭ ‬شدن‭ ‬وی،‭ ‬این‭ ‬لیست‭ ‬به‭ ‬شخصی‭ ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬علیرغم‭ ‬توانمندی،‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬دیگری‭ ‬نیز‭ ‬در‭ ‬وزارتخانه‭ ‬به‭ ‬ایشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬که‭ ‬مطلقا‭ ‬به‭ ‬اصطلاح‭ ‬فرصت‭ ‬سرخاراندن‭ ‬را‭ ‬ندارد‭ ‬چه‭ ‬رسد‭ ‬به‭ ‬تصدی‌گری‭ ‬این‭ ‬لیست‭ ‬که‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬اداره‭ ‬نماید‭!‬
لذا‭ ‬بسترهای‭ ‬مناسبی‭ ‬که‭ ‬توسط‭ ‬نمایند‭ ‬قبلی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کومسک‭ ‬ایجاد‭ ‬شده‭ ‬بود‭.‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬معطل‭ ‬باقیمانده‭ ‬و‭ ‬کرسی‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬در‭ ‬نشست‌های‭ ‬یازدهم‭ ‬و‭ ‬دوازدهم‭ ‬کارگروه‭ ‬کشاورزی‭ ‬کومسک‭ ‬بلاتصدی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬کمک‭ ‬بلاعوض‭ ‬225‭ ‬هزار‭ ‬دلاری‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬به‭ ‬نفع‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کشور‭ ‬خبری‭ ‬نیست‭. ‬بدینوسیله‭ ‬افتخارات‭ ‬بین‌المللی‭ ‬و‭ ‬منطقه‌ای‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬بر‭ ‬باد‭ ‬رفته‭ ‬است‭. ‬
جهت‭ ‬احیای‭ ‬مجدد‭ ‬عظمت‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬کشورهای‭ ‬اسلامی‭ ‬پیشنهادات‭ ‬ذیل‭ ‬ارائه‭ ‬می‌گردد :‬
1 - ‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬تجربیات‭ ‬مفید‭ ‬قبلی‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کومسک‭ ‬
2 - ‭ ‬ارزیابی‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬کشاورزی‭ ‬از‭ ‬علمکرد‭ ‬معاونت‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬کشاورزی‭ ‬کومسک‭ ‬طی‭ ‬حدود‭ ‬یکسال‭ ‬اخیر‭ ‬و‭ ‬یافتن‭ ‬معیارهای‭ ‬مناسب‭ ‬جهت‭ ‬انتخاب‭ ‬نماینده focal point¬ ‬
3 - ‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬پشتیبانی‭ ‬معاونت‭ ‬برنامه‌ریزی‭  ‬و‭ ‬اقتصادی‭ ‬از‭ ‬نماینده‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬جهت‭ ‬تعامل‭ ‬با‭ ‬کمیته‭ ‬کومسک‭ ‬در‭ ‬ترکیه‭ ‬به‌منظور‭ ‬نیل‭ ‬به‭ ‬اهداف‭ ‬کشاورزی‭ ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت  -  شماره ۲۱۵ و ۲۱۶  -  سال ۱۳۹۶

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow