سیاستگذاری کشاورزی
از دست تو يك «ايل» به تنگ آمده است

خدا رو شكر قيمت تضميني خريد هر كيلو گندم 1600 تومان اعلام شد.

اگر چه تورم و تحريم‌ها موجب گراني قيمت نهاده‌ها، ماشين‌ها و خدمات گرديده با اين همه، افزايش بيش از 23 درصدي قيمت تضميني خريد هر كيلو گندم نسبت به سال قبل، روزنه اميدي براي استمرار كشت اين محصول استراتژيك را پديد آورده است و در صورتي كه دولت در بخش مديريت توزيع و عرضه نهاده‌ها خلل وارد نكند و امور را به كشاورزان و تشكل‌هاي ذيربط واگذار نمايد، شايد كه بهره‌برداران، تاب تحمل مشكلات را داشته باشند.

اما پرسش اصلي اين است كه چنين افزايش حداقلي، در رابطه با ساير خريد تضميني‌ها و محصولات ديگر اعمال شده يا صرفاً با نگاه سياسي به گندم و ترس از كاشت نشدن، صورت گرفته است؟

چرا كه هم اينك مجلس و كشاورزان معتقدند حداقل مي‌بايست قيمت خريد گندم 30 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يابد و به همين دليل كميسيون كشاورزي، تدارك استيضاح وزير را ديده است.

نگاهي به آمار و جداول نشان مي‌دهد قيمت خريد تضميني هر كيلو گندم در سال 94 مبلغ 1155 تومان بوده كه در سال 95 به ميزان 10 درصد و در سال 96 فقط 9 درصد افزايش يافته اما اين روند ناگهان به بيش از 23 درصد رسيده است.

جالب اينكه در سال 95 قيمت خريد تضميني برخي از محصولات تا 15 درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشت، در حالي كه در سال 96 اكثر افزايش قيمت خريدها به زير ده درصد نسبت به سال پيش از آن رسيده كه نشان‌دهنده تمايل نداشتن دولت در افزايش قيمت‌هاست.

با اين همه اينك از دولت انتظار مي‌رود همه 28 قلم محصولات مشمول خريد تضميني،  شامل  چنين افزايش قيمتي بشود چرا كه تحريم و گراني كود، بذر، سم، حمل‌ونقل، ماشين‌ها و... گندم و جو نمي‌شناسد.

جو را از قلم نيندازيم

شوربختانه پيشنهاد سازمان برنامه براي افزايش قيمت خريد تضميني هر كيلو جو به كاهش 5 درصدي قيمت خريد نسبت به سال گذشته رسيده است كه با اين حساب معلوم نيست سرنوشت جو به واردات كامل ختم مي‌شود يا خير.

در همين راستا قيمت خريد تضميني ذرت دانه‌اي كه در سال 96 نسبت به 95 ميزان 8 درصد رشد داشت براي سال آينده حدود 5/3 درصد كاهش قيمت در خريد تضميني اين محصول نشان مي‌دهد.

دودوزه بازي سازمان برنامه

البته معمولا قيمت پيشنهادي سازمان برنامه در هنگام تصويب كمي افزايش مي‌يابد اما سوال اين است كه چرا بايد سازمان برنامه در برهه‌اي كه كشاورزي بزرگترين دستاويز دولت براي خنثي كردن تحريم‌هاست، كشاورزان را از خود براند.

علاوه براين از امور آب، كشاورزي و محيط‌زيست، سازمان برنامه انتظار مي‌رود با نگاه كارشناسي و بازار به اين مسئله بنگرد نه سياسي!  

خاطرنشان مي‌سازد شاهكارهاي سازمان برنامه به همين جا ختم نمي‌شود و چندي پيش كه هيأت دولت مصوب نمود تمام جرائم و ديركرد وام‌هاي كشاورزان آسيب ديده تا تاريخ تصويب ابلاغيه دولت بخشيده و اقساط آن‌ها استمهال شود، سازمان برنامه با ارسال نامه دو پهلو براي بانك‌ها رويه‌اي را اتخاذ كرد كه تقريبا همه تلاش وزير كشاورزي و هيأت دولت را نقش بر آب كرد و هنوز كه هنوز است سردرگمي ايجاد شده، باعث مراجعات مكرر كشاورزان و نرسيدن به سرمنزل مقصود شده است.

در تمام دنيا كشاورز و كشاورزي و توليدكننده غذا مورد حمايت جدي دولت قرار مي‌گيرد و نهاده‌ها بدون رانت و نزول بانكي در اختيارش گذاشته مي‌شود؛ بهره بانكي از صفر تا 3 درصد محاسبه مي‌شود؛ تمام مجوزها و دستورالعمل‌ها 15 تا 20 گانه -وزارتخانه‌ها، محيط‌زيست، آب و فاضلاب، ماليات و دارايي، شهرداري‌ها و ...- توسط يك نهاد و سازمان انجام و به مرغدار،  گاودار و گلخانه‌دار تحويل مي‌شود اما در ايران بسياري از طرح‌ها صرفاً به دليل اخلال يكي از همين متوليان دولتي در كار بخش خصوصي حتي به منصه ظهور نمي‌رسد.

به هوش باشيم ...

كشاورزي، تحريم و سياسي‌كاري نمي‌شناسد.

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow