سیاستگذاری کشاورزی
جلوه‌گری‭ ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران

جلوه‌گری‭ ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬صنعت

مهندس‭ ‬حامد‭ ‬سلطانی‌نژاد،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران،‭ ‬در‭ ‬نشست‭ ‬مطبوعاتی‭ ‬اسفند‭ ‬ماه‭ ‬با‭ ‬تأكید‭ ‬بر‭ ‬رونق‭ ‬معاملات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران،‭ ‬گفت‭: ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬ارزش‭ ‬معاملات‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬1524هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬ریالی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬97،‭ ‬سهم‭ ‬41‭ ‬درصدی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬كل‭ ‬ارزش‭ ‬معاملات‭ ‬بازار‭ ‬سرمایه‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬جایگاه‭ ‬نخست‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬میان‭ ‬سایر‭ ‬بورس‌های‭ ‬فعال‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬كسب‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬وی‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬كل‭ ‬معاملات‭ ‬بورس‭ ‬كالا‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1386‭ ‬تا‭ ‬پایان‭ ‬سال‭ ‬1397‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬طی‭ ‬این‭ ‬دوره‭ ‬ارزش‭ ‬معاملات‭ ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬1657‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬عبور‭ ‬كرد‭ ‬تا‭ ‬ركورد‭ ‬جدیدی‭ ‬در‭ ‬ارزش‭ ‬معاملات‭ ‬بورس‭ ‬كالا‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬تاكنون‭ ‬به‭ ‬ثبت‭ ‬برسد‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬رقم،‭ ‬ارزش‭ ‬معاملات‭ ‬بازار‭ ‬فیزیكی‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬773‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬رسیده‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬معاملات‭ ‬اوراق‭ ‬بهادار‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬كالا‭ ‬نیز‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬884‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬افزایش‭ ‬یافته‭ ‬است‭.‬
مدیرعامل‭ ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران‭ ‬درخصوص‭ ‬آمار‭ ‬معاملات‭ ‬گواهی‭ ‬سپرده‭ ‬كالایی‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬97‭ ‬نیز‭ ‬اظهار‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬بازار‭ ‬گواهی‭ ‬سپرده‭ ‬كالایی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬361‭ ‬هزار‭ ‬قطعه‭ ‬سكه‭ ‬طلا،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬64‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬ذرت‭ ‬و‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬26‭ ‬تن‭ ‬زعفران‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬اوراق‭ ‬گواهی‭ ‬سپرده‭ ‬كالایی‭ ‬مورد‭ ‬معامله‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬ارزش‭ ‬معاملات‭ ‬11‭ ‬ماهه‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬به‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬17‭ ‬هزار‭ ‬و‭ ‬261‭ ‬میلیارد‭ ‬ریال‭ ‬رسیده‭ ‬است‭.‬

مهم‌ترین‭ ‬اقدامات‭ ‬در‭ ‬تالار‭ ‬كشاورزی

سلطانی‌نژاد‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬توسعه‭ ‬گستره‭ ‬جغرافیایی‭ ‬فعالیت‭ ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬درخصوص‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬راهبردی‭ ‬تالارهای‭ ‬مختلف‭ ‬این‭ ‬بورس‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬اقدامات‭ ‬و‭ ‬نتایج‭ ‬راهبردی‭ ‬در‭ ‬تالار‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬مواردی‭ ‬ازجمله؛‭ ‬ایجاد‭ ‬بستر‭ ‬اجرای‭ ‬سیاست‭ ‬خرید‭ ‬توافقی‭ ‬زعفران‭ ‬در‭ ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران،‭ ‬انجام‭ ‬اقدامات‭ ‬لازم‭ ‬درخصوص‭ ‬پذیرش‭ ‬انبارهای‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬ایجاد‭ ‬نماد‭ ‬معاملاتی‭ ‬برای‭ ‬آن‌ها،‭ ‬معامله‭ ‬25‭ ‬تن‭ ‬زعفران‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬معاملات‭ ‬گواهی‭ ‬سپرده‭ ‬كالایی‭ ‬و‭ ‬66‭ ‬تن‭ ‬زعفران‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬معاملات‭ ‬بازار‭ ‬فیزیكی‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭.‬
به‌گفته‭ ‬وی،‭ ‬اجرای‭ ‬سیاست‭ ‬قیمت‭ ‬تضمینی‭ ‬محصول‭ ‬ذرت‭ ‬در‭ ‬استان‌های‭ ‬تعیین‌شده‭ ‬توسط‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی،‭ ‬تدوین‭ ‬و‭ ‬انتشار‭ ‬كتاب‭ ‬بورس‌های‭ ‬كالا‭ ‬و‭ ‬مشتقات‭ ‬در‭ ‬آفریقا‭ ‬و‭ ‬درنهایت‭ ‬تصویب‭ ‬معاملات‭ ‬اختیار‭ ‬معامله‭ ‬زعفران‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬مهم‭ ‬بورس‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬بازار‭ ‬مالی‭ ‬و‭ ‬مشتقه‭ ‬بوده‌است‭.‬‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬امروز‭ ‬قراردادهای‭ ‬آپشن‭ ‬زعفران‭ ‬نگین‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بازار‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شده‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬زنجیره‭ ‬ابزارهای‭ ‬مالی‭ ‬بورس‭ ‬كالا‭ ‬روی‭ ‬محصول‭ ‬زعفران‭ ‬تكمیل‭ ‬شود‭.‬
مدیرعامل‭ ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران‭ ‬از‭ ‬همكاری‭ ‬با‭ ‬سایر‭ ‬دستگاه‌ها‭ ‬به‌منظور‭ ‬برقراری‭ ‬اتصال‭ ‬الكترونیك‭ ‬سخن‭ ‬گفت‭ ‬و‭ ‬ارتقای‭ ‬سامانه‭ ‬معاملات‭ ‬آتی‭ ‬به‌منظور‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬معاملات‭ ‬آتی‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬پیاده‌سازی‭ ‬سامانه‭ ‬جدید‭ ‬مدیریت‭ ‬انبار‭ ‬گواهی‭ ‬سپرده‭ ‬كالایی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬مهم‌ترین‭ ‬اقدامات‭ ‬مهم‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فناوری‭ ‬اطلاعات‭ ‬و‭ ‬ارتباطات‭ ‬بورس‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬جاری‭ ‬برشمرد‭.‬

اهم‭ ‬برنامه‌های‭ ‬بورس‭ ‬كالا‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬98

سلطانی‌نژاد‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مهم‭ ‬سال‭ ‬1398‭ ‬شركت‭ ‬بورس‭ ‬كالای‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬چنین‭ ‬تشریح‭ ‬كرد‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬توسعه‭ ‬دارایی‌های‭ ‬پایه‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬اوراق‭ ‬بهادار‭ ‬مبتنی‭ ‬بر‭ ‬كالای‭ ‬موجود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬صندوق‌های‭ ‬كالایی‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬ازجمله؛‭ ‬صندوق‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬قراردادهای‭ ‬آتی‭ ‬و‭ ‬اختیار‭ ‬معامله،‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬صندوق‌های‭ ‬كالایی‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬داریم‭.‬
توسعه‭ ‬در‭ ‬روش‌های‭ ‬معاملاتی‭ ‬و‭ ‬تسویه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬فیزیكی‭ ‬با‭ ‬فراهم‭ ‬آوردن‭ ‬شرایط‭ ‬انجام‭ ‬معاملات‭ ‬تقاضا‭ ‬محور‭ -‬مبتنی‌بر‭ ‬مناقصه‭- ‬و‭ ‬فراهم‭ ‬نمودن‭ ‬امكان‭ ‬انجام‭ ‬تسویه‭ ‬چند‭ ‬مرحله‌ای‭ ‬در‭ ‬معاملات‭ ‬از‭ ‬برنامه‌های‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬بورس‭ ‬كالا‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬در‭ ‬بیان‭ ‬دیگر‭ ‬برنامه‌های‭ ‬بورس‭ ‬كالا‭ ‬برای‭ ‬سال‭ ‬98‭ ‬گفت‭: ‬توسعه‭ ‬مشاركت‭ ‬با‭ ‬نهادهای‭ ‬پولی‭ ‬و‭ ‬مالی‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬استفاده‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬ظرفیت‭ ‬بانك‌های‭ ‬تجاری‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬گواهی‭ ‬سپرده‭ ‬كالایی،‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬خدمات‭ ‬بازارگردانی‭ ‬نهادهای‭ ‬مالی‭ ‬شركت‌های‭ ‬تأمین‭ ‬سرمایه‭ ‬در‭ ‬راستای‭ ‬تعمیق‭ ‬بازار‭ ‬اوراق‭ ‬بهادار‭ ‬مبتنی‌بر‭ ‬كالا،‭ ‬پشتیبانی‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬كیفیت‭ ‬خدمات‭ ‬ارایه‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬ذی‌نفعان‭ ‬و‭ ‬احصاء‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬فرآیندهای‭ ‬شركت‭ ‬نیز‭ ‬است‭.‬
سلطانی‌نژاد‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬از‭ ‬برنامه‭ ‬بهبود،‭ ‬ارتقاء‭ ‬و‭ ‬یكپارچه‌سازی‭ ‬سیستم‌ها‭ ‬و‭ ‬سامانه‌ها،‭ ‬توسعه‭ ‬سیستم‌های‭ ‬اطلاعات‭ ‬مدیریت،‭ ‬تقویت‭ ‬و‭ ‬مدیریت‭ ‬برند‭ ‬شركت‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬تعاملات‭ ‬بین‌الملل‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬سخن‭ ‬گفت‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow