سیاستگذاری کشاورزی
چوب‭ ‬حراج‭ ‬به‭ ‬كاخ‭ ‬كشاورزی

هفتمین‭ ‬سال‭ ‬روز
چوب‭ ‬حراج‭ ‬به‭ ‬كاخ‭ ‬كشاورزی

ساختمانی‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬قیمت‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬شناسنامه‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬ایران‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬10‭ ‬وزیر‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬دیده‭ ‬بود‭. ‬به‭ ‬گفته‭ ‬عبدالكریم‭ ‬رضوی،‭ ‬رئیس‭ ‬وقت‭ ‬هیأت‭ ‬مدیره‭ ‬و‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬مادر‭ ‬تخصصی‭ ‬صندوق‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬قیمت‭ ‬230‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ -‬20‭ ‬درصد‭ ‬قیمت‭ ‬واقعی‭- ‬فروخته‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬حالی‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬سندی‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬پرداخت‭ ‬همین‭ ‬رقم‭ ‬اندك‭ ‬برای‭ ‬افزایش‭ ‬سرمایه‭ ‬صندوق‌های‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزی‭ ‬ارائه‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬
این‭ ‬ساختمان‭ ‬كه‭ ‬حدود‭ ‬نیم‭ ‬قرن‭ ‬پیش‭ -‬در‭ ‬سال‭ ‬1353‭- ‬توسط‭ ‬مهندس‭ ‬ایرانی‭ ‬عبدالعزیز‭ ‬فرمانفرمائیان‭ ‬طراحی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬كار‭ ‬پیمانكاران‭ ‬ایتالیایی‭ ‬ساخته‭ ‬شد‭ ‬با‭ ‬60‭ ‬متر‭ ‬ارتفاع‭ ‬و‭ ‬20‭ ‬طبقه‭ ‬و‭ ‬چندین‭ ‬طبقه‭ ‬پاركینگ،‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬خود‭ ‬بلند‭ ‬مرتبه‌ترین‭ ‬ساختمان‭ ‬پایتخت‭ ‬بود‭. ‬
بعد‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬سال‌های‭ ‬دهه‭ ‬70‭ ‬كاخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬زبانزد‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬عام‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬گرچه‭ ‬در‭ ‬دولت‭ ‬دوم‭ ‬ریاست‭ ‬جمهوری‭ ‬خاتمی‭ ‬نام‭ ‬كاخ‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬تغییر‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬جهادی‌ها‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬افتخار‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬مشاركت‭ ‬داشتند‭.‬
خلیلیان‭ ‬وزیر‭ ‬وقت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬كه‭ ‬نام‭ ‬وی‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬به‌عنوان‭ ‬حراج‌كننده‭ ‬برج‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬و‭ ‬هویت‭ ‬كشاورزی‭ ‬ایران‭ ‬ثبت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬اسفند‭ ‬91‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬ژست‭ ‬سیاسی‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭ ‬چنانچه‭ ‬تا‭ ‬آخر‭ ‬اسفند‭ ‬همان‭ ‬سال‭ ‬وجوه‭ ‬و‭ ‬مبلغ‭ ‬خرید‭ ‬كاخ‭ ‬وزارت‭ ‬جها‭ ‬كشاورزی‭ ‬توسط‭ ‬قوه‌قضاییه‭ ‬پرداخت‭ ‬نشود‭ ‬ساختمان‭ ‬را‭ ‬پس‭ ‬می‌گیرد‭ ‬كه‭ ‬هنوز‭ ‬خلیلیان‭ ‬خبری‭ ‬مبنی‌بر‭ ‬واریز‭ ‬پول‭ ‬به‭ ‬وزارتخانه‭ ‬اعلام‭ ‬نكرده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬گرفتن‭ ‬ساختمان‭ ‬كاخ‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬چه‭ ‬عرض‭ ‬كنم‭!!‬

‮«‬وزارت‌‭ ‬خانه‭ ‬به‌دوشان‮»‬

فریاد‭ ‬وا‭ ‬خجلتای‭ ‬نشریه‭ ‬سراسری‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬و‭ ‬درج‭ ‬مطلب‭ ‬‮«‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬كارتن‮»‬،‭ ‬بالاخره‭ ‬مدیران‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭ ‬متخصص‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬حركت‭ ‬و‭ ‬عكس‌العمل‭ ‬واداشت‭. ‬مهندس‭ ‬فریدونی‭ ‬از‭ ‬مدیران‭ ‬ارشد‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزی،‭ ‬عضو‭ ‬هیأت‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬معاون‭ ‬سابق‭ ‬سفیر‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬خواروبار‭ ‬جهانی‭ ‬ملل‭ ‬متحد‭-‬FAO‭- ‬كه‭ ‬قلم‭ ‬شیوا‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬جسارت‭ ‬وی‭ ‬زبانزد‭ ‬خاص‭ ‬و‭ ‬عام‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬206‭ ‬نشریه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬مجدداَ‭ ‬اعلام‭ ‬حق‌خواهی‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬گرفتن‭ ‬كاخ‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬وزارتخانه‭ ‬را‭ ‬برافراشت‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬مروری‭ ‬بر‭ ‬اعتراضات‭ ‬5‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬خود‭ -‬روزنامه‭ ‬بهار‭ ‬30‭/‬3‭/‬92‭- ‬از‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬وقت‭ ‬درخواست‭ ‬نمود‭ ‬تا‭ ‬خانه‭ ‬كشاورزان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬آن‌ها‭ ‬بازگرداند‭. ‬
در‭ ‬زمان‭ ‬صدارت‭ ‬دكتر‭ ‬خلیلیان‭ ‬شایعات‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬واگذاری‭ ‬كاخ‭ ‬با‭ ‬سابقه‭ ‬كشاورزی‭ ‬قوت‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬مهندس‭ ‬علی‭ ‬فریدونی‭ ‬ریاست‭ ‬سابق‭ ‬سازمان‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬استان‭ ‬خراسان‌رضوی‭ ‬جزو‭ ‬نخستین‭ ‬معترضان‭ ‬این‭ ‬حق‌كشی‭ ‬بود‭ ‬تا‭ ‬اینكه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1390‭ ‬طبقات‭ ‬كاخ‭ ‬تعطیل‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬قول‭ ‬خبرنگاران‭ ‬مجله‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت،‭ ‬وزارتخانه‭ ‬در‭ ‬كارتن‌های‭ ‬متعدد‭ ‬جا‭ ‬گرفت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬گوشه‭ ‬كنار‭ ‬شهر‭ ‬به‭ ‬‮«‬وزارت‭ ‬خانه‭ ‬به‌دوشان‮»‬‭ ‬معروف‭ ‬شد‭.‬

‮«‬خانواده‭ ‬دربه‌در‮»‬

نیكبخت‭ ‬معاون‭ ‬وقت‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬اقتصادی‭ ‬وزارتخانه‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬اعلام‭ ‬برائت‭ ‬از‭ ‬چنین‭ ‬حركتی‭ ‬و‭ ‬محكوم‭ ‬كردن‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬29‭ ‬دی‭ ‬91‭ ‬خوشحالی‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬شناسنامه‌دار‭ ‬شدن‭ ‬كاخ‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬كاخ‭ ‬قوه‌قضاییه‭ ‬پنهان‭ ‬نكرد‭ ‬اما‭ ‬گفت‭ ‬از‭ ‬مبلغ‭ ‬نهایی‭ ‬فروش‭ ‬و‭ ‬واریز‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬واریز‭ ‬وجه‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬وزارتخانه‭ ‬بی‌خبر‭ ‬است‭. ‬
نشریه‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬ایام‭ ‬با‭ ‬طرح‭ ‬موضوع‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬ملی‭ ‬در‭ ‬ماهنامه‭ ‬دی‭ ‬ماه‭ ‬91‭ ‬از‭ ‬معاونت‌ها‭ ‬و‭ ‬ادارات‭ ‬پراكنده‭ ‬در‭ ‬سطح‭ ‬كوچه‭ ‬و‭ ‬بازار‭ ‬تهران‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬خانواده‭ ‬دربه‌در‮»‬‭ ‬خبر‭ ‬داد‭. ‬

مستحق‌ترین‭ ‬خریداران‭ ‬كاخ‭ ‬كشاورزی

گزارش‭ ‬بعدی‭ ‬مجله‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬امر‭ ‬اختصاص‭ ‬یافت‭ ‬كه‭ ‬تشكل‌های‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬مستحق‌ترین‭ ‬خریداران‭ ‬این‭ ‬كاخ‭ ‬هستند‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬اینكه‭ ‬به‭ ‬ثَمَنِ‌بَخس‭-‬بی‌ارزشی‭- ‬واگذار‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬ماهنامه،‭ ‬اخبار‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬نداشتن‭ ‬متقاضی‭ ‬خرید‭ ‬كاخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬نوبت‭ ‬اول‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اینكه‭ ‬فقط‭ ‬دو‭ ‬خریدار‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬با‭ ‬قیمت‭ ‬پایه‭ ‬150‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬ثبت‭ ‬نام‭ ‬كرده‌اند‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭: ‬حاضر‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬بسیج‭ ‬اتحادیه‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬ساختمان‭ ‬را‭ ‬خریداری‭ ‬كند‭. ‬در‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬سایت‌ها،‭ ‬صدرالسادات‭ ‬معاون‭ ‬وقت‭ ‬توسعه‭ ‬مدیریت‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬انسانی‭ ‬را‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬مسببان‭ ‬اصلی‭ ‬واگذاری‭ ‬بی‌منطق‭ ‬كاخ‭ ‬و‭ ‬ساختمان‭ ‬مركزی‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬اعلام‭ ‬كردند‭. ‬

مخالفت‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬فروش‭ ‬كاخ‭ ‬كشاورزی

در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬اظهار‭ ‬نظر‭ ‬عباس‭ ‬رجایی،‭ ‬رئیس‭ ‬وقت‭ ‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬مجلس‭ ‬مبنی‌بر‭ ‬اینكه‭ ‬‮«‬كمیسیون‭ ‬كشاورزی‭ ‬بارها‭ ‬با‭ ‬فروش‭ ‬كاخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬مخالفت‭ ‬كرده‭ ‬است‮»‬‭ ‬گفت‭ ‬فروش‭ ‬این‭ ‬ساختمان‭ ‬منطقی‭ ‬نیست‭. ‬

مدافعان‭ ‬ساختمان‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬

در‭ ‬سال‭ ‬91‭ ‬وبلاگ‭ ‬مدافعان‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬نشان‭ ‬دادن‭ ‬اعتراض‭ ‬كاركنان‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬درخصوص‭ ‬واگذاری‭ ‬بی‌منطق‭ ‬این‭ ‬كاخ‭ ‬شیشه‌ای‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬جمع‌آوری‭ ‬نظرات،‭ ‬مقاله‌ها،‭ ‬گزارش‌ها‭ ‬و‭ ‬مصاحبه‌های‭ ‬معترضین‭ ‬پرداخت‭. ‬روزنامه‭ ‬بهار،‭ ‬شرق‭ ‬و‭ ‬مردم‭ ‬سالاری‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬رسانه‌های‭ ‬دیگر‭ ‬نیز‭ ‬همراه‭ ‬با‭ ‬ماهنامه‭ ‬سراسری‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬با‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬معترض‭ ‬همراهی‭ ‬كردند‭. ‬

تعصب‭ ‬ملی‭ ‬

مهندس‭ ‬علی‭ ‬فریدونی‭ ‬پرچمدار‭ ‬مخالفت‭ ‬با‭ ‬فروش‭ ‬ساختمان‭ ‬مركزی‭ ‬و‭ ‬كاخ‭ ‬كشاورزی‭ ‬درنهایت‭ ‬اعلام‭ ‬كرد‭: ‬به‌عنوان‭ ‬اعتراض‭ ‬دائمی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حراج‭ ‬غیرملی‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬تهران‭ ‬سفر‭ ‬نخواهد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬اینكه‭ ‬درصورت‭ ‬اجبار‭ ‬هرگز‭ ‬مسیر‭ ‬بلوار‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬حواشی‭ ‬كاخ‭ ‬وزارتی‭ ‬سابق‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تردد‭ ‬انتخاب‭ ‬نخواهد‭ ‬نمود‭.‬
صاحب‌نظران‭ ‬معتقدند‭ ‬چنانچه‭ ‬وجوه‭ ‬این‭ ‬مزایده‭ ‬یا‭ ‬مناقصه‭ ‬یا‭ ‬حرّاج‭ ‬در‭ ‬موعد‭ ‬مقرر‭ ‬به‭ ‬حساب‭ ‬وزارتخانه‭ ‬واریز‭ ‬نشده‭ ‬باشد‭ ‬یا‭ ‬مبنای‭ ‬‮«‬این‭ ‬جیب‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬جیب‮»‬‭ ‬مستند‭ ‬معامله‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬باشد‭ ‬امكان‭ ‬بازپس‌گیری‭ ‬كاخ‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬
امیدواریم‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬98‭ ‬شاهد‭ ‬بازگشت‭ ‬كاخ‭ ‬وزارتخانه‭ ‬به‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬یا‭ ‬كشاورزان‭ ‬بهره‌بردار‭ ‬باشیم‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸ - ۱۳۹۸


 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow