سیاستگذاری کشاورزی
ترجمه سرزمین های فرامرزی

ترجمه‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬فرامرزی

صبح‭ ‬روز‭ ‬سه‌شنبه،‭ ‬سی‌ام‭ ‬آبان‭ ‬امسال،‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور‭ ‬در‭ ‬پنجمین‭ ‬كنگره‭ ‬سراسری‭ ‬خانه‭ ‬كشاورز‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬سیاست‌های‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬اعلام‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬عدم‭ ‬توان‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬تأمین‭ ‬موادغذایی‭ ‬مورد‭ ‬نیاز‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كرد‭.‬
وی‭ ‬تأكید‭ ‬نمود‭ ‬‮«‬لازم‭ ‬نیست‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬بكاریم‮»‬‭. ‬این‭ ‬نكته‭ ‬شاید‭ ‬تأیید‭ ‬دكترین‭ ‬دكتر‭ ‬عیسی‭ ‬كلانتری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬معتقد‭ ‬است،‭ ‬باید‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬و‭ ‬رقابت‭ ‬اقتصادی‭ ‬تعیین‌كننده‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬باشد‭. ‬روحانی‭ ‬حتی‭ ‬اظهار‭ ‬كرد‭: ‬با‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬می‌توانیم‭ ‬تولیدات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬صادر‭ ‬كنیم‭.‬
اخیراً‌‭ ‬اعلام‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ایران‭ ‬6هزار‭ ‬هكتار‭ ‬از‭ ‬اراضی‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشور‭ ‬افریقایی‭ ‬غنا‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬تولید‭ ‬محصول‭ ‬اجاره‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬
اینها‭ ‬و‭ ‬دهها‭ ‬خبر،‭ ‬شایعه،‭ ‬حكایت‭ ‬و‭ ‬نقد‭ ‬و‭ ‬تحلیل‭ ‬دیگر‭ ‬موجب‭ ‬شده‭ ‬است،‭ ‬كارشناسان‭ ‬مجله‭ ‬دام،‭ ‬كشت‭ ‬و‭ ‬صنعت‭ ‬گزارشی‭ ‬تهیه‭ ‬نمایند‭ ‬كه‭ ‬نظر‭ ‬شما‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬آن‭ ‬جلب‭ ‬می‌كنیم‭.‬
كشاورزان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬63‭ ‬كشور،‭ ‬در‭ ‬سالیان‭ ‬گذشته‭ ‬عملیات‭ ‬كشاورزی‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬بیش‭ ‬از‭  ‬43‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬آمادگی‭ ‬همكاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬را‭ ‬داشتند،‭ ‬آغاز‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬یك‭ ‬شاخص‭ ‬و‭ ‬فاكتور‭ ‬مهم‭ ‬و‭ ‬یك‭ ‬استراتژی‭ ‬برای‭ ‬تأمین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬جامعه‭ ‬خویش‭ ‬حساب‭ ‬آورده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش،‭ ‬اهمیت‭ ‬فوق‭ ‬العاده‭ ‬داده‌اند‭.‬
با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬تغییرات‭ ‬شرایط‭ ‬اقلیمی،‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژیك‭ ‬و‭ ‬اساسی‭ ‬توسط‭ ‬اشخاص‭ ‬حقیقی‭ ‬و‭ ‬حقوقی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬كشور،‭ ‬چنین‭ ‬پروژه‌هایی‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬طرح‌های‭ ‬برنامه‭ ‬اقتصاد‭ ‬مقاومتی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬را‭ ‬خواهد‭ ‬داشت‭.‬
چندی‭ ‬پیش‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬اعلام‭ ‬كرد،‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬كمبود‭ ‬منابع‭ ‬آبی،‭ ‬طرح‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬برای‭ ‬برخی‭ ‬كالاها‭ ‬از‭ ‬جمله؛‭ ‬ذرت‭ ‬دانه‌ای‭ ‬و‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدی‭ ‬پیگیری‭ ‬می‌كند‭.‬
محمود‭ ‬حجتی‭ ‬افزود‭: ‬در‭ ‬دولت‭ ‬یازدهم‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬800‭ ‬هزار‭ ‬تا‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬زمین‭ ‬كشاورزی‭ ‬كشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬برای‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬ایران‭ ‬تایید‭ ‬و‭ ‬قرارداد‭ ‬آنها‭ ‬منعقد‭ ‬شد‭. -‬گرچه‭ ‬حجتی‭ ‬نامی‭ ‬از‭ ‬كشورهای‭ ‬هدف‭ ‬و‭ ‬میزان‭ ‬اراضی‭ ‬نهایی‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬تفكیك‭ ‬و‭ ‬نوع‭ ‬قرارداد‭ ‬اشاره‌ای‭ ‬نكرد‭.-‬
به‭ ‬گفته‭ ‬وی،‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬عرصه‌های‭ ‬آبی‭ ‬و‭ ‬خاكی‭ ‬كشور،‭ ‬شاید‭ ‬نتوانیم‭ ‬برای‭ ‬خودكفایی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬عرصه‌ها‭ ‬اتكا‭ ‬كنیم‭ ‬زیرا‭ ‬برای‭ ‬برخی‭ ‬محصولات‭ ‬همچون‭ ‬ذرت‭ ‬دانه‌ای،‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬پیشرو‭ ‬بودن‭ ‬صنعت‭ ‬دام‭ ‬و‭ ‬طیور‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬دیگر‭ ‬صنایع،‭ ‬تقاضای‭ ‬روزافزونی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
صورت‭ ‬جلسه‭ ‬هیات‭ ‬وزیران‭ ‬در‭ ‬فروردین‭ ‬سال‭ ‬94‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬كشت‭ ‬فرا‭ ‬سرزمینی‭ ‬و‭ ‬ابلاغیه‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬جلسه‭ ‬به‭ ‬استان‌ها،‭ ‬بسترسازی‭ ‬مناسب‭ ‬برای‭ ‬حضور‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬ایرانی‭ ‬در‭ ‬كشورهای‭ ‬هدف‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اولویت‭ ‬برنامه‌های‭ ‬مطالعاتی‭ ‬و‭ ‬اجرایی‭ ‬خود‭ ‬قرار‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
نتایج‭ ‬مطالعات‭ ‬انجام‭ ‬شده،‭ ‬وجود‭ ‬پتانسیل‌های‭ ‬گوناگون‭ ‬در‭ ‬كشورهای‭ ‬مختلف‭ ‬را‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬كه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مثال‭ ‬كشت‭ ‬گندم،‭ ‬جو‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬ویژه‭ ‬دانه‌های‭ ‬روغنی‭ ‬در‭ ‬جمهوری‭ ‬قزاقستان‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬محدودیت‭ ‬خاصی‭ ‬ندارد‭. ‬و‭ ‬دیگر‭ ‬كشورهای‭ ‬هدف‭ ‬نیز‭ ‬هر‭ ‬كدام‭ ‬نقاط‭ ‬ضعف‭ ‬و‭ ‬قوت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬رابطه‭ ‬دارند‭. ‬گرچه‭ ‬آمار‭ ‬وزیر‭ -‬800‭ ‬هزار‭ ‬الی‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬هكتار‭ ‬اراضی‭ ‬زیر‭ ‬كشت‭ ‬در‭ ‬طرح‌های‭ ‬فراسرزمینی‭- ‬مبنای‭ ‬دقیقی‭ ‬ندارد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬مجموع‭ ‬از‭ ‬اقدامات‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬بطور‭ ‬خلاصه‭ ‬و‭ ‬اجمالی‭ ‬می‌توان‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬ذیل‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭:‬
1‭-‬‭ ‬تشكیل‭ ‬گروه‌های‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬آب،‭ ‬خاك،‭ ‬زراعت،‭ ‬ماشین‌ها‭ ‬و‭ ‬بازرگانی
2‭-‬‭ ‬انعقاد‭ ‬قرارداد‭ ‬با‭ ‬شركت‌های‭ ‬مهندسین‭ ‬مشاور‭ ‬برای‭ ‬مطالعات‭ ‬كشورهای‭ ‬هدف‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬فراسرزمینی
3‭-‬‭ ‬تهیه‭ ‬طرح‌های‭ ‬توجیهی‭ ‬و‭ ‬برگزاری‭ ‬جلسات‭ ‬با‭ ‬كشاورزان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬ایرانی
4‭-‬‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬دریافت‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬100‭ ‬هزار‭ ‬هكتار‭ ‬اراضی‭ ‬دیم‭ ‬در‭ ‬شمال‭ ‬قزاقستان
5‭-‬‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬آغاز‭ ‬برداشت‭ ‬محصولات‭ ‬كشت‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬زراعی‭ ‬94-95
6‭-‬‭ ‬برگزاری‭ ‬جلسات‭ ‬كارشناسی‭ ‬با‭ ‬گروه‌های‭ ‬مختلف‭ ‬مشاورین‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬تخصصی
7‭-‬‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬در‭ ‬كشورهای‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬جمله؛‭ ‬اوكراین،‭ ‬گرجستان،‭ ‬روسیه،‭ ‬غنا‭ ‬و‭ ‬‭... ‬

سازمان‭ ‬خاصی،‭ ‬هدایت‌كننده‭ ‬كشت‌های‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬نیست

مهندس‭ ‬حسینی‭ ‬فر،‭ ‬معاون‭ ‬اسبق‭ ‬امور‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬زیربنایی‭ ‬وزارت‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬معدود‭ ‬مدیرانی‭ ‬كه‭ ‬تجارب‭ ‬دقیقی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬دارد،‭ ‬درباره‭ ‬میزان‭ ‬عملیاتی‭ ‬شدن‭ ‬مصوبه‭ ‬كشت‌های‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬هماهنگ‌كننده‭ ‬و‭ ‬ناظر‭ ‬در‭ ‬طرح‭ ‬كشت‌های‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬حضور‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬بر‭ ‬عهده‭ ‬شركت‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬این‭ ‬تشكیلات‭ ‬باید‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬حقوقی،‭ ‬اجتماعی‭ ‬و‭ ‬فرهنگی‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬مورد‭ ‬حمایت‭ ‬و‭ ‬راهنمایی‭ ‬قرار‭ ‬دهد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬دلیل‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬مصوبه‭ ‬كشت‌های‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬هنوز‭ ‬به‭ ‬طور‭ ‬جدی‭ ‬عملیاتی‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬
وی‭ ‬افزود‭: ‬البته‭ ‬باید‭ ‬توجه‭ ‬داشت‭ ‬شركت‌هایی‭ ‬كه‭ ‬به‌عنوان‭ ‬مجری‭ ‬برگزیده‭ ‬می‌شوند،‭ ‬باید‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬شناخت‭ ‬كافی‭ ‬از‭ ‬كشاورزی‭ ‬داخل‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬هدف،‭ ‬احاطه‭ ‬كامل‭ ‬به‭ ‬قوانین‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬برون‭ ‬مرزی‭ ‬نیز‭ ‬داشته‭ ‬باشند،‭ ‬تا‭ ‬بتوانند‭ ‬بسترهای‭ ‬لازم‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬جذب‭ ‬سرمایه‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كنند‭.‬
معاون‭ ‬اسبق‭ ‬فنی‭ ‬و‭ ‬زیربنایی،‭ ‬اساسنامه‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬صوری‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭:‬
در‭ ‬این‭ ‬اساسنامه‭ ‬نوع‭ ‬حمایت‭ ‬مشخص‭ ‬نشده‭ ‬و‭ ‬شرایط‭ ‬كلی‭ ‬ذكر‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬اگر‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬اجرایی‭ ‬كردن‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬هستیم،‭ ‬باید‭ ‬نظام‭ ‬اجرایی‭ ‬را‭ ‬به‌واسطه‭ ‬بخش‭ ‬خصوصی‭ ‬تنظیم‭ ‬كرد‭.‬

طالب‭ ‬همفكری‭ ‬منتقدان‭ ‬هستیم

مهندس‭ ‬عباس‭ ‬صادقی،‭ ‬مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬فلات‭ ‬سبز‭ ‬قم،‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬اعضای‭ ‬هیات‭ ‬رئیسه‭ ‬موسسه‭ ‬انجمن‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬و‭ ‬عضو‭ ‬هیات‌مدیره‭ ‬نظام‭ ‬صنفی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬استان‭ ‬قم،‭ ‬با‭ ‬تایید‭ ‬این‭ ‬نكته‭ ‬كه‭ ‬دولت‭ ‬باید‭ ‬نقش‭ ‬حامی‭ ‬از‭ ‬بخش‌های‭ ‬خصوصی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬كشت‌های‭ ‬برون‭ ‬مرزی‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬دولت‭ ‬با‭ ‬تسهیل‭ ‬امور‭ ‬اداری‭ ‬و‭ ‬انجام‭ ‬هماهنگی‌های‭ ‬لازم‭ ‬با‭ ‬كشور‭ ‬هدف،‭ ‬می‌تواند،‭ ‬نقش‭ ‬بسزایی‭ ‬در‭ ‬پیشبرد‭ ‬اهداف‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
وی‭ ‬شكل‭ ‬گرفتن‭ ‬انجمن‭ ‬تشكل‌های‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬را‭ ‬اولین‭ ‬قدم‭ ‬در‭ ‬جهت‭ ‬اجرایی‭ ‬كردن‭ ‬این‭ ‬مهم‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬به‭ ‬هر‭ ‬تشكلی‭ ‬اشكالاتی‭ ‬وارد‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬باید‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬فكری‭ ‬موافقان‭ ‬و‭ ‬مخالفان،‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬اساسنامه‭ ‬اصولی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬دست‭ ‬یافت‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬همین‭ ‬اساس‭ ‬پنجم‭ ‬آذر‭ ‬ماه‭ ‬انتخاب‭ ‬هیات‭ ‬مدیره‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭.‬
مدیرعامل‭ ‬شركت‭ ‬فلات‭ ‬سبز‭ ‬قم،‭ ‬با‭ ‬تبیین‭ ‬خصوصیات‭ ‬كشور‭ ‬هدف،‭ ‬خاطرنشان‭ ‬ساخت‭: ‬در‭ ‬ابلاغیه‭ ‬هیات‭ ‬وزیران‭ ‬هر‭ ‬كشوری‭ ‬كه‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬600‭ ‬میلی‭ ‬متر‭ ‬بارندگی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬مسافت‭ ‬نزدیك‭ ‬ایران‭ ‬باشد،‭ ‬حائز‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬است‭.‬
البته‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تهیه‭ ‬بانك‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬درباره‭ ‬قوانین،‭ ‬فرهنگ،‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭... ‬از‭ ‬كشورهای‭ ‬مورد‭ ‬تجربه‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬فعالین‭ ‬تقاضای‭ ‬به‭ ‬اشتراك‭ ‬گذاشتن‭ ‬اطلاعات‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تكمیل‭ ‬این‭ ‬بانك‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬را‭ ‬داریم‭.‬

تأسیس‭ ‬انجمن‭ ‬ملی‭ ‬كشت‭ ‬فرا‭ ‬سرزمینی
در‭ ‬راستای‭ ‬تحقق‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬تعیین‭ ‬شده

در‭ ‬راستای‭ ‬تحقق‭ ‬برنامه‌های‭ ‬پیش‌بینی‭ ‬شده‭ -‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آنچه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬موضوع‭ ‬فعالیت‭ ‬اساسنامه‭ ‬انجمن‭ ‬ملی‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬آمده‭ ‬است‭- ‬به‌منظور‭ ‬ساماندهی‭ ‬امور‭ ‬مربوطه‭ ‬به‭ ‬حفظ،‭ ‬توازن،‭ ‬فراهم‭ ‬كردن‭ ‬بهره‌وری‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاری،‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬هدر‭ ‬رفتن‭ ‬بیشتر‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬زیرزمینی‭ ‬و‭ ‬حاصلخیزی‭ ‬خاك‭ ‬و‭ ‬بهبود‭ ‬نسبی‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬كشاورزان‭ ‬خبره‭ ‬و‭ ‬تحصیل‌كرده‭ ‬و‭ ‬بكارگیری‭ ‬نیروهای‭ ‬آماده‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی،‭ ‬انجمن‭ ‬ملی‭ ‬كشت‭ ‬فرا‭ ‬سرزمینی‭ -‬با‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬مسئولیت‌های‭ ‬خاص‭- ‬تأسیس‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬
ماده‭ ‬6‭ ‬این‭ ‬اساسنامه،‭ ‬حوزه‭ ‬فعالیت‭ ‬مدیریتی‭ ‬و‭ ‬اداری‭ ‬انجمن‭ ‬را‭ ‬سراسر‭ ‬ایران‭ ‬عنوان‭ ‬كرده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬اجازه‭ ‬و‭ ‬اطلاع‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬می‌تواند،‭ ‬دفاتر‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬شعبی‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬شهرستان‌ها‭ ‬و‭ ‬مراكز‭ ‬استان‌ها‭ ‬دایر‭ ‬نماید‭.‬
اما‭ ‬فعالیت‭ ‬اصلی‭ ‬و‭ ‬كاربردی‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬كشورها‭ ‬و‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ایران‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬درایت‭ ‬و‭ ‬آگاهی‭ ‬و‭ ‬خردورزی‭ ‬و‭ ‬بكارگیری‭ ‬تجربه،‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬تخصص‭ ‬در‭ ‬امر‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬اقدام‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬آن‭ ‬مبادرت‭ ‬شود‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬اساسنامه‭ ‬وظایف‭ ‬و‭ ‬اختیارات‭ ‬فراوانی‭ ‬برای‭ ‬انجمن‭ ‬تعریف‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اینجا‭ ‬به‭ ‬اختصار‭ ‬به‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬اشاره‭ ‬می‌شود‭: ‬
•‭ ‬اجرایی‭ ‬كردن‭ ‬و‭ ‬بكارگیری‭ ‬آیین‌نامه‭ ‬مصوب‭ ‬دولت‭ ‬جمهوری‭ ‬اسلامی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی
•‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬ساماندهی‭ ‬امور‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬كاشت‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ایران
•‭ ‬كسب‭ ‬اطلاعات‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭- ‬قیت‭ ‬تمام‭ ‬شده‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬سرزمین‌های‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬
•‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬بانك‌ها‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬قوانین‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬تسهیل‭ ‬و‭ ‬گسترش‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬اطلاعات‭ ‬برای‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ - ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬شاغلین‭ ‬و‭ ‬داوطلبان‭ ‬كار‭ ‬در‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬
•‭ ‬ایجاد‭ ‬بانك‭ ‬اطلاعاتی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬مورد‭ ‬لزوم‭ ‬در‭ ‬زمینه‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬كشت‭ ‬فراسرزمینی‭ ‬و‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬به‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ایجاد‭ ‬شبكه‭ ‬اطلاع‌رسانی‭ ‬و‭ ‬نشر‭ ‬كتاب،‭ ‬رساله،‭ ‬بروشور‭ ‬و‭ ‬مجلات‭ ‬تخصصی‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬تبادل‭ ‬اطلاعات
•‭ ‬انجام‭ ‬فعالیت‌های‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬تحقیقاتی‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬اهداف‭ ‬و‭ ‬مأموریت‌های‭ ‬انجمن‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬كشورها‭ ‬
•‭ ‬تشویق‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬سرمایه‌گذاری‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬و‭ ‬واردات‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬سایر‭ ‬كشورها‭ ‬
•‭ ‬معرفی‭ ‬اعضا،‭ ‬داوطلبان‭ ‬و‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬شاغل‭ ‬به‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬سازمان‌های‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬جهت‭ ‬تسهیل‭ ‬امور‭ ‬مربوطه‭ ‬و‭ ‬كمك‭ ‬و‭ ‬همكاری‭ ‬با‭ ‬آن‌ها‭ ‬
•‭ ‬اعزام‭ ‬هیأت‌های‭ ‬تجاری‭ ‬و‭ ‬بازاریابی‭ ‬به‭ ‬كشورهای‭ ‬خارجی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬دعوت‭ ‬از‭ ‬هیأت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬به‭ ‬همین‭ ‬منظور
•‭ ‬ایجاد‭ ‬بستر‭ ‬و‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬لازم‭ ‬جهت‭ ‬پذیرش‭ ‬عضو‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذار‭ ‬و‭ ‬تولیدكننده‭ ‬و‭ ‬تشویق‭ ‬آن‌ها‭ ‬برای‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬تولید‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬سرزمین‌ها‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬خرید‭ ‬تضمینی‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬
•‭ ‬هماهنگی‭ ‬و‭ ‬همكاری‭ ‬و‭ ‬فعالیت‭ ‬برای‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬اعضا‭ ‬به‭ ‬سازمان‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادهای‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی‭ ‬در‭ ‬سایر‭  ‬سرزمین‌ها‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬لازم‭ ‬از‭ ‬آن‌ها‭ ‬
•‭ ‬صیانت‭ ‬و‭ ‬حمایت‭ ‬از‭ ‬حقوق‭ ‬قانونی‭ ‬و‭ ‬معنوی‭ ‬تولیدكنندگان‭ ‬و‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬در‭ ‬كشورهای‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت
•‭ ‬ارائه‭ ‬خدمات‭ ‬مشاوره‌ای‭ ‬و‭ ‬مشورتی‭ ‬و‭ ‬تخصصی‭ ‬به‭ ‬داوطلبان،‭ ‬سرمایه‌گذاران‭ ‬و‭ ‬شاغلین‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬عقد‭ ‬قراردادها،‭ ‬تفاهم‭ ‬نامه‌ها،‭ ‬پروتكل‌ها‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬اطلاعات‭ ‬مورد‭ ‬لزوم‭ ‬كه‭ ‬می‌تواند‭ ‬راه‌گشای‭ ‬آن‌ها‭ ‬باشد‭.‬
•‭ ‬داشتن‭ ‬هدف‭ ‬اصلی‭ ‬برای‭ ‬كشت‭ ‬محصولاتی‭ ‬كه‭ ‬جنبه‭ ‬استراتژیك‭ ‬و‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬برای‭ ‬كشور‭ ‬دارد،‭ ‬در‭ ‬درجه‭ ‬اول‭ ‬اولویت‭ ‬خاص‭ ‬می‌باشد‭. ‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow