سیاستگذاری کشاورزی
تخریب ها به کام کیست

مروری‭ ‬بر‭ ‬تخریب‭ ‬هزاران‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬ثروت‭ ‬ملی

تحت‭ ‬عنوان‭ ‬ساخت‌وسازهای‭ ‬غیرمجاز‭ ‬

تخریب‌ها‭ ‬به‭ ‬‮«‬كام‮»‬‭ ‬كیست؟‭ ‬

یك‭ ‬كلیك‭ ‬و‭ ‬جستجو‭ ‬در‭ ‬سایت‌ها‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬تقریباَ‭ ‬سالانه‭ ‬هزار‭ ‬واحد‭ ‬مسكونی‭ ‬و‭ ‬سوله،‭ ‬سالن،‭ ‬ویلا‭ ‬و‭... ‬در‭ ‬روستاها،‭ ‬مراتع،‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬مناطق‭ ‬جنگلی‭ ‬و‭ ‬كوهستانی‭ ‬و‭ ‬حریم‭ ‬منابع‭ ‬ملی‭ ‬و‭... ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬تخلف‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬كاربری‭ ‬اراضی‭ ‬روستایی‭ ‬و‭ ‬ساخت‌وساز‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬سازمان‌های‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬آب،‭ ‬راه،‭ ‬مسكن‭ ‬و‭ ‬شهرسازی،‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬حفظ‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬پلیس‌های‭ ‬مرتبط‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حكم‭ ‬قوه‌قضاییه‭ ‬با‭ ‬بیل‭ ‬و‭ ‬كلنگ،‭ ‬پتك،‭ ‬لودر‭ ‬و‭ ... ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬نابود‭ ‬می‌شود‭. ‬
گذشته‭ ‬از‭ ‬اینكه‭ ‬نفسِ‭ ‬چنین‭ ‬قیاسی‭ ‬در‭ ‬متهم‭ ‬كردن‭ ‬هر‭ ‬سازنده،‭ ‬اعم‌از؛‭ ‬روستایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارد‭ ‬فرزند‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ساماندهی‭ ‬كند‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬روستا‭ ‬مهاجرت‭ ‬نكند‭ ‬یا‭ ‬شهری‭ ‬و‭ ‬ویلاساز،‭ ‬انبارساز،‭ ‬سردخانه‌ساز،‭ ‬سالن‭ ‬كارگاه‭ ‬و‭ ... ‬كدامیك‭ ‬مجبور‭ ‬و‭ ‬كدامیك‭ ‬محكوم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حفظ‭ ‬حق‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬چشمان‭ ‬ناظران‭ ‬اعم‌از؛‭ ‬شوراهای‭ ‬اسلامی،‭ ‬دهیاری‌ها‭ ‬و‭ ‬شهرداری‌ها،‭ ‬بخشداری‌ها‭ ‬و‭ ‬مأموران‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬تردد‭ ‬دائم‭ ‬كشاورزی،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬راه‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬هنگام‭ ‬ساخت‌وسازها‭ ‬خمارآلود‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬چرا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬پاییز‭ ‬و‭ ‬برگ‌ریزان،‭ ‬امكان‭ ‬شمارش‭ ‬و‭ ‬رشد‭ ‬احداث‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬ممكن‭ ‬می‌شود،‭ ‬سالانه‭ ‬چندین‭ ‬هزار‭ ‬میلیارد‭ ‬تومان‭ ‬ثروت‭ ‬و‭ ‬سرمایه‭ ‬ملی‭ ‬صرف‭ ‬ساخت‭ ‬واحدهای‭ ‬مسكونی،‭ ‬رفاهی‭ ‬و‭ ‬تجاری‭ ‬در‭ ‬روستاها،‭ ‬جنگل‌ها‭ ‬و‭ ‬مراتع‭ ‬كشور‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬هزاران‭ ‬شغل‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬بابت‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌گردد‭ ‬و‭ ‬ناگهان‭ ‬با‭ ‬هدر‭ ‬رفت‭ ‬سرمایه‭ ‬ملی‭ ‬اعم‭ ‬از‭ ‬مصالح‭ ‬ساختمانی،‭ ‬زمان‭ ‬و‭ ‬اشتغال‭ ‬روبه‌رو‭ ‬می‌شویم‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬میان‭ ‬گردن‭ ‬نازك‎ترها‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬روستاییان‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬دیگران‭ ‬به‌عنوان‭ ‬بلاگردان‭ ‬این‭ ‬صحنه‭ ‬یا‭ ‬متخلف،‭ ‬تن‭ ‬به‭ ‬حكم‭ ‬قضا‭ ‬می‌دهند‭ ‬تا‭ ‬ثروت‭ ‬ملی‭ ‬نابود‭ ‬و‭ ‬بر‭ ‬ضایعات‭ ‬تخریب‭ ‬محیط‌زیست،‭ ‬سیمان،‭ ‬بتون،‭ ‬پلاستیك،‭ ‬یونولیت،‭ ‬آهن‌های‭ ‬قراضه‭ ‬و‭ ... ‬افزوده‭ ‬شود‭. ‬
متأسفانه‭ ‬استمرار‭ ‬این‭ ‬حركت،‭ ‬جو‭ ‬بدبینی‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬حكومت‭ ‬و‭ ‬حاكمیت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬جامعه‭ ‬دامن‭ ‬می‌زند‭. ‬از‭ ‬طرفی‭ ‬شمول‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬اجرای‭ ‬قانون‭ ‬باید‭ ‬جامعیت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬چون‭ ‬مشمول‭ ‬تخلیه‭ ‬ابنیه‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬نمی‌شود،‭ ‬می‌تواند‭ ‬عملی‭ ‬خلاف‭ ‬تلقی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬بدعت‌گذاری‭ ‬بین‭ ‬اقشار‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬باعث‭ ‬شود؛‭ ‬مثلاَ‭ ‬از‭ ‬گلوگاه‭ ‬تا‭ ‬رامسر‭ -‬حاشیه‭ ‬سواحل‭ ‬دریای‭ ‬خزر‭- ‬ویلاسازی،‭ ‬حتی‭ ‬ساخت‌وساز‭ ‬توسط‭ ‬ارگان‌ها‭ ‬و‭ ‬نهادها‭ ‬و‭ ‬ادارات‭ ‬دولتی‭ ‬تحت‌عنوان‭ ‬واحدهای‭ ‬آموزشی‭ ‬رفاهی‭ ‬موجب‭ ‬گردیده‭ ‬تا‭ ‬سواحل‭ ‬كلاَ‭ ‬محو‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬متخلفان‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬خصوصی،‭ ‬اسناد‭ ‬مالكیت‭ ‬دریافت‭ ‬داشته‌اند‭ ‬و‭ ‬تخریب‭ ‬نشده‌اند‭ ‬درحالی‭ ‬كه‭ ‬كسی‭ ‬پاسخگوی‭ ‬این‭ ‬برخورد‭ ‬دوگانه‭ ‬نیست‭. ‬
دولت‭ ‬نیز‭ ‬بر‭ ‬هیزم‭ ‬این‭ ‬آتش‭ ‬هر‭ ‬از‭ ‬چندگاه‭ ‬می‌افزاید‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬یك‌بار‭ ‬تصرفات،‭ ‬تجاوز‭ ‬به‭ ‬اراضی‭ ‬ملی‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی‭ ‬و‭... -‬مثلا‭ ‬تا‭ ‬سال‭...- ‬قانونی‭ ‬اعلام‭ ‬می‌كند‭. ‬

راه‌حل‭ ‬ساده‌تر‭ ‬

از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬اخیراَ‭ ‬برخی‭ ‬از‭ ‬قضات‭ ‬روشنفكر‭ ‬در‭ ‬مواردی‭ ‬جوانان‭ ‬متهم‭ ‬و‭ ‬محكوم‭ ‬شده‭ ‬را‭ ‬وادار‭ ‬به‭ ‬مطالعه‭ ‬و‭ ‬خواندن‭ ‬كتاب،‭ ‬كاشت‭ ‬درخت،‭ ‬آموزش‭ ‬علم‭ ‬و‭ ‬فن‭ ‬خود‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬و‭... ‬می‌كنند‭ ‬كه‭ ‬نشانگر‭ ‬اختیارات‭ ‬قاضی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬اینكه‭ ‬همواره‭ ‬نباید‭ ‬بر‭ ‬داغ‭ ‬و‭ ‬درفش‭ ‬و‭ ‬مقابله‭ ‬به‌مثل‭ ‬و‭ ‬حذف‭ ‬فیزیكی‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬دیوار‭ ‬و‭ ‬سایر‭ ‬مستحدثات‭ ‬اصرار‭ ‬داشت‭. ‬یكی‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‭ ‬با‭ ‬تجربه‭ ‬و‭ ‬مدیران‭ ‬اسبق‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزی‭ ‬پیشنهاد‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬ضمن‭ ‬رعایت‭ ‬نظارت‭ ‬و‭ ‬بازخواست‭ ‬ناظرانی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬پیشگیری‭ ‬از‭ ‬تخلف،‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬تخلف‭ ‬پیدایشان‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬آسیب‌شناسی‭ ‬مسائل‭ ‬زیرمیزی‭ ‬و‭ ‬رومیزی‭ ‬و‭ ... ‬شایسته‭ ‬است‭: ‬قانونی‭ ‬در‭ ‬مجلس‭ ‬تصویب‭ ‬شود‭ ‬تا‭ ‬تمام‭ ‬مستحدثات‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬حریم‭ ‬شهرها،‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬منابع‌ملی‭ ‬و‭ ‬طبیعی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬تاریخ‭ ‬معینی‭ ‬احداث‭ ‬شده‭ ‬یا‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬مجوز‭ ‬ساخت‭ ‬و‭ ‬مالكیت‭ ‬است‭ ‬بدون‭ ‬استثناء‭ ‬مشمول‭ ‬امر‭ ‬مصادره‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬و‭ ‬نهادی‭ ‬مانند‭ ‬بنیاد‭ ‬مستضعفان‭ ‬یا‭ ‬واحد‭ ‬دیگری،‭ ‬متولی‭ ‬دریافت‭ ‬و‭ ‬تصاحب‭ ‬آن‭ ‬اعلام‭ ‬شود‭. ‬
این‭ ‬واحدهای‭ ‬مصادره‭ ‬شده‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬برای‭ ‬اسكان‭ ‬افراد‭ ‬بی‌بضاعت‭ ‬و‭ ‬بی‌سرپرست‭ ‬و‭ ‬بی‌نوایان‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬مناطق‭ ‬مورد‭ ‬احداث‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‌عنوان‭ ‬خانه‌های‭ ‬اصناف،‭ ‬شورای‭ ‬حل‭ ‬اختلاف،‭ ‬محیط‌بانی،‭ ‬محل‭ ‬استقرار‭ ‬پزشكان‭ ‬روستایی،‭ ‬آموزش‌وپرورش،‭ ‬مهمانسرا،‭ ‬ورزشگاه‭ ‬یا‭ ‬سایر‭ ‬مصارف‭ ‬عمومی‭ ‬درنظر‭ ‬گرفته‭ ‬شود‭. ‬
چرا‭ ‬كه‭: ‬
•‭ ‬منابع‭ ‬مالی،‭ ‬اقلام‭ ‬و‭ ‬كالا،‭ ‬اشتغال‭ ‬و‭ ‬نیروی‌انسانی‭ ‬برای‭ ‬بنا‭ ‬كردن‭ ‬تك‌تك‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬هزینه‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬تخریب‭ ‬آن‌ها،‭ ‬سرمایه‭ ‬و‭ ‬ثروت‭ ‬ملی‭ ‬نیز‭ ‬نابود‭ ‬می‌شود‭. ‬
•‭ ‬فرزندان‭ ‬روستاییان‭ ‬كم‌بضاعت‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬نبود‭ ‬امكان‭ ‬ماندگاری‭ ‬و‭ ‬تشكیل‭ ‬خانواده‭ ‬در‭ ‬روستا‭ ‬به‭ ‬حاشیه‭ ‬شهرها‭ ‬مهاجرت‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬ناهنجاری‌ها‭ ‬تشدید‭ ‬می‌شود‭.‬
•‭ ‬روستا‭ ‬به‭ ‬محل‭ ‬استقرار‭ ‬پزشك‭ ‬و‭ ‬معلم،‭ ‬ماما‭ ‬و‭ ‬كارشناس‭ ‬بهداشت،‭ ‬مروج‭ ‬و‭ ‬مهندس‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬مأموران‭ ‬دولتی‭ ‬نیاز‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬جدید‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬بودجه‭ ‬می‌توان‭ ‬با‭ ‬مخالفت‭ ‬از‭ ‬تخریب‭ ‬و‭ ‬مصادره‭ ‬آن،‭ ‬موجبات‭ ‬كاهش‭ ‬هزینه‌های‭ ‬دولت‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كرد‭. ‬
•‭ ‬در‭ ‬برخی‭ ‬موارد‭ ‬در‭ ‬جنگل،‭ ‬منابع‭ ‬طبیعی،‭ ‬مراتع،‭ ‬دشت‭ ‬و‭ ‬دمن‭ ‬ساختمان‌های‭ ‬غیرمجاز‭ ‬می‌تواند‭ ‬به‌عنوان‭ ‬جان‌پناه،‭ ‬محل‭ ‬استقرار‭ ‬حافظان‭ ‬محیط‌زیست‭ ‬و‭ ‬حیوانات‭ ‬و‭ ... ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭. ‬
•‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬مصادره‭ ‬این‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬سبز‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‌عنوان‭ ‬پارك،‭ ‬مكان‭ ‬تفریحی،‭ ‬موزه،‭ ‬ورزشگاه،‭ ‬تالار‭ ‬عروسی،‭ ‬محل‭ ‬اسكان‭ ‬اردوها،‭ ‬جشن‌ها،‭ ‬سمینارها،‭ ‬نمایشگاه‌ها‭ ‬در‭ ‬روستاها‭ ‬می‌تواند‭ ‬موجبات‭ ‬بازگشت‭ ‬مردم‭ ‬به‭ ‬روستاها‭ ‬را‭ ‬فراهم‭ ‬كند‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬اینكه‭ ‬برخی‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬شكوه‭ ‬معماری‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬می‌گذارد‭. ‬
•‭ ‬البته‭ ‬این‭ ‬درصورتی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬روح‭ ‬قانون‭ ‬و‭ ‬عدالت‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬ساخت‌وساز‭ ‬وزیر،‭ ‬نماینده‭ ‬مجلس،‭ ‬قاضی،‭ ‬معاون‭ ‬وزیر‭ ‬و‭ ... ‬تاجران‭ ‬بزرگ‭ ‬بازار‭ ‬و‭ ‬قدرتمندان،‭ ‬سران‭ ‬جناح‌ها‭ ‬و‭ ‬گروه‌ها‭ ‬و‭ ‬ساخت‌وسازهای‭ ‬روستاییان‭ ‬و‭ ‬شهری‌ها‭ ‬یكسان‭ ‬جاری‭ ‬و‭ ‬ساری‭ ‬گردد‭ ‬نه‭ ‬اینكه‭ ‬به‌صورت‭ ‬موردی‭ ‬با‭ ‬یك‭ ‬وزیر‭ ‬یا‭ ‬فرزند‭ ‬آن‭ ‬برخورد‭ ‬شود‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬ساخت‌وساز‭ ‬وزیری‭ ‬دیگر‭ ‬یا‭ ‬قاضی‭ ‬و‭ ‬‭... ‬اغماض‭ ‬صورت‭ ‬گیرد‭. ‬
مسلماَ‭ ‬چنانچه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬قطعی‭ ‬شدن‭ ‬تخلف‭ ‬و‭ ‬محكومیت‭ ‬سازنده،‭ ‬به‌جای‭ ‬تخریب‭ ‬ساختمان،‭ ‬مكان‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬عمومی‭ ‬یا‭ ‬دولتی‭ ‬قرار‭ ‬گیرد‭ ‬مالك‭ ‬و‭ ‬سازنده‭ ‬زجر‭ ‬و‭ ‬تنفر‭ ‬كمتری‭ ‬پیدا‭ ‬خواهد‭ ‬كرد‭. ‬
حساب‭ ‬سرانگشتی‭ ‬نشان‭ ‬می‌دهد‭ ‬حداقل‭ ‬هزینه‭ ‬بودجه‭ ‬دولتی‭ ‬و‭ ‬حقوق‭ ‬پرداختی‭ ‬به‭ ‬كارمند،‭ ‬مأمور،‭ ‬عسَس،‭ ‬قاضی‭ ‬و‭ ‬وسایل‭ ‬و‭ ‬ماشین‌های‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬گرفته‭ ‬برای‭ ‬مأموریت‭ ‬بازپرسی‭ ‬و‭ ‬تخریب،‭ ‬هزینه‌های‭ ‬شكایت‭ ‬و‭ ‬اعتراض‭ ‬و‭ ‬جلسات‭ ‬دادگاه‭ ‬و‭ ‬استهلاك‭ ‬ساختمان‭ ‬و‭ ‬امور‭ ‬تایپ‭ ‬و‭ ‬احضار‭ ‬و‭ ‬مأمور‭ ‬ابلاغ،‭ ‬به‭ ‬اندازه‭ ‬هزینه‭ ‬كارگر‭ ‬و‭ ‬استاد‭ ‬و‭ ‬بنا‭ ‬و‭ ‬مصالح‭ ‬یك‭ ‬ساختمان‭ ‬است؛‭ ‬یعنی‭ ‬با‭ ‬تخریب‭ ‬یك‭ ‬ساختمان،‭ ‬بودجه‭ ‬دو‭ ‬ساختمان‭ ‬هدر‭ ‬می‌رود‭. ‬
پس‭ ‬بیاییم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬مجلس‭ ‬بخواهیم‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬طرح‭ ‬یا‭ ‬لایحه‭ ‬به‌جای‭ ‬تخریب،‭ ‬ساخت‌‎وسازهای‭ ‬غیرمجاز‭ ‬و‭ ‬تغییر‭ ‬كاربری‭ ‬را‭ ‬به‌صورت‭ ‬قانونی‭ ‬ارائه‭ ‬نماییم‭. ‬
‭* ‬با‭ ‬تشكر‭ ‬از‭ ‬مهندس‭ ‬محمدحسن‭ ‬عماری‭ ‬الهیاری

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸ - ۱۳۹۸

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow