سیاستگذاری کشاورزی
به‭ ‬یك‭ ‬ماهیگیر‭ ‬نیازمندیم‭

به‭ ‬بهانه‭ ‬گل‌آلود‭ ‬شدن‭ ‬روابط‭ ‬تجاری‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬آمریكا

به‭ ‬یك‭ ‬ماهیگیر‭ ‬نیازمندیم‭!‬

نویسنده: مهندس محمدرضا منصوریان

خبر‭ ‬كوتاه‭ ‬و‭ ‬تامل‭ ‬برانگیزی‭ ‬در‭ ‬ماه‌های‭ ‬اخیر‭ ‬رسانه‌ای‭ ‬شد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬وضع‭ ‬تعرفه‌ها‭ ‬و‭ ‬چالش‌های‭ ‬تجاری‭ ‬میان‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬آمریكا،‭ ‬هند‭ ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬سرگیری‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬است‭. ‬تجارتی‭ ‬كه‭ ‬ارزش‭ ‬آن‭ ‬161‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬2011‭ ‬بود‭.‬
این‭ ‬موضوع‭ ‬سوالی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬ایجاد‭ ‬می‌كرد‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬ایران‭ ‬نمی‌تواند‭ ‬جای‭ ‬هند‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬بگیرد‭. ‬شاید‭ ‬عده‌ای‭ ‬این‭ ‬ادعا‭ ‬را‭ ‬خنده‌دار‭ ‬تلقی‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬را‭ ‬پاسخ‭ ‬كوتاه‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬بدانند‭. ‬اما‭ ‬باید‭ ‬پرسید‭ ‬پس‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬ده‭ ‬ماه‭ ‬نخست‭ ‬سال‭ ‬97‭-‬به‭ ‬نقل‭ ‬از‭ ‬دنیای‭ ‬اقتصاد‭- ‬بیش‭ ‬از‭ ‬2‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬915‭ ‬هزار‭ ‬تن‭ ‬كالا‭ ‬به‭ ‬ارزش‭ ‬8‭ ‬میلیارد‭ ‬و‭ ‬905‭ ‬میلیون‭ ‬دلار‭ ‬واردات‭ ‬محصولات‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬چین‭ ‬داشتیم‭!‬؟‭ ‬
البته‭ ‬لازم‭ ‬به‭ ‬ذكر‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬صادرات‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬مشابه‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬به‌لحاظ‭ ‬وزنی‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬12‭ ‬درصد‭ ‬افت‭ ‬داشته؛‭ ‬اما‭ ‬به‌لحاظ‭ ‬ارزشی‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬5‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬را‭ ‬تجربه‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬ افرادی‭ ‬دلیل‭ ‬نبود‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬شرایط‭ ‬آب‌و‌هوایی‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬عده‌ای‭ ‬دیگر‭ ‬نیز،‭ ‬نتیجه‭ ‬وضع‭ ‬‮«‬قوانین‭ ‬دفعتی‮»‬‭ ‬دولت‭ ‬می‌دانند‭.‬

كشاورزی‭ ‬جایگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬است‭!‬

محمود‭ ‬حجتی،‭ ‬وزیر‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزی،‭ ‬در‭ ‬هم‌اندیشی‭ ‬با‭ ‬نشریات‭ ‬تخصصی‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬بهمن‭ ‬97‭ ‬گفت‭: ‬برخی‭ ‬در‭ ‬ذهن‭ ‬مخاطبان‭ ‬این‭ ‬را‭ ‬القا‭ ‬می‌كنند‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬ما‭ ‬به‌دلیل‭ ‬خشكی،‭ ‬كشاورزی‭ ‬اقتصادی‭ ‬نیست؛‭ ‬برای‭ ‬همین‭ ‬هرچه‭ ‬مشكلات‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬و‭ ... ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد‭ ‬به‭ ‬پای‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬نوشته‭ ‬می‌شود،‭ ‬البته‭ ‬كشاورزی‭ ‬با‭ ‬تلاش‌هایی‭ ‬كه‭ ‬صورت‭ ‬گرفت‭ ‬جایگاه‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬پیدا‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬

پیمان‌سپاری‭ ‬ارزی‭ ‬یعنی‭ ‬تعطیلی‭ ‬صادرات

اسدالله‭ ‬عسگراولادی؛‭ ‬عضو‭ ‬پیشین‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬ژاپن‭ ‬با‭ ‬انتقاد‭ ‬از‭ ‬تازه‌ترین‭ ‬تصمیم‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬درباره‭ ‬پیمان‌سپاری‭ ‬ارزی‭ ‬به‭ ‬پایگاه‭ ‬خبری‭ ‬اتاق‭ ‬ایران‭ ‬گفت‭: ‬این‭ ‬بخشنامه‭ ‬بین‭ ‬صادركنندگان‭ ‬تبعیض‭ ‬قائل‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬روش‭ ‬امكان‭ ‬صادرات‭ ‬بیشتر‭ ‬برای‭ ‬موسسات‭ ‬دولتی‭ ‬فراهم‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬طرف‭ ‬دیگر‭ ‬سامانه‭ ‬نیما‭ ‬كه‭ ‬صادركنندگان‭ ‬باید‭ ‬ظرف‭ ‬سه‭ ‬ماه‭ ‬ارز‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬بازگردانند،‭ ‬برای‭ ‬كشورهای‭ ‬دیگر‭ ‬وجود‭ ‬خارجی‭ ‬ندارد‭. ‬در‭ ‬حالی‌‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬صادركنندگان،‭ ‬ارز‭ ‬حاصل‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬بانك‌ها‭ ‬یا‭ ‬صرافی‌های‭ ‬مجاز‭ ‬به‭ ‬كشور‭ ‬برگردانند،‭ ‬آن‭ ‬زمان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬می‌‎توانیم‭ ‬ادعا‭ ‬كنیم‭ ‬كه‭ ‬تحریم‌ها‭ ‬را‭ ‬دور‭ ‬زده‌ایم‭.‬

پایش‭ ‬تراكنش‌های‭ ‬مالی‭ ‬راهكار‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬رانت

مجیدرضا‭ ‬حریری،‭ ‬نایب‭ ‬رئیس‭ ‬اول‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬قبل،‭ ‬درباره‭ ‬صادرات‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬نشریه‭ ‬گفت‭: ‬ایران‭ ‬مزیتی‭ ‬در‭ ‬تولید‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‌خاطر‭ ‬خشك‭ ‬بودن‭ ‬كشور‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬تلاش‌ها‭ ‬برای‭ ‬حفظ‭ ‬امنیت‭ ‬غذایی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬نباید‭ ‬توقع‭ ‬صادرات‭ ‬داشت‭.‬
وی‭ ‬بیشتر‭ ‬محصولات‭ ‬صادراتی‭ ‬ایران‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬پتروشیمی،‭ ‬میعانات‭ ‬گازی‭ ‬و‭ ‬فرآورده‌های‭ ‬خام‭ ‬معدنی‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬براساس‭ ‬آمار‭ ‬گمرك‭ ‬چین‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬مبادلات‭ ‬تجاری‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬كشور‭ ‬25‭ ‬درصد‭ ‬رشد‭ ‬داشته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزی‭ ‬پسته،‭ ‬زعفران‭ ‬و‭ ‬صنایع‭ ‬دستی‭ ‬نیز‭ ‬شامل‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬ارز‭ ‬صادراتی‭ ‬میان‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬یوان‭ ‬و‭ ‬یورو‭ ‬است‭.‬
حریری‭ ‬درخصوص‭ ‬بخشنامه‭ ‬جدید‭ ‬بانك‭ ‬مركزی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬پیمان‌سپاری‭ ‬ارزی‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬نباید‭ ‬دولت‭ ‬در‭ ‬تعیین‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬دخالت‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭ ‬و‭ ‬صادركنندگان‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬قیمتی‭ ‬كه‭ ‬می‌توانند‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬فروش‭ ‬برسانند‭ ‬اما‭ ‬ساز‭ ‬و‭ ‬كار‭ ‬عرضه‭ ‬و‭ ‬تقاضا‭ ‬به‭ ‬گونه‌ای‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬دولت‭ ‬قیمت‭ ‬ارز‭ ‬را‭ ‬تعیین‭ ‬می‌كند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬ایجاد‭ ‬رانت‭ ‬می‌كند‭.‬
نایب‭ ‬رئیس‭ ‬اول‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬چین‭ ‬خاطرنشان‭ ‬كرد‭: ‬سالانه‭ ‬10‭-‬12‭ ‬میلیارد‭ ‬دلار‭ ‬قاچاق‭ ‬محصولات‭ ‬مختلف‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬صورت‭ ‬می‌گیرد‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬تراكنش‌های‭ ‬مالی‭ ‬افراد‭ ‬قابل‌پایش‭ ‬باشد،‭ ‬می‌توان‭ ‬امیدوار‭ ‬بود‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پذیرش‭ ‬هر‭ ‬نوع‭ ‬رانتی‭ ‬جلوگیری‭ ‬شود‭.‬

دنیا‭ ‬را‭ ‬نمك‌گیر‭ ‬كنیم‭ ...‬

اكنون‭ ‬كه‭ ‬بنای‭ ‬لج‭ ‬و‭ ‬لجبازی‭ ‬بین‭ ‬چین‭ ‬و‭ ‬آمریكا‭ ‬ادامه‭ ‬دارد‭ ‬بهترین‭ ‬زمان‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬ما‭ ‬محصولاتمان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬چین‭ ‬صادر‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬آن‌ها‭ ‬را‭ ‬نمك‌گیر‭ ‬محصولات‭ ‬خود‭ ‬كنیم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬شرایط‭ ‬فعلی‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اعمال‭ ‬تحریم‌های‭ ‬یك‌جانبه‌گرایانه‭ ‬آمریكا‭ ‬علیه‭ ‬كشور،‭ ‬تقویت‭ ‬تولید،‭ ‬توسعه‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬جلوگیری‭ ‬از‭ ‬واردات‭ ‬كالاهای‭ ‬غیرضروری‭ ‬راهكارهای‭ ‬اساسی‭ ‬دور‭ ‬زدن‭ ‬تحریم‌هاست‭.‬

ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow