سیاستگذاری کشاورزی
بابا‭ ‬نان‭ ‬داد اما‭ ‬چه‭ ‬جوری

گذری‭ ‬بر‭ ‬آسیب‭ ‬شناسی‭ ‬آموزش‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬
بابا‭ ‬نان‭ ‬داد اما‭ ‬چه‭ ‬جوری ؟‭!‬‭ 

حال‭ ‬و‭ ‬احوال‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزی‭ ‬ما‭ ‬خوب‭ ‬نیست،‭ ‬یعنی‭ ‬اصلا‭ ‬خوب‭ ‬نیست‭! ‬همچون‭ ‬بیمار‭ ‬محتضری‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬گرفتار‭ ‬چند‭ ‬بیماری‭ ‬‮«‬خاص‮»‬‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬رها‭ ‬كردنش‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شرایط‭ ‬عذاب‌آور‭ ‬و‭ ‬جان‌فرسا‭ ‬باید‭ ‬دستگاه‭ ‬اكسیژن‭ ‬و‭ ‬لوله‌های‭ ‬سُرم‌های‭ ‬غذایی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬رگ‌های‭ ‬خشكیده‭ ‬و‭ ‬مسدود‭ ‬شده‌اش‭ ‬قطع‭ ‬كرد‭.‬
جدای‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬كه‭ ‬جولانگاه‭ ‬میكروب‌های؛‭ ‬بی‌توجهی،‭ ‬مافیاها،‭ ‬رانت‌خوارها،‭ ‬ویژه‎خواری‌ها،‭ ‬بانك‌های‭ ‬رباخوار،‭ ‬بحران‭ ‬آب،‭ ‬خشكسالی،‭ ‬تورم،گرانی،‭ ‬سوءتدبیر‭ ‬و‭ ... ‬و‭ ... ‬و‭ ... ‬شده‭ ‬است‭.‬
اما‭ ‬نمی‌خواهیم‭ ‬دست‭ ‬روی‭ ‬چنین‭ ‬مواردی‭ ‬بگذاریم؛
چرا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مقوله‌ها‭ ‬‮«‬هیچكس‮»‬‭ ‬پاسخگو‭ ‬نیست‭.‬
‮«‬یك‭ ‬گوش‭ ‬در‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬گوش‭ ‬دیگر‭ ‬دروازه‮»‬
یا‭ ‬‮«‬مصلحت‮»‬‭ ‬چنان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬این‌گونه‭ ‬باشد‭!‬
می‌خواهیم‭ ‬بر‭ ‬موضوعی‭ ‬انگشت‭ ‬بگذاریم‭ ‬كه‭ ‬فقط‭ ‬دامن‌گیر‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭ ‬نیست‭ ‬تا‭ ‬وزیر‭ ‬آن‭ ‬در‭ ‬پاسخ‭ ‬به‭ ‬پرسش‭ ‬گرانی‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬كه‭ ‬اتفاقا‭ ‬همگی‭ ‬در‭ ‬حیطه‭ ‬وظایف‭ -‬مثلا‭ ‬وظیفه‭ ‬تنظیم‭ ‬بازار‭- ‬وی‭ ‬است،‭ ‬بگویید‭: ‬‮«‬اگر‭ ‬گران‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬خدا‭ ‬رو‭ ‬شكر‭ ‬كه‭ ‬هست‭!‬‮»‬‭. ‬
به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬منظور‭ ‬جناب‭ ‬وزیر‭ ‬از‭ ‬‮«‬خدا‭ ‬رو‭ ‬شكر‭ ‬هست‮»‬‭ ‬كارگرانی‭ ‬كه‭ ‬6‭ ‬ماه‭ ‬حقوق‭ ‬نگرفته‌اند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬زنان‭ ‬سرپرست‭ ‬خانوار‭ ‬و‭ ‬میلیون‌ها‭ ‬افراد‭ ‬تحت‌پوشش‭ ‬كمیته‭ ‬امداد‭ ‬و‭ ‬بهزیستی‭ ‬و‭ ‬آن‌هایی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬چند‭ ‬سر‭ ‬عائله‭ ‬ده‌ها‭ ‬رقم‭ ‬هزینه‌های‭ ‬متفاوت‭ ‬دارند،‭ ‬اما‭ ‬یك‭ ‬میلیون‭ ‬و‭ ‬دویست‭ ‬هزار‭ ‬تومان‭ ‬حقوق‭ ‬می‌گیرند،‭ ‬نیست‭! ‬بلكه‭ ‬دریافت‌كنندگان‭ ‬حقوق‌های‭ ‬نجومی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همین‭ ‬مقدار‭ ‬مواد‭ ‬غذایی‭ ‬برای‭ ‬آن‌ها‭ ‬كافی‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬‮«‬خدا‭ ‬رو‭ ‬شكر‭ ‬كه‭ ‬می‌توانند‭ ‬بخرند‮»‬‭. ‬
معضلی‭ ‬كه‭ ‬كمتر‭ ‬در‭ ‬علل‭ ‬نابسامانی‭ ‬موجود‭ ‬در‭ ‬كشاورزی‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬قرار‭ ‬گرفته،‭ ‬نقش‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬جهت‭ ‬دادن‭ ‬به‭ ‬آن‭ ‬از‭ ‬ابتدا‭ ‬تا‭ ‬بالاترین‭ ‬مدارج‭ ‬تحصیلی،‭ ‬كاستی‌ها‭ ‬و‭ ‬كسری‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬مسیر‭ ‬طولانی‭ ‬از‭ ‬سوی‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬وزارتخانه‌های‭ ‬تابعه‭ ‬و‭ ‬مرتبط‭ -‬وزارت‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش،‭ ‬وزارت‭ ‬علوم،‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزی‭- ‬و‭ ‬قوه‭ ‬مقننه‭ ‬به‭ ‬وقوع‭ ‬پیوسته،‭ ‬می‌باشد‭. ‬
گندم‌كار،‭ ‬ذرت‌كار،‭ ‬نخلدار،‭ ‬دامدار،‭ ‬گاودار،‭ ‬مرغدار،‭ ‬باغدار‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬آنكس‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬بخش‭ ‬فعالیتی‭ ‬انجام‭ ‬می‌دهد،‭ ‬گله‌مند‭ ‬و‭ ‬ناراضی‭ ‬است‭.‬
از‭ ‬بی‌توجهی،‭ ‬بی‌برنامگی،‭ ‬دلال‌بازی‌ها،‭ ‬بهره‌های‭ ‬بانكی‭ ‬كمرشكن،‭ ‬موانع‭ ‬و‭ ‬مشكلات‭ ‬صادرات‭ ‬و‭ ‬واردات،‭ ‬ناتوانی‭ ‬در‭ ‬مكانیزه‭ ‬كردن‭ ‬عملیات‭ ‬كشاورزی‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬موارد‭ ‬دیگر‭ ‬كه‭ ‬نشانگر‭ ‬كج‭ ‬نهاده‭ ‬شدن‭ ‬خشت‭ ‬كشاورزی‭ ‬از‭ ‬آغاز‭ ‬ایامی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬به‭ ‬روش‭ ‬درستی‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬برخورد‭ ‬می‌شد‭.‬
چرا‭ ‬كشاورزی‭ ‬ما‭ ‬در‭ ‬پایان‭ ‬دهه‭ ‬90‭ ‬با‭ ‬دهه‌های‭ ‬80،‭ ‬70،‭ ‬60،‭ ‬50‭ ‬و‭... ‬تفاوتی‭ ‬ندارد؟‭ ‬و‭ ‬همچنان‭ ‬برهمان‭ ‬سبك‭ ‬و‭ ‬سیاق‭ ‬صد،‭ ‬دویست‭ ‬و‭ ‬سیصد‭ ‬سال‭ ‬گذشته‭ ‬با‭ ‬اندكی‭ ‬تغییرات‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اجبار‭ ‬و‭ ‬الزام‭ ‬پذیرفته‭ ‬شده‌اند،‭ ‬راه‭ ‬می‌پیماید؟
انسان‭ ‬موجود‭ ‬آموزش‌پذیری‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬قادر‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬ساده‌ترین‭ ‬تا‭ ‬سخت‌ترین‭ ‬فنون‭ ‬و‭ ‬مطالب‭ ‬علمی‭ ‬و‭ ‬غیره‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬بگیرد،‭ ‬اما‭ ‬چنانچه‭ ‬به‭ ‬هر‭ ‬دلیلی‭ ‬این‭ ‬آموزش‭ ‬از‭ ‬وی‭ ‬دریغ‭ ‬شود‭ ‬دیگر‭ ‬نمی‌توان‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬گناهكار‭ ‬و‭ ‬كاهل‭ ‬دانست،‭ ‬بلكه‭ ‬آن‌هایی‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬تعلیم‭ ‬و‭ ‬تعلم‭ ‬سهل‌انگاری‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬وظایف‭ ‬خود‭ ‬عمل‭ ‬نكرده‌اند‭ ‬باید‭ ‬مورد‭ ‬پرسش‭ ‬قرار‭ ‬داد‭. ‬
هم‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬حال‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬از‭ ‬دهه‌ها‭ ‬قبل،‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬كشاورزی‭ ‬كه‭ ‬اتفاقا‭ ‬مقوله‌ای‭ ‬مأنوس‭ ‬و‭ ‬هم‌خوان‭ ‬با‭ ‬طبیعت‭ ‬انسان‭ ‬است‭ ‬بها‭ ‬داده‭ ‬نشد‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬همان‭ ‬آغاز‭ ‬دوره‭ ‬دبستان،‭ ‬چیزی‭ ‬به‌عنوان‭ ‬آموزش‭ ‬كشاورزی‭ ‬به‭ ‬كودكان‭ ‬ارائه‭ ‬نشده‭ ‬است‭. ‬
حتی‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬سال‌هایی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬زمستان‭ ‬روی‭ ‬پشت‌بام‭ ‬كاه‌گلی‭ ‬كلاس‌های‭ ‬مدرسه،‭ ‬دانه‌های‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬جوهایی‭ ‬كه‭ ‬داخل‭ ‬كاه‭ ‬و‭ ‬كُلِش‭ ‬مخلوط‭ ‬با‭ ‬گل‌رس‭-‬كاه‌گل‭- ‬پس‭ ‬از‭ ‬اولین‭ ‬باران‭ ‬تا‭ ‬اردیبهشت‭ ‬ماه‭ ‬سبز‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬خوشه‌های‭ ‬طلایی‭ ‬می‌دادند،‭ ‬هیچ‌گاه‭ ‬یك‭ ‬آموزگار‭ ‬آن‭ ‬انگیزه‭ ‬را‭ ‬نداشت‭ ‬كه‭ ‬یك‭ ‬بوته‭ ‬گندم‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬نهایتا‭ ‬خشكیده‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬گرما‭ ‬و‭ ‬بادهای‭ ‬فصلی‭ ‬به‭ ‬باد‭ ‬می‌رفتند‭ ‬از‭ ‬ریشه‭ ‬درآورد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬كلاس‭ ‬درس‭ ‬‮«‬علم‌الاشیاء‮»‬،‭ ‬كه‭ ‬چقدر‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دوست‭ ‬داشتیم،‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬یك‭ ‬بوته‭ ‬گندم‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬هم‭ ‬ریشه،‭ ‬ساقه‭ ‬و‭ ‬برگ‭ ‬و‭ ‬خوشه‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬نان‭ ‬درست‭ ‬می‌شود‭.‬
به‭ ‬دبیرستان‭ ‬رفتیم‭ ‬و‭ ‬باز‭ ‬هم‭ ‬حتی‭ ‬هنگامی‭ ‬كه‭ ‬به‌مدت‭ ‬سه‭ ‬سال‭ ‬درس‭ ‬‮«‬گیاهی‮»‬‭ ‬خواندیم،‭ ‬هیچ‌كدام‭ ‬از‭ ‬دبیران‭ ‬درس‭ ‬گیاهی،‭ ‬یك‭ ‬بوته‭ ‬خارشتر‭ ‬هم‭ ‬به‭ ‬كلاس‭ ‬نیاورد‭ ‬تا‭ ‬بدانیم‭ ‬شترها‭ ‬چطور‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬می‌خورند‭-‬شاید‭ ‬او‭ ‬هم‭ ‬نمی‌شناخت‭-. ‬
در‭ ‬آموزش‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬تفاوتی‭ ‬بین‭ ‬دهه‭ ‬سی‭ ‬و‭ ‬نود‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭. ‬باز‭ ‬هم‭ ‬مقداری‭ ‬محفوظات‭ ‬ذهنی‭ ‬و‭ ‬مجرد،‭ ‬بدون‭ ‬هرگونه‭ ‬تجربه‭ ‬عملی‭ ‬و‭ ‬ملموس‭ ‬و‭ ‬تأثیرگذار‭ ‬بر‭ ‬ذهن‭ ‬كودكان‭ ‬و‭ ‬بدون‭ ‬وسایل‭ ‬كمك‭ ‬آموزشی‭ ‬ضروری‭ ‬و‭ ‬صرف‭ ‬وقت‭ ‬برای‭ ‬زمینه‌سازی‭ ‬یادگیری‭ ‬كشاورزی‭. ‬به‌یاد‭ ‬نداریم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬برنامه‭ ‬وزارتی‭ ‬درسی‭ ‬هفتگی‭ ‬دانش‌آموزان،‭ ‬ساعتی‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬حتی‭ ‬چند‭ ‬دقیقه‌ای‭ ‬به‭ ‬چنین‭ ‬آموزش‌هایی‭ ‬اختصاص‭ ‬داده‭ ‬شود‭ -‬البته‭ ‬مدارسی‭ ‬با‭ ‬عنوان‭ ‬مدارس‭ ‬طبیعت‭ ‬در‭ ‬دهه‭ ‬اخیر‭ ‬آغاز‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬شهریه‭ ‬بالای‭ ‬آن‭ ‬و‭ ‬ترویج‭ ‬نشدن‭ ‬چندان‭ ‬آن،‭ ‬باعث‭ ‬شد‭ ‬تا‭ ‬با‭ ‬استقبال‭ ‬چندانی‭ ‬مواجه‭ ‬نشود‭-. ‬
واضح‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬مورد‭ ‬پرسش‭ ‬قرار‭ ‬گرفتن‭ ‬در‭ ‬‮«‬چرایی‮»‬‭ ‬این‭ ‬موضوع،‭ ‬توپ‭ ‬به‭ ‬زمین‭ ‬معلمی‭ ‬كه‭ ‬هیچ‭ ‬ابزاری‭ ‬در‭ ‬اختیار‭ ‬ندارد‭ ‬انداخته‭ ‬می‌شود‭. ‬معلمی‭ ‬كه‭ ‬باید‭ ‬برطبق‭ ‬برنامه‭ ‬تدوین‭ ‬شده‭ ‬هرچه‭ ‬زودتر‭ ‬تدریس‭ ‬كتاب‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پایان‭ ‬برساند‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬خودش‭ ‬تصمیم‭ ‬بگیرد‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬زودتر‭ ‬ساعت‭ ‬كلاسش‭ ‬خاتمه‭ ‬یابد‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬‮«‬مسافركشی‌اش‮»‬‭ ‬برسد‭.‬
در‭ ‬این‭ ‬مقوله‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬دبستان،‭ ‬آموزش‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬طبیعت‭ ‬و‭ ‬كشاورزی‭ ‬وجود‭ ‬ندارد‭ ‬به‭ ‬چند‭ ‬نكته‭ ‬باید‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭: ‬
1-‭ ‬بی‌اهمیت‭ ‬تلقی‭ ‬كردن‭ ‬مقوله‭ ‬یادگیری‭ ‬و‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬كشاورزی‭ ‬در‭ ‬رده‌های‭ ‬بالای‭ ‬مسئولان‭ ‬وزارت‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش
2-‭ ‬ناباوری‭ ‬غلط‭ ‬مسئولان‭ ‬به‭ ‬توانایی‭ ‬یادگیری‭ ‬آموزش‌های‭ ‬عملی‭ ‬در‭ ‬كودكان‭ ‬ابتدایی‭ ‬و‭ ‬نگرش‭ ‬منفعلانه‭ ‬و‭ ‬شانه‭ ‬خالی‭ ‬كردن‭ ‬از‭ ‬زیربار‭ ‬این‭ ‬مسئولیت،‭ ‬علی‌رغم‭ ‬علاقه‭ ‬كودكان‭ ‬به‭ ‬تجربه‭ ‬چنین‭ ‬دانستنی‌هایی‭. ‬
3-‭ ‬تخصیص‭ ‬نیافتن‭ ‬بودجه‌های‭ ‬لازم‭ ‬و‭ ‬مهیا‭ ‬كردن‭ ‬بستر‭ ‬یادگیری‭. ‬
4-‭ ‬اولویت‭ ‬دادن‭ ‬در‭ ‬مصرف‭ ‬اعتبارات‭ ‬به‭ ‬موارد‭ ‬جنبی‭ ‬و‭ ‬غیرضروری‭.‬
5-‭ ‬نگاه‭ ‬ایدئولوژیك‭ ‬به‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬و‭ ‬موكول‭ ‬كردن‭ ‬آموزش‌های‭ ‬پایدار‭ ‬به‭ ‬آینده‌ای‭ ‬نامعلوم‭ ‬و‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬خط‭ ‬مشی‭ ‬ذهنی‭ ‬كودكان‭ ‬با‭ ‬افزایش‭ ‬سن‭ ‬به‭ ‬جهات‭ ‬دیگری‭ ‬معطوف‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬
6-‭ ‬تأكید‭ ‬اكید‭ ‬بر‭ ‬حُقنه‭ ‬كردن‭ ‬مطالب‭ ‬كتاب‌ها‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬به‭ ‬روش‌های‭ ‬مكتبی‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬دولتی‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬غیراین‭ ‬صورت‭ ‬موجب‭ ‬امتیاز‭ ‬منفی‭ ‬برای‭ ‬آموزگار‭ ‬می‌شود‭. ‬
7-‭ ‬خارج‭ ‬شدن‭ ‬شكل‭ ‬ساختمانی‭ ‬و‭ ‬ساختاری‭ ‬دبستان‌ها‭ ‬از‭ ‬فضای‭ ‬یك‭ ‬محیط‭ ‬آموزشی،‭ -‬به‌‌ویژه‭ ‬در‭ ‬مدارس‭ ‬انتفاعی‭- ‬كه‭ ‬اكثراَ‭ ‬شكل‭ ‬آپارتمانی‭ ‬داشته‭ ‬و‭ ‬برای‭ ‬چنین‭ ‬آموزش‌هایی‭ ‬ابداً‭ ‬مناسب‭ ‬نیستند‭. ‬
8-‭ ‬محروم‭ ‬بودن‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مناطق‭ ‬كشور،‭ ‬به‌‌ویژه‭ ‬روستاها‭ ‬و‭ ‬بخش‌های‭ ‬كوچك‭ ‬از‭ ‬داشتن‭ ‬مكانی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬‮«‬كلاس‮»‬‭ ‬و‭ ‬مدرسه‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬صورت‭ ‬بحث‭ ‬چنین‭ ‬آموزش‌هایی‭ ‬بیشتر‭ ‬جنبه‭ ‬وهم‭ ‬و‭ ‬خیال‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬صد‭ ‬البته‭ ‬مقصر‭ ‬واقعی‭ ‬وزارت‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬و‭ ‬تخصیص‌دهندگان‭ ‬اعتبارات‭ ‬مربوطه‭ ‬هستند‭. ‬
9-‭ ‬این‭ ‬بی‌توجهی‭ ‬نه‭ ‬فقط‭ ‬در‭ ‬دولت‌ها‭ ‬كه‭ ‬حتی‭ ‬در‭ ‬قوه‭ ‬مقننه‭ ‬كه‭ ‬تصویب‌كننده‭ ‬اعتبارات‭ ‬سالیانه‭ ‬بودجه‭ ‬است‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭.‬
10-‭ ‬اگر‭ ‬آماری‭ ‬از‭ ‬هزاران‭ ‬كلاس‭ ‬درس‭ ‬دوره‭ ‬ابتدایی‭-‬دولتی‭ ‬و‭ ‬انتقاعی‭- ‬گرفته‭ ‬شود‭ ‬به‌طور‭ ‬یقین‭ ‬هیچ‭ ‬دبستانی‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬یك‭ ‬بار‭ ‬كودكان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬پارك،‭ ‬مزرعه‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬طبیعت‭ ‬برای‭ ‬توضیح‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬چگونگی‭ ‬كاشت،‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬برداشت‭ ‬گیاهانی‭ ‬اعم‌از؛‭ ‬مثمر‭ ‬و‭ ‬غیرمثمر،‭ ‬نبرده‌است‭.‬
با‭ ‬اطمینان‭ ‬می‌توان‭ ‬گفت‭ ‬كه‭ ‬هیچ‭ ‬دانش‌آموزی‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬دوران‭ ‬دبستان‭ ‬به‭ ‬یك‭ ‬دامداری‭ ‬و‭ ‬یا‭ ‬مرغداری‭ ‬پا‭ ‬نگذاشته‭ ‬است‭.‬
هر‭ ‬آنچه‭ ‬دانش‌آموزان‭ ‬از‭ ‬كشاورزی‭ ‬یاد‭ ‬گرفته‌اند،‭ ‬برگرفته‭ ‬از‭ ‬تصاویر‭ ‬و‭ ‬نقاشی‌هایی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬كتاب‌های‭ ‬آن‌ها‭ ‬منعكس‭ ‬گردیده‭ ‬و‭ ‬تجربه‌ای‭ ‬عینی‭ ‬از‭ ‬تولید‭ ‬نان‭ ‬و‭ ‬خورشتی‭ ‬كه‭ ‬می‌خورند‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬همان‭ ‬فاجعه‌ای‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اكنون‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬مواجه‭ ‬هستیم‭.‬
حال‭ ‬این‭ ‬پرسش‭ ‬مطرح‭ ‬می‌شود‭ ‬كه‭ ‬چرا‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬طی‭ ‬حدود‭ ‬یك‭ ‬صد‭ ‬سال‭ ‬از‭ ‬تأسیس‭ ‬مدارس‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬كنونی‭ ‬و‭ ‬مدرسه‭ ‬‮«‬فلاحت‭ ‬مظفری‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1279‮»‬،‭ ‬آشنایی‭ ‬دانش‌آموزان‭ ‬با‭ ‬مقوله‭ ‬كشاورزی‭ ‬تفاوتی‭ ‬نكرده‭ ‬است؟‭ ‬پاسخ‭ ‬این‭ ‬پرسش،‭ ‬چندان‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬ناممكن‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬آن،‭ ‬بی‌اهمیت‭ ‬بودن‭ ‬اینگونه‭ ‬آموزش‌ها‭ ‬از‭ ‬دیدگاه‭ ‬مسئولان‭ ‬و‭ ‬گاه‭ ‬اعتقاد‭ ‬آن‌ها‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬تصور‭ ‬منفی‭ ‬كه‭: ‬‮«‬چنین‭ ‬كارهایی‭ ‬وقت‭ ‬كلاس‭ ‬درس‭ ‬دانش‌آموزان‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬هدر‭ ‬می‌دهد‮»‬‭. ‬نتیجه‌ای‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬تفكرات‭ ‬معیوب‭ ‬و‭ ‬ناقص‭ ‬حاصل‭ ‬می‌شود‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همان‭ ‬دانش‌آموزان‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬كه‭ ‬پای‭ ‬به‭ ‬دانشكده‌های‭ ‬كشاورزی‭ ‬می‌گذارند‭ ‬چیزی‭ ‬از‭ ‬جوانه‭ ‬زدن‭ ‬یك‭ ‬دانه‭ ‬گندم‭ ‬یا‭ ‬لوبیا‭ ‬و‭ ‬میوه‭ ‬دادن‭ ‬یك‭ ‬درخت‭ ‬سیب‭ ‬نمی‌دانند‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت- شماره ۲۲۸- ۱۳۹۸


 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow