سیاستگذاری کشاورزی
بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي

بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬ياور‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬همگام‭ ‬كشاورزان

دكتر‭ ‬جهانسوز‭ ‬جواني‭ ‬را‭ ‬صرف‭ ‬تحصيل‭ ‬رشته‭ ‬زراعت‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬ايالت‭ ‬لويزياناي‭ ‬آمريكا‭ ‬كرد‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬57‭ ‬به‌دليل‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬سياسي‭ ‬و‭ ‬عضويت‭ ‬انجمن‭ ‬اسلامي‭ ‬از‭ ‬آمريكا‭ ‬اخراج‭ ‬شد‭. ‬ جهانسوز‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬انقلاب‭ ‬كار‭ ‬و‭ ‬تلاش‭ ‬و‭ ‬تحصيل‭ ‬را‭ ‬همزمان‭ ‬آغاز‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬تربيت‭ ‬معلم‭ ‬كارشانسي‭ ‬و‭ ‬كارشناسي‭ ‬ارشد‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬پايان‭ ‬برد‭. ‬
وي‭ ‬سپس‭ ‬دكتراي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دريافت‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬84‭ ‬در‭ ‬معاونت‭ ‬ترويج‭ ‬وزارتخانه‭ ‬تجارب‭ ‬و‭ ‬دانش‭ ‬علمي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬اختيار‭ ‬بخش‭ ‬گذاشت‭. ‬جهانسوز‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬86‭ ‬به‌عنوان‭ ‬معاون‭ ‬زراعت‭ ‬وزارتخانه‭ ‬مشغول‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬87‭ ‬با‭ ‬ادغام‭ ‬در‭ ‬معاونت‭ ‬زراعت‭ ‬و‭ ‬باغباني،‭ ‬معاونت‭ ‬جديد‭ ‬التأسيس‭ ‬توليدات‭ ‬گياهي‭ ‬را‭ ‬مديريت‭ ‬مي‌كرد‭ ‬كه‭ ‬آثار‭ ‬كاري‭ ‬و‭ ‬تأثيرگذاري‭ ‬او‭ ‬در‭ ‬آرشيوهاي‭ ‬وزارتخانه‭ ‬موجود‭ ‬است‭. ‬ جهانسوز‭ ‬همچنين‭ ‬تدريس‭ ‬در‭ ‬دانشگاه‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬فعاليت‭ ‬هاي‭ ‬اداري‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭ ‬تا‭ ‬اينكه‭ ‬در‭ ‬سال‭ ‬1392‭ ‬به‭ ‬درخواست‭ ‬سردار‭ ‬نقدي‭ ‬سازمان‭ ‬بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي‭ ‬را‭ ‬بنا‭ ‬نهاد‭. ‬
حاصل‭ ‬كار‭ ‬وي‭ ‬در‭ ‬بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬موجبات‭ ‬تدوين‭ ‬ده‌ها‭ ‬جلد‭ ‬كتاب‭ ‬تخصصي‭ ‬در‭ ‬همه‭ ‬رشته‌هاي‭ ‬كشاورزي،‭ ‬احداث‭ ‬مزارع‭ ‬شاهد‭ ‬و‭ ‬الگو‭ ‬و‭ ‬افزايش‭ ‬بهره‌وري‭ ‬است‭. ‬ دكتر‭ ‬جهانسوز‭ ‬در‭ ‬گفتگوي‭ ‬اختصاصي‭ ‬با‭ ‬گروه‭ ‬خبرنگاران‭ ‬مجله‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬طي‭ ‬جلسه‌اي‭ ‬با‭ ‬سردار‭ ‬نقدي‭ ‬طرحي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬بسيج‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬كشاورزي‭ ‬با‭ ‬كمك‭ ‬كشاورزان‭ ‬خبره‭ ‬پياده‌سازي‭ ‬كرديم‭ ‬زيرا‭ ‬معتقد‭ ‬بوديم‭ ‬براي‭ ‬علمي‭ ‬كردن‭ ‬كشاورزي‭ ‬كشور‭ ‬ابتدا‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬جمع‌آوري‭ ‬اطلاعات‭ ‬علمي‭ ‬بپردازيم‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬علمي‌سازي‭ ‬حضور‭ ‬دكتر‭ ‬زند‭ ‬رئيس‭ ‬وقت‭ ‬مركز‭ ‬تحقيقات‭ ‬و‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬ترويج‭ ‬كشاورزي‭ ‬بسيار‭ ‬كارآمد‭ ‬و‭ ‬ستودني‭ ‬بود‭.‬
دكتر‭ ‬جهانسوز،‭ ‬عضو‭ ‬هيات‌علمي‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬و‭ ‬رئيس‭ ‬بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬مصاحبه‭ ‬اختصاصي‭ ‬با‭ ‬نشريه‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬حمايت‭ ‬از‭ ‬توليد‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬مافياي‭ ‬واردات‭ ‬خيلي‭ ‬پيچيده‌تر‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬ما‭ ‬فكر‭ ‬مي‌كنيم‭! ‬همه‭ ‬ما‭ ‬بايد‭ ‬دقت‭ ‬كنيم‭ ‬در‭ ‬زمين‭ ‬دشمن‭ ‬بازي‭ ‬نكنيم‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬خيلي‌هايي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دولت‭ ‬ايستاده‌اند،‭ ‬دانسته‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬نادانسته‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬مهره‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬دشمن‭ ‬قرار‭ ‬مي‌گيرند‭. ‬بسيچ‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬تضعيف‭ ‬و‭ ‬موازي‭ ‬كاري‭ ‬با‭ ‬دولت‭ ‬نبوده‭ ‬و‭ ‬نخواهد‭ ‬بود‭. ‬بسيج‭ ‬همواره‭ ‬ياور‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬به‭ ‬هم‌افزايي‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬همين‭ ‬دليل‭ ‬هميشه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬دولت‭ ‬مردان‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭ ‬و‭ ‬تا‭ ‬جايي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬طرف‭ ‬دولت‭ ‬پذيرا‭ ‬باشد‭ ‬به‭ ‬ياري‭ ‬دولت‭ ‬خواهد‭ ‬شتافت‭.‬
بسيج‭ ‬كشاورزي‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬سياست‭ ‬زده‭ ‬باشد‭!‬
رئيس‭ ‬بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬حركت‭ ‬سازمان‭ ‬بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬منابع‭ ‬طبيعي‭ ‬را‭ ‬منسجم‭ ‬و‭ ‬قوي‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬فعاليت‭ ‬ما‭ ‬جناحي‭ ‬نيست‭ ‬چرا‭ ‬كه‭ ‬بسيج‭ ‬نمي‌تواند‭ ‬سياست‭ ‬زده‭ ‬باشد‭! ‬تيم‭ ‬فكري‭ ‬ما‭ ‬بسيار‭ ‬منسجم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬قالب‭ ‬هيات‌هاي‭ ‬انديشه‭ ‬ورزي‭ ‬فعاليت‭ ‬دارند‭.  ‬اين‭ ‬هيات‌هاي‭ ‬انديشه‌ورزي‭ ‬متشكل‭ ‬از‭ ‬كارشناسان‌،‭ ‬هيات‭ ‬علمي‭ ‬و‭ ‬اساتيد‭ ‬و‭ ‬كشاورزاني‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬فعاليت‭ ‬خود‭ ‬نخبه‭ ‬و‭ ‬خبره‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬تمام‭ ‬ادوار‭ ‬فعاليت‭ ‬سازمان‭ ‬بسيج،‭ ‬وزراي‭ ‬قبلي‭ ‬و‭ ‬معاونان‭ ‬وزير‭ ‬فعلي،‭ ‬در‭ ‬هيأت‌هاي‭ ‬انديشه‌ورزي‭ ‬حضوري‭ ‬فعال‭ ‬داشته‌اند‭. ‬هدف‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬گردهمايي‌ها‭ ‬انسجام‭ ‬بيشتر‭ ‬جامعه‭ ‬علمي‭ ‬كشاورزي‭ ‬براي‭ ‬رسيدن‭ ‬به‭ ‬كشاورزي‭ ‬علم‭ ‬محور‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬
كشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬عضو‭ ‬بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬
وي‭ ‬تعداد‭ ‬اعضاي‭ ‬بسيج‭ ‬جامعه‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬بيش‭ ‬از‭ ‬50هزار‭ ‬نفر‭ ‬تخمين‭ ‬زد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬همگي‭ ‬اعضا‭ ‬از‭ ‬دانش‭ ‬آموختگان‭ ‬كشاورزي‌اند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬اعضا‭ ‬300 الي‭ ‬400‭ ‬نفر‭ ‬از‭ ‬كشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬كشوري‭ ‬نيز‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شوند‭. ‬5%‭ ‬اعضاي‭ ‬ما‭ ‬كساني‌اند‭ ‬كه‭ ‬بدون‭ ‬هيچ‭ ‬چشم‭ ‬داشتي‭ ‬تمام‭ ‬زندگي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬وقف‭ ‬بسيج‭ ‬كرده‌اند‭ ‬و‭ ‬بسيار‭ ‬فعالند‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬شكاف‭ ‬عميقي‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ميانگين‭ ‬برداشت‭ ‬محصول‭ ‬بين‭ ‬كشاورزان‭ ‬معمولي‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬ديده‭ ‬مي‌شود‭. ‬بسيج‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬دارد‭ ‬كشاورزان‭ ‬سنتي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مرز‭ ‬توليد‭ ‬كشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬برساند‭.‬
روحيه‭ ‬بسيجي‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬نگه‭ ‬مي‌دارد
عضو‭ ‬هيات‭ ‬علمي‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭ ‬روحيه‭ ‬بسيجي،‭ ‬كشور‭ ‬را‭ ‬نگه‭ ‬مي‌دارد‭ ‬و‭ ‬اعضاي‭ ‬هيأت‭ ‬علمي،‭ ‬كارشناسان‭ ‬خبره‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬نمونه‭ ‬با‭ ‬تشكيل‭ ‬مثلثي‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬و‭ ‬هدايت‭ ‬معاونت‭ ‬ترويج‭ ‬و‭ ‬توسعه‭ ‬كشاورزي‭ ‬وزارتخانه‭ ‬و‭ ‬پژوهشكده‭ ‬خودكفايي‭ ‬و‭ ‬امنيت‭ ‬غذايي،‭ ‬بدنه‭ ‬اصلي‭ ‬طرح‭ ‬همگام‌سازي‭ ‬بسيج‭ ‬و‭ ‬كشاورزي‭ ‬را‭ ‬ايجاد‭ ‬كرده‌اند‭! ‬ بايد‭ ‬گفت‭ ‬پژهشكده‭ ‬ذكر‭ ‬شده‭ ‬سازمان‭ ‬پيچيده‌اي‭ ‬نيست‭ ‬بلكه‭ ‬فقط‭ ‬چهار‭ ‬نفر‭ ‬پرسنل‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬بسيار‭ ‬متعهدند‭ ‬و‭ ‬بي‌وقفه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬مي‌دهند‭. ‬ما‭ ‬با‭ ‬اين‭ ‬حركت‌هاي‭ ‬بسيجي‭ ‬يك‭ ‬سيستم‭ ‬را‭ ‬ايجاد‭ ‬كرديم‭ ‬كه‭ ‬اعضا‭ ‬آن‭ ‬گمنام‌‌اند‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬پست‭ ‬و‭ ‬مقامي‭ ‬نيستند‭ ‬بلكه‭ ‬قلب‭ ‬آنها‭ ‬فقط‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬اعتلاء‭ ‬وطن‭ ‬مي‌تپد‭. ‬من‭ ‬شايد‭ ‬گاهي‭ ‬نظارت‭ ‬كلي‭ ‬بر‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬داشته‭ ‬باشم‭ ‬اما‭ ‬اكثر‭ ‬مواقع‭ ‬خود‭ ‬اعضا،‭ ‬تمام‭ ‬كارها‭ ‬و‭ ‬فعاليت‌ها‭ ‬را‭ ‬مديريت‭ ‬و‭ ‬اجرا‭ ‬مي‌كنند‭. ‬
همه‭ ‬اعضاي‭ ‬ما‭ ‬بدون‭ ‬چشم‭ ‬داشت‭ ‬مالي‭ ‬براي‭ ‬فعاليت‭ ‬و‭ ‬ارتقاء‭ ‬بخش‭ ‬كشاورزي‭ ‬مي‌آيند‭ ‬و‭ ‬بعضا‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬8‭ ‬شبانه‭ ‬روز‭ ‬بدون‭ ‬وقفه‭ ‬كار‭ ‬كرده‌اند‭. ‬طبق‭ ‬فرمايش‭ ‬مقام‭ ‬معظم‭ ‬رهبري‭ ‬هر‭ ‬كسي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سازمان‭ ‬بسيج‭ ‬است‭ ‬الزاما‭ ‬بسيجي‭ ‬نيست‭. ‬بسيجي،‭ ‬شخصي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬قلبش‭ ‬براي‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬انقلاب‭ ‬مي‌تپد‭!‬
هدف‭ ‬آتي‭ ‬بسيج‭ ‬كشاورزي،
افزايش‭ ‬عملكرد‭ ‬در‭ ‬دور‌ترين‭ ‬نقاط‭ ‬كشور
رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬ضمن‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬از‭ ‬سال‭ ‬1395‭ ‬در‭ ‬راستاي‭ ‬طرح‭ ‬بسيج‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬كشاورزي‭ ‬اقدامات‭ ‬آموزشي‭ ‬متفاوتي‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬اذعان‭ ‬داشت‭: ‬درسال‭ ‬1395با‭ ‬شروع‭ ‬اجرايي‌سازي‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬1200نقطه‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬شاهد‭ ‬افزايش‭ ‬عملكرد‭ ‬بوديم‭. ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬يكسال‭ ‬از‭ ‬اجراي‭ ‬طرح‭ ‬همگام‌سازي‭ ‬بسيج‭ ‬با‭ ‬كشاورزي‭ ‬يازده‌هزار‭ ‬نفر‭ ‬نقطه‭ ‬از‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬اجراي‭ ‬عملياتي‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬قادر‭ ‬به‭ ‬افزايش‭ ‬عملكرد‭ ‬شدند‭. ‬ با‭ ‬مشاهده‭ ‬رشد‭ ‬روز‭ ‬افزون‭ ‬افزايش‭ ‬عملكرد‭ ‬در‭ ‬نقاط‭ ‬عملياتي،‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬در‭ ‬زمره‭ ‬8‭ ‬طرح‭ ‬اعتلاء‭ ‬بسيج‭ ‬كه‭ ‬فراگيري‭ ‬نسبي‭ ‬بالايي‭ ‬دارند‭ ‬شناخته‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬اكنون‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬وارد‭ ‬يك‭ ‬مرحله‭ ‬نوين‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬قصد‭ ‬دارد‭ ‬در‭ ‬4‭ ‬سال‭ ‬آينده‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬محروم‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬روستاهايي‭ ‬كه‭ ‬بالاي50‭ ‬نفر‭ ‬جمعيت‭ ‬دارد‭ ‬با‭ ‬ايجاد‭ ‬مزارع‭ ‬"الگو"‭ ‬و‭ ‬"شاهد"‭ ‬اين‭ ‬حركت‭ ‬ترويجي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬دهد‭ ‬تا‭ ‬شاهد‭ ‬افزايش‭ ‬عملكرد‭ ‬در‭ ‬دورترين‭ ‬و‭ ‬محروم‌ترين‭ ‬نقاط‭ ‬كشور‭ ‬نيز‭ ‬باشيم‭. ‬
گام‭ ‬به‭ ‬گام‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬ترويج‭ ‬
در‭ ‬اين‭ ‬خصوص‭ ‬طي‭ ‬توافق‭ ‬بسيار‭ ‬مفيدي‭ ‬با‭ ‬دكتر‭ ‬خاوازي؛‭ ‬معاون‭ ‬تحقيقات‭ ‬و‭ ‬ترويج‭ ‬وزارتخانه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬زودي‭ ‬تمام‭ ‬حركت‌هاي‭ ‬ما،‭ ‬در‭ ‬بعد‭ ‬بسيج‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬كشاورزي‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬طرح‌هاي‭ ‬پهنه‌بندي‭ ‬وزارت‭ ‬جهاد‭ ‬كشاورزي‭ ‬قرار‭ ‬گيرد‭. ‬ اميدواريم‭ ‬با‭ ‬برقراري‭ ‬اين‭ ‬هم‭ ‬افزايي‭ ‬قوي‭ ‬بين‭ ‬بسيج‭ ‬و‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزي،‭ ‬شاهد‭ ‬خودكفايي‭ ‬و‭ ‬تثبيت‭ ‬خودكفايي‭ ‬در‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژيك‭ ‬شويم‭.‬ در‭ ‬بحث‭ ‬خودكفايي،‭ ‬دانه‌هاي‭ ‬روغني،‭ ‬جو،‭ ‬برنج،‭ ‬گندم‭ ‬و‭ ‬ذرت‭ ‬براي‭ ‬بسيج،‭ ‬در‭ ‬اولويت‭ ‬هستند‭. ‬البته‭ ‬ما‭ ‬معتقديم‭ ‬پسته‭ ‬و‭ ‬زعفران‭ ‬كه‭ ‬پتانسيل‭ ‬بالاي‭ ‬توليد‭ ‬اين‭ ‬محصولات‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬استراتژيك‭ ‬هستند‭. ‬ شايد‭ ‬محصولات‭ ‬استراتژيك‭ ‬در‭ ‬معناي‭ ‬استراتژيك‭ ‬گنجانده‭ ‬نشوند‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬قدرت‭ ‬ارز‌آوري‭ ‬آنها‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬نوع‭ ‬محصولات‭ ‬توجه‭ ‬ويژه‌اي‭ ‬داشت‭ ‬لذا‭ ‬بايد‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬محصولات‭ ‬نيز‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬كفايي‭ ‬رسيد‭.‬
افزايش‭ ‬عملكرد‭ ‬در‭ ‬برنج،‭ ‬حماسه‌اي‭ ‬در‭ ‬گيلان
جهانسوز‭ ‬طرح‭ ‬افزايش‭ ‬عملكرد‭ ‬برنج‭ ‬را‭ ‬نمونه‌اي‭ ‬موفق‭ ‬از‭ ‬هم‭ ‬افزايي‭ ‬بين‭ ‬دولت،‭ ‬بسيج‭ ‬وكشاورزان‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬تحقيقات‭ ‬بسياري‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬برنج‭ ‬با‭ ‬مشاركت‭ ‬استانداري‭ ‬گيلان،‭ ‬سپاه‭ ‬پاسداران‭ ‬انقلاب‭ ‬اسلامي،‭ ‬جهادكشاورزي‭ ‬استان‌،‭ ‬موسسه‭ ‬تحقيقات‭ ‬برنج‭ ‬و‭ ‬كشاورزان‭ ‬خبره‭ ‬شكل‭ ‬گرفت‭ ‬كه‭ ‬مي‌توان‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬حماسه‌اي‭ ‬در‭ ‬استان‭ ‬گيلان‭ ‬ياد‭ ‬كرد‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬به‭ ‬تمام‭ ‬شالي‌كاران‭ ‬استان‭ ‬گيلان‭ ‬سرويس‌هاي‭ ‬مشاوره‌اي‭ ‬و‭ ‬كودهاي‭ ‬ميكرو‭ ‬داده‭ ‬شد‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬طرح‭ ‬بزرگ‭ ‬واقعا‭ ‬نشان‭ ‬داديم‭ ‬اگر‭ ‬دولت‭ ‬و‭ ‬بسيج‭ ‬كنار‭ ‬يكديگر‭ ‬قرار‭ ‬گيرند‭ ‬نتيجه‭ ‬آن‭ ‬خير‭ ‬و‭ ‬بركتي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬عايد‭ ‬كشاورزان‭ ‬كشور‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
آمادگي‭ ‬بسيج‭ ‬براي‭ ‬محيط‌زيست
عضو‭ ‬هيات‭ ‬علمي‭ ‬دانشگاه‭ ‬تهران‭ ‬ضمن‭ ‬بيان‭ ‬اينكه‭ ‬حركت‭ ‬بسيج‭ ‬در‭ ‬كشور‭ ‬مختص‭ ‬به‭ ‬يك‭ ‬فرد‭ ‬خاص‭ ‬نيست‭ ‬گفت‭: ‬ما‭ ‬در‭ ‬بسيج‭ ‬ديدگاه‌هاي‭ ‬شخصي‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬افراد‭ ‬كنار‭ ‬مي‌گذاريم‭ ‬و‭ ‬فقط‭ ‬به‭ ‬مصلحت‭ ‬نظام‭ ‬و‭ ‬كشور‭ ‬مي‌انديشيم‭. ‬اگر‭ ‬چه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬ديدگاه‭ ‬با‭ ‬دكتر‭ ‬كلانتري‭ ‬كه‭ ‬زمام‌دار‭ ‬سازمان‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬كشورست‭ ‬اختلافاتي‭ ‬داشته‭ ‬باشيم‭ ‬اما‭ ‬قطعا‭ ‬با‭ ‬ايشان‭ ‬يا‭ ‬نمايندگانشان‭ ‬در‭ ‬خصوص‭ ‬مسائل‭ ‬زيست‭ ‬محيطي‭ ‬جلساتي‭ ‬خواهيم‭ ‬داشت‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬بسيج‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬نيز‭ ‬تحت‭ ‬نظارت‭ ‬بنده‭ ‬است‭ ‬ورود‭ ‬بسيج‭ ‬به‭ ‬مسائل‭ ‬محيط‭ ‬زيستي‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ضروريات‭ ‬مي‌بينم‭ ‬و‭ ‬اميدواريم‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬نيز‭ ‬خدمات‭ ‬ارائه‭ ‬دهيم‭.‬
فرمانده‭ ‬بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬در‭ ‬پايان‭ ‬خاطر‭ ‬نشان‭ ‬كرد‭: ‬هرچه‭ ‬كه‭ ‬هست‭ ‬از‭ ‬بسيج‭ ‬و‭ ‬حركت‭ ‬بسيجي‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬بسيج‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬با‭ ‬هر‭ ‬پست‭ ‬و‭ ‬مقامي‭ ‬حضور‭ ‬دارد‭. ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬آرمان‌هاي‭ ‬بسيج‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬جز‭ ‬ضد‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬منافق‭ ‬نوعي‭ ‬بسيجي‭ ‬است‭. ‬به‭ ‬نظر‭ ‬من‭ ‬هر‭ ‬كس‭ ‬با‭ ‬بسيج‭ ‬مخالف‭ ‬است‭ ‬با‭ ‬انقلاب‭ ‬و‭ ‬امام‭ ‬و‭ ‬كليت‭ ‬نظام‭ ‬مخالفت‭ ‬دارد‭.‬ از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬فعاليت‌هاي‭ ‬انتشاراتي‭ ‬بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬موجب‭ ‬انتشار‭ ‬ده‌ها‭ ‬جلد‭ ‬كتاب‭ ‬با‭ ‬عناوين‭ ‬تخصصي‭ ‬شده‌است؛‭ ‬در‭ ‬شماره‭ ‬آينده‭ ‬كتاب‌هاي‭ ‬كشاورزي‭ ‬چاپ‭ ‬شده‭ ‬بسيج‭ ‬مهندسين‭ ‬كشاورزي‭ ‬،‭ ‬معرفي‭ ‬مي‌شود؛‭ ‬تا‭ ‬خدمات‭ ‬دكتر‭ ‬جهانسوز‭ ‬و‭ ‬همكارانشان‭ ‬مورد‭ ‬بهره‌برداري‭ ‬كارشناسان‭ ‬و‭ ‬متخصصين‭ ‬وزارت‭ ‬جهادكشاورزي،‭ ‬سازمان‭ ‬نظام‭ ‬مهندسي‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬منابع‌طبيعي،‭ ‬نظام‭ ‬صنفي‭ ‬امور‭ ‬كشاورزي‭ ‬و‭ ‬كميسيون‭ ‬كشاورزي‭ ‬مجلس‭ ‬قرار‭ ‬بگيرد‭.‬‭ ‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow