سیاستگذاری کشاورزی
تداوم‭ ‬همكاري‭ ‬با‭ ‬ايران


اختصاص‭ ‬اعتبار‭ ‬1.2‭ ‬ميليارد‭ ‬دلاري‭ ‬دولت‭ ‬برزيل
تداوم‭ ‬همكاري‭ ‬با‭ ‬ايران

سفير‭ ‬برزيل‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬طي‭ ‬نشست‭ ‬با‭ ‬اتاق‭ ‬مشترك‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬برزيل‭ ‬از‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬بانك‭ ‬توسعه‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬براي‭ ‬تخصيص‭ ‬اعتبار‭ ‬يك‭ ‬ميليارد‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬ميليون‭ ‬دلاري‭ ‬به‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادي‭ ‬برزيلي‭ ‬به‭ ‬منظور‭ ‬توسعه‭ ‬همكاري‭ ‬تجاري‭ ‬و‭ ‬سرمايه‌گذاري‭ ‬در‭ ‬ايران،‭ ‬خبر‭ ‬داد‭.‬
رئيس‭ ‬اتاق‭ ‬مشترك‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬برزيل‭ ‬در‭ ‬نشستي‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬عبدالرضا‭ ‬عزيزي‭ ‬رئيس‭ ‬كميسيون‭ ‬اجتماعي‭ ‬مجلس،‭ ‬سفير‭ ‬برزيل‭ ‬در‭ ‬ايران،‭ ‬رئيس‭ ‬گروه‭ ‬دوستي‭ ‬پارلماني‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬برزيل،‭ ‬نماينده‭ ‬بانك‭ ‬مركزي،‭ ‬مديركل‭ ‬اداره‭ ‬آمريكاي‌جنوبي‭ ‬وزارت‭ ‬امورخارجه،‭ ‬مديركل‭ ‬برنامه‌ريزي‭ ‬و‭ ‬تنظيم‭ ‬بازار‭ ‬وزارت‭ ‬صنعت،‭ ‬معدن‭ ‬و‭ ‬تجارت،‭ ‬نمايندگان‭ ‬يك‭ ‬بانك‭ ‬خصوصي‭ ‬و‭ ‬جمعي‭ ‬از‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادي‭ ‬كشور‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬بازار‭ ‬برزيل‭ ‬فعال‭ ‬هستند‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬اهميت‭ ‬روابط‭ ‬بانكي‭ ‬فعال‭ ‬بين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬براي‭ ‬تداوم‭ ‬همكاري‌ها‭ ‬در‭ ‬شرايط‭ ‬تحريم‭ ‬بر‭ ‬لزوم‭ ‬ايجاد‭ ‬توازن‭ ‬در‭ ‬تجارت‭ ‬بين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭.‬
اولويت،‭ ‬روابط‭ ‬بانكي‭ ‬فعال
كاوه‭ ‬زرگران،‭ ‬رئيس‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگاني‭ ‬مشترك‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬برزيل،‭ ‬ضمن‭ ‬تبريك‭ ‬روز‭ ‬ملي‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬اميدواري‭ ‬براي‭ ‬توسعه‭ ‬مراودات‭ ‬تجاري‭ ‬بين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬گفت‭: ‬متناسب‭ ‬با‭ ‬حجم‭ ‬بالاي‭ ‬تجارت‭ ‬ايران‭ ‬و‭ ‬برزيل‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬راهكارهاي‭ ‬مناسبي‭ ‬براي‭ ‬تداوم‭ ‬روابط‭ ‬بانكي‭ ‬بين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيريم‭. ‬چراكه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مسير‭ ‬وجود‭ ‬روابط‭ ‬بانكي‭ ‬فعال‭ ‬از‭ ‬اولويت‌هاي‭ ‬اصلي‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬همچنين‭ ‬با‭ ‬بيان‭ ‬اين‭ ‬مطلب‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬دوره‭ ‬قبلي‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬نيز‭ ‬برزيل‭ ‬همكاري‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬ادامه‭ ‬داد،‭ ‬تأكيد‭ ‬كرد‭: ‬لازم‭ ‬است‭ ‬ابتكارات‭ ‬جديدي‭ ‬براي‭ ‬امكان‭ ‬همكاري‭ ‬تجاري‭ ‬بين‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬بگيريم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬رابطه‭ ‬به‭ ‬همكاري‭ ‬بانك‭ ‬مركزي،‭ ‬وزارت‭ ‬امور‭ ‬خارجه‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬دست‌اندركاران‭ ‬مربوط‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬نياز‭ ‬داريم‭.‬
اين‭ ‬فعال‭ ‬اقتصادي‭ ‬همچنين‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اهميت‭ ‬بازار‭ ‬ايران‭ ‬براي‭ ‬برزيل‭ ‬به‭ ‬دليل‭ ‬حجم‭ ‬بالاي‭ ‬صادرات‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬نيز‭ ‬گفت‭: ‬در‭ ‬سال‭ ‬2017‭ ‬كل‭ ‬صادرات‭ ‬برزيل‭ ‬به‭ ‬ايران‭ ‬2.55‭ ‬ميليارد‭ ‬دلار‭ ‬برآورد‭ ‬شده‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬اين‭ ‬ميان‭ ‬780‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬ذرت،‭ ‬560‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬470‭ ‬ميليون‭ ‬دلار‭ ‬به‭ ‬صادرات‭ ‬دانه‭ ‬سويا‭ ‬مربوط‭ ‬مي‌شود‭.‬
بر‭ ‬اساس‭ ‬اين‭ ‬ارقام،‭ ‬ايران‭ ‬17‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬ذرت،‭ ‬12‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬گوشت‭ ‬و‭ ‬4‭ ‬درصد‭ ‬از‭ ‬صادرات‭ ‬سوياي‭ ‬برزيل‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬خود‭ ‬اختصاص‭ ‬مي‌دهد‭. ‬زرگران‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬دولت‭ ‬برزيل‭ ‬براي‭ ‬حفظ‭ ‬بازار‭ ‬ايران‭ ‬بايد‭ ‬به‭ ‬خواسته‌هاي‭ ‬بخش‭ ‬خصوصي‭ ‬كشور‭ ‬توجه‭ ‬بيشتري‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬
راهكارهاي‭ ‬مذاكره‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬پيدا‭ ‬كرده‌ايم‭!‬
رودريگو‭ ‬دي‭ ‬آزردو‭ ‬سانتوس،‭ ‬سفير‭ ‬برزيل‭ ‬در‭ ‬تهران،‭ ‬با‭ ‬اشاره‭ ‬به‭ ‬علاقه‭ ‬دولت‭ ‬برزيل‭ ‬براي‭ ‬تداوم‭ ‬همكاري‌هاي‭ ‬اقتصادي‭ ‬و‭ ‬تجاري‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬حتي‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬شروع‭ ‬تحريم‌ها‭ ‬در‭ ‬آبان‭ ‬ماه،‭ ‬گفت‭: ‬براي‭ ‬اين‭ ‬منظور‭ ‬راهكارهايي‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬مذاكره‭ ‬با‭ ‬طرف‌هاي‭ ‬ايراني،‭ ‬پيدا‭ ‬كرده‌ايم‭ ‬كه‭ ‬اجرايي‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭.‬
وي‭ ‬در‭ ‬ادامه‭ ‬از‭ ‬طي‭ ‬مراحل‭ ‬نهايي‭ ‬تخصيص‭ ‬اعتبار‭ ‬يك‭ ‬ميليارد‭ ‬و‭ ‬200‭ ‬ميليون‭ ‬دلاري‭ ‬به‭ ‬فعالان‭ ‬اقتصادي‭ ‬برزيل‭ ‬براي‭ ‬همكاري‭ ‬با‭ ‬طرف‭ ‬ايراني‭ ‬خبر‭ ‬داد‭ ‬و‭ ‬افزود‭: ‬قرار‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬اعتبار‭ ‬توسط‭ ‬بانك‭ ‬توسعه‭ ‬برزيل،‭ ‬تخصيص‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬البته‭ ‬از‭ ‬آنجا‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬اعتبار‭ ‬تنها‭ ‬به‭ ‬خدمات‭ ‬و‭ ‬كالاهايي‭ ‬غير‭ ‬از‭ ‬محصولات‭ ‬كشاورزي‭ ‬مربوط‭ ‬مي‌شود،‭ ‬لازم‭ ‬است‭ ‬براي‭ ‬حوزه‭ ‬كشاورزي‭ ‬از‭ ‬ظرفيت‭ ‬ديگر‭ ‬بانك‌ها‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‭.‬
سفير‭ ‬برزيل‭ ‬در‭ ‬تهران‭ ‬هدف‭ ‬دولت‭ ‬برزيل‭ ‬در‭ ‬همكاري‭ ‬با‭ ‬ايران‭ ‬را‭ ‬اشتغال‌زايي‭ ‬و‭ ‬انتقال‭ ‬تكنولوژي‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬ايجاد‭ ‬روابط‭ ‬طولاني‌مدت‭ ‬عنوان‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬گفت‭: ‬بانك‭ ‬مركزي‭ ‬برزيل‭ ‬هيچ‭ ‬مانعي‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬حضور‭ ‬بانك‌هاي‭ ‬ايراني‭ ‬در‭ ‬برزيل‭ ‬نمي‌بيند‭ ‬و‭ ‬معتقد‭ ‬است‭ ‬اين‭ ‬كار‭ ‬به‭ ‬تداوم‭ ‬همكاري‌هاي‭ ‬مالي‭ ‬دو‭ ‬كشور‭ ‬كمك‭ ‬مي‌كند‭.‬
نشریه دام و کشت و صنعت - شماره  ۲۲۱ - سال ۱۳۹۷
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow