سیاستگذاری کشاورزی
باران‭ ‬دزدان‭ ‬هارپ‌نواز‮

آيا‭ ‬‮«‬باران‭ ‬دزدان‭ ‬هارپ‌نواز‮»‭ ‬وجود‭ ‬خارجي‭ ‬دارند؟

مهندس محمدرضا منصوریان

اگر‭ ‬در‭ ‬دوراني‭ ‬به‌واسطه‭ ‬بارش‭ ‬سنگين‭ ‬برف‭ ‬مدارس‭ ‬تعطيل‭ ‬مي‌شد،‭ ‬اما‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬حاضر‭ ‬اين‭ ‬تعطيلات‭ ‬به‌واسطه‭ ‬عدم‭ ‬نزولات‭ ‬جوي‭ ‬و‭ ‬به‌تبع‭ ‬آن‭ ‬آلودگي‭ ‬هوا‭ ‬اتفاق‭ ‬مي‌افتد‭. ‬تغييرات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوايي‭ ‬به‌خصوص‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬و‭ ‬تعبيري‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬به‌عنوان‭ ‬جابجايي‭ ‬فصول‭ ‬ياد‭ ‬مي‌شود،‭ ‬مسئله‭ ‬ايست‭ ‬كه‭ ‬همه‭ ‬اقشار‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬دچار‭ ‬نگراني‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬ چرا‭ ‬كه‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬حدود‭ ‬3‭ ‬ماه‭ ‬از‭ ‬فصل‭ ‬پاييز‭ ‬هنوز‭ ‬بارندگي‭ ‬قابل‭ ‬توجهي‭ ‬رخ‭ ‬نداده‭ ‬و‭ ‬اين‭ ‬موضوع‭ ‬براي‭ ‬كشاورزاني‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬اميد‭ ‬كشت‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند‭ ‬نگران‌كننده‭ ‬است؛‭ ‬و‭ ‬چرخه‭ ‬اين‭ ‬نگراني‌ها‭ ‬تا‭ ‬خانه‌هايمان‭ ‬نيز‭ ‬كشيده‭ ‬مي‌شود‭. ‬ اين‭ ‬تغييرات‭ ‬به‌قدري‭ ‬عجيب‭ ‬جلوه‭ ‬كرده‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬حواس‭ ‬همگان‭ ‬را‭ ‬به‌‭ ‬سمت‭ ‬سلاح‌هاي‭ ‬مخرب‭ ‬ساخت‭ ‬دست‭ ‬بشر‭ ‬سوق‭ ‬داده‭ ‬است‭.‬
High-frequency
Active Auroral Research Programme
سلاحي‭ ‬با‭ ‬نام‭ ‬‮«‬هارپ‮»‬‭ ‬كه‭ ‬كشف‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬اختراع‭ ‬آن‭ ‬اثبات‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬اما‭ ‬هنوز‭ ‬موسسه،‭ ‬گروه‭ ‬يا‭ ‬فردي‭ ‬رفتارهاي‭ ‬عملياتي‭ ‬اين‭ ‬سلاح‭ ‬را‭ ‬تأييد‭ ‬نكرده‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬عده‌اي‭ ‬حرافي‭ ‬قدرت‌هاي‭ ‬بزرگ‭ ‬درباره‭ ‬اين‭ ‬سلاح‭ ‬را‭ ‬پروپاگانداي‭ ‬تبليغاتي‭ ‬قلمداد‭ ‬مي‌كنند‭.‬
هارپ‭ ‬از‭ ‬كجا‭ ‬تا‭ ‬كجا
از‭ ‬نظر‭ ‬تاريخي،‭ ‬‮«‬هارپ‮»‬‭ ‬پروژه‌اي‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬سال‭ ‬1993‭ ‬در‭ ‬ظاهر،‭ ‬جهت‭ ‬بررسي‭ ‬و‭ ‬پژوهش‭ ‬درباره‭ ‬لايه‭ ‬يونوسفر‭ ‬جو‭ ‬زمين‭ ‬با‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬امواج‭ ‬راديويي‭ ‬شروع‭ ‬به‭ ‬كار‭ ‬كرد‭. ‬ هارپ‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬معناي‭ ‬ساز‭ ‬‮«‬چنگ‮»‬‭ ‬است،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬يك‭ ‬فرستنده‭ ‬امواج‭ ‬الكترومغناطيسي‭ ‬عمل‭ ‬مي‌كند‭.‬ اين‭ ‬پروژه‭ ‬تا‭ ‬كنون‭ ‬مورد‭ ‬توجه‭ ‬افراد‭ ‬فراواني‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬اقدامات‭ ‬افشاگرانه‌ي‭ ‬نيز‭ ‬پيرامون‭ ‬آن‭ ‬انجام‭ ‬شده‭ ‬است‭. ‬از‭ ‬جمله‭ ‬مي‌توان‭ ‬به‭ ‬نظرات‭ ‬دكتر‭ ‬‮«‬نيك‭ ‬بگيش‮»‬‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬مولف‭ ‬كتاب‭ ‬‮«‬فرشتگان‭ ‬اين‭ ‬هارپ‭ ‬را‭ ‬نمي‌نوازند‮»‬‭ ‬اشاره‭ ‬كرد‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬1997‭ ‬طي‭ ‬مقاله‌اي‭ ‬در‭ ‬روزنامه‭ ‬واشنگتن‭ ‬پست‭ ‬مي‌نويسد‭ ‬كه40‭ ‬درصد‭ ‬بودجه‭ ‬تجهيزات‭ ‬نيروي‭ ‬هوايي‭ ‬آمريكا‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬پروژه‌هاي‭ ‬مخفي‭ ‬است‭.‬
دور‭ ‬از‭ ‬ذهن‭ ‬نيست‭!‬
دكتر‭ ‬محمدجواد‭ ‬جمالي‭ ‬نوبندگاني،‭ ‬دبير‭ ‬كميسيون‭ ‬امنيت‭ ‬ملي‭ ‬و‭ ‬سياست‭ ‬خارجي‭ ‬مجلس،‭ ‬درباره‭ ‬سلاح‭ ‬هارپ‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬وجود‭ ‬چنين‭ ‬سلاحي‭ ‬مورد‭ ‬تأييد‭ ‬است،‭ ‬اما‭ ‬اينكه‭ ‬ميزان‭ ‬قدرت‭ ‬آن‭ ‬به‭ ‬چه‭ ‬ميزان‭ ‬است‭ ‬يا‭ ‬كدام‭ ‬كشورها‭ ‬در‭ ‬معرض‭ ‬آن‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‌اند،‭ ‬هنوز‭ ‬توسط‭ ‬هيچ‭ ‬منبعي‭ ‬تأييد‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬ وي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬گزارشاتي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬كميسيون‭ ‬امنيت‭ ‬ملي‭ ‬مجلس‭ ‬رسيده‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬يك‭ ‬احتمال‭ ‬در‭ ‬زمينه‭ ‬كاهش‭ ‬نزولات‭ ‬جوي‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬مسائل‭ ‬زيست‭ ‬محيطي‭ ‬مورد‭ ‬بررسي‭ ‬قرار‭ ‬گرفته‭ ‬است‭.‬
اصل‭ ‬پروژه‭ ‬سِرّي‭ ‬نيست‭!‬
دكتر‭ ‬ناصر‭ ‬حافظي‭ ‬مقدس،‭ ‬استاد‭ ‬گروه‭ ‬زمين‭ ‬شناسي‭ ‬دانشگاه‭ ‬فردوسي‭ ‬و‭ ‬نايب‭ ‬رئيس‭ ‬هيات‭ ‬مديره‭ ‬شركت‭ ‬مشاور‭ ‬زمين‭ ‬فيزيك‭ ‬پويا،‭ ‬وجود‭ ‬پروژه‌اي‭ ‬تحقيقاتي‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬هارپ‭ ‬را‭ ‬تاييد‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬اين‭ ‬پروژه‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مشترك‭ ‬توسط‭ ‬نيروي‭ ‬هوايي‭ ‬و‭ ‬دريايي‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬آلاسكا‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬اجرا‭ ‬مي‌باشد‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬آن‭ ‬مطالعه‭ ‬جو‭ ‬يونيزه‭ ‬جهت‭ ‬مقاصد‭ ‬نظامي‭ ‬و‭ ‬غيرنظامي‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬اين‭ ‬پروژه‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬كمك‭ ‬ايستگاه‌هاي‭ ‬فضايي‭ ‬و‭ ‬زميني‭ ‬امواج‭ ‬يونيزه‭ ‬و‭ ‬طوفان‌هاي‭ ‬قطبي‭ -‬شفق‭ ‬قطبي‭- ‬به‭ ‬منطقه‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬انتقال‭ ‬پيدا‭ ‬كند‭. ‬
در‭ ‬صورت‭ ‬موفقيت‭ ‬اين‭ ‬روش،‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬مي‌توان‭ ‬براي‭ ‬مقاصد‭ ‬غيرنظامي‭ ‬نظير‭ ‬اكتشافات‭ ‬عميق‭ ‬ژئوفيزيكي،‭ ‬توليد‭ ‬انرژي‭ ‬و‭ ‬نيز‭ ‬مقاصد‭ ‬نظامي‭ ‬نظير‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬كنترل‭ ‬ارتباطات‭ ‬راديويي،‭ ‬تغييرات‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوايي،‭ ‬اثر‭ ‬بر‭ ‬سلامتي‭ ‬موجودات‭ ‬در‭ ‬منطقه‭ ‬خاص،‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬تحريك‭ ‬گسل‌ها‭ ‬و‭ ‬ايجاد‭ ‬زلزله‭ ‬استفاده‭ ‬كرد‭.‬
وي‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬اينكه‭ ‬تاكنون‭ ‬اين‭ ‬پروژه‭ ‬تا‭ ‬چه‭ ‬حد‭ ‬موفق‭ ‬بوده‭ ‬است،‭ ‬اطلاعاتي‭ ‬در‭ ‬دسترس‭ ‬نيست،‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬تئوري‭ ‬امكان‭ ‬تغيير‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوا،‭ ‬كاهش‭ ‬نزولات‭ ‬جوي‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬ايجاد‭ ‬زلزله‭ ‬را‭ ‬دارد،‭ ‬اما‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬عملياتي‭ ‬چنين‭ ‬اتفاقاتي‭ ‬اثبات‭ ‬نشده‭ ‬است‭.‬ اين‭ ‬زمين‭ ‬شناس‭ ‬اصل‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬بين‭ ‬المللي‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬اظهار‭ ‬داشت‭: ‬البته‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬كشورها‭ ‬تحقيقات‭ ‬مخفيانه‌اي‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬زمينه‭ ‬انجام‭ ‬داده‌اند،‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬مقاصدي‭ ‬كه‭ ‬گفته‭ ‬مي‌شود‭ ‬امكان‭ ‬تغييرات‭ ‬جوي‭ ‬را‭ ‬ممكن‭ ‬مي‌سازد‭ ‬نائل‭ ‬آيند،‭ ‬اما‭ ‬آيا‭ ‬به‭ ‬اين‭ ‬حد‭ ‬رسيده‌اند‭ ‬يا‭ ‬نه‭ ‬هنوز‭ ‬مشخص‭ ‬نيست‭.‬
اول‭ ‬جلوي‭ ‬بشر‭ ‬را‭ ‬بايد‭ ‬گرفت
دكتر‭ ‬اسماعيل‭ ‬كهرم،‭ ‬مشاور‭ ‬اسبق‭ ‬رئيس‭ ‬سازمان‭ ‬حفاظت‭ ‬محيط‭ ‬زيست،‭ ‬با‭ ‬سري‭ ‬خواندن‭ ‬سلاح‭ ‬هارپ،‭ ‬به‭ ‬نشريه‭ ‬گفت‭: ‬زماني‭ ‬كه‭ ‬آمريكا‭ ‬به‭ ‬تهديد،‭ ‬عراق‭ ‬را‭ ‬مخاطب‭ ‬قرار‭ ‬داد،‭ ‬از‭ ‬سلاحي‭ ‬سخن‭ ‬به‭ ‬ميان‭ ‬آورد‭ ‬كه‭ ‬كاربرد‭ ‬منحصر‭ ‬به‭ ‬فردي‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬هارپ‭ ‬همان‭ ‬سلاح‭ ‬مورد‭ ‬اشاره‭ ‬آمريكايي‌ها‭ ‬بوده‭ ‬باشد‭. ‬بايد‭ ‬قبول‭ ‬كنيم‭ ‬كه‭ ‬درباره‭ ‬اين‭ ‬سلاح‭ ‬حتي‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬دانشگاه‌هاي‭ ‬آمريكا‭ ‬نيز‭ ‬اطلاعات‭ ‬دقيقي‭ ‬وجود‭ ‬ندارد،‭ ‬دليل‭ ‬آن‭ ‬هم‭ ‬جلوتر‭ ‬بودن‭ ‬تحقيقات‭ ‬ارتش‭ ‬آمريكا‭ ‬از‭ ‬دانشگاه‌ها‭ ‬است‭.‬
وي‭ ‬آسيب‭ ‬بشر‭ ‬بر‭ ‬طبيعت‭ ‬را‭ ‬مخرب‌تر‭ ‬از‭ ‬هر‭ ‬سلاحي‭ ‬دانست‭ ‬و‭ ‬تصريح‭ ‬كرد‭: ‬تخريب‭ ‬جنگل‌ها،‭ ‬آتش‭ ‬سوزي‌ها‭ ‬و‭... ‬يعني‭ ‬دماي‭ ‬زمين‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬قرن‭ ‬گذشته‭ ‬6/1‭ ‬افزايش‭ ‬يافته‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬آن‭ ‬فقط‭ ‬بشر‭ ‬بوده‭ ‬است‭.‬ اين‭ ‬فعال‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬با‭ ‬اذعان‭ ‬به‭ ‬اينكه‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬چنين‭ ‬سلاحي‭ ‬وجود‭ ‬خارجي‭ ‬نداشته‭ ‬باشد‭ ‬ادامه‭ ‬داد‭: ‬به‭ ‬نظر‭ ‬بايد‭ ‬آمريكا‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬به‭ ‬فكر‭ ‬سلاحي‭ ‬باشد‭ ‬تا‭ ‬خشكسالي‭ ‬شديد‭ ‬كشورش‭ ‬را‭ ‬برطرف‭ ‬نمايد‭ ‬تا‭ ‬اينكه‭ ‬كشورهاي‭ ‬ديگر‭ ‬را‭ ‬تهديد‭ ‬به‭ ‬خشكسالي‭ ‬كند‭. ‬
ماهنامه دام و کشت و صنعت - شماره ۲۱۱ - سال ۱۳۹۶
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow