سیاستگذاری کشاورزی
رنج چند بُعدی دختران و زنان روستایی

آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد:
کشاورزان زن به اندازه همتایان مرد خود، مولد و کارآفرین هستند

آنتونی گوترش

15 اکتبر-روز جهانی زنان روستایی
“زنان روستایی به عنوان بنیانگذاران اولیه فنون جدید كشاورزی،
اولین پاسخ‌دهندگان به بحران‌ها و كارآفرینان انرژی سبز،
نیرویی قدرتمند هستند كه سهم عمده‌ای در پیشرفت جهانی دارند”.
(آنتونیو گوترش- دبیرکل سازمان ملل متحد)

سهم ارزشمند زنان روستایی در توسعه
نقش حیاتی زنان و دختران در تضمین پایداری خانوارها و جوامع روستایی، بهبود معیشت خانوارهای روستایی و رفاه کلی، روز به روز پررنگتر می‌شود. زنان بخش قابل توجهی از نیروی کار کشاورزی، از جمله کار غیررسمی را تشکیل می‌دهند و بیشتر مراقبت‌های بدون حقوق و کارهای خانگی را در خانواده‌ها و خانوارهای مناطق روستایی عهده‌دار هستند.
آن‌ها سهم قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه، مدیریت زمین و منابع طبیعی و مقاومت در برابر آب و هوا دارند، با این وجود، زنان و دختران در مناطق روستایی به طور نامتناسبی از فقری چند بعدی رنج می‌برند و این در حالی است که فقر شدید در سطح جهانی کاهش یافته اما همچنان یک میلیارد نفر در جهان که به زندگی در شرایط غیرقابل قبول فقر ادامه می‌دهند در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.
نرخ فقر در مناطق روستایی، بسیار بیشتر از مناطق شهری است، با این وجود کشاوران خرد، در آسیا و جنوب صحرای آفریقا، تقریباً 80 درصد مواد غذایی را تولید می‌کنند و از معیشت حدود 5/2 میلیارد نفر حمایت می‌نمایند.
کشاورزان زن به اندازه همتایان مرد خود مولد و کارآفرین هستند، اما کمتر می‌توانند به زمین، اعتبارات بانکی، نهاده‌های کشاورزی، بازارها و زنجیره‌های کشاورزی با ارزش بالا دسترسی پیدا کنند و لذا سود کمتری از محصولات خود بدست می‌آورند.
موانع ساختاری و هنجارهای اجتماعی تبعیض آمیز همچنان قدرت تصمیم‌گیری و مشارکت سیاسی زنان در خانوارها و جوامع روستایی را محدود می‌کند.
زنان و دختران در مناطق روستایی دسترسی مساوی به منابع و دارایی‌های تولیدی، خدمات عمومی، مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی، و زیرساخت‌ها، از جمله آب و بهداشت ندارند، در حالی که بیشتر کار آن‌ها نامرئی و بدون حقوق باقی مانده است.
در سطح جهان، به استثنای معدودی از کشورها، هر شاخص جنسیتی و توسعه‌ای که داده‌های آن موجود است نشان می‌دهد که زنان روستایی وضعیت بدتری نسبت به مردان روستایی و زنان شهری دارند و به طور نامتناسبی فقر، محرومیت و اثرات تغییر اقلیم را تجربه می‌کنند.
از آنجا که جهان به اقدامی موثر در جهت تغییرات آب و هوایی نیاز دارد، موضوع امسال، نقش مهمی که زنان و دختران روستایی در ایجاد مقاومت برای مقابله با شرایط آب و هوایی ایفا می‌کنند را برجسته می‌سازد و فرصت خوبی خواهد بود تا از جنبش اجلاس موثر آب و هوای سازمان ملل متحد که در 23 سپتامبر در نیویورک برگزارشد، بهره کافی گرفته شود.

در سطح جهانی، از هر سه زن شاغل یک نفر در کشاورزی کار می‌کند.
زنان سوخت‌های زیست توده را جمع‌آوری می‌كنند، مواد غذایی را به صورت دستی پردازش و آب را پمپاژ می‌كنند. 80 درصد از خانواده‌های فاقد آب لوله‌كشی برای جمع‌آوری آب به زنان و دختران وابسته‎اند. هنگام تهدیدهای منابع طبیعی و کشاورزی، زنان روستایی در خط مقدم نبرد هستند. به عنوان مثال، یک چهارم از کل خسارات ناشی از بلایای مربوط به آب و هوا از سال 2006 تا 2016 که در کشورهای در حال توسعه رخ داده است، تاثیر وحشتناکی بر بخش کشاورزی داشته و به طور قابل توجهی بر امنیت غذایی و توان تولیدی زنان و دختران روستایی تأثیرگذار بوده است. یكی از موثرترین راه‌ها برای دستیابی به پیشرفت در مورد تهدیدهای ناشی از تغییرات آب و هوا، توجه به نابرابری جنسیتی است. زنان توانمند ظرفیت بیشتری برای پاسخگویی به تغییرات آب و هوایی دارند و نقش مهمی در اتخاذ فن آوری‌های کم کربن، گسترش دانش در زمینه تغییرات آب و هوا و اصرار بر عملیاتی ساختن آن دارند.

چرا روزهای جهانی را گرامی می‌داریم؟
روزهای بین المللی فرصت خوبی برای آموزش مردم در زمینه موضوعات مورد توجه، بسیج اراده و منابع سیاسی برای رسیدگی به مشکلات جهانی و جشن گرفتن و تقویت دستاوردهای بشری است. روزهای بین المللی از قبل از تأسیس سازمان ملل متحد وجود داشته است، اما سازمان ملل متحد آن‌ها را به عنوان ابزاری قدرتمند برای حمایت از آن‌ها و اهداف آن‌ها پذیرفته است.

ماهنامه دام و کشت و صنعت – شماره ۲۴۴ – مهر ۱۳۹۹
 

مدیر سایت
info@iranagrimagazine.com

به این مطلب امتیاز دهید:

کارشناسان ما در مورد مشکلات تولید محصولات، که نمی‌توانید برای آن جوابی پیدا کنید؛ می‌توانند به شما کمک کنند

info@iranAgriMagazine.com
arrow